Archive for January, 2012

திரு பாவை- அனுபவம்-சிற்றம் சிறு காலே —

January 17, 2012
பாரமார்த்திக -சரணம் –
திருப்பாவை ஜீயர்-சாரமான பாசுரம் சிற்றம் சிறு காலே
பகவத் நாராயண இதை தழுவியே –சாரம்-மூன்று விஷயம்
பல சாதனா  தேவதாந்த்ரங்களில் இவர் நினைவு பேச்சிலே தோன்றும்
–இவர்கள் நினைவு -ரிஷிகள் ஆழ்வார்கள் வாசி
பல பல வாக்கி -அணங்கு -தேவதைகள் பல –
பலம்-காலாந்தரம் உண்டே -சாதனம்-தேவதை -மூன்றும் –
ஆண்டாள் மூன்றும் கை இலங்கு நெல்லி கனியாக காட்டி கொடுக்கிறாள்-
தேவதா சாதனா பல -இந்த வழியில் -அருளி
உடையவர் -ஐந்து ஆச்சார்யர்கள்-
திரு கோஷ்டியூர் நம்பி 18 ரகச்யார்தங்கள்- -குரு பரம்பரா பிரபாவம் -ஆராயிர படி
மற்றவை பின்பு உள்ளவர் -தேசிகன்-ரகச்யார்தங்கள் சிஷ்யசித்தார் –
பெரிய நம்பி இடம் கேட்ட அர்த்தங்கள்-சீர்திருத்தம் –
-கேட்ட அர்த்தங்களை-மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று –
நம் காமங்கள்- மற்ற நம் காமங்கள்-
சம்பாவித -அசம்பாவித இரண்டு விஷயம் –
ஆள வந்தார் இடம் பெற்ற -அர்த்த விசேஷங்கள்-
மால் இரும் சோலை மாயவர்க்கு அல்லால்-
கேசவ நம்பி கால் பிடித்தவள்
பலம்-கண்டு பிடித்து கொடுக்கிறாள்-
விரோதிகள் மூன்று
ஸ்வரூப விரோதி கழி கை யாவது யானே நீ என் உடைமையும் நீ என்று இருக்கை
உபாய விரோதி கழி கை – களைவாய் துன்பம் களையாது ஒழிவாய்  களை கண் மற்று இலேன் என்று இருக்கை –
பிராப்ய விரோதி கழி கை–  மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று என்று இருக்கை

போக தசையிலே ஈஸ்வரன் அழிக்கும் பொழுது –
ஸ்வரூபத்தை அழிக்க பார்க்கும் பொழுது -அழியாமல் ஒழிகை –
தோள் மேல் வைத்து கொள்வான்-
அம்மான் ஆழி பிரான் அவன் எவ்விடத்தான் நாம் எவ்விடத்தான் -என்று நைச்யம்
சேஷத்வம் விட பாரதந்த்ர்யம் உயர்ந்ததே –
பரம சந்தோஷமாக ரதம் மேல் ஏறினான்-அவன் மனோ ரதம் நிறைவேறாமல் -பரதன் –
திரு பாண் ஆழ்வார் காட்டி- லோக சாரங்க மகா முனி ஏற சொல்ல ஏறினார் –
அடியார்க்கு ஆள் படுத்திய விமலன்
நம -திரு மந்த்ரம்-துவ்யதிலும் –
மருந்தே நாங்கள் போக மகிழ்ச்சிக்கு என்று
மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று –
ஆனந்தம்-பிரகர்ஷா-சந்தோஷ படுத்த போகிறேன் –
பிரகர்ஷா இஷ்யாமி-ஆள வந்தார் ஸ்தோத்ரம் –
நீ சந்தோஷ பட வேண்டும்-அதை பார்த்து நாம் சந்தோஷிக்க
படியாய் கிடந்தது உன் பவள வாய் காண்பேனே –
எங்களுக்கு என்று உண்டான காமம் மாற்று –
உன் தன் திரு உள்ளம் இடர் கெடும் தோறும் நாங்கள் வியக்க இன்புறுத்தும்-என் பெண்மை ஆற்றோம் –
வேய் மறு தோள் இணை பதிகம் பாசுரம் –

அசூயை பட வில்லை-
மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று— உயிர் ஆன சொல்
பஞ்ச பஞ்ச –சிற்றம் சிறு காலையில் -கிழக்கு வெளுத்த பின்பே எழுப்பினாள்
பகவத் சந்நிதியில் சேர்ந்த காலமே -சிற்றம் சிறு காலை-வந்து உன்னை சேவித்து
சரணாகதி இரவில்பங்குனி உத்தரம் -தாயார் சந்நிதி-கத்ய த்ரயம்-
சாத்தினவர் அத்யாபகர் ஸ்ரீ ரெங்கம் பரிஷை செய்தே –
சென்று நாம் சேவித்தால்-ஆ ஆ -என்று ஆராய்ந்து –பரகத ச்வீகாரம்-சுகத ச்வீகாரம்
வந்துஉன்னை சேவித்து இங்கே –
அவன் வரித்தே –வசுதேவன் பிள்ளை-பிரார்த்திக்க -நந்தன் பெற்றானே –
நிவேதயதா மே ஷிப்ரம்- விபீஷணன்-
அவன் என்னை வரிக்கும் படிசெய்ய பிராதிகிறான்-
காதில் கடிப்பிட்டு கலிங்கம்  உடுத்து -புறமே வந்து நின்றீர் ஏதுக்கு இது என் –
இங்கே வந்து உன்னை சேவித்து –
பொருள் கேளாய்-அத்யாபயந்தி -பட்டர் -சிஷ்யனாக கொண்டு -அடியேன் விண்ணப்பம்
-இன்றி கேள் -ச்ருணு -அர்ஜுனனை கண்ணன் சொன்னது போல் –
அங்கு அர்ஜுனன் சிஷ்யன்-இங்கு கண்ணன் சிஷ்யன்-
உன் பொற் தாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் –
செய்ய சுடர் ஆழியான் அடிக்கே ஏற்றினேன் சொல் மாலை -பொய்கை ஆழ்வார்
அரை கழல் சேவடியான் செம் கண் நெடியான் –
தாள் முதலே எங்களுக்கு சார்வு
உன்னதான பாதம் –
துயர் அடி தொழுது ஏழு
நலம் திகள் நாரணன் அடி
சேவடி திரு காப்பு
திரு பொலிந்த சேவடி என் சென்னி
திரு வடி வந்து என் கண்ணினுள்  ஒக்கின்றதே
அடி நாயன் நினைந்திட்டேன்
மாறன் அடி பணிந்து
உன்னை தேடி வந்தோமா எங்களை தேடி வந்தாயா -முதல் கேள்வி
சீரார் திரு வேம்கடமே -தேடி வந்தது போல் பெற்றம்மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்து –
எற்றைக்கும் எழ எழ பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு உற்றோமே ஆவோம்
இனி பிறவி யான் வேண்டேன் சொல்வார்கள் ஆழ்வார்கள்-இங்கே விஞ்சி ஆண்டாள் நிலை
நீ அவதரிக்கும் பொழுது எல்லாம் -பிராட்டி அவதரிக்க -உன் தன்னோடு –
உற்றோமே -தர்ம தர்மிகளை போலேயும் -குணா குணிகள் போலே -கிரியா கிரியாவான்கள் போலே
புஷ்பம்-பரிமளம்-போல் ஆவோம் –உனக்கே நாம் ஆள் செய்வோம்
கேசவ நம்பியை கால் பிடிப்பாள் என்னும் இப் பேரு –
தெள்ளியார் பலர் – மணாளனார் பள்ளி கொள்ளும் இடத்து அடி கொட்டிட கூடுமாகில் கூடிடு கூடலே –
அனைத்து திவ்ய தேச பெருமாளும் ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் -பள்ளி கொள்ள -நிஜ தாமனி –
பள்ளி கொள்ளும் இடம் கோவில் என்று பட்டர் –
குற்றேவல் கொள்ளாமல் போகாது –
மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று –
ஆண்டாள் திரு அடிகளே சரணம் .
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .

திரு பாவை- அனுபவம்-கறைவைகள் பின் சென்று —

January 16, 2012
திரு ஆராதனம் -திரு காப்பு சேர்த்த பின்பு
உபாசாரம்-அபசாரம் சர்வம்  ஷமச்த புருஷோத்தமா
அவித்யையால்–கிருபையால் -ஷமித்து அருள வேண்டும் –
-பிரபன்னர்கள்   மூவகை அஞ்ஞானர்கள் ஆச்சார்யர்கள் ஆழ்வார்கள் –
பூசும் சாந்து என் நெஞ்சமே -புனையும் கன்னி எனது உடைய வாசகம் செய் மாலையே
வான் பட்டாடையும் அகத்தே தேசமான அணி கலனும்
என் கை கூப்பி செய்கை ஈசன் ஞாலம் உண்டு உமிழ்ந்த எந்தை ஏக மூர்த்தி
அவனை திரு ஆராதனம் செய்ய நாம் யார்
அந்த அபாவம் சொல்கிறார்கள் கறவைகள்
பரத்வாஜர் -கலசம் கொண்டு வால்மீகி பின் போக -நாங்களோ கறவைகள் பின் சென்று –
நிர்பசு -மனுஷ்ய தோல் பூண்ட பசுக்கள்-மா முனிகள்
ஆடை உடுப்போம் கீழ் பாசுரத்தில் சொல்லி -வஸ்த்ரம் என்னது –
மனுஷ்ய ஜாதி தானே வஸ்த்ரம் -பசுக்களை விட வியாவ்ருத்தி இதனால் -ஞானம் அதை போல் தான்
ஆகாரம் நித்ரை -பயம்-மூன்றாலும் மேம்பட்டவை பசு விஷய போகங்களில்
ஞானம் இல்லா விடில் தாழ்வு தானே –
ஆகார விஷய ஞானம் உண்டு அவற்றுக்கும்
ஒண் தாமரையால் கேள்வன் ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு -அது தான் வித்யை –

வசிஷ்டர் பின் போகாமல் கானம் சேர்ந்து
ஆகார நியமும் இல்லை
விவேகம் இன்றி -ஏழு விஷயம் பக்தி ஸ்ரீ பாஷ்யம்
விவேகம்-காய சுத்தி -விவேகம் -ஜாதி– யார் இடம் –பெருமாள் அமுதுசெய்ததா மூன்றையும் ஆகாரத்துக்கு –
எட்டு சுரைக்காய் கதை -பாபம் செய்யாதவன்-நிமித்தம் –
உண்போம் -ஒன்றும் அறியோம் –
இது கர்ம யோகம்
ஞான யோகம்-அறிவு ஒன்றும் இல்லாத ஆய குளம்
அறிவு இல்லாத -ஜன்மாந்தர–சூத்திர
-ஓன்று இல்லாத –
-அறிவு ஒன்றும் இல்லாத
இப் பிறப்பே சில நாள் -மயர்வற மதி நாலாம்
ஆச்சார்யர் சக வாசம்
எம்பெருமானால் அருள பெற்ற
ஆக மூன்றும் இல்லை
உன் தன்னை பிறவி பெரும்தனை புண்ணியம் யாம் உடையோம்-
ஆபாச பந்து இல்லை அவதார ரகசியம்-பரித்ராண -துஷ்ட -தர்ம சமஸ்தான
சர்வ தரமான் பரித்யஜ்ய -என்னை பற்று என்கையாலே சாஷாத் தர்மமிவன் என்கிறான் –
ராஜா சூய யாகம்-தர்ம புத்திரன்-
ராமோ விக்ரகவான் தர்ம -மாரீசன்
வித்து -அறிந்தவன்-செய்த வேள்வியர் வையத்து தேவராய் ஸ்ரீ வர மங்கை–வானமா மலை
கிருஷ்ணன் சர்வம் சனாதனம் –
உந்தன்னை பிறவி பெரும்தனை யாமுடையோம்-ஆய குளத்து -அறிந்தனர்
வாழ்விக்க வந்து பிறந்தாய்
குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா
மூன்று அர்த்தங்கள் -புருஷகாரம்-வாத்சல்யம் சௌசீல்யம்  ஞானசக்திகள்
வத்சல்யன்-அன்று ஈன்ற கன்றை -அழுக்கும் உகக்கும் -எற்றே தன் கன்றினுடம்பின் வழு அன்றோ காதலிப்பது ஆ –
காணா கண் இட்டு இருக்கிறான்–தோஷம் இருந்தவனை அங்கீகரித்தால் தான் ஏற்றம்-
ஸ்வாமித்வம்
வாத்சல்யம் சௌசீல்யம்
நவ வித சம்பந்தம் -திரு மந்த்ரம் -சொல்லும்
அ காரம்-சகல சப்த காரணம் சர்வ ஜகத் காரணம் நாராயணனை சொல்லுகிறது
பிதா  பித்ரு -ரஷாக ரஷனம் -தஞ்சமாகிய தந்தை
சதுர்த்தி ஏறி கழியும் சேஷி சேஷ பூதன் சொல்லும்
உ காரம் அந்ய சேஷத்வம் தவிர்த்து பத்ரு பார்யை சம்பந்தம் சொல்லும்
   -பிதா ரஷாக பர்தா -ரமா பத்தி -போக்தா -ஆக்ஜை போல ஒன்பதும் –
உறவேல் நமக்கு இங்கே ஒழிக்க ஒழியாது என்கிறாள் –
உன் தன்னோடு உறவேல் -பிதாச்த -தஸ்மாத் பிராணமயம்-அவித்யா ரூபன்-
ஷமை மேல்-நானாவித அபசாரன்-ஷமஸ்வ –
பகவத் அபசாரான்-பாகவத  அபசாரான்-கருதான் க்ருதமான்-அசேஷ ஷமச்வான் –
அறியாத பிள்ளைகளோம் -உன் தன்னை சிறு பேர் அலைதொமே
நாராயணனே ஆரம்பித்து இப்படி சுசிலன் ஆனவனை ஆயன் புத்திரன் அல்லன் அரும் தெய்வம் –
அஹம் வோ பாந்தவ ஜாத -சொல்லி -தேவத்வமும் நிந்தை ஆனவனுக்கு
சீறி அருளாதே -மேல் பாட்டில் கோவிந்தா  ஒன்றேதிரு நாமம்  சொல்ல –
ஆச்சார்யர் நிக்ரகமும் அனுக்ரகமும் உத்தேச்யம் -அனைத்தும் கிருபையே
நின்னையே மகனாக பெற பெறுவேன் எழ பிறப்பும் நெடும் தோள் வேந்தே
அறிவு ஒன்றும் இல்லாத-குறை ஒன்றும் இல்லாத
பரி பூரணன் -நீ
ஆபாச தர்மம் பிடித்து இழந்தான்
ஆண்டாள் திரு அடிகளே சரணம்..
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .

திரு பாவை- அனுபவம்-வங்க கடல் கடைந்த மாதவனை —

January 16, 2012
வங்க கடல் கடைந்த மாதவனை
இதை நான்காக பிரித்து அனுபவம்
துவாபர யுகம்-அங்கு அப் பறை கொண்ட வாற்றை
அணி புதுவை–பட்டார் பிரான் கோதை -அனுகரித்து தரிதவை
சொன்ன சொல் -முப்பது -மூன்றாவது -அனுபவமே பாசுரம்
அடுத்து அப்யசிக்கும் நமக்கு பலன் -கிருஷ்ணா அனுபவம் நிச்சயம் –
மாதவன்-கேசவன்
அமுதில் வரும் பெண் அமுது உண்டவன்-
அமுதம் கொண்டு உகந்தான்- உப்புசாறு கொடுத்து –
கண்ணன் அமுது -கடைந்தவன்-மா தவன்-பிராட்டிக்கு ஸ்வாமி –
கடல் கபடியும் முன் பிராட்டி உண்டு -நமக்கு செய்த நாடகம்
ஸ்வரூபத்தில் கோடா -சீதை பிரிந்தது
சீதை ருக்மிணி திரு கல்யாணம்
ஜன்ம கர்ம மே திவ்யம்-நமக்கு பிறப்பு போக்க –
அதி மானுஷ செஷ்டிதம் -விருத்தம் சீலம் உருவம் த்யானிக்க விஷயம்
வங்கம்-கப்பம்
கேசவன்-கடையும் பொழுது கட்டு குடுமி அவிழ்ந்து போக -.
கேசபாசம்-தன் தயிர் நீ கடைந்து இட்ட வண்ணம் மெய் அறிவேன் நான் –
கொள்கின்ற கோள் இருளை சுகர்ந்திட்ட -கேச பாசம்அன்று மாயன் குழல்-

அன்று பாடாத கேச அழகாய் இன்று -கேசவ -கொண்டாடுகிறாள்
பறை=கிருஷ்ண அனுபவம்
அணி புதுவை-அலங்காரம் போல்
பிரணவமே ஒரு பீடத்தில் இருந்து சேவை –
தண்  தெரியல் பட்டார் பிரான்-அவன் மாலை வெப்பம்-
அசுரர் ஆஸ்ரிதர் -இரண்டும் -பந்தம் மோஷம்
பட்டார் பிரான் கோதை-பெரிய ஆழ்வார் சம்பந்தம் சொல்லி பெருமை –
தசரதர்க்கு மகன்-ஒன்றே தஞ்சம் கௌசல்யை குமரன்
யசோதை இளம் சிங்கம்-நந்த கோபன் குமரன் –
யாவையும் திரு மால் திரு நாமங்களி கூவி –
பெருமாள் திரு நாமமே பொம்மை-
விஷ்ணு சித்தர் அது போல் வளர்த்த கோதை
விஷ்ணு சித்தர் தங்கள் தேவர் வல்ல பரிசு தரிவ்விபறேல்
பெரிய ஆழ்வார் கட்டிய மாலை கோதை ஆண்டாள்
இவள் பாடிய பா மாலை-மாலா காரர் மாலை கட்டியது போல் இன்றி
மாலை கட்டிய மாலை
மாலையை கட்டி வைத்த மாலை-
பலாத்காரமாக திரு மாலை கட்டி வாய்த்த ஆண்டாள்
முப்பதும் தப்பாமல்-ஏகா வளி ரத்னா ஹாரம் –
முப்பதுக்கும் சுருக்கம் சிற்றம் சிறு காலை-எல்லே இளம் கிளியே
ஆயிரம் ஸ்ரீ ராம ராமேதே போல் –
அதுவும் முடிய வில்லை ஆண்டாள் மேல் அன்பு ஆதரவு
முதல் ஐந்தும் அவதாரிகை
நாளை கொண்டாடி
கிருத்திய அக்ருத்ய சொல்லி வையத்து
நோன்பு அனுபவித்த நாட்டாருக்கு செல்வம்
வருண தேவனுக்கு கட்டளை
வசிஷ்டர் ஆரம்பித்ததே நின்றது -நாம் மாடனை தாமோதரனை செப்பு
அடுத்து 10  பெண்களை  வேதம் வல்லார்கள்-விண்ணோர்
மகா க்ரமம்-ஆற்ற நல் வகை காட்டும் அம்மான்
அடுத்து -நந்தன் யசோதை நம்பி மூத்த பிரான்
பிராட்டி -மூன்று
நேராக கண்ணனை எழுப்பி
கடாஷித்து பிரார்த்தித்து
சிங்காசனம் இருந்து
நடை அழகை –
பல்லாண்டு போற்றி -அருளி
உன்னை அர்தித்து வந்தோம்
உபகரணம்
சாயுஜ்ய மோஷம் சம்மானம்
சரணமாக பற்றி கைங்கர்யம் பிரார்த்தித்து
இடிச்சி பாவனை
தானான தன்மை
ஆயனுக்கு ஆய்ச்சி அருளிய –
நாராயணனே -அரங்கன்-நாராயண உபாகமது சக பத்ன்யா விசாலாட்ஷ்யா –
வியூக வாசு தேவன் பாற் கடலுள் பையத்துயின்ற பரமன்

பாஞ்ச ராத்ர ஆகமம் ஸ்ரீரெங்கம்-சொவ்கார்தம் திரு குணம் காட்டும்
ஓங்கி -செம்கயல் பாய் திரு அரங்கத்தை –
ஓங்கு பெரும் செந்நெல் –கொத்துகளில் வண்டு தூங்க –
சுத்த ப்ருங்கம் -செழிப்பு வண்டினம் முரலும் சோலை –
ஓன்று நீ கை கரவேல்-குறடு -கிழங்கு எடுத்தால் அல்லது பேரென் –
அஞ்சேல் என்று சொல்லி கொண்டே –
மாயனை -வைகுண்ட வாசுதேவன்
வட மதுரை மைந்தனை –
தாமோதரனை –மூன்றும் ஸ்ரீ ரெங்கம் -யமுனைக்கு தூய்மை கருமை
இங்கு துல்ய காவேரி ஸ்தான த்ரயம்
முனிகள் -மூன்று தண்டர் -அற்ற பற்றர் சுற்றி வாழும்
ஹரி -திரு மண தூண்கள்
கீசு கீசு -அரவம் -கலந்து -அருள பாடு சொல்லி-நாயந்தே
பட்டார் கட்டியம்/அரையர் விண்ணப்பம்/அத்யாபாகர் விழாவின் ஒலி ஓவா ஸ்ரீ ரெங்கம் –
கீழ்வானம்-திரு பள்ளி எழுச்சி -விஸ்வரூபம் சேவை
சொர்ண குடம் ஐ ப்பசி -மாசம்-
தூமணி-மா மாயன் மாதவன்வைகுந்தன் -பரதவன் சொவ்லப்யன்
ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியார் -குளிர கடாஷித்து -லோக நாத மாதவன் பக்த வத்சல்யன்
ரெங்கம் ஆடு களம் பிராட்டி நிருத்த ஸ்தானம் –
நோற்று -நம்மால் போற்ற தரும் -நாற்ற துழாய் முடி -ஆழ்வார் திரு அடி
திரு துழாய் விரும்பியே நெஞ்சு
சுற்றத்து தோழிமார் -இரவு பள்ளி -பள்ளி கொள்ளும் இடம் -நின்முற்றம் புகுந்து
அரங்கத்து திரு முற்றத்து அடியார்கள்-
மனதுக்கு இனியான்-நம்பெருமாள் ராமோ த்விர் ந பாஷையே –  தானே அருளி-
சினத்தினால்-இலங்கை செற்ற தேவனே -லோக சாரங்கரை சினந்தாரே
ரென்கேந்திர சிங்கம் –
கள்ளம் தவிர்ந்து கல- பக்தர் கள்ளத்தனம் தனியாக
சேவை சாதிக்காது அவன் கள்ள தனம்
திரு மஞ்சனம் நிறைய இங்கு -குள்ள குளிர குடைந்து நீராட்டம் –
கள்ளம் தவிர்ந்து தூக்கிசேவை -சுத்தி சுத்தி சேவை
சங்கோடு சக்கரம்-கையிலே பிடித்த திவ்ய ஆயுதங்களும்
பங்கய கண்ணன்-மந்த ஸ்மிதம் வாடி அழகு
பதினெட்டு சலவை-1102 செல்வர் அப்பம் திரு வாய்மொழி
 பதின்மர் பாடும் பெருமாள் 10 பாசுரம் -அனைத்தும் கணக்கு தான் இங்கு

அன்று -இன்று பேர் பாடி தப்பாமே
கண்ணா நீர் கைகளால் இறைத்து போகும் படி அனுபவம்
திரு அடி பார்ச்வத்தில் கேட்கும் பாக்கியம் பெற்றோம் –
ஜமா பந்தி -ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் பங்குனி உத்தரம்-ஸ்ரேயஸ் -கேட்டு அனைத்தும் கிட்டும் –
பொழிந்தார் பொலிந்தோம் வல்வினை சாபம் தீர்ந்து கொள்ள மாளா இன்ப வெள்ளம் கோதிலா இன்பம் –
வையம் கொண்ட வாமனன் போல்
ஸ்ரீ ரெங்க ஸ்ரீ -வளர -உபய -இரண்டு வேளையும் -நியாசம்-உபன்யாசம்

ஆசாரம் அனுஷ்டானம் by conveeniyance இல்லை ஆச்சர்யம் அனுஷ்டானம் by தர்ம சாஸ்திரம்
konwledge -வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்-அன்றும் இன்றும் attitudeமாறி skills பழக்கம்
ஸ்ரவண பாக்யம்பெற்று-கைங்கர்யத்தில் வாசிக கைங்கர்யம்
புகழும் நல் ஒருவன் என்கோ-கண்ணனை கூவுமாறே –
பாபம் போக்கும் திரு நாம சங்கீர்த்தனம்
-ஆச்சார்யர் திரு நாம சங்கீர்த்தனம் –நித்யம் நைமித்தியம் காம்ய கர்ம-மூன்றையும் -ராமானுசன் சொல்லி
பால வாக்கியம் அமிர்த வர்ஷி –
அனுஷ்டானங்களை விடாமல்-சொல்லி –
பகவத் கீதை உபதேசம் -12 மூன்றையும் அருளி -மேல் ஆறு அத்யாயம் கருணையால் மீண்டும் அருளி
மைத்ரேய பகவான் கேளாது இருக்க செய்தேயும் -தர்ம ஆச்சர்யம் -விடாமல் சொல்லி –
நல்லார்கள் வாழும் நளிர் அரங்கம் நாகணையான் –
கஸ்தூரி திலகம்-பெரிய பெருமாள் அழகில் ஈடு பட்டு பரம பதமும் வேண்டாம் என்று சொல்லும் நல்லவர்கள் –
வேதம் அனைத்துக்கும் வித்து -முப்பது உபநிஷத்திலும் -முப்பது பாசுரங்கள்
14 பாசுரம் உங்கள் புழக்கடை -செம்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் -மூடின கான்
பாரதந்த்ர்யா ஞானம் வளர்ந்து நம சப்த அர்த்தம் –
ச்வதந்த்ரன் எண்ணம் போனது
திரு மந்த்ரம் அர்த்தம் –
புழக்கடை-வாசல் முற்றம் சமையல் புழக்கடை நான்கும்
நம் தனம் வேதம் -நான்கு
புழக்கடை வேதம் அதர்வண வேதம் -அஷ்டாஷர மந்த்ரம் அதில் இருக்கும்
ஓம் இதய காஷரம் நம   -நாராயண பஞ்சாட்ஷராணி -நித்யம் சொல்வது நாராயண உபநிஷத் பிறக்கிறோம்
அன்று நாம் பிறந்திலேன் பிறந்த பின் மறந்திலேன் –
தாச ஞானமே ஞானம் –
பிறந்த பின் இறந்திலேன் சொல்லாமல் மறந்திலேன் என்றது
மறந்திலேன் எனபது மறந்தால் இறந்ததுபோல் –

வளர்த்ததனால் பயன் பெற்றேன் மடக் கிளி -இவர் தான் அந்த மடக்கிளி –
துவார சேஷி -பாலகன் ஸ்ரீ  ராமானுஜர் -ஆச்சர்ய ரத்னம் உத்தாரக ஆச்சார்யர் –
சம்பந்த சம்பந்திகள் அஸ்து தே -நென்னலே வாய் திறந்தான் –
அன்னம் தானம் கூறத் ஆழ்வான்-பட்டர் அவதாரம்
ஈரம் கொல்லி தீர்த்த தானம் ராஜ கண்ட கோபாலர் மைத்துனன் பேர் பாட -பரிகாசம் மட்டை அடி உத்சவம்-

அரையர் பண்டாரம் ஸவாமி-செம் தாமரை கையால் சீரார் வளை ஒலிப்ப நம் பெரியன்சொல் படி
நாச்சியார் திரு கோலம்-மை தடம் கண்ணினாய் -துல்ய சீல -அஸி தேஷின -திரு அடி –
முப்பத்து -செப்பம் -நேர்மை ஆர்ஜவம்-ராமானுஜர் இடம்னம் ஆழ்வார் அனைத்தையும் கொடுத்து
செற்றார்க்கு -பிராட்டி பெருமாள் இருவரையும் சேர்ந்து ஏக சிம்காசனம்
உக்கமும் தட்டு ஒளியும் மணாளனையும் தந்து -பங்குனி உத்தரம் பிராட்டி அவனையே அருளி

ஏற்ற கலங்கள் -உறுதி உடன் ரஷித்து -தன் அடியார் திறத்து -என் அடியார் செய்யார்
செய்தாலும் நன்றே -என்னுடைய திரு அரங்கனார்
செம் கண் சிறு சிறிதே காட்டவே கண்ட
திரு பாண் ஆழ்வார்/ஆள வந்தார் /பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர்
லோசனாம்ருத -ஆலம்ப ஸ்தம்ப -பிரவாகம் குணம் –
நடை அழகு-சிம்க கதி-தேஜஸ் –பர்வதாதி -ஐந்து நடை
புலி பாய்ச்சல் கோபம் யானை பெருமிதம்
ரிஷபம் திமிர் சர்ப கதி – புற்றுக்குள் போவது போல்
போற்றி-திருஷ்டி கரி பூசுவது போல் நின் கையில் வேல் போற்றி –
பொன்கொதும் -ஆள்கின்ற எம்பெருமான்-செம்கோல் -அங்கும் உடைய திரு அரங்க செல்வனார்
ஒருத்தி -48 வருஷம் ஒழித்து -வளர்ந்து -கண்ணன் 10 ராமன் 14 வருஷம் தான் –
மாலே -சங்கராந்தி மண்டபம் ஆறு பேருக்கு மரியாதை மாலே மணி வண்ணா
நம் ஆழ்வார் திரு மங்கை
கருட வாகனம் –
பின்பு பொய்கை பெரிய   ஆழ்வார்
எம்பெருமானார் கூரத் ஆழ்வான்
கூடாரை-நாடு புகழும் பரிசு-வட நாட்டு ஹிந்துஸ்தானி
-நடந்து திரு கை தல சேவை சம்பாவனை போதுமா -ஆலிங்கனம்- முது ஹாரம் போல் நம் பெருமாள்
கறவைகள்-சிறு பேர் -திரு வந்தி காப்பு -திரு விஜயீ பவ -வங்கி புரத்து நம்பி -முதலி ஆண்டான் –
பால் உண்பீர் நூறு பிராயம் புகுவீர் குழந்தை போல் அவர்கள்-

கைங்கர்ய பிரார்த்தனை
பத்து கொத்து -ஓராத விழா ஒலி -குறை இன்றி தென் அரங்கம் செல்வம் முற்றும் திருத்தி வைத்தான் வாழியே
ஜீயர் புரம்-200 பேர் கைங்கர்ய பரர்-உண்டே
கொள்கிறான்
முப்பதும் -திரு அரங்க அனுபவம்
அனுஷ்டித அநிகரித்த அபயசித்த-அனுசந்திக்கும் நமக்கு
நல் கன்றுக்கு தோல் கன்றுக்கும் பால் சுரக்கும் பசு போல்
ஈர் இரண்டும் மால் வரை தோள் -பணைக்கும் ஒவ் ஒரு பாசுரங்களுக்கும் –
சங்க தமிழ்– பழைய -கூட்டம்
ஸ்ரீ வில்லி புத்தூர் வெளியில் எங்கும் -திரு பாவை -ராசிக்கு அதிபதி நேராக பார்த்தால் வைபவம் -கற்பன்காடு  ஸவாமி –
எங்கும் திரு அருள் பெற்று இன்புறுவர்
ஆண்டாள் பற்றி -அனுக்ரகம் பெற்று எம்பெருமானார் -கோதாக்ராஜர் -கோவில் அண்ணனே
செல்வ திரு மாலே
கேசவ நம்பியை கால் பிடித்து -மூடு பல்லக்கில் கொண்டு வர ஆணை இட
-இயம் கோதா மம சுத –
நம்பியை காண நங்கைக்கு ஆயிரம் நயனம் வேணும்
கொம்பினை காணும் தோறும் குரிசைக்கும் அன்னதே ஆம்-
ஒவ் ஒரு தடவையும் வெவ்வேறு  ஆயிரம் கண்கள் வேண்டுமாம் –
தவம் உடைத்து தாரணி
ரிஷிகள் காக்க அசுரர்கள் அழிக்க -நமக்காக சேர்த்தி இருந்து அனுக்ரகம் – –
ஆண்டாள் திரு அடிகளே சரணம் .
ஆழ்வார் எம்பெருமானார்ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .,

திரு பாவை- அனுபவம்-சிற்றம் சிறு காலை —

January 16, 2012
அனுபவம்- நிற்காமல் வெளியில்  இட்டு தன்மை பாவம்-இடை பேச்சு -முடை நாற்றம்
வால்மீகி சோகம் ஸ்லோகம் ஆனது ஸ்ரீ ராமாயணம்
இங்கு ஆனந்தம் பாசுரம் –
கண்ணன் நிறைந்து -முப்பதும் அரங்கனுக்கு –
கீழே திசைதிரு அடிக்கு -வடக்கு பிராட்டி ஏற்றம்
கோ ரதம் அருகில் அனுபவம் -கிட்டிய பாக்கியம் பெற்றோம் –
வங்க கடல் கிடந்த -எங்கும் திரு அருள் பெற்று இன்புறுவர்
நோன்பு நூற்றதையும் /தான் அனுகரிததையும் /
அதே பாசுரம்/
சிற்றம் சிறு காலை அனுபவம்-
நம் பெருமாளை பெற்ற அனுபவம்-தேன் அமுதம் குடித்த -ஆனந்தம் சக்தி –
உத்தர வாக்ய அர்த்தம்
ஆறுபகுதி இதிலும்
சரணா கதி பண்ணிய பின்பு –
துடித்து இருப்பான் எதை கேட்ப்பானோ -என்னையா என் இடமா –
எனக்கே தன்னை தந்த கற்பகம்
ஸ்ரீ மாதே நாராயண நாம
சர்வ வித கைங்கர்யங்களும் உன் ஆனந்தத்துக்கு -சொல்ல வேண்டும் –
கவலை தீர்க்க -மா சுச சொல்ல வேண்டும் –
சிற்றம் சிறு காலை வந்து உன்னை சேவித்து -முதல்
மற்றை நம் காமங்கள் மற்று -இறுதி –
கோவிந்தா உனக்கே நாம் ஆள் செய்வோம் -உயர் ஆனா
ஆள் செய்வோம் -செருக்கு போய் ச்வாதந்த்ரம் போய்  அடிமை
கோவிந்தா உனக்கு
உனக்கு நாம் -வேற யாரையும் அனுப்பாமல்
உனக்கே நாம் ஆள் செய்வோம்-வேறு யாருக்கும் இல்லை –
மற்றவரை தவிர்ந்து –
அ= கோவிந்த /நாம் =ம உனக்கு ஆய
உனக்கே உ காரம்
அனந்யார்க்க சேஷத்வம் –பிரணவ அர்த்தம் அழகாக
கண்ணா புரம் ஓன்று உடையானுக்கு அடியேன் ஒருவர்க்கு உரியனோ –
கைங்கர்யம் சேர்த்தியிலே அனுபவம்
எம்மா வீட்டு திறமும் செப்பம் -பிராப்ய நிஷ்கர்ஷம்-
புருஷனால் அர்திக்க விரும்ப படுவது சொல்லும்
மோஷம் -அடியார் கூட அனுபவித்து
பிரீதி அடைந்து -அது உந்த கைங்கர்யம் –
இங்கே அந்தம்-நாளை பாரி வேட்டை ஆனா பின்பு பெரிய உத்சவம் முடியுமே
நித்ய மண்டலம் காலம் கோலம் செய்யாது அங்கே-
அங்கு சென்று நன்கு அனுபவித்து -கர்மம் இல்லை ஞானம் பக்தி பூர்ணம் அங்கே –
சத்தியமாக அவன் இருக்க
எனக்கே ஆள் செய்ய எக் காலத்திலும்  என்று
என் மனக்கே வந்திடி வீடு இன்று மன்னி
ஆள் செய் -அகம்காரம் போனது
யாருக்கு –
எனக்கு சொல்கிறான்-
உனக்கும் பிறருக்குமா -இல்லை எனக்கே ஆள் செய்
எவ்வளவு நாள் -எக் காலத்திலும்
புத்தி பெதளிக்குமே
என் மனக்கே வந்து -அமர்ந்து
இடை வீடு இன்று மன்னி -பெறேன் என்று என் நெஞ்சு நிறைய புகுந்தான் –
யோகம்-ஷேமம்- கிடைக்காத என்னை கொடுத்து நிலைத்து இருந்து
தனக்கே ஆக எனை கொள்ளும் ஈதே –
எனக்கும் தனக்கும் இன்றி –எனக்கே ஆக இல்லை-தனக்கே அக –
புஷ்பம்மாலை போட்டு கொண்டால் புஷ்பத்துக்கு ஆனந்தம் இல்லையே
புஷ்பத்துக்கு ஞானம் இல்லை-புரிகிறது
ஞானம் இருக்கிறதே அதன் கார்யமானந்தம் வருமே
ச்வர்தார்ததா -சு பிரயோஜன நிவ்ருத்தி வேண்டுமே
இந்த பாசுரம் கை விளக்காக கொண்டு ஆண்டாள்-அருளி –
சிற்றம் சிறு காலை வந்து உன்னை சேவித்து -நம் ஆர்த்தி –

பிராப்ய துடிப்பு -காலை சிறு காலை சிற்றம் சிறு காலை -வந்தோம் –
பகவான் சுயம் -சொல்லி கொள்ளும் பொழுதே நம்-நலம் வருமே –சரீரம் தானே நாம்
தன்னது அபிமானத்தாலே தான் விடாது முயன்று நம்மை கொள்கிறான் –
அடையாமல்விலகி கல்பம் தோறும் இருந்து -வருவதை -கைங்கர்யம் பிராதிப்பதை —
அஜீர்ண வியாதி குழந்தை-பசிக்கிறது சொல்ல கேட்க்கும் தாய் போல் –
சரணம் சொன்னவன்-கைங்கர்யம் கேட்பதை மீண்டும் மீண்டும்
துவயம் -ஒரு தடவை தான்
அழுது பிரார்த்தனை துடிப்பு பாரிப்பு மீண்டும் மீண்டும்
ஒழிவில் காலம் எல்லாம்
எழு சிகரத்து பாரித்த ஆழ்வார் பாரிப்பு
அடிமை செய் வேண்டும் நாம் – பாரித்த ஆழ்வார்
கேட்டு மகிழ்ந்து
அவன் ஆனாந்தம் தெளி குரலருவி வேம்கடத்து -வெளி பட்டதே

பொற் தாமரைஅடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் –
போற்றுவதே பிரயோஜனம்-குழந்தை கொஞ்சினதே பயன்-இதற்க்கு வேற பயன் வேண்டாமே –
வந்த கார்யம் ஆராய்ந்து அருள்-போற்றும் பொருள் கேளாய்
-போற்றி அதற்க்கு பிரயோஜனம் கேட்க போகிறார்களா –
பல்லாண்டு பாடுவதே பயன்-போவான் போகின்றாரை- சேவை கிடக்க தான் பிரார்த்தனை –
போற்றும் பொருள்=போற்றுவதற்கு பொருள் இல்லை-போற்றுதல் ஆகிய பொருள்-
பிராப்யத்தில் பிராபக புத்தி கலங்கியது
பெற்றம்–மேய்த்து உண்ணும் —நீ
ஆர்த்தியை ஆவிஷ்கரிகிறாள் கிடைக்கா விடில் தாங்க முடியாது அவா -துடிப்பு
நீ -எங்களை தேடி வந்து இருக்கிறாய்
நித்யர்-பிரமாதி /வசிஷ்டாதி இல்லை -இங்கு வந்த நீ
வைகுண்ட வாசுதேவன்-வியூக மூர்த்சி ராமன் இலையே –
குற்றேவல் கொள்ளாமல் போகாது –
அடியே –
பரமன் அடி-பொற் தாமரை அடியே போற்றி
திரு அடி தொடங்கி திரு  அடியில் முடித்து ஆழ்வார் -விஞ்சிய நிலை
பாதம்-திரு முடி -திரு பாண் ஆழ்வார்பெரிய ஆழ்வார்
இற்றை பறை கொள்வான் அன்று கான் கோவிந்தா -நான்காவது பகுதி
ஜாம்பவான் பறை இலங்கை ஜெயா பறை நான் குடம் ஆடிய பறை
அன்று காண் கோவிந்தா -இது மூன்றாவது கோவிந்தா –
மாடு பின் போன கோவிந்தா முதலில் -தடுக்க வில்லை அத்வேஷம் ஒன்றே பற்றாசாக
குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா -பட்டாபிஷேகம் –
அஹம் பாந்தவ -உங்களில் ஒருவன்-எங்கள் கண்ணன் -சொன்னாயே நினைவு படுத்துகிறாள்-
சதஸில்-அவனுக்கு மற்றவர் அறியாமல் உணர்த்துகிறாள்-
ஏகாந்தம்-கயிறு ஆண்டாள் உஊசி –
குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா -அறிவு இல்லாத கோவிந்தா
பறை -சொன்ன சொல்லை சொல்லுக்கு பொருள் கொண்டு அறிந்து தாத் பர்யம் அறியாதவனே
வானர கோஷ்டி-பிராட்டி -சர்வாலங்கார சம்பன்னை

குளிக்காத தந்திரு மேனி காட்ட பிராட்டி இருக்க –
விபீஷணன் -சொன்னதை–இதற்க்கு -பதில் -காட்ட –
மூடு பல்லக்கில் குரங்குகள் காணாமல் சர்வாலன்காரமாக வந்தது கண்டு -கண்வலிக் காரன் போல்
இருக்க -தாத் பர்யா ஞானம் இல்லாதவளே -பரிகாசம் பண்ண –
இற்றை பறை கொளவானன்று காண் கோவிந்தா –
ஐந்தாம் பகுத்து
எற்றைக்கும் –எழ எழ -பிராப்யம் பிரார்த்திக்க
மற்றை நம்காமங்கள் மாற்று –ஆறாம் பகுதி கைங்கர்யத்தில் களை
புஷ்பம் சமரிக்க கேசம் அதில் ஒட்டி கொண்டது போல்
நம் ஆனந்தத்துக்கு இல்லை –
காலை பூசல் –அசுரர்கள் தலை பெய்யில்-மாடு மேய்க்க போகல்-
விரக தாபம்-கிளம்பி போனதாக இளைத்து பசலை
அதை கண்டு தாம் பிரிந்தோமோ -அவனுக்கு
ஓமத்தந்காய் தின்றது போல்
வர்ணாஸ்ரம தர்மம் இல்லையோ போக வந்துமே
தாய் சொல்
உகக்கும் நல்லவரோடு -உன் தன் திரு உள்ளம் உகக்கும் -அவளோடு வா –
உன் ஆனந்தமே வேண்டும் -அவளோடு சேர்ந்து -ஏன் கண் முகப்பில்
பிராட்டி தான்னம்மை சேர்த்து வைக்கிறாள்-
உன் தன் திரு உள்ளம் இடர் கெடும் தோறும் -பிரார்தனாஞ்ச பிரபல விரோதி இது தான்
பத்து விரோதிகள்—தேக ஆத்மா விவேகம் -ச்வாதந்த்ரம் பாரதந்த்ரம்
அவனே உபாயம்-பிரயோஜனம் -அனைத்தும் புரிந்து வந்தோம் –
பரம பத சோபானம் -கடைசி பாம்பு -98 கட்டத்துக்கு வந்த பின் –
ஒத்தை விழுந்தால் பெரும்பாம்பு
இரட்டை விழுந்தால்   ஜெயம் -நம -எனக்கு இல்லை ஆனந்தம் –
கைங்கர்யம்அவன் ஆனந்தம் — -தனக்கே ஆக எனை கொள்ளும் ஈதே
உனக்கே ஆக இல்லை-முன்னிலை இருக்க –
தமேவ சரணம் கச்ச -அந்த பரமனை பற்று -கீதை போல் -திரு அடி தொழ-
கீழே இருந்து –பார்த்தால்-நெஞ்சும் மனசும் கண்ணும் பருகிபோகும் -கைங்கர்யம்
அழகே விரோதி-சுமத்ரை-நடக்கும் பெருமாளை காணாதே -இளைய பெருமாள் இடம் சொன்னது போல் –
சு பக்த புத்தி தவிர்க்கை
சேஷத்வம்-எதிர் சொல் ச்வார்ததா
திருப் பாவை ஆகிறது இப் பாட்டு –
ஆண்டாள் திரு அடிகளே சரணம் .
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .

திரு பாவை- அனுபவம்-கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா –

January 16, 2012
கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா –
பகுமானம் வேணுமே
சதம் மாலா ஹச்தாக சதம் அஞ்சனா ஹச்தாகா
சதம் சூர்ண ஹச்தாகா -சதம் வாசோ ஹச்தாகா -சதம் பூஷணம் ஹச்தாகா -ஐந்து வகுப்பு –
நிதியும் நற்  சுண்ணமமும் நிறை குடை விளக்கமும் –
வஸ்த்ரம் பூஷணம் அருளி –
சரம கதி முடிவாக பிரம அலங்காரம்-சாந்தோக்யம் நடுவில் சொல்ல ஆழ்வார் இறுதியில் அருளியது போல்
யாம் பெரும் சம்மானம்
முகில் வண்ண  வானத்து இமையவர் சூழ பேர் இன்பத்து வெள்ளத்து இருப்பார் -அருளி –
அடுத்த அடுத்த பதிகம்இங்கே காண இப் பிறப்பே மகிழ்வர் எல்லியம்காலையே –ஆழ்வார் –
பரம பதம் அபெஷித்து இற்றைக்கும் எழ எழ பிறவிக்கு இங்கே என்பதால் இங்கே கேட்டு பெறுகிறாள் –

கூடாதார் -விரோதிகள்-
ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள் ஆண்டாள் மற்றும் உள்ள விரோதிகள்-
தூது விட்டார் -திரு புளி அடியில் நிற்கிறான் அரை குலைய தலை குலைய வந்து
வழவேல் -நினைந்து நைந்து -அம்மான் ஆழி பிரான் அவ் இடத்தான்
வள மிக்க மால் பெருமை மன் உயிரின் தண்மை
தளர் உற்று நீங்க நினை மாறனை -சீலத்தால் பாங்குடனே சேர்த்தான் பணிந்து –
சௌசீல்யம் அறிவீரா -கேட்டானாம் –
மகதோ மந்த -குறையற கலக்குதல்-யாம் பெரும் சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசால்-
சீலம் பார்க்காமல் ஓடுகிறீர்
கூடாரை=நிச்சய அனுசந்தனத்தாலே வெல்லும் சீர்
சீல குணம்
கோபிகள்-பிரணய ரோஷம்
எம்பெருமான் இன்னம் எழுது அருளாய்
எற்றுக்கு அங்கு இருந்து வந்தாய்
போகு நம்பீ
இன்னின் அங்கு நட நம்பீ
மூன்று ஆழ்வார் மட்டை அடி
மின்னிடை மடவார்கள் -உன்னுடைய சுண்டாயம் நான் அறிவேன்
என்னுடைய பந்தும் கழலும் தந்து போகு நம்பீ
திரும்பி பார்த்தான்
உன் தாமரை கண்ணும் –முறுவலும் —ஆகுலங்கள் செய்ய நோற்றோம் நாம்
மின்னிடையார் சேர் கண்ணன்-தன் நிலை போய் பெண் நிலை தான் தள்ளி
உன்னுடனே நான் கூடேன்
கூசி நடுங்கும் பனி யமுனை ஆற்றில் வாசுதேவா உன்வரவு பார்த்தே
நீ உகக்கும் -ஒழி நீ -என் சினம் தேர்வான் யானே
காதில் -ஏதுக்கு இது என் –
கதவுக்கு புறமே வந்து நின்றீர் இவர் யார் இது என் இது என் –
வியாசர் அனுபவம் போல் அன்றி ஆழ்வார்கள் அனுபவம்-இப்படி –
நித்யம் என் தீமைகள் செய்வாய் -திரு வேம்கடத்து
அல்லல் விளைத்த பெருமானை
குறும்பு செய்வானோர் மகனை பெற்ற நந்த கோபாலன் –
 கழல் மன்னர் சூழ -வீர கழல் அணிந்த -கதிர் போல் விளங்கி-துரி யோதனன் –

எழல் உற்று -மீண்டே இருந்து -அழல விழித்தான் அச்சோ அச்சோ –
நோக்கும் -தேஜஸ் -கூடாரை வெல்லும் சீர் –
சீல/வினைய /சௌர்ய வீர்ய பராக்ரமங்கள் காட்டி வெல்லும் சீர் கோவிந்தா –
உன்னை பாடி/உன்தன்னை பாடி-
தேவும் தன்னையும் பாடி ஆடி திருத்தி -கோவிந்த நாமம் கேசவதமர் –
பரத்வதையும் சொவ்லாப்யத்தையும்   -ஸ்வாபிகம்-சௌலப்யம் இயற்க்கை
பரத்வம் வந்தேறி -ஆத்மானம் நாகி வர்த்த -தன்னை மீறாதே -தானன தன்மை ஆஸ்ரித பவ்யத்தை –
ஞானி தன் ஆத்மா -என்றானே –
ச்வாதந்த்ரன் -வேதம் சொல்லும் சுத்த பொய் பராதீனன்  -நீ –
அர்ஜுனன் -சேனயோர் உபயோர் மத்திய நிறுத்த மே ரதம்- என்கிறான்-கூரத் ஆழ்வான் –
பிராது சிஷ்யச்ய -பரதன் பிரார்த்திக்க இந்த வார்த்தை பெருமாள் சொல்லி –
யாம் பெரு சம்மானம் –
ஆழ்வான் பணிக்கும் -எம்பெருமானார் திரு அடிகளே சரணம் என்று இருந்து
உஞ்ச விருத்தி -மழை காலம் கூடாது மூன்று நாள் பட்டினி -அரவணை பக்தர் பட்டினி இருக்க நீர்
உள்ளுவார் உள்ளிற்று இருந்து உடன் இருந்து அறுதி -உத்தம நம்பி அருளி பாடு இட்டு –
பெருமாள் நியமனம்-பிரசாதம்-ஆண்டாள்-நீ நினைத்தாயா -யாம் பெரு சம்மானம் -வாங்கி கொண்டாராம்
நாடு புகழும் பரிசானால் நன்றாக –
சூடகமே தோள் வளையே தோடு செவி பூ பாடகமே -அனைய பல் கலனும் அணிவோம்
திவ்ய பூஷணனும் -எம்பெருமானார்
மோதிரமும்   மங்கள  ஐம் படையும் –ஆடுக செங்கீரை -பெரிய ஆழ்வார்
அண்ணா அப்பா சொன்னார் -நானும் சொல்கிறேன் –
அதன் பின்னே பால் சோறு
அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் -சிறிய  திரு அத்ய யேன உத்சவம் பகல் பத்து

பெரிய திரு அத்யேனம் உத்சவம்  இரா பத்து
பிராட்டி -பரதரம் ஆசி தேசன -சம்மானம் பிராட்டி பெருமாள்
தோள் மாலை இட்டு சாதிக்க –
-பெருமாள் -திரு கையாலே திரு அடி தொட்டு நில் என்றார் -பட்டர் –
– செம்மை உடைய திரு கையால் தாழ் பற்றி அம்மி மிதிக்க –
நாடுபுகழும் பரிசினால் நன்றாக –
வேடன் வேடுவிச்சி–18 பேர் ஆச்சர்ய கிருதயம் பதினெட்டு நாடன் –
பிரபன்னர்கள்- க்யாதி லாபம் பூஜை கண் வைக்க கூடாதே –
உய்ய கொண்டு யாரை கொண்டு வாளை வில்லை கொண்டு -மூன்று குறை ஆச்சார்யர்கள்
உம்மை உய்ய கொண்டு -சம்சாரிகளை
யாரை கொண்டு உசா துணை -நெஞ்சினாரும் அங்கு ஒழிந்தார் –
அவனை பற்றி குறை -வாளும் வில்லும் கொண்டு பின் செல்வார் மற்று இல்லை-
இழவுகள் தீர பெற்றது –
கியாதி லாபபூஜை அபெஷமாக –
எம்பெருமான் புகழ வேண்டும் என்று
பாரோர் புகழ படிந்து -நம்மை புகழ இல்லை
குகனுக்கு அருள் செய்த பெருமாள்-
ஏழை எதலன் கீழ் மகன்-பாசுரம் பெற்றானே
ஏழு ஏழு பெரும் செல்வத்து -எழில் மறையோர் நாங்கை தன்னுள் –
புகழ் ஏட்டில் பதித்து –
நன்றாக நாடு புகழும் பரிசினால்
கோபிகள் பிரபத்தி செய்த படியும் அவன் அருளியதையும் –
சூடகம்-கை வளை
தோள் வளை தோடு செவி பூவே பாடகமே -ஐந்தும்
பஞ்ச சம்ஸ்காரம் -ஆத்மாவை அழகு படுத்த –
தாப -எங்கள் குழுவினில் புகுதல் ஓட்டம் -பெரிய ஆழ்வார் –
தீயில்-அக்னி-காட்டிலும் -இரண்டும் – பொலிகின்ற சென் சுடர் ஆழி திகள் திரு சக்கரத்தின் –
-கோவில் பொறியாலே ஒற்று உண்டு நின்று -குடி குடி ஆள் செய்கின்றோம் –
தோள் வளையே -கங்கணம்

பட்டம் சூடகம்- ஆவன ஆச்சார்யர்-௦பர அபர குருக்கள் பூட்டும் ஆத்மா பூஷணங்கள்-
பட்டம் கட்டி பொட்டோடு பாடககமும் சிலம்பும் -வளர்த்து எடுதேனுக்கு –பெரிய ஆழ்வார் பாசுரம்-

நேர ஆச்சார்யர் எனபது சம்சார நிவர்தகமான திரு மந்த்ரத்தை உபதேசித்தவர் –
சிந்தனை ஆச்சார்யர்
பர அபர குருக்கள்
கோபிகள்-ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்ஸ்காரங்கள் கேட்கிறார்கள்
தோடு செவி பூ -காதுக்கு -ரகஸ்ய த்ரயங்கள் குரு பரம்பரை -வியாக்யானங்கள் -அருளுவார்கள்
காதில் பதிய செய்து
பாடகமே -காலுக்கு ஆபரணம் -முகுந்த மாலை -ஹரே கச்சான் ஆலயம்-
கண்ட இடங்களுக்கு போகாமல்
சீரார் திரு வேம்கடமே
சென்று வணன்குமினோ சேணுயர் வேம்கடத்தை
மறந்தும் புறம் தொழா மாந்தர்
பஞ்ச சம்ஸ்காரம் அப்புறம்
விசித்ரா தேக சம்பத் ஈஸ்வர -அனைத்து கரணங்களும் அவனுக்கு –
உண்ண கண்ட ஊற்ற வாயுக்கு கவளம்–திரு மால் அவர் திரு நாமங்கள் என்ன கண்ட விரல்களால்
இறை பொழுதும் எண்ணகிலாது -பெரிய ஆழ்வார் –
பேறு கேட்டார்கள்-ஞான அனுஷ்டான பூர்த்தி உண்டா –
அதை அடுத்த பாசுரத்தில் காட்டுகிறார்கள்-
ஆண்டாள் திரு அடிகளே சரணம்.
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .

திரு பாவை- அனுபவம்-மாலே மணி வண்ணா

January 16, 2012
காத்யாயனி  நோன்பு அநுகாரம் -ஆண்டாள்
யமுனைக்கு போக வில்லை-
உன்னை அர்தித்து வந்தோம் -அவனையே பெற
மால்-கருமை பெருமை மையல் மூன்று அர்த்தங்கள்-
கண்ணன் என்னும் கரும் தெய்வம்
உன் கரிய திரு மேனி
வேதாக மேதம் -புருஷம் மகாந்தம் பெரியவன்
ஆனந்த வல்லி -மானுஷம் ஆனந்தம்-சொல்லி –
யுவ/என்றும் 16 மார்கண்டேயர் -அத்யாயக -வாசித்து அத்யாபக சொல்லி கொடுத்து /
ஆசிஷ்ட ஆசீர்வாத யோக்யதை கொண்டவன்-ஆசு கார்யம் கரோதி -சுறு சுறுப்பாக –
அசன சீல -போஜன சக்தி -நிர வியாதி -பிரத்வி சர்வம் பூர்னாஷ்ய –
கந்தர்வ -நூறு நூறாக -எதோ வாச நிவர்த்தந்தே -ச ஏக சக -பெருமை –
பைத்தியம் –இத்தனை அடியனார்க்கு -இரங்கு நம் அரங்கனாய பித்தனை பெற்றும்

அம் ஜலயதி -அஞ்சலி நீர் பண்டமாக உருகுகிறான் –
மணி வண்ணா -ரத்னம் போல் முந்தானையிலே முடிந்து ஆளும்படி –
மாலே பரத்வம் மணி வண்ணா சௌலப்யம்
செம்படவன்-வியாபாரி-அரசன்-மூன்று வித மதிப்பு -ரத்ன ஹாரமாக
அல்ப பிரயோஜனம்-கைவல்யம் மோஷம்- எம்மா வீட்டு திறமும் செப்பம்
நின் செம் மா பாதம் பர்பு தலை சேர்த்து அடியேன் வேண்டுவது ஈதே –
உன்னை அர்தித்து வந்தோம்
மார்கழி நீராடுவான்-மேலையார் செய்வனகள் –
சங்கை வந்தால் -ஆராய்ச்சி செய்யும் அவர்கள் அனுஷ்டானம் -ஆக்ஜை வேதம் -தைத்ரிய உபநிஷத்-
ஹோலா அதிகரண நியாயம்-ஹோலி ஆச்சார தரிசனாத்  -நோன்பு இது போல் -அவதாரிகை
ஆபஸ்தம்பர் -ஸ்திரீகள் இடம் கேட்டு -ஆரானும் அம்மனைமார் சொல்வார் -திரு மங்கை ஆழ்வார் –

சங்குகள் வேண்டும் -துருவன்-உத்தான பாதர் -தந்தை –
தவம் இருந்து -சாஸ்த்வதமாக இருப்பது துருவம்
வெண் சங்கம் ஓன்று ஏந்திய சங்கா -நாக்கு நீள்வான் ஞானமில்லை –
சர்வக்ஜன் ஆக்கும் சங்கு —
சங்கங்கள்-சத் சங்கம் வேண்டும்
உன்னை அர்தித்து வந்தோம் என்றவர்கள்
இதில் பல கேட்கிறார்கள் –
மூடா பிரபத்யந்தே -வர மாட்டார்கள்-அழுது கொண்டே -சொல்கிறான்
ஆசூரம் பாவம்-மாயையால் –
பஞ்ச விசிஷ்ட விசெஷனர்-ஸ்ரீ முகம் போல்
இங்கு
துஷ்க்ருத மூட ஆசூர பாவம்-
கொஞ்சம் சிறிது -கொஞ்சம் சுக்ருதம்-சதுர விதா பசந்தா
ஆர்தா -ஞானி உதாரா சர்வ ஏவைதா -பிரயோஜனாந்த பரர்களையும் –சேர்த்து சொல்கிறான்-
ஞானி து ஆத்மைவ மே மதம் -என் மதம் இது நிச்சயம்
அறிவிலேனுக்கு அருளாய் அறிவார் உயிர் ஆனாய் –
ஞானிகளுக்கு உயிர்   ஆனவனே -ஆள வந்தார் கேட்டு -அறிவாரை உயிர் ஆக உடையவனே –
சரீர பூதன் அவர்களுக்கு என்கிறான் –
இங்கு சங்கு -பல கேட்டு -,.

மன்றில் கூத்தாடி -என்றும் அரியன் சாழலே
பறை சாத்தி கொண்டு இருக்கிறான் –
சால பெரும் பறையே
சங்கு -அனைத்துக்கும் உப லஷனம் – கை இலங்கு ஆழி சங்கன் –
அவனை தான் -இவை உடன் சேர்த்து
பல்லாண்டு இசைப்பாரே -இவையெல்லாம் உடன் வரும் பரிகிரகம்தானே
கோ ல  விளக்கு -மல்லி நாடு ஆண்ட- வேயர் பயந்த விளக்கு தேவியார் உடன்-
கொடியே விதானமே -தாச சக வாகனன்-விதானம் -மேல் கட்டி -பெரிய திருஅடி –
வினைதை சிறுவன் சிறகு என்றும் மேலாப்பின் கீழ் வரும் -மேலா பறந்து வெயில் காப்பான்
கொடியும் செருப்பும் கொடாமே -யசோதை அனுப்பிய
உன்னை அர்தித்து வந்தோம் -புரிந்து கொண்டான்
ஆண்டாள் திரு அடிகளே சரணம்.
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .

திரு பாவை- அனுபவம்-ஒருத்தி மகனாய்

January 15, 2012
ஆராய்ந்து அருள் என்றதும்
பெரிய ஆழ்வார் பரிகிரகம்  -பல் ஆண்டு பாட வந்திருக்கிறார்கள்
வேற என்ன கேட்டதும் இவர்கள் இதில் –
உன்னை அர்தித்து வந்தோம் -உயிர் ஆன பாசுரம் –
த்வாம் பிரார்த்தையே -த்வாம் யாசிப்யே –
உன்னிடத்தில் உன்னையே பிராத்தித்து வந்தோம்
ஏக பக்திர் விசிஷடயே -கீதை
பகவத் கீதா சாரம்-பாஷ்ய ரசம் விவரித்து -அருளி செயல் கந்தம் வீசும் –
சீர் தொடை ஆயிரம்- சொல் மாலை -கல்யாண குண மாலைகள்-
சூடி கொடுத்த மாலை அவனுக்கு சொல் மாலை அவனுக்கும் நமக்கும் –
பகவத் குண தர்பணம்-இதரர் சகஸ்ரநம பாஷ்யம்-
தேஷாம் ஞானி நித்ய யுகத ஏக பக்திகி விசிசிஷ்டையே
ஏக பக்தி -சங்கரர் -கர்ம ஞானம் விட்டு பக்தி மாதரம் கொண்டவர்
பட்டர் -ஆசை அனைவருக்கும் பக்தி ஆசை –
அவனை அடைய உபாயத்திலும் ஆசை
-பரம ஏகாந்த பக்தி உபாய தர பரமாத்மா பக்தி –
அன்யேசாம் -இதரேஷாம் உபாய தயா –
உபய தயா பரமாத்மா பக்தி –
உபாய உபேயத்வம் தத் ஏக தத்வம் –
ஆற்றை கடக்க ஓடம் வேண்டும் -கரை சேர்ந்த பின் ஓடம் வேண்டாமே –
பிலவ பரித்யாகம் போலே -மா முனிகள் –
நாமோ உபாயமும் உபேயமும் – அவன்-குணம்-வெளுப்பு -போல் அன்றி இவை –
குணம் வெவேற இடங்களில் இருக்கும் வெளுப்பு பல இடங்களில் இருப்பது போல் –
லஷனம் தத்வம் ஸ்வரூபம் இவனுக்கு உபாயமும் உபேயமும் –
மன் மனாப -மாம் நமஸ்குரு -உபாயங்கள் பல –
உன்னை அர்தித்து வந்தோம் -உனிடத்தில் அர்தித்து வந்தோம் இல்லை
நாயமாத்மா -பிரபஜநேச்ய லப்தய -ந பிரபஜனம் செய்து கிட்ட முடியாதவன் –
ந பகு பல தடவை கேட்டாலும் கிட்ட மாட்டேன் –
என் இஷ்டம்-யாரை தரிகிறேனோ-சர்வாங்கதையும் பூர்ண அனுபவமாக கொடுப்பேன் –
ஒருத்தி மகனாய் -பாசுரம் இதை தான் சொல்லும் –
வசுதேவர் -யாகம் பல செய்து -நந்த கோபன் இடம் அவரை விட்டு கொண்டு போக –
சேஷ வாகன உத்சவம் ஸ்ரீ ஜெயந்தி ஆன பின்பு -இதை காட்ட –
பாத கமலங்கள் வந்து காணீரே -கண்கள் இருந்தவா புருவங்கள் இருந்தவா காணீரே –
திரு மேனி நன்றாக காட்டி கொடுப்பான்-உபநிஷத் -இந்த பாசுரம் போல் –
உன்னை அர்தித்து வந்தோம் –
யார் அவன்-
ஒருத்தி ஒருத்தி பேர் சொல்லாமல்-
பெரியவர் பெயரை சொல்லாமல் -தேவகி புத்ரனாய் பிறந்து
12 வயசில் வந்த பின் -ஒன்றும் பெற்றிலேன்-காணுமாறு அருளுவாய்
குன்றினால் -குடை கவித்ததும் –குடமாடியதும் –கன்றினால் விளவு எறிந்ததும் –
காலால் காளியன் தலை மிதித்தும் –முதலா
அனைத்தையும் -ஒன்றும் கண்டிட பெற்றிலேன் -காணுமாறு உண்டு எனில் அருளே –
கமலா லோசனம்-பீதாம்பரம்-சமுத்ரம் பருகின கால மேகம் போல் இருக்க வேண்டும் –
தேவகி பிரார்த்தி பெற்றாள் -சுத காம்யாதி -அந்த பாக்கியம் பெற்ற தேவகி –
நாய் குடலுக்கு நறு நெய் தங்காது போல் கம்சன் கிரகத்தில்  இவன் தங்காமல் ஓர் இரவில் ஒழிந்து –
பாபிஷ்டனுக்கு நல்லது பிடிக்காதே -சுபாகு மாரிசன்-விச்வமித்ரர் யாகம் பொறுக்காமல்
மக்கள் அருவரை கல்லிடை -மொத இழந்தவள் தன் வயிற்றில் சிக்கன வந்து பிறந்த –
பெரிய ஆழ்வார் அனுபவம் போல் ரிஷிகள் கூட அனுபவிக்க வில்லை-
முழுதும் வெண்ணெய் அளைந்து–அந் நோக்கும் தொழுத கையும்  இவை கண்ட
 யசோதை தொல்லை இன்பத்து இறுதி கண்டாளே  –
எல்லாரையும் தொழுவித்த தெய்வம் நம்மை தொழுததே –
அபரிசின்னமான ஆனந்தம் -இவள் கண்டது -ஆனந்த வல்லி –
வேண்டி தேவர் இரக்க வந்து பிறந்ததும்
சங்கல்பத்தால் போக்கி இருக்கலாம்-
சாதக பறவைக்கு தான் மழை பெய்கிறது –
மேகம் சர்வத்ரம் வர்ஷித்து -தேவர்கள் பிரார்த்திக்க -இவனோ உலகம் உய்ய –
பூண்டுவீங்கி இருள் வாய் -அங்கு ஓர் ஆய குலம் புக்கதும்
-அந்தர்யாமி பட்டது பட்டானே -இரா மடம் ஊட்டுவாரை போல் உள்ளே இருந்து சத்தை நோக்கி -ஒழித்து வளர்ந்து
–ஈண்டு நான் அலட்ற பெற்றேன் 6 -4 -5 ஒரே பாசுரத்தில் கண்ணன் பிரபாவம்
உல் லங்க -எஸ் சோபா -சோபை அக்னி பய அக்னி பிராட்டி இடம் கந்தர் திரு அடி
தேனிவ இதை கொண்டே இலங்கை எரித்தார்
கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பு என்று -நின்ற நெடுமாலே
கோபிகள் -நினைத்து -அதை கொண்டே கண்ணன் காஞ்சனை முடித்து –
உன்னை அர்தித்து வந்தோம் -ஏக பக்தி ஸ்லோகம்-
உன் இடத்தில் பிரார்த்தித்து வந்தோம் இல்லை
எர் பரன் என்னை ஆக்கி கொண்டு -எனக்கே தன்னை தந்த கற்பகம் –
அரத்தி கல்பக ஆபத் சக -யாசகர்களை தான் கல்பகமாக நினைக்கிறான்-
பறை தருதியாகில் -உற்றோமே ஆவோம் உனக்கே நாம் ஆள் செய்வோம்
-பின்பு சொல்ல போகிறார்கள் வந்த கார்யம்
திரு தக்க செல்வமும்

திரு சேர்ந்த சம்ப்ரதாயம் –
திரு சொல்லாதே
திருடன்  வர -டன் வந்துட்டான் –
திரு மால் சின்னமே பிதற்ற -எங்கே வரும் தீ வினைகள்
மால் பைத்தியம் திரு சேர்த்து
திரு கோவில்-திரு கண் அமுது -திரு ஆராதனம் –
சேவகமும்-யாம் பாடி-
செய்த நன் சிறு சேவகமும்
நீர்மை –
காடு உறைந்தான் காணேடி –
கானமரும் பொன் அடிகள் வானவர் தன் சென்னி மலர்  கண்டாய் சாழலே –
பரத்வமும் சொவ்லாப்யமும்   பாடினோம்
வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்து
அத்வைதி வருத்தம் தீர்ந்து மோஷம்
துக்கம் தீர்ந்து கல் போல்
நம் சித்தாந்தாம் வருத்தம் தீர்ந்து மகிழ்ந்து -கைங்கர்யம் செய்து -ஆனந்தி பவதி –
நித்ய கின்கரோ பாவான்னு 16 தடவை சரணா கதி கத்யம்-மெய் தானே -ராமோ துர் நபி பாஷா
நித்யம் -கின்கரோ பவ
உன் தன்னோடு உனக்கே நான் ஆள் செய்வோம்
ஆண்டாள் திரு அடிகளே சரணம்.
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .

திரு பாவை- அனுபவம்–அன்று இவ் உலகம் அளந்தான் அடி போற்றி – —

January 15, 2012
ஆராய்ந்து அருள்
சென்று நாம் சேவித்தால் ஆ ஆ என்று ஆராய்ந்து அருள் -எட்டாம் பாசுரம்
வந்த கார்யம் ஆராய்ந்து அருள் -இரண்டு பாசுரங்களிலும் –
உள் புகுந்து அறிய ஆராய வேண்டும் –
கிருபை செய்ய சித்தம்- நாம் இருக்கும் இடம் தேடி வருகிறான்
நாமே சென்றால்- பெருமாள்-ரிஷி -ஷமிக்க–போல் ஆகும் –
பேரு தப்பாது என்று துணிந்து இருக்கையும்
பேற்றுக்கு த்வரிக்கையும் –
ஆராய்ந்து -தரிக்கிற அதிகாரிகள்-
தரிக்க மாட்டாத அதிகாரிகள் பதறுவார்கள்-
யாம் வந்த கார்யம் ஆராய்ந்து அருள்
பிரயோஜனாந்த பரர்கள்
அனன்யா  சிந்தை யந்தோ –
அந்ய தேவதை/அந்ய பிரயோஜனம் இரண்டும் -தவிர்த்து –
பிரயோஜனத்துக்கு பிரயோஜனம் உண்டோ-
ஆராய்ந்து -இவர்கள் பெரிய ஆழ்வார் பரிகாரங்கள்
பெரிய ஆழ்வார் மங்களா சாசனம் தவிர வேறு ஒன்றும் அறியார்
இவர்களும் மங்களா சாசனம் செய்ய வந்து இருக்கிறார்கள் –
பொங்கும் பரிவாலே வில்லி புத்தூர் பட்டர் பிரான் பெற்றான் பெரிய ஆழ்வார் என்னும் பெயர்
அன்று இவ் உலகம் அளந்தான் அடி போற்றி
-இன்று யாம் வந்தோம் இரங்கு
மங்களம் கோருவது -மங்களம் பகவான் ஹரி –
மங்களமே வடிவு எடுத்தவன்-
சிநேகம்-
சுதர்சன பட்டர் பட்டர் திரு பேரனார்
ஸ்ரீ பாஷ்யம் விளக்கம்
பரிசயம்-சாமான்ய பதம் சிநேகம் உயர்ந்த பதம் –
சம்பந்த  விசெஷான் -விசெஷு பிரீதி சினேகா –நெஞ்சத்து அக நக நட்பது நட்பு
சிநேகம் முற்றி-மூன்று வித சம்பவம் -அஸ்தான பய சங்கை–தோஷ அனவபாவ -தோஷமே அறியோம் –
தோஷேது குணம்  புத்தி -குன்றனைய குற்றம் செய்யினும் குணமாக கொள்ளும்
என் அடியார் அது செய்யார் செய்தாரேல் நன்றே செய்தார்
இது போல் பலவும் –
பரம பதத்தில் பயம் இல்லை-ச்நேகாது -திவ்ய ஆயுதங்கள் நித்ய சூரிகள்-அஸ்தானரஷை -அர்த்த சந்நிதி –
உறகல் உறகல் உறகல் ஒன சுடர் ஆழியே சங்கே  அரவரி நாந்தக வாளே அழகிய சாரங்கமே தண்டே
இரவு படாமல் இருந்த எண் லோக பாலர்கள் –
அவத்தங்கள் விளையும் என் சொற்கள் அந்தோ என் ஆர் உயிர் –ஆவின் பின் போகல் -ஆழ்வார்
அபய பிரதானம் –
கம்பர் பட்டர் கோஷ்டியில் இருந்தவர்
ஆதலால் அபய என்ற பொழுதே  அபயம் என்று இருப்பதே கிடப்பது
இயம்பினீர் என் பால் வைத்த காதலால் –
ஆங்கு ஆராவாரம் அது கேட்டு -சாம கானம்-கோஷம்-மகா கோஷ நல் வேத ஒலி போலே-
ஏதத் சாம காயன் ஆஸ்தே ஹாவு அஹம் அன்னம்-தைத்ரிய உபநிஷத் யஜுர் வேத உபநிஷத் சொல்லும்
அழல் உமிழும் பூம் கார் அரவு —
பிரக்ருஷ்ட -பிரமிக்க வைக்கும் கோஷம் –
யாம் வந்த கார்யம் -மங்களா சாசனம் –
வெட்கி -பட்டர் -ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர் சொல்ல
வினய டம்பம் -பரிவு இன்றி நாம் சொல்கிறோம் –
திரு விக்ரமன்-ராமன்-அனுபவித்து பின்பு கண்ணன்
வருக வருக –வாமன நம்பி –காகுத்த நம்பி வருக நம்பி
ஓங்கி உலகு அளந்த உத்தமன் போல்
அன்று இவ் உலகம் அளந்தாய் அடி போற்று –
அதுவும் ஒரு காலமே
கொண்டகோல குறள் உருவாய் சென்று –கூடிடு கூடலே
பண்டு மா வலி பெரு வேள்வியில்
அப்பொழுது கொண்ட கோலம் -இவன் நினைத்தாலும் பெற முடியாத
இந்திரனை யாசகனாக போக சொல்ல நானா -இவரே போக
திரு மேனி குறுக -குறளாகி மெய்ம்மை உணர –ஏற் இட்ட உருவா  –
யாரும் மங்கள சாசனம் பண வில்லை-
அளந்து போய் பெற வேண்டுமா-துத் விக்ரமை -திரு அடி சம்பந்தம் -பெற்றோமே –
உன் சொத்து தானே -கர்மாணி பச்யதே
பாருங்கள் எவ் உலகம் நீர் ஏற்றது நீ படைத்தது இடந்து உண்டு உமிழ்ந்த பார் –
மகாபலி இழா  வோடு  போனான் நமுசி ஆகாசத்தில் அலமந்து போனான்  -இந்த்ரன் பெற்று போனான்
பரிவர் இல்லை –அக் குறை தீர நாங்கள் மங்களா சாசனம் செய்கிறோம்
ஆழ்வார் –ஆழி எழ -7 -4 –

விஜயம்  முற்றும் காற்றி –
திசை வாழி எழ -கேட்டு இருக்கிறேனே –
மங்களாசாசனம் இல்லாத
சென்று அங்கு தென் இலங்கை செற்றாய் போற்றி
நடந்து -தே வானேன -காலால் நடந்து –
 வானமே-நேர் இழையும் இளம் கோவும் பின்பு போக எவ்வாறு நடந்தனையோ -ராமேயோ
தேர் ஒழிந்து- கல் ஆணை மேல் கண் துயில கற்றனையோ காகுத்தா கரிய கோவே –
தசரதன் புலம்பல்-
மெய்யோன்   ஒளி தம்மேனியில் மறைய
பொய்யோ இடை
மெய்யோ மரகதமோ  மறி கடலோ மழை முகிலோ ஐயோ இவன் வடிவு
திறல் போற்றி-கொன்ற பலம் இல்லை-
பிசாசான் வானவான் -அங்குல்யா இச்சன் ஹரிகநேச்வர
தன்னை காட்டி கொண்ட திறல் –
கச்சான் -ஜடாயுவை அனுப்பி -பரத்வம் ஸ்புஷ்டிக்க
மறைத்து கொண்டு இருந்தும் -சத்யேனே லோகான்-ஜயதி –
தசரதன் கையில் இடம் சொல்லும் ஸ்லோகம் –
குருன் சிஸ்ருஷ்ய -சத்ருகளை தனுசாலே -வென்ற பெருமாள்-
ராகவச்யே மாயா மான் பின் போனாயே -மனுஷ்யம் ஏறிட்டு -கூரத் ஆழ்வான்
பிராட்டி போன இடமறியாமல்- ஜடாயுவுக்கு வழி காட்டி -கேள்வி –
நடுவில் திரு வீதி பிள்ளை-நம்பிள்ளை சாதிக்கும் விஷயம் சொல்லி -அரசன் மகிழ –
நம் பிள்ளை திரு அடி பணிந்தார் -நம்பூர் வரதர் -ஸ்ரீ ரெங்கம் பக்கம்-
சிந்தின வார்த்தை கொண்டே திரு நாடு பெற
சென்று அன்று -தென் இலங்கை செற்றான் திறல்- வாக்கு மிடிக்கு -போற்றி –
சத்யா சங்கல்பத்வம் காட்டிய திறலுக்கு மங்களா சாசனம்
இயம் சீதா மம சுத சக தர்ம சரிதவ -பத்ரம்-
பல்லாண்டு அனைவரும்
துல்ய சீல வயோ விருத்தாம்- திரு அடி -அனுரூபம்-
நம்பிய காண நங்கைக்கு  ஆயிரம் நயனம் வேணும்
கொம்பினை காணும் தோறும் -ஆயிரம் வேண்டுமே -அங்கும் மங்களா சாசனம்
ரிஷிகளும் -வன சாரிணி-காட்டு மிராண்டிகள்-ரூபா -லஷ்மி சொவ்குமார்யம்
விஸமிதா ஆகாரம் கண்டு –
அடுத்து சகடாசுர -இந் நம்பி ஏழு திங்களில் -யமுனை நீராட போக யசோதை
திரு அடியால் -தளர்ந்தும் முறிந்தும் -திரு காலாண்ட பெருமான்
திரு அடி அவனையும் ரஷிக்க -போன்றா சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி
பொடி பொடியாக -அவனையே ரஷித புகழ் –
அடுத்து -இரண்டு அசுரர்கள் சேர்ந்து
முள்ளை கொண்டு முள்ளை களைவாரா போலே
கன்றின் உருவாகி வந்த கள்ள அசுரர் தன்னை -விளம்காய் எறிந்து –
தீமைகள் செய்வார் இவர் போல் ஆவாரே பலன் பாசுரம்
குன்றை குடையாய் குணம் போற்றி-
நாம் பிளர்ந்து வளருகிற ஊரிலே ஒரு தேவதைக்கு ஆராதனமோ –
கேட்டு அறியாத கேட்கின்றேன் கேசவா -யசோதை-
இவர் வாயில் நல் வேதமோதும் -பூணூல் அப்புறம் தான் சாந்தீபன்
பர்வத ஸ்ரேஷ்டாயா -அஹம் கோவர்த்தன –
அட்டு -தயிர் வாவியும் -வரை குடையாக -பர்வதம் கொண்டேரஷிக்க
மது சூதனன் எடுத்து மறுத்த மலை
கோலமும் அழிந்தில வாடிற்றலே
-செம் தாமாரை கை விரல் ஐந்தனையும் கப்பாகா -கவிழ்த்த மலை –
கோவிந்தா அபிஷேகம் ஆன பின்பு
கேட்டு அறியாத கேட்கின்றேன்– உடனுண்டாய் போலும்
வாட்டமிலா புகழ் வாசு தேவா -உன்னை அஞ்சுகின்றேன் இன்று முதல்
குணம் -போற்றி-ஒரு பாகவத அபசாரமும் சகியாத –
உணவை தான் கொண்டோம் உயிரை தான் கொள்ள வேண்டுமோ -குணம்
வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி –
சக்கரத் ஆழ்வான் -வெல்கிறது வேல்-கருதுமிடம் பொருத்தி கை நின்ற சக்கரத்தான்
புண்டரீக வாசுதேவன்
என்று என்று -இத்யாதி பல மேலும் சொல்லி போற்றி
அச் சுவை கட்டி என்கோ -அரு சுவை அடிசில் என்கோ -ஆழ்வார்
ராம நாமமே கல் கண்டு அதன் ரசம் அறியாதவன் கல் புண்டு –
ரசமே அவன் சர்வ ரசம் சர்வ கந்தன் -ஷட் ரசம் -சொல்லி என்று என்றே
இன்று யாம் வந்தோம் இரங்கு –
விசேஷ அர்த்தம்-இன்றியாம் -சேர்ந்து -நன்னூல் சூத்திரம் படி
அன்று அங்கு அன்றங்கே உ காரம் ஓடி போய் விடும் மெய் விட்டு ஓடும் –
மற்று யாதும் -மற்றியாதும் -போல்
கொண்ட பெண்டிர் காதல் மற்று யாதும் மற்றியாதும் -உ கரம் இ கரம் ஆகும்
இன்றி யாம்-இல்லாமல் வந்தோம்
ந தர்ம நிஷ்டோமி -அகிஞ்சனாக ஒன்றும் இல்லாதவனாக வந்தோம்
நோற்ற நோன்பு இலேன் நுண் அறிவிலேன்
கார்பண்யம்-
ரத்னத்துக்கு -ராஜ்யத்துக்கு எலிமிச்சம் பழம் போலேயும் –
எங்களை தேடி அன்று உலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி –
ஆண்டாள் திரு அடிகளே சரணம் .
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .

ஆழ்வார்களும் ஆச்சார்யர்களும் அனுபவித்த திரு வரங்கன் -22-

January 15, 2012

சாதனத்தில் வழி உபநிஷத் /வேதங்கள்

பொருப்பிடையே நின்றும் -தபஸ் உபாசனம் போல்
அடைய முடியாது -என்றும் சொல்லும்
அலம்க்ருத்ய சிறை சேதம்
யக்ஜம் யாகம் ஓட்டை ஓடம் ஒழுகல் ஓடம் -சாத்தியம் சாதித்து கொடுக்காது
பகவானே சாத்தியம் சாதனம் -அவனையே உபாயமாக பற்று
ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள் -சாத்யத்திலே கண் வைத்து -திரு அடிபற்றி -அடைந்து –
ரிஷிகள் -லஷ்யம் சாதனம்- துன்பம் –
ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள்-சாத்தியம்-இன்ப மயம்
சாதனமும் அவனே சாத்தியமும் அவனும் -நினைவே அவன் மேல்-விருந்தே மருந்து –
மாத்ரா பலம் -திரு மந்திர -துவயம்-சரம ஸ்லோகம்-
தமிழ் பாசுரங்கள்-தமிழ் வியாக்யானங்கள்-
செம் தமிழும் வட கலையும் திகழ்ந்த நாவர் –
மணி பிரவாளம் –
1269 -1369 ஸ்ரீ தேசிகன்-கவி தார்கிக கேசரி –
1370 -கோவில் ஸ்ரீ  கோவில் மணவாள மா முனிகள்  திரு அவதாரம் 1444 வரை –
ஐப்பசி மாசம் மூலம்-சாதாரண வருஷம்
தை ஹஸ்தம் இந்த வருஷம் -இறுதி-நால் ஆறாயிரம் தொடக்கம் கிரகத்தில் –

திருவாய் மொழி பிள்ளை ஆணை ஸ்ரீ பாஷ்யம் ஒரு தடவை
அருளி செயல் பிரசாரம் -ஸ்ரீ மணவாள மா முனிகளுக்கு –
சாத்தியம் பற்றி பேசியதை சாத்தியமே கேட்டு உகந்தது –
பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் -அஷ்ட பிரபந்தம் –
பராசர பட்டார் சிஷ்யர்
திரு அரங்கம் அந்தாதி-திருஅரங்க – மாலை -திரு அந்தாதி கலம்பகம் மூன்று
அழகிய மணவாள தாசர் இயல் பெயர்
தெளிவாக பேசி-திரு மழிசை ஆழ்வார் போல் ராஜாங்க வேலை -செய்து கொண்டு இருந்தார்
துணி கசக்கி -ஸ்ரீ ரெங்க திரு தேர் சீலை -லகு சம்ரோஷனம்-
சுவாமி மகானுபாவர் -அரசர் புரிந்து கொண்டு -ஸ்ரீ ரெங்கம் இருக்க -ஆசை –
சாதனம் பொறுப்பை அரசன் இடம் -விட்டு -பெற்றார் –
திரு வேம்கட மலை அந்தாதி
திரு அழகர் மலை அந்தாதி
திரு ரெங்க நாயகி ஊசல்
திரு அரங்கா உறை மார்பா -இருப்பிடமாக -திசை முகன்செவிப்ப –
கந்திருவர் பாடும் படி -ஆதரித்து இன் இசை பாட திரு கண் வளர் திரு அரங்க
அனுக்ரகம்பண்ண எழுந்திரு அரங்கா -எழுது இரு அறம் காதலித்தேன் –
மூன்று அர்த்தம்-சீர் பிரித்து
நாளும் பெரிய பெருமாள் -துணை வரும்-அவயவ வருணனை-நிற்க பாடி ஏன் நெஞ்சுள் நிறுத்தினான் –
நகை முகம்–தோளும் -தொடர்ந்து ஆளும் விழியும் –
துழாய் மணக்கும் தாழும் கரமும்கரத்தில் சங்கு ஆழியும் -ரேகை சேவித்து –
அவன் காட்ட கண்டவர் –
மறை பாற் கடலை திரு நாவின் மந்தரத்தால் கடைந்து –
துறை பாற் படுத்தி –அமுதம்
கரை பாம்பனை பள்ளியான் அன்பர் ஈட்டம் கழித்து அறிந்த
நிறைப்பான் அடிகளே நிழல் —
அனைத்தும் அரங்கந்திரு முற்றத்து அடியாருக்கு இவர்
பட்டர் முகில் வண்ணனுக்கு  என்று அருள –இவரோ அவர் சிஷ்யர் –
கரை புரை ஓடிடும் காவேரி ஆறே
ஆற்றிடை கிடப்பதோர் ஐந்தலை அரவே
அவ் அரவம் சுமப்பதே அஞ்சன மலை யே –
அம் மலை பூத்ததோர் அரவிந்த வானமே
அரவிந்த மலர் தோறும் அதிசயம் உளதே –
பூ லோகம் அளந்த மேல் லோக்லம் அளந்த திரு அடி திரு நாபி கமலம் திரு மார்பு தாமரை பிராட்டி
கழுத்து அபத் சகத்வம் திரு வாய் ,மா சுச
திரு கண்கள்- அடியேனை கடாஷித்து பாட வைத்தன -பெரிய ஏற்றம்
சிந்தாமணி -அனந்த போகி -ஆதி செஷன் -பட்டர்

தூது விட நாயகி பாவம்
நீர் இருக்க –மட மங்கைமீர் கிளிகள் -நாம் இருக்க
வண்டுகள்-மதுகரம் இருக்க  -மட அன்னம் இருக்க உறையாமல் நான் –
என் நெஞ்சம் அற்றதோர் வஞ்ச அற்ற துணை இல்லை என்ற
தூது விட்ட பிழை கோவில் மணவாள மா முனி -ஆழ்வார் திரு நகரி -திரு அவதாரம்

ஆதி சேஷ அவதாரம்-
ராமானுச முனி வேழம்-வலி மிக்க சீயம்-பொழுது போக்கே அருளி செயல்
உரு பெரும் செல்வமும் -செம் தமிழ் ஆரணமே என்று அறி தர நின்ற ராமானுசன்
வேதாந்த கால சேமம்-புற சமையர் வென்று –
1371 நம்பெருமாள் திரும்பி வர -சூர்யோதயம் 48 வருஷம் பின்பு
அருணா உதயம் போல் மா முனிகள் -திரு அவதாரம்-சாதாரண ஐப்பசி மூலம்-
மூலம்-ஆதாரம்-காரணம்
ஸ்ரீ சைல தயா தனியன் ஆனி மூலம்
திகழ கிடந்தான் திரு நாவு வீறு உடையான்
திரு மலை ஆழ்வார் -வைகாசி விசாகம் -1301 –1406 வரை
அரசாங்க வேலை செய்து வந்தார்
பிள்ளைலோகாச்சர்யர் 1325 -ஜோதிஷ்குடி –
கூர குலோதம தாசர் -நாலூர் பிள்ளை இருவருக்கும் சொல்லி –
ஈய் உண்ணி மாதவாச்சர்யர் -ஈய் உண்ணி பத்மநாபா சாரார் -நாலூர் பிள்ளை -நாலூர் ஆச்சான் பிள்ளை ஈடு பெருக்கிய வழி
திரு வாய் மொழி பிள்ளையை கூர குலோதம தாசர்திருத்தி
திரு கணாம்பி ஆழ்வார் -செல்ல நம் பெருமாள் திரு மணை-நம் சடகோபனை
நம் பக்கத்தில் எழுந்து அருள பண்ண சொல்லி –
திரு அரங்க மாளிகையார் -இடைகாலத்து உத்சவர்
யாக சாலை தேர் -பவித்ர-இவரை எழுந்து அருள பண்ணி முதல் நாள் மட்டும் நம் பெருமாள் கடாஷிது –
நம் பெருமாள்–நம் ஆழ்வார் நம் ஜீயர் நம் பிள்ளை -அவர் அவர் தம் ஏற்றத்தால் என்பர் -பிரித்து அருளி
இங்கே தான்திரு கணாம்பி அருளிய வார்த்தையால்-
 முத்து சட்டை மாலை பிரசாதம் அருளி-

திரு அடி சேர்த்து -அனைத்தும் திரு வாய் மொழி மண்டபத்தில் –
விதிக்க சரத்தை உடன் -ஒற்றை மாலை -தபஸ் -கோர மா தவம்-
ஒரு நாள் ஆழ்வாருக்கு-ஆபரணம் ஆழ்வாரே கிடைக்க –
திருப்தி -நாளை எதிர் பார்ப்பு இன்று போகய பாக த்வரை உடன் இன்று –
திரு மலை ஆழ்வார் அரசர்
குந்தி நகர் -குந்தி நகர ஜன்மனே -மதுரை பக்கம் -திரு விதாங்கூர் மன்னர் ஓலை
தோழப்பர் கூட்டத்தார் -பட்டகம் காட்ட -சங்கிலி இழுத்து நம் ஆழ்வார் -மலை முகடு தட்டி
ரசித்து திரு மேனி த்யஜித்தார் –
மண் மூடி போனதே -அதை சீர் பண்ணி
கிளி சொல்லி ஸ்ரீ ரெங்கம்-கிளி சோழன் -கைங்கர்யம் –
ராமானுஜ சதுர வேத மங்கலம்-பவிஷ்ய ஆசார்யர்
நம் ஆழ்வார் பிரதிஷ்டை
1406 -திகழ கிடந்த -நா வீரர் தாதர் அன்னர் -திரு குமரர் -மா முனிகள் 36 திரு நட்ஷத்ரம் ஸ்ரீ ரெங்க ஸ்ரீ வளர்க்க
தொண்டர்க்கு அமுது உன்ன சொல் மாலை -திரு வாய் மொழி கால ஷேமம் –
அழகிய மணவாள-ரம்யா ஜா மாதா -15 திரு கல்யாணம் –
அழகிய வரதர் -சிஷ்யர் -பொன் அடிக்கால் ஜீயர் -ராமானுஜ ஜீயர் ஆஸ்ரயமா ச்வீகாரம்
1413 ஸ்ரீ ரெங்கம்  எழுந்து அருள
திரு மாலை தந்த -பெருமாள் பட்டர் -மூலம்-பெரியபெருமாளை சேவிக்க -ஆ முதல்வன் கடாஷித்து –
ரகசியம் விளைந்த மண்-காடு அழகிய சிங்கர் சந்நிதி -பிள்ளை லோகச்சர்யர் திரு மாளிகை
கோட்டூரில் அண்ணன் திரு மாளிகை இருந்து
திரு வேம்கடம்-காஞ்சி ஸ்ரீ பெரும் பூதூர் -யதொதகாரி- உபதேச திரு மேனி -ஸ்ரீ பாஷ்யம் சாதித்த இடம்

கிடாம்பி நாயனார் -ஸ்ரீ பாஷ்யம் கேட்டு கொண்டார்
நிஜ ஆகாரம் காட்டி –மூவருக்கு காட்டினார் மா முனிகள்
யதீந்திர பிரவனர் -ஆதி சேஷ -அவதாரம் –
ராமானுஜர் தொண்டனூர் கரையில் காட்டிய படி
ஆஸ்ரம 1425 ச்வீகாரம் -ஆள் கொண்ட வல்லி ஜீயர் மடம்-இருந்து திரு வாய் மொழி கால ஷேமம் -கூடம்
திரு மலை ஆழ்வார்
மண் விட்டு –
பிறையில் ஆதி செஷன் உருவம் -ஸ்ரீ வைகுந்தம்போகும் பொழுது நிஜ ஆகாரம் -காட்டி –
ரகஸ்ய கால ஷேமம்- ரகச்யம்விளைந்த மண் -ஆதாரத்துடன் –
பால் சேர்த்து வைக்கும் இடம்- நித்யம் த்யானம் செய்து -இன்றும் சேவை-
சட கோப கோடரி அம்மையார் பார்த்து -யாருக்கும் சொல்லாதே கொள்
உத்தம நம்பி சங்கைபட வெளுத்த திரு மேனி -இவரே அவர் -நம் பெருமாள் சொல்லி
தூணுக்கு இரண்டு பக்கமும் சேவை
பொன் அடி கால் ஜீயர் -இவர் பாதுகை
முதலி ஆண்டான் வம்சம் – அண்ணன் சுவாமி -வராத நாராயண
120 பேர் சுத்த சத்வம் அண்ணா சுவாமி சிறு புலியூர்
அஷ்ட திக் கஜங்கள்-
சிங்கரையர்-காய் கறி கொடுத்து -இரவில் சொப்பணம்-எதி புனர் அவதாரம்-
வாடா தேச யாத்ரை- திரு வேம்கடம்-சிறிய கேள்வன் அப்பன் ஜீயர் சுவாமி –
பொட்டு கூடை புஷ்பம் சுமந்து -தடம் குன்றமே
தோ மாலை சேவை முக்கியம் -ஜீயரஎடுத்து சமர்பிக்க –
துளசி தளமும் எடுத்து கொடுக்க -சாது ராமானுஜ ஜீயர் சுமந்து மா மலர் -நமக்கு ஆழ்வார் சாதித்த பாசுரம் –

ஹனுமான் முத்தரை அவர்
சின்ன ஜீயர் சுவாமி சிறிய கேள்வன் அப்பன் -ராமானுஜ முத்தரை மோதிரம்
ஆழ்வாரை சேவிக்க -மா முனிகள்-
ஆழ்வாருக்கு பட்டயம்-தங்க பட்டயம்-
திரு முடி சேவை -பொலிந்து நின்ற பிரான் கட்டில் தோறும்
என்னை முன்னம் பாரித்து முற்ற பருகினான்
நம் மா முனி ஏற்பாடு பட்டயம்
நல்லதோர் -பரிதாபி ஆண்டிலேயே -ஈடு கேட்க ஆசை –
ஆவணி 31 ஸ்வாதி பவித்ர உத்சவ சாத்து முறை அன்று பெரிய மண்டபத்துக்கு மா முனிகளை –
கண்ணன் சாந்தீபன்- ராமன்- விஸ்வாமித்ரர் போல் நம் பெருமாள் மா முனிகள்-குறை தீர்த்து கொள்ள –
தாரை -சொல்லி லஷ்மனன்கேட்டு -விஸ்வாமித்ரர் கதை-

சந்தன மண்டபம்-சித்திரம்-ஈடு கால ஷேப கோஷ்டி
நான் யார் -அரங்கன் தானாக அழைத்து இராய்த்தார்
அமர்ந்து கேட்க ஒரு வருஷம் உத்சவம் நிறுத்தி
ஆவணி ஸ்வாதி தொடக்கி ஆனி மூலம் வரை திரு செவி சத்தி அருளி தானியம் சமர்ப்பிக்க
யதிராஜ விம்சதி சமர்பித்தார் – எதிராசன் திரு அடியே உபயம்
ஆர்த்தி பிரபந்தம் வாழி எதிராசன் சொல்பவர் விண்ணோர் வணங்குவர் கைங்கர்யமும் எதிராசன்
மன்னிய சீர் மாறன் கலையே உணவு
மதுரகவி நிலை பெற்றோம்
ஸ்ரீ ரெங்கம் இருப்பு பெற்றோம்
உபதேச ரத்ன மாலை  -எதிராசன் இன் அருளுக்கு இலக்காகி
திரு வாய் மொழி நூற்று அந்தாதி -மாறன் சொல் வேராகவே விளையும் வீடு –
வியாக்யானங்கள் -அருளி-
ஞான சாரம் பிரேம சாரம்

ரெங்க நாயகம் ஐந்து பிள்ளை
ஸ்ரீ சைலேச தயா பாத்ரம்
தீ ஞானம் பக்தி நிறைந்த கடல்

தனியன் எங்கும் சொல்ல ஆணை பிறப்பித்து –
வேற மூன்றும் –
பிரதி பாத பயங்கர அண்ணா –
தேறும் படி உரைக்கும் சீர் -பொய்யிலாத மணவாள மா முனியே வாழியே
கோவில் அத்யாபகம் தனி சிறப்பு –
மா முனி வாழ்வதே ஒன்றுக்கும் காரணம்
அடியார்கள் வாழ–அரங்க நகர் வாழ -இதற்காகவே -இடை வெளி இட்டு
இன்னும் ஒரு நூற்று ஆண்டு இரும்
எறும்பி அப்பா -ஸ்ரீமத் அரங்கம்  ஜயது-பரமம்- தான தேஜோ நிதானம்-
ஸ்ரீ ரெங்க ஸ்ரீ வாழ காலே காலே வர வர மினி வாழ –
பூர்வ தின சரியா
உத்தர தின சரியா
வரவர மினி சதகம் இரண்டு எறும்பி அப்பா பிரதிவாத பயங்கர அண்ணா இருவரும் –
லஷ்மி நாத -தொடங்கி-மா முனிகள்  குரு பரம்பரை ரத்னம்
அந்திமோபாய நிஷ்டை வர வர முனி சிஷ்யர்
மதம் மானம் இன்றி முக் குறும்பு அறுத்து
அதிகத பரமார்த்த
அர்த்த காம விட்டு
நிர்ஜித க்ரோம
அஸ்துமே நித்ய யோக
மாசி கிருஷ்ணா துவாதசி நிஜ வடிவு கொண்டு தீர்த்த உத்சவம்
திரு அத்யயன கைங்கர்யம் –நம் பெருமாள் -நடத்தும் உத்சவம் –

விசத வாக் சிகாமணி -விரித்து -உரைத்து கைங்கர்யம் –
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .’

திரு பாவை- அனுபவம்–மாரி மலை முழைஞ்சில் —

January 15, 2012
மாரி மலை முழைஞ்சில் அனுபவம்
லீலா விபூதியில் பிரார்த்தித உடனே -மகிழ்ந்து –
மேலும் பாசுரங்கள் வழங்க –
நடை அழகு –
கோவில்- நடை
திரு மலை வடை அழகு
பெருமாள்கோவில்-குடை கொடை -குடை 20 சான் -வரதன் -வேண்டியது கொடுத்து -கொடை
எம்பெருமானாரையே -காஞ்சி சேர்த்து -திரு அரங்கத்துக்கு -வழங்கி -தர்சன நிர்வாகம்-
தென் அத்தியூர் கழல் இணை கீழ் பூண்ட அன்பாளன் -பாட்டாலே உகப்பித்து தானம்-
2 மாதம் தோறும் அருளி செயல்கள் முடியும் பாட்டு கேட்க பித்தன் –
என் நெஞ்சம் மேயான் என் சென்னியான் -உலகு ஏத்தும் ஆழியான் அத்தி ஊரான்
புள்ளை ஊர்வான்- எங்கள் பிரான் -தேவ கானம்-பூதத் ஆழ்வார்
நம் ராமானுசனை தந்து அருள வேண்டும் –
திரு நாராயண புரம்-முடி வைர முடியால் ஏற்றம்
நடை அழகை பிரார்திகிறார்கள்-
ஆழி மழைக்கு அண்ணா  -ஓன்று நீ  கை கரவேல்-அங்கு
பூவை பூ அண்ணா -இங்கு –
இரண்டிலும் எம்பெருமானாரை –
மல்லிகை மவ்வல் அவந்திர பேதம் காசாம்பூ போவ்வையும் அப்படி
பூவையும் காயவும் – நீலனும் பூக்கின்ற  காவி மலர்
எங்கும் காண் தோறும் -பாவியேன் மெல்லாவி   மிகவே பூரிக்கும்
 அவ்வவை எல்லாம் -பிரான் உருவே என்று –
கரு விளையும் மலர்காள் காயா மலர்காள்
–திரு மால் உரு  ஒளி காட்டு கின்றீர்
எனக்கு உய்   வழக்கு ஓன்று உரையீர் –ஆண்டாள்
சயன/வீற்று/ நடை நின்ற நன்கு அழகும்
சயன அழகு ஏரார் கோலம் திகழ கிடந்தாய் -கிடந்த நாள் கிடந்தாய் எத்தனை நாள் கிடத்தி
வீற்று -எம்பிரான் இருந்தமை காட்டினீர் திரு தொலை வில்லி மங்கலம் –
தொட்டில் பருவத்திலே -பாலென -கைங்கர்யம் -தொட்டில் ஐதீகம் –
பால்யம் சைசவம்-ரகு வம்சம்-
ராமே பிரமாதம்-மாகார்யா -அபசாரம்-படாதே
-நடை அழகில் கண் வைக்காதே கைங்கர்யத்துக்கு இடை யூறாகும்
கச்சதி -அக்ரச்தே-உமக்கு முன் போக போகிறேன் -சீதை -நடை அழகை பார்க்க முடியாமல்
சிம்க கதி -ரிஷப -கதி நான்கையும் -கானகம் படி உலாவி உலாவி -குழல் ஊதின போது -வெள்கி மயங்கி – –
செம் தாமரை கண் பிரான் இருந்தமை காட்டினீர் –
நின்றது
நிலையார  நின்றான் தன் நீள்  கழலே அடை நெஞ்சே -இரண்டு தடவைசொல்வார் திரு நறையூர்
திரு நீர் மலை
இரும் பொழில் சூழ்–நறையூர்நின்றன்
திரு வாலி -இருந்தான்
குடந்தை -கிடந்தான்
திரு கோவலூர் –நடந்தான்
 திரு வாலி கோவல் நகர் நின்றான்இருந்தான்கிடந்தான் நடந்தான் – மா மலை யாவது நீர் மலையே
நீராய் நிலனாய் -மாலுக்கு  ஏரார் விசும்பில் இருப்பு அரிய கூப்பிட்டார் –
மண்ணும் விண்ணும் மகிழ -உன்னை நன் கண்டு உகந்து கூத்தாட -நண்ணி ஒரு நாள் ஞாலத்தூடே நடை வாயே -6 -9 -௨
எம்பெருமானார் உகந்த பாசுரம்
எம்பார் இந்த பாசுரம் ஸ்லோகமாக அருளி -நிர்பய -மாயா கேசரி -கம்பீரேன -எதிசார –
ஐதீகம்-வடக்கு பிரதேசம்-ஒருவன் நடந்து வந்து-பாடி -அழகை பிரார்த்திக்க –
இசை பாட -சந்திர புஷ்கரணி கரையிலே -நாயந்தே இவன் தான் நடை அழகை காண வந்தான் –
அவன் வந்த தூரத்துக்கும் நான் நடந்த இடத்துக்கும் போருமோ
நமக்கு துக்கம் கண்டவாறே நடை அழகை கண்டே தெளிவது
பர்வத குகையில் -மழை காலத்தில் -உறங்கி-
சீரிய சிங்கம் -அறிவுற்று தீ விளித்து –
வேரி மாறாத பூ மேல் இருப்பாள்-பரிமளம்
உபமான அலங்காரம்-உபமேயம்-இரண்டு வஸ்து
அனந்வய அலங்காரம்-ஒரே வஸ்து -தான் தனக்கு  உவமன் –
சமுத்ரம் போல் சமுத்ரம்-ராம ராவண யுத்தம்-
இதில் -சொல்லிய சிம்மம்-யதிராஜ சிம்மம்
கலை பெருமான் ஒலி மிக்க பாடல் உண்டு தனுள்ளம் தடித்து –அதனால் வலி மிக்க சீயம் –
-பண்டரு மாயன்–பசும் தமிழ்  ஆனந்தம் பாய் மதம் விண்டிட  ராமானுச முனி வேழம் –
கூரத் ஆழ்வான் -பகவத் விஷயம்-எத்தனை உத்தரீயம் பரி மாற்று என்பாராம் –
காஷாய வஸ்த்ரம் கொண்டே தீர்த்தம் ஸ்ரீ பெரும் புதூரில்
வருஷா காலத்தில் இருக்கிறோம் நாம் எல்லோரும் துக்க வர்ஷினி -ஆள வந்தார் -திக் பிரமம் மூடி கிடக்க –
தாப த்ரயங்கள் –சம்சாரம் மழை- ஜான் ஏறி முலம் சறுக்க –
மலை-பரத்வாஜர்-இந்த்ரன்-300 வருஷம்-மூன்று வேதங்கள்-

கற்றது கை மண் அளவு கல்லாதது மலை அளவு
சாஸ்திர சமுதாயம்-மலை
முழைஞ்சில் -மன்னி -குகையில்-
பாண்டவர்-செம்கழு நீர் புஷ்பம் விழ பரிமளம்-திரௌபதி கேட்க –
யட்ஷன்-பதில் சொல்லி போக
-வேதம் சமன்வய படுத்த -வேண்டுமே -ரிஷிகள் வாக்யங்களால்-
ஆழ்வார்கள்-ஏக கண்டர் –
தர்ம சூஷ்மம் குகை நிகிதம் குகாயாம் –
வாலி–சூஷ்ம -தர்மா பிளவங்கமா -ராமன்-
மேலையார் செய்வனகள்-தர்மஸ்ய பிரதானம் -மகா ஜனங்கள்-
முன் ஆதரித்த ஆசாரம் அறியாத —
சூஷ்ம அர்த்தங்களில்மன்னி இருந்த சீரிய சிங்கம்
அறிவுற்று -தம் அவதார பிரயோஜனம் நினைந்து
தீ விளித்து -புத்திமதி -தீ மா -புத்தி மான்
வேரி மயிர் -காஷாய சோபி -சிகாநிவேசம்
எப்பாடும் பேர்ந்து திக்விஜயம் ஸ்ரீ ரெங்கம் — சிம்காசலம் -ஸ்ரீ கூர்மம்
பத்ரி நாராயணம் அயோத்ய சாளக்ராமம் கிரி –
உதறி-போன இடங்களில் –பூச்சி உதறினது போல் உதறி வலி-ராவணன்-
மாயா மதங்கள் -பாஷண்ட சாருவாத புத்த ஜைன மாயா வாதி
சரவண பகுகுள -தாடி பஞ்சகம் -எழுதி -உதறின ஸ்லோகம் எழுதி இருக்கிறதாம் –
முழங்கி புறப்பட்டு -சிம்க கர்ஜனை
பூ வண்ணா -பொன் வண்டு -அமர்ந்திட வேண்டி
போந்தது என்நெஞ்சு என் பொன் வண்டு -அமுதனார்
தெளி தேன் உண்டு அமர்ந்திட வேண்டி
பூ மன்னு மாது

பல் கலையோர் நாம் மன்ன வந்த ராமானுசன் சரணாரவிந்தம் பூ
மூரி -சோம்பல் விட்டு
120 சம்வச்த்ரம் -இருந்தும் -எழுந்து இருந்து ஜல அரக்க பிரதானம் -சந்த்யா வந்தனம் –
போதருமா போலே -வேறு உபமானம் இன்றி
உன் கோவில் நின்று -ஸ்ரீ பெரும் பூதூரில் இருந்து
இங்கனே -பல திவ்யதேசங்கள்-ஸ்ரீ ரெங்கம்-
கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனம்-ஆசனம்-மூன்று வகை /சிங்காசனம்/சீரிய சிங்காசனம் /கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனம் –
பேதம் அபேதம் கடக -ஸ்ருதிகள் -மூன்றும்
ஒன்றே என்னில் ஒன்றே ஆம்
பல என்று உரைக்கில் பலவே ஆம் –
-ஆம் என்று உரைக்கில் ஆம்-
உளது என்று இருக்கில் உளதே ஆம்-
ஆராய்ந்து அருள்-
ஆண்டாள் திரு அடிகளே சரணம் .
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் …