திரு விருத்தம் -18–ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை -வியாக்யானம் –

அவதாரிகை துறை கால மயக்கு –(ஏழாம் பாசுரம் போல் கால மயக்கு துறையாகும் இதுவும் ..அது மழை காலம் தொடக்கம் இது முடிவு )-இவன் இவள் ஆகியும் ,அவன் அவனாகையும் ,தசை இதுவாகையும்,இது அல்லது இல்லையே இருந்த படி –திரு மங்கை ஆழ்வாருக்கு சரணம் புக வேண்டும் போலே–(வந்து உன் திரு அடி அடைந்தேன் என்று தொடங்கி பத்து பாசுரங்களிலும் பத்து விதமாக அருளுகிறார் பெரிய திரு மொழி 1-6-1-) இவருக்கு கால மயக்கு வேண்டிய படி –கீழ் காண்கிற பதார்த்தங்களை அபலபித்து கால மயக்கு ஏற்பட -இங்கு பதார்த்தங்களை அபலப்பதும் செய்து ,சாஸ்திர –சித்த மானவற்றை முன்னிடுவதும் செய்தது -மேகத்துக்கும் கடலுக்கும் அன்யோன்யம் விரோதமாய் பிணன்குகிறது காண்-

கடல் கொண்டு எழுந்தது வானம் அவ் வானத்தை அன்றி சென்று
கடல் கொண்டு ஒழிந்த அதனால் இது கண்ணன் மண்ணும் விண்ணும்
கடல் கொண்டு எழுத்த அக் காலம் கொலோ புயல் காலம் கொலோ
கடல் கொண்ட கண்ணீர் அருவி செய்யா நிற்கும் காரிகையே –18-

பாசுரம் -18-கடல் கொண்டு எழுந்தது வானம் -கார்காலம் கண்டு வருந்திய தலைவியைப் பார்த்துத் தோழி இரங்கல் –சூழ் விசும்பணி முகில் -10-9-

கடல் கொண்டு எழுந்த வானம் இத்யாதி —வானம் -மேகம் –மேகமானது கடலை தரையாக பருகிஜல சர சத்வங்கள் துடிக்கும் படிக்கு ஈடாய் போகிற கண்டு ,தம் பிரஜைகள் நோவு பட –நம் உடைமையை-நேராக கொடு போவதே -என்று தொடர்ந்து தம் உடைமையை வாங்கி கொள்கிறது காண் —அன்றி- சீறி-ஒழிந்த வதனால் இது-மேல் விழுந்த துளிகள் என்று என்று காட்ட ,அவை பினங்கிகிற போது சிந்தினவை காண் இவை-மேகம் பாரார்தமாய் இருக்கையாலே ,தொங்கினவற்றை கொண்டு உபகரிகிற படி–பெரிய உடையாரும் ராவணன் யுத்தம் புரிகிற போது ,சகலங்கள் விழுந்தால் போலே

கண்ணன் மண்ணும் விண்ணும் இத்யாதி–அங்கனே ஆகில் இவ் வெள்ளத்துக்கு அடி என் என்னில்–சர்வேஸ்வரன் உடைய பூமியும் மேல் உண்டான ஆகாசமும் கடல் கொண்டு போன அக் காலமோ அறிகிலேன்–பிரளயம் கொண்ட காலம்–தன்னை விஸ்வசிக்கைக்கு தானும் அதுவோ ?–இதுவோ ?என்று சம்சயிகிறாள் —  இத் தசை வந்தால் அவன் வரும் என்னும் அத்தாலே–

புயல் காலம் கொலோ அறியேன்-அன்றியே அவ வர்ஷா தானோ அறிகிலேன் ..இவை எல்லாம் வேணுமோ ?இவ் வெள்ளத்துக்கு அடி அறிந்தோம் என்கிறாள் ..

கடல் கொண்ட கண்–கடலை தோற்பித்த கண் –அத்தை கொள்ளுகை ஆவது அதன் படி எல்லாம் உண்டாய் இருக்கை ..தோற பித்தது என்றும் ஆம்

நீர் அருவி செய்யா நிற்கும்–இப் பிரளயத்துக்கு அடி கடல் உடைந்தால் போல்  இக் கண்ணில் வெள்ளம் காண்
காரிகையே–இவை எல்லாம் பொறுக்க மாட்டாத அபலை கிடீர்-
——————————————————————–
ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
நம் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: