அருளி செயல் அரங்கம்-பெரிய திரு மொழி சாரம் ..

திரு அல்லிக் கேணி -பகு சுதர்-கொல்லம் பட்டறையில் ஊசி விற்ப்பது போல்
ஆலி நாட்டு அரசர் -தெய்வ அரசன் இடம் ஈடு பட்டு
அரச மரம்
மந்திர அரசு
கேட்டார்-வாள் வழியால்-வலியால்-பெற்றார் –
இரும் தமிழ் நூல் புலவன்-தானே காட்டுகிறார்-
உதாரர்-இவர் –
நாலு கவி பெருமாள்-
திரு ஞான சம்பந்தர் மூன்று கவி
காழி ஸ்ரீ ராம விண்ணகரம்-ஒரு குறளாய்-பாசுரம் -பாடி வென்றார்
மா முனிகள்-அனைவர் கிரந்தம் கேற்று அறிந்த அத்வதீயம்
கடைக் குட்டி இவரும்-
அத்யயன உத்சவம் ஆரம்பித்து
நெஞ்சுக்கு இருள் கடி தீபம்
பர காலன் பனுவல்கள்-உள்ளம் தடித்து -வலி மிக்க சீயம்
பிரபந்த சாரம்-அறிவு தரும் பெரிய திரு மொழி -தேசிகன் –
உகந்து அருளின நிலங்களில்-ஏரார் முயல் விட்டு காக்கை பின் போவதோ-
அல்லாத ஆழ்வார்களுக்கும் இவருக்கும் வாசி
நீர்மையை /மேன்மையை அனுபவிப்பதும் இங்கே –
ஒரு படி பட்டு இருக்கும் இவருக்கு –
சுகுமாரர் -மலையாள ஊட்டு போல் ஆழ்வார்
நெடு நாள் தரித்து –
கூடவும் பிரியவும் மாட்டாதே இருக்கும் மென்மை இவருக்கு –
திரு மால் இரும் சோலை–திரு பாற்கடலே -சேர்ந்த பொழுது
கல்லும் கணை கடலும் -பிரிந்த பொழுது –
குமுத வல்லி நாச்சியார் -கட்டு பாடு விதித்து
நின் திரு எட்டு எழுத்தும் கற்று நின் அடியார்க்கு அடிமை –
பண்ணிலே பாடிய -தாளம்-யானை மணியை கொண்டு பாட-
கானம் உர தாளத்தில் பண் இசைத்தான் வாழியே
தாளம் வழங்கி தமிழ் மறை இன்னிசை தந்தவன் வாழியே
ஆடி ஆடி-இரட்டிப்பு
மட நாராய்-பாடும் பொழுது பண் முக்கியம்
யாப்பு பாவம் வைத்து பண் இசை
ஆஸ்ரிய துறை அறு சீர் -ஒன்பது
ராகம் பண் -ஒத்து -தாளம் உண்டு –
மாலை-தெய்வ நன் மாலை –
சீரார் இன் சொல் மாலை
பிள்ளை தமிழ்-தாமோதர கையால் கொட்டாய் சப்பாணி
எந்தை பெருமானே உண்ணாய்.
ஊடல் -என் சினம் தீர்வானே -காதில் கடிப்பிட்டு-எதுக்கு இது ஏன் -இவர்
அர்ச்சையிலே ஊடுகிறார் வாசி வந்தீர்-வாழ்ந்தே போம்
ஈதே அறியீர்
பெருமை எளிமை-சாழல் பதிகம்-
காணேடி-இமையோர்க்கும் சாழலே
இங்கே போக கண்டீரே கேள்வி பதில்
பல மொழி வைத்து பதிகம்
தசாவாதாரம் பல அனுபவம்
அருளார் திரு சக்கரத்தால்- ஈங்கு ஓர் பெண் பால்-பிள்ளை ஓர் கையில் திட்டு கிண்ணம் போல்-
உபேஷிப்பது முறையோ-பிள்ளை கை கிண்ணம்  -மெல்லவே கொள்ளலாம் பழ மொழி
அந்தாதி- அடி அந்தாதி –
தம்மையே நாளும் தொழுவார்க்கு-அந்தாதியில் அந்தாதி இதில் மட்டும்
எண் இலக்கணம்–ஏற்றியும்  இறக்கியும்-திரு ஏழு கூட்டு இருக்கை
முதல் அடியே நான்காம் அடி-கோழி கூவு என்னு மால்-
கண்ணன் கோழி கொண்டு வருவானாம்
ஒலி மிக்க பாடல் கலியன் பாசுரம் -தந்தை-அந்தமாய் மைந்தனார் வல்ல வாழ-மருகு நெஞ்சே
குறில் எழுது கொண்டே விடை -பதிகம்- நெடில் எழுத்தே இல்லை தனி சிறப்பு
பண்கள் -சீர் பாடல்- 12 தடவை -பெரிய திரு மொழி –
குறிஞ்சி பண்-மயக்கும் -மலை பிரதேசம் பத்ரி காச்ரமம்
திரு வேம்கடம் கூடலூரில்- குறிஞ்சி பாடும் கூடலூரே
யானை கூட்டம்-குரவர்கள்-பரண் போட்டு- குறிஞ்சி பண்ணால் மயங்கி -பயிர்கள் வாடாதாம்
கூடலூரில்- யானையும் பெருமாளும் மயங்கும்
வண்டு பாட மயில் ஆட -நாங்கூர் பதிகம்
வண்டினங்கள் காமரம் பாடும் -மயக்குமாம்
நைவளம் நாட்ட குறிஞ்சி நட்ட பாடம்
நந்தி புர விண்ணகரம்
நைவளம் கண்ணன் பாடி மயக்குகிறான்
பாலையாழ் பண்
நாட்டார் இசை-செல்வாக்கு -கும்மி பாடல் 10 -7 கண்டே -பாவியேன்
பூசல் பாட்டு-ராம அவதாரம்-ஈடுபாடு
தடம் பொங்கதமங்கோ-ராவண சம்காரம் ஆன பின்பு கூத்தாடுவார்கள்
குழ மணி தூரம்-அடுத்து -உம்மை தொழுகிறோம் வார்த்தை பேசி-உங்கள் வானரம் கொல்லாமே
சொல் அணி-வண்ணம்-முன்னை வண்ணம் –இந்த வண்ணம் என்று காட்டி இந்தளூரிரே-
வண்ணம் வெவ்வேற அர்த்தங்களில் பாடி-பாலின் வண்ணம் -சாத்விக குணம் காட்டி
செம்பொன் நீர்மை-பாசியின் பசும் புறம்-பச்சை சட்டை உடுத்தி- பச்சை மா மேனி-
இன்ன வண்ணம் என்று காட்டி-
வரலாற்று செய்திகள்- நந்தி புர -சோழன் சேர்ந்த கோவில்-
பல்லவர் கோன் பணிந்த தில்லை திரு சித்ர கூடம்
வேழம் பிடியினோடு வண்டு இசை -திரு திவ்ய தேசம் இயற்க்கை விவரிக்கிறார்
பண்கள் பாடும் வண்டு-செவ்வாய் கிளி நான்மறை பாடும் திரு சித்ர கூடம்
வேதம் ஒலி கேட்டு-வேதம்-உபநயனம்-திரு வாய் மொழி-பஞ்ச சம்ஸ்காரம் வேண்டும்
அரு மா மறை-அந்தணர் சிந்தை புக-செவ்வாய் கிளி நான் மறை பாடுமாம்
குயில் நின்றார் பொழில் சூழ் குருகூர் -குயில் திருவாய் மொழி பயனுறு சொல்லுமே
காந்தாரம் -மணிமாட கோவில்- மடவார் பயின்று-
வண்டு பல இசை பாட மயில் ஆட -திரு நாங்கூர்
சிங்க வேள் குன்றம் அல்லி கேணி நீர் மலை–திரு மணிக் கூடம்
இனம் காட்டி பிரபந்தம்
யானை நுழைய முடியாத கோவில் -மணி மாடம்
ஆடி பாடி -பேராளன்-ஆயிரம் பேசீர்களே-ஆடீர்களே
கண் கண் அல்ல- செவி செவியல்ல -கை தொழா கை அல்ல —
மானிடர் அல்லர் என்று என் மனத்தில் வைத்தேன்
கூரை யில் பயின்றால் போல்- இடையன் அறிந்த மரம் போல்-
திரு மந்த்ரம் -திரு முக பாசுரம்- பெரிய திரு மொழி வியாக்யானமாக பாடுகிறார்
பெருமாள் காட்டி கொடுத்த அர்த்தம் –
நாராயணமே -பேசுமின் திரு நாமம்
நாங்கள் வினைகள் கழிய உரைமின்
பேர் ஓதும் பெரியோரை பிரிகிலேனே
உய்வதோர் -நாராயண நாமம்
நான் உய்யக் கொண்டு –
நல் இருள் அளவும் பகலும் அழைப்பேன்-
நமோ நாராயணமே- குன்று -அவதாரமும்-நறையூர் பதிகம்
மற்று ஓர் தெய்வம் உளது என்று இருப்பாரோடு -உற்றிலேன்–தேவதாந்திர பஜனம் கூடாது -நாரம்-அனைத்தும் வரமே
நின் திரு எட்டு எழுத்தும் கற்று உட்ட்றதும் உன் அடியார்க்கு அடிமை–பாகவத சேஷத்வம்
கந்தவ்ய பூமி இல்லை-அவனே வருவான்-அடியார் அடியார் உடன் கூட

மறை நான்கின் உளாயோ- அடியார் மனத்தில் உளாயோ-
திரு புலியூர்
குடந்தையே தொழுது -நான் கண்டு கொண்டேன்- திரு கண்டேன் போல்
தஞ்சை ம மணி கோவிலே வணங்கி கேட்டேன்-
பார்த்தன் தேர் முன் நின்றானை-கண்டேனே
தல சயனத்தில்- கற்பகத்தில் கண்டு –
திரு கோவலூரில் கண்டேன் நானே
திரு மேனி அனைத்தும் கண்டார்
அங்கு உண்டானை கண்டு -திரு கோவலூரில்
நானகை நடுவில்-கண்டு உய்ந்தேனே
கண்டு கொண்டு அல்லல் தீர்ந்தேனே
நான் கண்டது தென் அரங்கதே -வண்ணம் காட்டினான் திரு இந்தளூரில்
கண்ண மங்கையுள் கண்டு கொண்டு
நின் தனக்கும் குரிப்பாகில் கற்கலாம் கவியின் பொருளே
நேராக கண்டார்
நாமம் அறிந்து நாராயணனை கண்டேன்
பெரிய திரு மொழி சேவித்து நாமும் காணலாம்
ததீயாரதனம்-நேராக சொல்ல விலை
அறிவுடையார் -ஐஸ்வர்யமும் பரம புருஷார்த்தம்-
ததீயருக்கு விநியோகம் அனால் அதுவே புருஷார்த்தம் -வியாக்யானம் -பட்டர்

—————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: