திருப்பாவை அனுபவம்-முப்பத்தாராயிரப் படி- கீழ் வானம் -வெள்ளென்று -ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளியது பின் பற்றி—ஸ்ரீ M .A .V -சுவாமிகள்

ஸ்ரீய பதியால் மயர்வற மதி நலம் அருள பெற்ற ஆழ்வார்கள்

எட்டாம் பட்டு
கோதுகலம்
கோபிகை
கீழ் வானம் -வெள்ளென்று -பெரிய அடையாளம் சொல்லி –
உங்களிலே அததிக்கை பார்த்து முக ஒளி -அந்யதா ஞானம் –
திங்கள் திரு முகத்து சேய் இளையார்கள் இறே –
கருப்பாக உள்ள திக்கை வெளுப்பாக
பனிப்புல் மேயஎருமை சிறு வீடு தாமச பிரகிருதி-அப்பொழுது தான் பால் கறக்கும் –
எருமை உண்டோ -நந்த கோபனுக்கு -எருமை பசு ஆடு உண்டே
விபரீத ஞானம் -வஸ்துவையே மாறி நினைப்பது
முகத்தில் ஒளி பட்டு இருள் கலைந்து போக -எருமை
அக்நி கோத்தரம் அறிய வேண்டியவள் இடை பேச்சு இடை நடை -எருமை சிறு வீடு –
இதே அடையாளம் தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் பகவான் திரு பள்ளி எழுச்சி
பஞ்ச லஷம் குடியில் உங்கள் ஒழிய -பலர் -தூங்க உள்ளே இருக்கிறவர்கள் சொல்ல –
பிரதிநிதிகள்
மிக்கு உள்ள பிள்ளைகளும் ஆற்றாமையாலே -போவான் போகின்றாரை
ஆன்-ஏகாரம்  உம்மை வான் -வினை எச்சம் -புகுதருவான் நின்றனவும் –
பிரயோஜனம் -காண்பான் வந்தேன் காண வேண்டும் என்பதற்கு வந்தேன் –
உண்பான் வந்தோம் -போலே -உண்ண வந்தோம்
போவதற்காக போய் கொண்டு
அர்ச்சிராதி கதி போலே போவதே பிரயோஜனம் –
அக்ரூரர் -கண்ணனை கூட்டி வர போனதே ஆனந்தம் –
திருவேம்கட யாத்ரை பாரிப்பு –
நன் இனி எங்கே போக கேட்க –
போகாமல் காத்து இருக்கிறோம் –
செய்யாதன செய்யோம் -ஒரு கோபி குறைந்தால் கூட குறை
கூவுவான் வந்து நின்றோம் –
விபீஷண ஆழ்வான் ஆகாசத்தில் நின்றது போலே நிலை நின்றோம் –
எழுந்து இருந்து செய்வது என்
கோதுகலமுடைய பாவாய் -நீ
கிருஷ்ண சம்பந்தம் -அனைவருக்கும் –
உன்னை முன்னிட்டு செல்ல கிருஷ்ணன் எங்களை
பத்நித்வம் உனக்கு-ப்ரீதி
கன்னனுக்குஎன்கள் இடம் ப்ரீதி
எங்களுக்கு உன் இடம் ப்ரீதி
பாவாய் -நிருபாதிக மான -ஸ்ரீ த்வம் –
எழுந்திராய் -எழுந்து இருக்கா விடில் அவை எல்லாம் அவத்யம்
பெண்ணின் வருத்தம் அறியாதவன் போலே இருக்காதே
எழுந்து இருக்கும் அசைவு காண வேண்டும் –
மாவாய் -பாடிப் பறை கொண்டு
முன்னே மனசால் நினைந்து -வாயால் பாட அனுமதி உண்டே
அனுபவ ஜனித்த ப்ரீதி புறம்பு பொ சியாதபடி முன்பு
வாய்க்கால் வெட்டி –
பறை பாதுகையே பறை -செவிப்பதே பலம் –
எத்தை
மாவாய் பிளந்தான் -கேசி அசுரன்
நம்மையும் தன்னையும் உண்டாக்கி தந்தவன் இத்தால் –
கோபிகளை ரஷிக்க -கேசி -விரோதம் முடித்து கொடுத்தான்
மல்லரை மாட்டிய -மதுரா நகர ஸ்திரீகளுக்கு உதவினபடி இது –
தேவாதி தேவனை -காழியன் வசுதேவர் வார்த்தை -அயர்வறும் அமரர்கள் அதிபதி
நகர ஸ்திரீகள் நாகரீகம்-பார்த்து கோபிகள் மறந்தான் -வரக் கூடுமோ –
நாம் போவோம் சென்று நாம் சேவித்தால்
விரகம் தின்ற சரீரம் காட்டுவோம் –
அவன் லஷ்யம் செய்யாமல் இருந்தால் என்ன செய்வோம்
நாம் சென்று சேவித்தால்
ஆ ஆ என்று ஐயோ ஐயோ -பதறி அடித்து
தண்டகாரண்யா ரிஷிகள் -பெருமாள் -பொலெஆராய்ந்து அருளுவான் –
இவர் செல்லுகை அத்தலைக்கு -அவத்யம்
நாம் சேவித்தால் -நான் செய்ய வேண்டியதை நீங்கள் செய்தால் –
பதறி அடித்து -ஆ ஆ என்று
நம்மாலே பேறு -இருக்காமல்துடித்து -நமக்கும் உகந்து அருளுவான்
பிரணயித்வம் போனாலும் ஆர்த்த ரஷணம் விட மாட்டனே
கோதுகலம் உடைய பாவாய் புருஷகாரம் செய்ய வேண்டியவள் –
நம் ஆழ்வார் –
கீழ் வனம் அவதாரத்தால் வகுள பூஷண பாஸ்கரர் உதயம் இவரால் கிழக்கு ஞான வெளிச்சம்
பெரு வீடு -விட்டு சிறு வீடு -கைங்கர்யம் -கைவல்யம் -திருத்தி பணி கொள்ள வேண்டும்
போகாமல் காத்து -திவ்ய பிரபந்தம் மறைந்து உள்ள காலத்தில் காத்து நாத முனிகளுக்கு கொடுத்து
உன்னை கூவுவான் வந்து –
எல்லா ஆழ்வார்களும் அவயவங்கள்-அங்கெ எழுந்து அருளி பின்பு நம் பெருமாள்
கிருஷ்ண த்ருஷ்ண -கண்ணனுக்கு ஆசை கண்ணன் இடம் ஆசை
நோன்பு -வீற்று  இருந்து–ஏற்ற நோற்றேன் -மாவாய் பிளந்தான் மனம் –
தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் –
பரகதச்வீகாரம் காஞ்சியில் -பெருமாளே அங்கு எழுந்து அருளி –
கருட சேவை நம் ஆழ்வார் சாத்து முறை அன்றே வர –
ஆழ்வாருக்கு அனுக்ரகம் செய்ய துடித்து எழுந்து அருளுவார் –

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் .
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: