அமுத விருந்து -இராமானுஜ நூற்றந்தாதி வியாக்யானம்-54-நாட்டிய நீசச் சமயங்கள் மாண்டன-இத்யாதி ..

பெரிய ஜீயர் அருளிய உரை
ஐம்பது நாலாம் பாட்டு –அவதாரிகை
இப்படி எம்பெருமானார் யதார்த்த ச்த்தாபனம் பண்ணி யருளின ஸ்வபாவத்தைக் கண்டு
பாஹ்ய சமயங்களுக்கும் வேதத்துக்கும் திரு வாய் மொழிக்கும் உண்டான
ஆகாரங்களை அருளிச் செய்கிறார்
நாட்டிய நீசச் சமயங்கள் மாண்டன நாரணனைக்
காட்டிய வேதம் களிப்புற்றது தென் குருகை வள்ளல்
வாட்டமிலா வண் தமிழ் மறை வாழ்ந்தது மண்ணுலகில்
ஈட்டிய சீலத்து இராமானுசன் தன்னியல்வு கண்டே – 54- –
வியாக்யானம்
ஷூத்ரரான சேதனரோடே தம் பெருமையும் -அவர்கள் சிறுமையும் பாராதே -கலந்து பரிமாறி -பூ லோகத்திலே மேன்மேலும் திரட்டிக் கொண்ட சீல குணத்தை உடையரான
எம்பெருமானார் உடைய ஸ்வபாவத்தைக்   கண்டு  –
ஆதித்ய தர்சனத்தில் அந்தகாரம் நசித்து அம்புஜ ஜாதங்கள்முகம் மலருமா போலே –
ஸ்வ யுக்தி  ச்த்தாபிதங்களாய் -வேத பாஹ்யங்கள் ஆகையாலே -தண்ணிதான சமயங்கள் நசித்தன .
பூர்வ பாகம் ஆராதன ஸ்வரூபத்தையும்
உத்தர பாகம் ஆராத்ய ஸ்வரூபத்தையும் -சொல்லுகையாலே
வேதைஸ் ச சர்வைரஹமேவ வேத்ய -கீதை -என்கிற உபய விபூதி யுக்தனான
சர்வேஸ்வரனை பிரகாசிப்பித்த வேதம் ஆனது -நமக்கு இனி ஒரு குறை இல்லை -என்று-கர்வித்தது -சர்வ பிரகார விலஷண்மான திரு நகரியை தமக்கு வாசஸ்தானமாக உடையராய்  -பகவத் அனுபவ பரீவாஹா ரூபமான ஸ்வ உக்திகளை லோகத்துக்கு
உபகரித்து அருளின பரம உதாரரான ஆழ்வார் அருளிச் செய்ததாய் –
பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகளால் அவிசால்யம் ஆகையாலே ஒரு குறை இன்றிக்கே இருப்பதாய் -ஜ்ஞான ப்ரப்ருதி மோஷ அந்தமான சகல பலங்களையும் கொடுக்கும் ஔ தார்யத்தை உடைத்தாய் -இருக்கிற திராவிட வேதமான திரு வாய் மொழி ப்ராப்த ஐஸ்வர்யம் ஆயிற்று –
களிப்புறுதல்-கர்வித்தல்
வாட்டம்-சங்கோசம்
ஈட்டுதல்-திரட்டுதல்
இயல்வு-ஸ்வபாவம்–
-நாட்டிய -அண்டை கொடுத்து பேசி வைத்த என்றபடி -பேச நின்ற -ஸூலபத்தில் போக்க முடியாமல் நாட்டிய /
பக்தாம்ருதம் -தொண்டர்க்கு அமுது உண்ண சொல் மாலைகள் – -நல்ல பதத்தால் மனை வாழ்வர் கொண்ட பெண்டிர் -இவை பத்தும் வீடே -இஹ லோக பர லோக ஸமஸ்த பிரபன்ன ஜனங்களும் மங்களா சாசனம் -தண் தமிழ் நூல் வாழ மணவாள மா முனியே நூற்றாண்டு இரும் சடகோபன் சொல் கேட்டு கை கூப்புகிறோம் வாழி வாழி
————————————————————————–
பிள்ளை லோகம் ஜீயர் அருளிய உரை
அவதாரிகை –கீழ் எல்லாம் எம்பெருமானார் துர்மத நிரசனம் பண்ணினார் என்றும் -வேதொத்தரணம்-பண்ணினார் என்றும் -ஆழ்வார்களுடைய திவ்ய சூக்திகளிலே தானே அவஹாகித்தார் என்றும் -சொன்னீர் –
ஆன பின்பு -அத்தால் துர் மதங்களுக்கும் -வேதங்களுக்கும் -ஆழ்வாருடைய அருளிச் செயல்களுக்கும் உண்டான-ஆகாரத்தை சொல்ல வேண்டாவோ என்ன –துர் மதங்கள் அடங்கலும் வேரோடு கூட நசித்துப் போனதன –வேதமானது பூ லோகத்தில் எனக்கு யாரும் நிகர் இல்லை -என்று கர்வித்து இருந்தது -அருளிச் செயல்கள் எல்லாம்-அனைவரும் உஜ்ஜீவிக்கும்படி நித்யாபிவ்ர்த்தங்களாய் கொண்டு இருந்தன –என்கிறார் –
வியாக்யானம்நாட்டிய நீசச் சமயங்கள் என்று தொடங்கி-மண்ணுலகில் -அஞ்ஞா னத்துக்கு  விளை நிலமான பூ லோகத்திலே –
ஈட்டிய சீலத்து –உபய விபூதி ஐச்வர்யத்தை பெற்ற தம்முடைய மகத்ம்யத்தையும் -லவ்கிகருடைய சிறுமையும் பாராதே —1-திருக் கோட்டியூரிலே பால வ்ருத்த விபாகம் அற எல்லார்க்கும் குஹ்ய தமமாக தாம் பெற்ற சரம ச்லோகார்த்தத்தை வெளி இட்டு –
2–கொங்கில் பிராட்டியையும் -இரட்டை திருப்பதியில் மாடு மேய்க்கும் பெண் பிள்ளையையும் -மேல் நாட்டுக்கு எழுந்துஅருளும் போது
3–காட்டிலே ஒரு இடையனையும் -ஊமை முதலானவர்களையும் -நிர்ஹேதுகமாக விஷயீ கரித்து கலந்து  பரிமாறி –
மேல் மேல் என திரட்டிக் கொண்ட சௌசீல்யம் உடையவரான –ஈட்டுதல் -திரட்டுகை –இராமானுசன் -எம்பெருமானார் உடைய –
இயல்வு கண்டு -பிரதிபஷ பிரதி ஷேபகத்வ தர்ம மார்க்க பிரதிஷ்டா பகத்வாதி ச்வபாவங்களைக் கண்டு –இயல்வு  -ஸ்வபாவம்
நாட்டிய நீச சமயங்கள் மாண்டன -சோழ மண்டலத்தில் இருக்கிற திவ்ய தேசங்களில் கோயில்களில் எல்லாம்-நைஷ்யடிம்பரான பாஷாண்டிகள் பிடுங்கிப் போகட்டு -சிவாலயங்களை கட்டுவிக்கும் போது -திரு மங்கை மன்னன் திருவவதரித்து அருளி –
அந்த பாஷாண்டிகளுடனே பிரசங்கித்து –அவர்களை வென்று திவ்ய தேசங்களை கட்டடங்க நிர்வஹித்தார் -ஆள வந்தார்
சோழன் சபையிலே ருத்ர பஷ பாதிகளோடே பிரசங்கித்து -அவர்களை வென்று அந்த ராஜாவாலே அர்த்த ராஜ்யத்தை வென்றார் –
இங்கே அப்படி இன்றிக்கே -இவர் தம்முடைய  காலத்தில் -தானே அவ்யயபதேசன் என்பான் ஒருவன் -சிவாத்பரதரம் நாஸ்தி -என்று
சாசனத்தை எழுதி -இந்த பூ மண்டலத்திலே ஸ்தாபிப்பதாக-அநேக பகவத் பாகவத் ரோகங்களைப் பண்ணி கொண்டு போந்து

நீசரும் மாண்டனர் -என்கிறபடியே -இவறுடைய யத்னம் இன்றிக்கே -இவர் தம்முடைய அதிப்ராத்திமா பிரபாவத்தை கண்ட போதே -கழுத்திலே புண் பட்டு கிரிமி கண்டனாய் நசித்தான் -என்றும்-காளஹஸ்தியில் -நின்றும் சைவர்கள் திரண்டு வந்து திரு வேம்கடமுடையானை தங்களுடைய-கந்த நாயனார் -என்று வழக்கு பிடித்து அக் காலத்திலே-ராஜாவான-யாதவராயனாலேயும் பரிகரிக்க அரிதாம் படி-திருமலையை ஆக்ரமிக்க -அப்போது திருவேம்கடமுடையானுடைய விஷயீ காரத்தாலே எம்பெருமானார்-எழுந்து அருளி -அவர்களை பராஜிதர் ஆக்கினவாறே -அவர்கள் எல்லாரும் தலை அறுப்புண்டு போனார்கள் என்றும் -மேல் நாட்டிலே பௌத்த சமயத்தார் பிரபலராய் அவ்விடத்திலே ராஜாவும் அவர்களுடைய சிஷ்யனாய் -அத்தேசத்தில்-தத் வ்யதிரிக்தர் இருக்கவும் கூட அரிதாய் போந்து இருந்த காலத்தில் -இவரும் யதார்ச்சிகமாக அத் தேசத்தில் சில நாள்-எழுந்து அருளி இருக்க -அந்த ராஜாவும் இவருடைய வைபவத்தை சேவித்து -அந்த பௌத்தருக்கும் எம்பெருமானாருக்கும் பிரசங்கம் பண்ணுவித்து -அவர்களுடைய குத்ர்ஷ்டி கல்பனத்தையும் -எம்பெருமானாருடைய-சமீசீன கல்பனத்தையும் கண்டு வித்தனை இவருடைய திருவடிகளில் ஆஸ்ரயித்து-பட்டாசார்யன் காலத்திலும் நசியாதே வேர் பாய்ந்து இருக்கிற பௌ த்தருடையவும் ஜைனருடையவும்-தலைகளை யறுப் பித்து    அத்தேசத்திலே அப்படிப்பட்ட நீச சமயங்கள் நடையாடாதபடி பண்ணினார்-என்றும் பிரசித்தம் இறே –நாட்டிய -இத்யாதி -ஆதித்ய தர்சனத்தில் அந்தகாரம் நசிக்குமா போலே இவருடைய-வைபவங்களைக் கண்டு பிரமாண தர்க்கங்கள் அன்றிக்கே -ஸ்வ யுத்தி ஸ்தாபிதங்களாய்  -எத்தனை-தரமுடையவராலும் நிவர்திப்பிக்க அசக்யங்களாய் -வேத பாஹ்யங்கள் ஆகையாலே அதி நீசங்களாய்  இருக்கிற-அவைதிக சமயங்கள் எல்லாம் நிர்மூலமாகப் போயின –நாரணனைக் காட்டிய வேதங்கள் களிப்புற்றது —நாராயண பரப்ரம்ம தத்வம் நாராயணா பர நாராயணா பரஞ்சோதி ராத்மாநாராயணா -பர யச்சகிம் சிஜ்ஜகத்-யஸ்மின் தர்ச்யதே ச்ரூயதேபிவா -அந்தர்பஹிஸ் சதத் சர்வம் வ்யாப்ய நாராயண ஸ்தித -என்றும் -நாராயணாத் பிரம்மா ஜாயதே -என்று தொடங்கி நாராயண பரத்வத்தை காட்டுகிற வேதமானது-பூர்வோத்தர பாதங்கள் இரண்டிலும் வைத்துக் கொண்டு -பூர்வ பாகம் ஆராதன கர்ம ஸ்வரூப பிரதிபாதகம்-ஆகையாலும் -உத்தர பாகம் ஆராத்ய பிரம்ம ஸ்வரூப உபாய புருஷார்த்த பிரதி பாதகம் ஆகையாலும்-இரண்டுக்கும் ஏக சாஸ்த்ரவத்தைஇவ் எம்பெருமானார் சமர்த்தித்து -ஆசேது ஹிமாசல பிரதிஷ்டை-பண்ணுகையாலே -இனி நமக்கு ஒரு குறைகளும் இல்லை என்று -தேஜிஷ்டமாய் கோயில் சாந்து பூசிக் கொண்டு-இந்த லோகத்தில் நாவலிட்டு சஞ்சரியா நின்றது –களித்தல் -கர்வித்தல் -தென் குருகை வள்ளல் வாட்டமிலா வண் தமிழ் மறை வாழ்ந்தது -திருவழுதி நாடு என்றும் -தென் குருகூர் என்றும் -என்கிறபடி தென் தேசத்துக்கு எல்லாம் அலங்கார பூதமாய் -தர்சநீயமான-திரு நகரியை தமக்கு திரு அவதார ஸ்தலமாய் உடையராய் -பகவத் ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளை-அனுபவிக்க அனுபவிக்க உள்ளடங்காமே தத் அனுபவ பரிவாக ரூபங்களாய்  -மொழி பட்டோடும் -கவியமுதின் நுகர்ச்சி உறுமோ முழுதுமே -என்று தம்மாலே ச்லாக்கிக்கப் படுமவையான ஸ்வ சூக்திகளை-லோகத்தார் எல்லாருக்கும் சர்வ அதிகாராம் ஆகும் படி உபகரித்தருளும் பரமோதாரரான நம் ஆழ்வாராலே-அருளிச் செய்யப்பட்டதாய் -பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகளாலே அவிசால்யம் ஆகையாலே ஒரு குறையும் இன்றிக்கே-இருப்பதாய் -நல்ல பதத்தால் மனை வாழ்வார் கொண்ட பெண்டிர் மக்களே -என்கிறபடி ஐ ஹிக-புருஷார்த்தத்தையும் -நிரல் நிறை ஆயிரத்து இவை பத்தும் வீடே -இவை பத்தும் பிடித்தார் பிடித்தார்-வீற்று இருந்து பெரிய வானுள் நிலாவுவரே -அவாவில் அந்தாதி இப்பத்து அறிந்தார் பிறந்தார் உயர்ந்தே -என்கிறபடியே ஆமுஷ்மிகமான பரம புருஷார்த்தையும் கொடுக்கக் கடவதான ஔதார்யத்தை உடைத்தாய்-இருக்கிற திராவிட வேதமான திரு வாய் மொழி யானது –சடகோபன் தண் தமிழ் நூல் வாழ -என்கிறபடியே-சமஸ்த பிரபன்ன ஜனங்களும் மங்களா சாசனம் பண்ணும்படி உஜ்ஜ்வலம் ஆய்த்து –வாட்டம் -சங்கோசம் –

————————————————————————–

அமுது விருந்து

அவதாரிகை
நற்பொருள் நாட்டிய தன்மை கண்டு -புற மதங்களும் -வேதங்களும் -திருவாய்மொழியும்-அடைந்த நிலைகளை -இதில் அருளிச் செய்கிறார் .
பத உரை –
மண்ணுலகில் -பூ லோகத்திலே
ஈட்டிய -திரட்டிய
சீலத்து -சீல குணம் உடையரான
இராமானுசன் தன் -எம்பெருமானார் உடைய
இயல்வு -ஸ்வபாவத்தை
கண்டு-பார்த்து
நாட்டிய -தங்கள் தங்கள் யுக்தியால் நிலை நாட்டிய
நீசச் சமயங்கள் -கீழ்ப் பட்ட மதங்கள்
மாண்டன -அழிந்தன
நாரணனை-சர்வேஸ்வரனை
காட்டிய -காண்பித்துக் கொடுத்த
வேதம்-வேதமானது
களிப்புற்றது -கர்வம் அடைந்தது
தென்-அழகிய
குருகை-திரு நகரியில் எழுந்து அருளி இருக்கும்
வள்ளல்-வள்ளல் தன்மை வாய்ந்த -நம் ஆழ்வார் அருளிச் செய்த
வாட்டமிலா -ஒரு குறைவும் இல்லாத
வண் தமிழ் மறை -வள்ளல் தன்மை வாய்ந்த திரு வாய் மொழி
வாழ்ந்தது -வாழ்வு பெற்றது .
வியாக்யானம் –
நாட்டிய –சமயங்கள் மாண்டன –
தாமே நிற்கும் தகுதி அற்றவை -பர சமயங்கள் .
அவரவர்கள் தாங்கள் தாங்கள் கற்பித்த யுக்திகளாலே நிலை நிறுத்தப் பட்டவை அவை –
பிரமாண பலத்தாலே நற் பொருளை எம்பெருமானார் நாட்டிய பின்பு
மெய்க்கு எதிரே பொய் போலவும் -கதிரவனுக்கு எதிரே நள்ளிருள் போலவும் –
சமயங்கள் தாமாக மாண்டன ..மாண்டன -என்றமையின் -இனி அவை தலை தூக்க
மாட்டாமை தோற்றுகிறது .
நாரணனைக் காட்டிய வேதம் களிப்புற்றது –
நாரணன் முழு எழ உலகுக்கும் நாதன் -வேத மயன்-திருவாய்மொழி 2-7 2- – – என்றபடி -நாரணன் உலகு அனைத்திற்கும் நாதன் –உபய விபூதி நாயகன் -என்றபடி –
வேதத்தில் முற்பகுதி -இறைவனுடைய ஆராதன ரூபமான கர்மத்தையும்
பிற்பகுதி ஆராதிக்கப்படும் இறைவனுடைய ஸ்வரூப ரூபாதிகளையும் காட்டுகையாலே
வேதம் நாராயணனைக் காட்டியதாகக் கூறினார் .முற்பகுதி பிற்பகுதி இரண்டையும் சேர்த்து-ஒரே சாஸ்திரம் என்கிற சித்தாந்தத்தை காட்டி அருளுகிறார் –
நாரணனைக் காட்டிய வேதம் என்கையாலே நாரணனைக் கூறுவதிலேயே வேதத்திற்கு நோக்கம்-என்று தெரிகிறது -வேதைஸ் ச சர்வை அஹமேவ வேத்ய -எல்லா வேதங்களாலும் நானே அறியப்-படுகிறேன் -என்று கீதையில் கண்ணன் அருளிச் செய்ததும் இங்குக் கருதத் தக்கது .
அத்தகைய வேதம் இனி எவராலும் அவப்பொருள் கூறி நம்மைக் குறைப் படுத்த முடியாது என்று-செருக்குக் கொண்டது -என்கிறார் ..வேதாந்த தேசிகன்-
த்ரிவேதீ நிர்வேத ப்ரசமன விநோத  ப்ரணயிநீ-என்று
மூன்று வகைப் பட்ட வேதமும் சோர்வடைவதைப் போக்கடிப்பதைத் தனக்கு விநோதமாக விரும்புவது -என்று யதிராஜ சப்ததியில் கூறி உள்ளமை காண்க –
தென் குருகை –வாழ்ந்தது
உதார சந்தர்சயன் நிரமமீத புராண ரத்னம்-என்று பராசரர் என்னும் வள்ளல்
எல்லாப் பொருள்களுக்கும் காண்பிப்பதற்காக -புராண ரத்னம் -என்னும் விஷ்ணு புராணத்தை-இயற்றி அருளினார் -என்றபடி-மொழி பட்டோடும் கவி யமுதத்தை உலகிற்கு உபகரித்தமையின்-நம் ஆழ்வாரை வள்ளல்-என்கிறார் .
வேதம் போலே அவப்பொருள் காண்பதற்கு இடம் ஆகாமையின் ஒரு குறையும் இல்லாதது -என்பது தோன்ற –வாட்டமிலா மறை-என்கிறார் .பொருள் விளங்கும்படி தமிழில் அமைந்தமையின்-வண் தமிழ் மறை -என்கிறார் .வள்ளல் தந்த மறையும் -வண் மறை யாயிற்று –
தமிழ் மறைக்கு வண்மையாவது -ஞானம் முதல் வீடு -வரை எல்லாப் பயன்களையும் அளிக்கும் தன்மை .கதிரவன் வருகை கண்டதும் -தாமரை மலர்வது போல் –எம்பெருமானார் இயல்வு கண்டதும்-வேதம் களிப்புற்றது .வண் தமிழ் மறை வாழ்வுற்றது -என்க –
மண்ணுலகில் –இயல்வு கண்டே –

சீலம் ஈட்ட வேண்டிய இடம்-மண்ணுலகம் ஆதலின் –மண்ணுலகில் -என்கிறார் .பாமர மக்களிடம் உள்ள சிறுமையையும்-தம்மிடம் உள்ள பெருமையையும் பாராது அவர்களோடு புரை யற கலந்து பரிமாறி கலந்து-இம்மண்ணுலகத்தில் சீலத்தை இராமானுசர் திரட்டிக் கொண்டார் -என்க ..சீல குணம் வாய்ந்தவராய் எம்பெருமானார் பாமரரோடும் பழகி -அவர்களை ஆட் கொள்ளலின்-நீசச் சமயங்கள் அவர்கள் இடமும் இடம் பெற மாட்டாமல் மாண்டு ஒழிந்தன -என்க –

————————————————————————–

அடியேன் கேள்வி ஞானத்தினால் ஜல்ப்பித்தது –

பொறை அற கலந்து ஈட்டிய சீலம் குணம் புகழ்கிறார் இதில் -எம்பெருமானார் ச்வாபத்தை கண்டு பாஹ்ய சமயங்களுக்கும் வேதத்துக்கும் திரு வாய் மொழிக்கும் உண்டான ஆகாரங்களை அருளி செய்கிறார்../பிரயயோஜனாந்த பரர்  ஷுத்ரர்-சேதனர் உடன்-தன் பெருமையும் அவர்கள் சிறுமையும் பாராதே கலந்து பரிமாறி-பூ லோகத்தில் -அங்கு இல்லை -இங்கேயே -மென் மேலும் திரட்டி கொண்ட சீல  குணத்தை உடையவரான எம்பெருமான் உடைய ச்வாபத்தை கண்டு–ஆதித்ய தர்சனத்தில் அந்த காரம் நசித்து அம்புஜ சாதங்கள்-அம்புஜாதிகள்- முகம் மலருமா போலமலர -பாஹ்ய மதங்கள் -குருஷ்டிமதங்கள்.ஸ்வ  யுக்தி ச்தாபிதங்களாய் –பேச நின்ற சிவனுக்கும் -யுக்தியால் நிற்க வைத்து இருக்கிறார்கள்-கற்பனை வளம் மிக்க சமயங்கள்–.சிங்கம் இல்லா காட்டில் நரி போல நிற்க –நீசம்-வேத பாக்கியம் என்பதால் தாழ்வு -அனைத்தும் மாண்டன- மீண்டும் தலை தூக்காது..தர்மம் தலை குனிவு ஏற்பட்டால் அவதரிக்கிறான்– சர்வேஸ்வரன்-அந்த ச்ரமம் இங்கு இல்லை..நாரணனை காட்டிய வேதம் களிப்புற்றது–பூர்வ பாகம் கர்ம காண்டம்  16 அத்யாயம் ஜைமினி-12 கர்ம 4 தேவதா கண்டம் கடைசி நாலு அத்யாயம் பிரம காண்டம்..வேதம் தான் ஸ்தாபித்து கொடுத்தது..எல்லாம் வேற சாஸ்திரம் இல்லை ஒரே சாஸ்திரம்..வேதமும் வேதாந்தமும்  ஓன்று தான்-ஸ்வாமி- வேததாலே தான் நான் சொல்ல படுகிறேன் -கீதை//பூர்வ பாகம்- ஆராதன ஸ்வரூபத்தையும் உத்தர பாகம் ஆராத்ய ஸ்வரூபத்தையும் சொல்லுகையாலே-/உபய விபூதி யுக்தன்- வையம்  தகளியா -பேரை சொல்லாமல்-உபய விபூதியும் அருளிய பாசுரம் முதலில்– முதல் பதிகம் பர பரன்–அன்பே நாரணர்க்கு-எண் பெரும் அன்னலத்து நாரணர்க்கு என்று இரண்டாம் பத்தில் அருளியது போல-திரு கண்டேன்- இவரை தவிர வேறு இல்லை-கண்ணன் அல்லால் தெய்வம் இல்லை நம் கண்ணன் கண் இரண்டையும் சேர்த்து ஆழ்வார்/நாரணனை காட்டிய வேதம்-இவை–இனி ஒரு குறை இல்லை என்று கர்வித்தது/தென்- சர்வ பிரகார விலஷணமான திரு நகரி- ஆழ்வார் திரு நகரி-கலியனும் திரு வாலி திரு நகரி-/வள்ளல்– பகவத் அனுபவ பரிவாக ரூபமான ச்வோக்திகளை லோகத்துக்கு உபகரித்து அருளின/கருணை வெள்ளம் பீரிட்டு வாய் வெளியே வரும் – வாய் கரை போல/நாலாயிரமும்  கொடுத்த வள்ளல் ஆழ்வார்-வாட்டமிலா -ஒருகுறை இன்றிக்கே இருப்பதாய்-தமிழ் மறைக்கும் வண்மை-ஒவ்தார்யத்தை உடைத்தாய் இருக்கிற திராவிட வேதமான திரு வாய் மொழி-பிராப்த ஐஸ்வர்யம் ஆயிற்று ..வாட்டம்-சங்கோசம் ஈட்டுதல்-திரட்டுதல் களிப்புருதல்-கர்வித்தல்-துர் மதங்கள் வேரோடு நசித்து போயின-அருளி செயல்களும் அபிவிருத்தங்கள் அடைந்தன.-.பிள்ளான் தொடங்கி வ்யாக்யானங்கள் பெருகின ../மண் உலகில்-இங்கேயா!..அக்ஞானம் விளையும் இடம்..பொய் நின்ற ஞானம் -பொய்யான உலகம்-பொய்யான ஞானம் அத்வைதம்- இல்லதும் உள்ளதும்-விகாரம் என்பதால் –சுத்த சத்வ மயம் தானே ஞானம் விளைவிக்கும் ../ஏறிய சீலம்-கலந்து -உபய விபூதி ஐஸ்வர்யம் பெற்ற பெருமை.,பாராதே –நம் சிறுமையும் பாராதே–திரு கோஷ்டியூர் நம்பி இடம் –  சரம ஸ்லோக அர்த்தம் குக்ய தமமாக தான் பெற்றதை அருளியதால்..இதனால் தானே நம்பி எம்பெருமானாரே என்று  அவரே பட்டாம் சூட்டி அருளினார்-/மேல் நாட்டு எழுந்து போகும் பொழுது–கிருமி கண்ட சோழன்- பிள்ளை ஸ்ரீ ராமாயணமும் திரு வாய் மொழியும் இருக்கும் வரை ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் அழிக்க முடியாது-  ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் பிரிந்து போக – இடையர்கள் நெற்றியில் இருந்த குறி கண்டு-நம் வூர் ஸ்ரீ ரெங்கம்- என்ன-எம்பெருமானார் செவ்வனே இருக்கிறாரா ?திரு மலை நல்லான் சிஷ்யர்கள்-சேர்ந்து தேடி போக-ஸ்வாமி இவர்கள் தீ பந்தம் பார்த்து வர-வெள்ளை சாத்தி கொண்டு இருக்கிறார்-தேனும் தினை மாவும் சமர்ப்பிக்க -ராமானுஜர் சம்பந்தம் உண்டு-ஆணை இட -காட்டி கொடுக்க-45 பேர் மீண்டும் பிரிய வேடர்கள் தேடி கொண்டு வர-கொங்கு நாடு-பக்கத்தில் பிராமணர் கொங்கு பிராட்டி இருக்கும் இடம் கூட்டி போக-சேவிக்க-தொட்டு சாப்பிட மாட்டோம்- ஸ்வாமி சம்பந்தம் உண்டே சாப்பிடலாம்-கொங்கு பிராட்டி -ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் இருந்த பொழுது-பிச்சை எடுக்கும் பொழுது பெரிய செல்வர்கள் சேவிக்க -ஸ்வாமி இடமே வந்து கேட்டாள்-என்ன சொத்து வைத்து இருகிறீர் நாம் அறிந்த விஷயம் சில சொல்லி வருகிறேன்-அவளும் தனக்கு கேட்க்க -ஸ்வாமி துவயம் சொல்லி தர -கொஞ்சம் நாள் கழித்து வூர் போகசொல்லி கொண்டு –மந்த மதி-மீண்டும் கேட்டாள் –கதை சொல்லி ஸ்வாமி சம்பந்தம்-தளிகை பண்ணி-நல்ல ஆடை மாற்றி பெருமாளுக்கு சமர்பித்து-பாதுகைக்கு கண்டு அருள பண்ண-/கை விளக்கு கொண்டு -லஷ்மணன் நூபுரம் மட்டும் தெரியும்-ஸ்வாமி திருவடி கண்டு கொண்டாள்-கலந்து பரிமாறினர்-சிஷாபத்ரிகை -ஸ்வாமி நாராயணன்  சம்ப்ரதாயம் 1800 வருஷம்-சிஷ்யர்கள்-ஒரு தடவை ஆவது ஸ்ரீ பெரும் புதூர் போய் சேவிக்கணும்-ஸ்ரீ பாஷ்யம் கால ஷேபம் கேட்க வேண்டும் -என்றார்களாம்-திரு கோளூர் பெண் பிள்ளை ரகசியம்- வார்த்தை அருளி -புகும் ஊர் போகும் ஊர் ஆனதோ-மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை சொல்லிய  அர்த்தம் – கூப்பிடு தூரம்-கேட்டு வித்தர்  ஆனார் ஸ்வாமி-–கூவுதல் வருதல் செய்யாயே -பாசுரம்-காசின வேந்தன் திரு புளிங்குடி/இடையன் வூமை முதலானவர்க்கும் பாதுகையால்  ஸ்வாமி அருள ஆழ்வான் கண்டு மயங்கினார்– இவை போல்வன திரட்டி கொண்ட சௌசீல்யம் /பர பஷ பிரதி பத்தியம் பண்ணி தர்ம பஷம் நிலை நிறுத்திய ஸ்வாபம்/திரு வேங்கடம் உடையான்-காளகஸ்தி சைவர்கள்-யாதவ ராயன் ராஜாவாலும் தடுக்க முடிய வில்லை-ஸ்வாமி-வென்று அப்பனுக்கு சங்கு ஆழி அளித்தார்/மேல் நாட்டில்-விட்டல தேவ ராயன்-பெண் பிசாசு -தொண்டனூர் நம்பி சொல்லி பிராமரஜசை ஒட்டி-பௌ த்தர்  உடன் வாத போர்-பிரசங்கம்-பண்ணி வைத்து குதிர்ஷ்ட்டி  கற்பனையை -விரட்டி-–பட்டாச்சார்யர் முன் இருந்த ராஜா/விஷ்ணு வர்தன் பேர் மாற்றி கொண்டான்/நாராயணனை காட்டிய வேதம்-பரத்வம் சொல்லி..பிரதிஷ்ட்டை -சேது முதல் ஹிமாலயம் வரை ஞான மார்க்கம் பக்தி மார்கம் பரப்பி–இனி நமக்கு  ஒன்றும்  இல்லை –கோவில் சாந்து -அடி கீழ் அமர்ந்து-பிடித்தார் பிடித்தார் பெரிய வானுள் நிலவுவரே பிறந்தார் உயர்ந்தே-அனைத்தும் கொடுக்கும் /காமரு மானை நோக்கியர்க்கே-/வாட்ட மிலா -வண் தமிழ் -இரண்டு ஏற்றம்/வேதம் அர்த்தம் புரிய வைக்கும் வள்ளல்  தன்மை தமிழ் மறைக்கு — /பிர பன்ன குலமும் மங்களா சாசனம் பண்ணும் படி வாழ்ந்தது ..

———————————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள்   திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ திருமலை நல்லான் சக்கரவர்த்தி ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ண ஐயங்கார் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ திருவரங்கத் தமுதனார் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: