Archive for August, 2011

திருவாய்மொழி சாரம்–பகவத் விஷய சாரம்– ஸ்ரீ வேளுக்குடி வரதாச்சர்யர் ஸ்வாமிகள் ..

August 26, 2011
பகவானே விஷயம் பகவத் விஷய சாரம்–ரகஸ்ய த்ரயம்  ஸ்ரீ பாஷ்ய ஸ்ரீ இராமாயண திரு வாய் மொழி நான்கும் கால ஷேப பண்ணி தான் தளிகை பண்ண அதிகாரம்–அந்தரங்கர் மடப் பள்ளி கைங்கர்யம்–ஸ்வாமி எம்பெருமானார் ஸ்ரீ சைல பூர்ணர் -பெரிய திரு மலை நம்பி இடம் கால ஷேபம் ஒரு வருஷம் ஸ்ரீ ராமாயணம் பண்ணி -யமுனை துறைவன் எதிகட்க்கு இறைவன் நியமன படி–நித்ய தீர்த்த கைங்கர்யம் பண்ணி விட்டு கீழே இறங்கி வந்து கால ஷேபம் உபதேசம் பண்ணி -பெரிய நம்பி மூலம் ரகஸ்யம் த்ரயமும்  பெற்றார் ஸ்வாமி –மதுராந்தகம் -மகிழ மரம் அடியில்-பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பிரசாதிக்க பெற்றார் -பிதா மகருக்கும் பிதா மகர் -ஸ்ரீ சைல பூர்ணர் நமஸ்துதே- நரசிம்கன் தோன்றிய தூண் தான் பிதா மகனுக்கும் பிதா மகி –தாதா தீர்த்தம் கொடு -கேட்டான் பிள்ளை வடிவில் தாதா -தந்தை–தாதாச்சர்யர் இவர் திரு வம்சம் அவதரித்தவர்கள் –திரு பல்லாண்டு கண் நுண் சிறு தாம்பு திரு வாய் மொழி=பகவத் விஷயம்—புருஷ சுக்தம் வேத பாகத்தில் சிறப்பு ..–அவனும் சர்வ சுருதி வாக்யத்தில் இருப்பது போல் புருஷ சுக்தம்–சங்கை இன்றி நாராயணனே பிருஷோதமன் என்று காட்டும்–மனு தர்ம சாஸ்திரம் உசந்தது –மனு=மந்த்ரம் மனு பகவன்/ பாரதத்தில் கீதை புராணன் களில் விஷ்ணு புராணம்–அது போல் திரு வாய் மொழி அருளி செயலில் –வேத சாம்யம் நம் ஆழ்வார் பார்த்து அருளிய நான்கு பிர பந்தங்கள்–ஆரு அங்கங்கள் மற்றைய 8 பேர் அருளியவைஉப அங்கங்கள் –வேத சதுஷ்டயம் -நம் ஆழ்வார் அருளியவை–முதலில் எம்பெருமானாரின் ரூபம்/ அடுத்து ஞான விளக்கம் /அடுத்து இப் பொழுது உள்ள ராமானுச நூற்று அந்தாதி–என்பர்–இது தானே அவர் திரு உள்ளம் உகந்ததாம் –ஆவணி திரு மூலம் ஆரம்பித்து ஆனி திரு மூலம் முடித்து ஈடு கால ஷேபம் மணவாள மா முனிகள் அருளி –ஸ்ரீ சைல தயா பாத்ரம் தீ பக்த்யாதி–வந்தே ஜா மாத்ரே முனிம்-ஜோதி வாய் திறந்து அருளிய தனியன்–மா முனிகளே இதை ஆதரிக்கும் படி அருளிய தனியன்-திரு உள்ளத்தே இருத்தும் புனிதன்-மாறன் அடி பணிந்து உய்ந்தவன்-முதலில் அருளி–அகங்காரம் தொலைந்து அடியவன் ராமா னுச தாசன் தானே சரீர கர்ம பொழுது குலம் கோத்தரம் சொல்வோம்–விப்ரர்க்கு-பராங்குச பரகால எதிராசர் ஆதிகள்-திரு வாய் மொழி அருளி செயலில் சாரம்–சரம ஸ்லோஹம் சொன்னான் சகஸ்ர நாமம்கேட்டான் லவ குசர் சொல்ல தன் சரிதை கேட்டாள்–நீசர் நடுவில் சேனா மத்யத்தில் கொட்டினான் அனைத்தையும்–அர்ஜுனனை திரும்பி சொல்ல சொல்ல மறந்து போனது என்றான்-அப்ரியம் அடைந்தான்–திரு வாய் மொழி மிதுனத்தில் கேட்டான்–விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்லி தேவகி நந்தனன்-உங்கள் மத்யம் உட்கார்ந்திருக்கும் கண்ணன்- நம்ம கண்ணனா -அளியன் நம் பையல் என்ன -அம்மாவோ கொடியவாறே–தொடை மேல் தொடை போட்டு கேட்டு கொண்டு இருக்கிறான்–உயர்ந்த துவய சாரம் திரு வாய் மொழி–மூன்றும் சொல்லும்–சர்வ வேத்தி– வித்வான் அர்த்த பஞ்சகம் அறிந்த திரு மந்த்ரம் துவயம் சரம ஸ்லோஹம் —

சொல்ல மூடி இருக்கிற வாயை திறக்க வேண்டும்
கேட்க காதை திறக்க வேண்டாமே
பாரதம் சொல்ல வந்தார் -ஜனமேதயன் முடியாது–இரண்டு மூட ஆத்மாக்கள் கோ கிரகணம் பார்த்தும் யுத்தம் பண்ணினானே தசானன் யார் அர்ஜுனன் பிரபாவம் பார்த்தும் அசோகா வன நாசம் பார்த்தும் யுத்தம் பண்ணினானே -பாரத பட்டா 125000 ஸ்லோஹம் சொல்லி முடித்து தர்ம அர்த்த காம மோஷம் -புருஷார்த்தம் எது வைசம்பாயனர் கேட்டதும் நீர் சொல்லி கொண்டே இருக்க நான் கேட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும்.–
பகவானுக்கே விஷயம்-ராஜ்ஜியம்-திரு வாய் மொழி தானே–
முதலில் திரு பல்லாண்டு அடுத்து கண் நுண் சிறு தாம்பு-
வாய்த்த மத்யமாம் பதம் போல் –சித்தரை சித்தரை-நடு நஷத்ரம் இதுவும்-
வேதத்துக்கு ஓம் போல் பல்லாண்டு
நாராயண சப்தம் திரு வாய் மொழி
நம் பெருமாள் -நம் பிள்ளை என்பர்..அவர் அவர் தம் ஏற்றத்தால்-நம் பெருமாள்–நம் ஆழ்வார் நம் ஜீயர் நம் பிள்ளை நித்யமாக சொல்வாராம் -அவரை பற்றி அருளியதால்-சாரமான வியாக்யானங்கள் அருளி ஒன்பதினாயிர படியும் முப்பத்தி னாரயிரம் படி -அரங்கர் வன் புகழ் மேல் அன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும்-பட்டர்-ஈன்ற தாய் வளர்த்த தாய்- ஒருத்தி மகன்-இருவரும் மகன்–இருவரும் ஒருத்தி புது பிரதிஷ்டை பண்ணுவது விட ஜீவநோர்தனம் பண்ணுவதே சிறப்பு-அழுது பால் குடித்த இடமிறே பிறந்த இடம்..–வண்ண மாடங்கள் சூழ் -பிறந்தனில் பிறந்த இனிய இல்லம் திரு கோஷ்டியூர் –இத தாய் ராமானுசன்-முகில் வண்ணன் அடிமேல் சொன்ன சொல் ஆயிரமும் கொண்டல் வண்ணன்- கொண்டல் வண்ணா இங்கே போதராய் கொண்டல் வண்ணனாய் என் உள்ளம் கவர்ந்தான் கோவலனாய் வெண்ணெய் உண்டான்
பரத்வம் காரணத்வம் …ஆபத் சகத்வம் ஆர்த்தி கரத்வம் கங்குலும் பகலும் பதிகத்தில் பத்தும் அடக்கி அருளி இருக்கிறார்..–ஈந்த பத்து கொட்டாரம்-இருந்து சந்நிதிக்கு போவது போல்-திரு மோகூருக்கு ஈந்த பத்து –
-வானோர் தலைவனே-பரத்வம்
முன் செய்து இவ் உலகம் -காரணத்வம்
 கால சக்கரத்தாய்-நியந்த்ருத்வம்
  கட்கிலி வியாபகத்வம்
 காரணத்வம் அருளாய்
பற்றிலார் பற்ற நின்றானே சரணத்வம்
ஆரமுதே
 சத்ய காமத்வம் திரு மகள் சேர் மார்வனே ஆய மகள் அன்பனே நிலா மகள் கேள்வனே
 உண்டான் உமிழ்ந்தான் -ஆபத் சகத்வம்
ஆர்த்தி ஹரத்வம் முகில் வண்ணன் அடி சூடி உய்ந்தவன்
ஒரே திரு வாய் மொழியில் பத்து அர்த்தமும் காட்டி இதுவே பகவத் விஷய சாரம்
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம்
1–பர ஸ்வரூபம்
-உயர் வற  உயர்நலம் 1-1
 திண்ணன் வீடு 2-2
அணைவது அரவணை மேல் 2-8
ஒன்றும் தேவும்4-10
திருவாய் மொழிகள்
2–ஆத்ம ஸ்வரூபம்-
-பயிலும் சுடர் ஒளி 3-7
ஏராளும் இறையோன் 4-8
கண்கள் சிவந்து 6-8
 கரு மாணிக்கம் 8-9
திருவாய் மொழிகள்
3–உபாய ஸ்வரூபம்-
 நோற்ற நோன்பு 5-6/7/8/9

திருவாய் மொழிகள்
4-விரோதி ஸ்வரூபம்–
வீடுமுன் முற்றவும்  1-2
சொன்னால் விரோதம் 3-9
 ஒரு நாயகம்4-1
கொண்ட பெண்டிர்9-1
திருவாய் மொழிகள்
5-புருஷார்த்த ஸ்வரூபம்-
-எம்மா வீட்டு திறமும் 2-9
ஒழிவில் காலம் எல்லாம் 3-3
நெடுமாற்கு அடிமை8-10
வேய் மரு தோள் இணை 10-3
திருவாய் மொழிகள்
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ கீதா கிருஷ்ணன்– ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

August 26, 2011

வேத வேதாந்தம் கொண்டே அவனை அறிய முடியும் உபநிஷத்தின் சாரம் கீதை போக்தா கோபால நந்தன் பார்த்தோ வத்சன் -அர்ஜுனன் வியாஜ்யம் -கீதை அமுதம் பால்போன்ற்றது..சம்சாரம் போக்கும் இனிய மருந்து -மருந்தும் விருந்தும் இதுவே –இல்லாத கருத்துகள் இல்லை -அவனே ஜோதி வாய் திறந்து அருளியது இது ஒன்றே —

வெறுக்க தக்க சுகமே இன்பம் என்று உழன்று இருப்போரை உய்விக்க உபதேசம் -மயக்கம் -அநித்தியத்தை நித்யமாக கொள்வது தான் மயக்கம் ஒன்றை மற்று ஒன்றாக மாற்றி பிரமித்து இருப்பது தானே மயக்கம் –சரீரம் ஆத்மா என்று இருப்பது தான் பெரிய மயக்கம் ..
பக்தி ஒன்றே அனைத்தைக்கும் மருந்து வாழ்வின் லஷ்யம் முக்தி அடைவது ஒன்றே -மீண்டும் பிறக்காமல் இருக்க –வழி பக்தி ஒன்றே -கீதை சாரம்
அவதார ரகசியம்- சேஷ்டிதம் ஜன்ம கர்ம மே திவ்யம் -அறிந்து நாம் பிறவி அறுக்கலாம் -தெளி விசும்பு திரு நாடு அடைந்து அந்தமில் பேர் இன்பம் பெற அனந்யா சக்த்யா பக்த்யா– ஞாதும் த்ரஷ்டும் –அறியவும் காண்பதற்கும் அடையவும் பக்தி வேண்டும்..
சேயன் அணியன் சிறியன் மிக பெரியன் ஆயன் துவரை கோன் –மாயன் அன்று ஓதிய வாக்கு அதனை கல்லார் உலகத்தில் ஏதும் இலாதார் -திருமழிசை ஆழ்வார் -வேதம்-புருஷ சுக்தம் சிறந்த பாகம் போல் தர்ம சாஸ்திரம்– மனு பாரத– கீதை புராணம் -விஷ்ணு புராணம்–திரட்டு பால் போல் –கண்ணனே உபதேசம் -ஸ்ரீ கண்ணன் கேட்டது ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம் இரண்டுமே சிறந்தது –இரண்டு சேனைகள் நடுவில் ஜோதி வாய் திறந்து உபதேசம் –சர்வ லோக மகேஸ்வரன் சர்வ சக்தன்–ரிஷிகேசன் அர்ஜுனன் குடா கேசன் -கேசவ அர்ஜுன சம்வாதம் சஞ்சயன் திருஷ்ட்ராஷ்டிர சம்வாதம் -சஞ்சயன் தூது வர கண்ணன் சத்யபாமை அர்ஜுனன் திரௌபதி நால்வரும் இருக்க -உள்ளே வர விடச் சொல்லி-பொறாமை இல்லாதவன்-ஒன்றைபி பத்தாக பேசி அங்கு உள்ளோர்க்கு தோல்வி உறுதி-ஒரே கேள்வி திருஷ்ட்ராஷ்டிரன் ஸ்ரீ கீதையில்-ஒரு ஸ்லோஹம் மட்டுமே – சஞ்சயன் திவ்ய கண் பெற்றான் முன் பார்க்கும் படி -பார்த்து பேசுவான்..-தர்ம ஷேத்திர குரு ஷேத்ரம் –எங்கே கண்ணனோ எங்கே அர்ஜுனனோ அங்கு வெற்றி என் மதம் கடைசியில் நேர் அடி பதில் –ஷட்கம் =ஆறு அத்யாயம்-ஆத்ம சாஷாத்காரம் கர்ம யோகம் -உள்ள படி ஆத்மா அறிய–நித்ய நிர்விகார தத்வம் ஞான ஆனந்த மயம்–அணு மாத்திர ஸ்வரூபம் -தன்மையை உள்ள படி அறிய -சாஷாத் காரம் –இது தான் பார்க்க முடியாது -நான் -அஹம் சப்த கோசாரமே ஆத்மா –மாணிக்கம் சேற்றில் விழுந்தது போல் சரீரத்தில் அழுந்தி மாறி மாறி பிறந்து இருக்கும்- அவனுக்கே அடிமை யான சொத்து -கர்ம ஞான யோகம் பண்ணி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை –அடுத்த ஷட் அத்யாயம்-பக்தி யோகம் அடுத்து -கர்ம யோகத்தில் அர்ஜுனனை மூட்டு கிறான்–ஷத்ரியன்-போர் புரிந்து -அது தானே விதிக்க பட்ட கர்ம யோகம் -மூன்று தியாகம் -நான் செய்கிறேன் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் அவன் செய்விக்கிறான்–தாழ்ந்த பலனில் ஆசை இன்றி உயர்ந்த பலனுக்கு ஆத்ம சாஷாத்காரம் -பல தியாகம்- என் உடைய மமதை என்கிற எண்ணம் விட்டு-முதல் படி ஆத்மா பற்றி அறிவது–அடுத்து பரமாத்மா பிராப்தி-அவனுக்கு அடிமை அவன் சொத்து–பக்தி கொண்டு அவனை அடைந்து பக்தி பண்ணுவது -நோக்கம்-மருந்தும் விருந்தும் பக்தி ஒன்றே –இங்கு இதன் வழியாக அங்கு அடைந்து அங்கும் அத்தையே செய்து அனுபவித்துக்கொண்டு ஆனந்தம் அடைந்து -நித்ய தெளி விசும்பு திரு நாடு-இத்தைப் பண்ணி மோட்ஷம் இன்றி அவன் அனுக்ரகத்தால்-ஆழ்வார் நெறி-வியாபாரம் இல்லை-எதையும் பிரார்த்திக்காமல்–பக்தி மார்க்கம் இரண்டாவது ஆறு அத்யாயம்-சொல்லி அடுத்து விட்டதும் சொல்லி விளக்கமும் கொடுக்கிறான் மூன்றாவது பகுதியில்..
பீஷ்மர் -யாரைகே கொன்றாலும் ஐவரை கொல்ல மாட்டேன் பீமன் யாரை விட்டாலும் நூற்றுவரைக் கொல்லாமல் விடமாட்டேன்-பார்த்ததுமே துரியோதனனுக்கு அச்சம் -பாஞ்ச சன்யம் ஒலி- வெளுத்த தேர் -சர்வ லோக மகேஸ்வரன் தேர் ஒட்டி-உள்ளம் உழுத்துப் போனதாம் ஒலி கேட்டதும்–அர்ஜுனன் சொன்ன இடத்தில் தேரை ஒட்டியும்–விஸ்வாமித்ரர் சொன்னதை ராமன் கேட்டான்-முன்பு -பீஷ்மர் துரோணர் முன்பு தேரை நிறுத்தினான்-கீதை சொல்ல ஏற்பாடு- துரி யோதனன் துச்சா தனன் முன்பு நிறுத்தி இருந்தால் உடனே முடித்து இருப்பான் –புருவ ஜாடை அறிந்து தேரை செலுத்துகிறான்-இரண்டாவது பதில் இது-சஞ்சயன் சொன்னது புரிய வில்லை இன்னும்-
மனம் தளர்ந்து காண்டீபம் கீழே போட–கர்மம் தர்ம யுத்தம்-அஸ்தான சிநேகம்- -மது சூதனா -நீ சாந்தீபன் சூதனன் இல்லையே — என்னை மட்டும் பீஷ்ம சூதனன் துரோணர் சூதனன் பெயரை வாங்க இவர்களைக் கொல்ல வைக்கிறாயே -நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி- சரீரம் தான் விழும் ஆத்மா இல்லை என்பதை விளக்குகிறான் -ஆத்மா நித்யம் சரீரம் அநித்தியம் –திடமாகச் சொல்லிப் புரிய வைக்கவே இரண்டு எதிர் மறை சொல்களை வைத்து அருளுகிறான் -நானும் நீயும் நேற்று இன்று இருந்தேன் எனபது இல்லை –நாளை இருப்பேன் என்பதும் இல்லை—உடல் சட்டை போல் தானே–ஆத்மாவை வெட்டுவதோ நனைப்பதோ கொளுத்துவதோ முடியாது–அழிவற்றது –ஞான ஆத்ம மயம்–சுகம் துக்கம் சமமாக கொள்ள வேண்டும்–வெற்றி தோல்வி-லாபம் அலாபம்- யுத்தம் செய் பலனில் ஆசை இன்றி-ராம பிரான் காட்டுக்கு போக -அப் பொழுதைக்கு அலர்ந்த செந்தாமரையை வென்றது சந்திரன் இருட்டில் தானே பிரகாசம் ராம சந்திரன்-கர்ம பலனுக்கு நாம் காரணம் இல்லை–கர்ம யோகம் விளக்கி-தூய்மை யான எண்ணம் ஞான யோகி இந்த்ரியங்களை வென்று–தறி கேட்டு ஓடும் இவற்றை ஆத்மா பக்கமும் பரமாத்மா பக்கமும் செலுத்த வேண்டும்-செருப்பு வைத்து திரு அடி தொழுவாரை போல்-நம்பிள்ளை -அழுக்கு போக ஆகார சுத்தி வேண்டும்—ஞான யோகம் விட கர்ம யோகம் சிறந்தது கண்ணனே குதிரை ஒட்டி தண்ணீர் காட்டி இருக்கிறானே–செயல் பாட்டு பகுதி அறிவு பகுதி இரண்டும் உண்டு கர்மாவில்-யந்த்ரம் போல் இன்றி -உணர்ந்து பண்ண வேண்டும் ஞான பாகத்துக்கு ஏற்றம்–அன்புடன் ஞானத்துடன்பண்ண வேண்டும்–விவச்வானுக்கு -உபதேசம் மனு இஷ்வாகு உபதேசம் -முன்பு -௨௮ சதுர யுகம் -அவதார ரகசியம்-நான்கு ஸ்லோஹம் -உண்மையாக அறிந்தவன் திரும்பவும் பிறப்பது இல்லை–சுத்த சத்வ திருமேனி–ஆத்மா பார்த்து அனைத்தும் சமம் -ஓன்று இல்லை-வெவ் வேற ஆத்மா –இன்றியமையாத சரீரம்–ஸ்திரமான ஆசனம்-இருந்து -மூக்கு நுனி பார்த்து-தியானம் பண்ணும் விதம் விளக்குகிறான் –யோகம் பண்ணப் பண்ண ஆத்ம சாஷாத் காரம்-அடைவோம்–பக்குவம் ஆவோம்–சித்தம் ஒரு முனை படுத்துதல்-அடக்கி பெருமான் இடம் செலுத்துதல்–
உடுத்து களைந்த பீதக ஆடை–கலத்தது உண்டு–அவன் இடம் இந்த்ரியங்களைச் செலுத்தி–புருஷோத்தமன் பெருமை அறிந்து–எல்லாம் அவன் சொத்து–ஞானி -வாசு தேவனே சர்வம் துர் லபம்-உண்ணோம் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் கண்ணன்–கடைசி வரை பக்தி பண்ணிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும்-எதை நினைத்து உயிர் விட்டாலும் ஜடபரதர் மான் போல் பிறந்தாரே –ஆராதனம் சுலபம்-பக்தி தோய்ந்து பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் –தூய்மை உடன் –மடி தடவாத சோறு- விதுரன் போல்–சுண்ணாம்பு தடவாத சந்தனம்—பூசும் சாந்தம் என் நெஞ்சமே –அனந்ய சிந்தை -அவனையே கேட்டு பெற்று அவனை ஆனந்தம் படுத்த வேண்டும்..–எனக்கே தன்னை தந்த கற்பகம்–மாம் நமஸ் குரு -நெஞ்சை செலுத்தி அன்பு மாறாமல் அவனுக்கு பூஜை செய்து-விஸ்வ ரூபம் காட்டி -புருஷோத்தமா வித்தை-அனைத்துக்குள்ளும் நீக்கம் அற நிறைந்து இருப்பதை காட்டி சாத்விக வாழ்வு-தேவ அசுர வாசி காட்டி–சரம ஸ்லோகம் அருளி–மா ஸூச –பாபம் போக்கி -திரு அடி பற்றி- சரண் அடைந்த பக்தி தொடங்கி மோஷம் பெற வழி காட்டி முடித்தான்

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ ருக்மிணி சமேத ஸ்ரீ பார்த்த சாரதி திருவடிகளே சரணம் ..
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

விசிஷ்ட அத்வைதம் -ஸ்ரீ வேளுக்குடி வரதாச்சர்யர் ஸ்வாமிகள் ..

August 26, 2011

ஸ்ரீ எம்பெருமான் மத்ஸ்ய வியாச அவதாரம்-குதிர்ஷ்டிகள் -அர்த்தம் -வேதாந்தம் -பேதமா அபேதமா -சகல வைதிக சமயர்களும் வைச்னவர்கள் நாராயண பரத்வம் ஒத்து கொண்ட வைதிகர்கள் அனைவரும்..புருஷ சுக்தம் நாராயண பரத்வம்– துவைதமா அத்வைதமா விசாரம் பண்ணுவார்கள்..தர்சனம் பேத ஏவ ச-ஆறு வார்த்தைகளில்  இரண்டாவது வார்த்தை இது –சுத்த பிரகாச பட்டர்  முதலில் விசிச்டாத் வைதம்பெயர்–சரவண மனன தியான தர்சன – –வேதாந்தம் சரவணம் இதய கமல பதம் -ஸ்ரீ பாஷ்யம் கொண்டு மனனம் ஸ்ரீ ரெங்க தர்சனம்–சத் வித்யா பிரகரணம்–சுத்த அத்வைதம் இல்லை நிர் விசேஷ அத்வைதம் இல்லை விசிஷ்ட அத்வைதம்–தமேவ வித்வான்-பிரம ஞானத்தாலே மோட்ஷம் –பேதம் பார்க்கிறவனுக்கு சம்சாரம்தான் கிடைக்கும்–ஹேது இரண்டு-சாகாது பிரம ஆத்மாகம்-இரண்டாக வைத்தும் ஒன்றாக வைத்தும்-தத் அந்தர் ஆத்மா -காரிய காரண பிரகார பிரகாரி பாவம்–சர் விசேஷ பிரமம் -வசிஷ்டாத்வைதம் இல்லை- வசிஷ்டர் இல்லை விசிஷ்ட –இரண்டாவது கிடையாது வேதாந்தம் சொல்வதால்- ஸ்வேத கேது – உத்தாரகரர் -சொல்லி கொடுப்பது -ததேவ ஏக -மேவ அத்வதீயம் -ஏவ காரம் இரண்டு -சத்தாகவே ஒன்றாகவே இரண்டாவது இல்லாமையே இருந்தது –பிரமம் சத்யம் பிர பஞ்சம் மித்யை- விஜாதீயம் ச ஜாதியம் சவகத பேத -ஞான மாத்திர சொரூபம்-ஞானத்துக்கும் ஞானம் இல்லை–இதம் -ந இதம்- தேவ திர்யக்-ஒன்றி கிடந்தது ஒன்றும் -ஆழ்வார்-சதேவ ஏக ரூபா நாம ரூபா அருகமாக –நாம ரூபமிழந்து-ஏகம் மேவ –பிரள காலத்தில் ஏகா காரமாக இருக்கும் –காரணமும் காரியமும் பிரமம்-கடல் ஞாலம் செய்தேனும் யானே என்னும்–கடல் ஞாலம் ஆவேனும் யானே என்னும் -உயிர் நாடி சப்தம் ஆவேனும் யானே -குயவன் சங்கல்பிக்க முடியாது நிமித்த காரணம் மண் உபாதான காரணம்–ஜகத்துக்கு உபாதான நிமித்த  சக காரி காரணம்-அபின்ன நிமித்த –வேர் முதலா வித்தாய் மூன்று சப்தம்-திரி வித சித் அசித் திரி வித காரணம் களா யும்   இருக்கிறான்—ஒன்றாக இருந்தது -காரிர காரண அவஸ்தை ஏக மேவ -அதுவே நிமித்த அத்வதீயம்-நிமிதான நிகேதம் –காரிய காரண –முன்பு பார்த்த குழந்தை இன்று பெரியவன்-அவனே இவன்–பால்யமும் யவ்வனமும் வேவ் வேற காலம்–ஏக காலத்தில் இல்லை–சூஷ்ம ஸ்தூல அவஸ்தை இது போல்–சரீரமாக கொண்டு அக்ரே பழைய களத்தில்-காரண காரிய பிரமம்-வெவேற அவஸ்தை–பூநிலாய ஐந்துமாய் சாமானாதிகரணம் முதலில் சொல்லி -அடுத்து தன் உள்ளே திரட்டு எழுந்து  தரன் -அடங்கிகிற தன்மை போல ஜலதி வாத்சல்ய சாகரம்-10 பாசுரத்தில் விவரிக்கிறார் இதை –அசேஷ சித் அசித்-இப் படி பட விசிஷ்ட தத்வம் ஓன்று தான்..யமுனை துறைவன் யாமுனாச்சர்யர் -ஆள வந்தார் -விருது கிடைத்தது–அத்வீத்யத்வம்-நீ ஒருவனே-புத்திரன் குணம் உண்டே-உன்னை போல் சத் புத்திரன் உள்ள ஒருவன் இல்லை-அசேஷ சித் அசித்பிரகாரம் -சமஸ்த கல்யாண குணம்-திவ்ய மங்கள விக்ரக விசிஷ்டன்–யானும் தானாய் ஒழிந்தான் சொரூப ஐக்கியம் இல்லை ஸ்வதந்திர பேதம் இல்லை–காரண கார்ய பேதம் குதர்க்க பேதம்–அவஸ்தா பேதம் உண்டு-மண்ணுக்கு விகாரம் உண்டு பிரம வுக்கு விகாரம் இல்லை சரீர ஆத்மா பாவம் கொண்டு சொல்கிறோம்..சதைவ ஏக தேவ–ஸ்வதந்திர பேதம் இல்லை தத்வ த்ரயம் அவனுக்கு அடங்காத சித் அசித் இல்லை–தனித்து இருக்க முடியாது சேர்ந்தே இருக்கும்–ஆச்சர்ய சம்பந்தம் ஒழிய பகவத் சம்பந்தம் துர் லாபம் ஸ்ரீ வசன பூஷணம்—நம் உடன் கூடி தானே இருகிறதே -அர்த்தம்-இருக்கிற சம்பந்தம் உண்டாக்குவது இல்லை அறிய வேண்டும் –அவனுக்கும் நமக்கும் உன் தனத்தோடு உறவேல் நமக்கு ஒழிக்க முடியாது அவன் நினைத்தாலும் நவ வித சம்பந்தம் ஒழிக்க முடியாது -அவ வானவர்க்கு ம வானவர் சம்பந்தம் உண்டு உ வானவர் ஆச்சார்யர் அறிவிக்கிறார்–சேஷ சேஷிபாவம்–அனைத்தும்   இறையும்  உயிரும் இருவருக்கு உள்ளமுறையும் முறையே உரைக்கும் மறை -அறிவிப்பவர் ஆச்சார்யர் அன்று நான் பிறந்திலேன் பிறந்த பின் மறந்திலேன் கங்கை உள்ளே மீன் ஞானம் இல்லாமல் –ஸ்ரீ பாத தீர்த்தம் கங்கை ஒத்து கொண்டால் தீர்த்தம் அவன் நமக்கு சுவாமி தெரிந்தாலும் தீர்த்தம் ஆட வேண்டாம் மனு சொன்னார் -நம்பிக்கை வர தான் தீர்த்த யாத்ரை –ஆச்சார்யர் மூலம் பஞ்ச சம்ஸ்காரம் செய்து அறிந்து கொள்கிறோம்

அஆல்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம்

பாடிய வாளன்– ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

August 26, 2011

திரு அரங்கம்-பூ லோக வைகுண்டம்–ஸ்ரீ ரெங்க நாத அஷ்டகம் ஆதி சங்கரர்- இங்கு சரீரம் விட்டவனுக்கு மறு பிறவி இல்லை -சமன் கொள் வீடு தரும் தடம் குன்றம் போல்-சாம்யா பத்தி மோஷம் ..-புஷ்பம் பறிப்பது போல் ஆத்மாவை தன திரு அடியில் சேர்த்து கொள்கிறான்–கருவிலே திரு உடையவர்கள் தான் இங்கே வாசம் செய்யும் பாக்கியம் ..வரும் பக்தர்களும் போகும் பக்தர்களும் மனசு திக் திக்- -பாலம் கடக்கும் பொழுதும் டக் டக் சப்தம் ஒலித்து கொண்டே -காவேரி கரை புரண்டு தெளிவிலா கலங்கல் நீர் -தெண்ணீர் பொன்னி கரு மணியை கோமளத்தை–இருக்கும் பொழுது தெளிவு –பெண்ணையும் மாப்பிள்ளையும் பார்க்க போகும் பொழுதும் பார்த்து பிரியும் பொழுதும் கலங்கி போகிறாள் காவேரி தாயாரும்/–பாரிப்பு திரு வேம்கட யாத்ரை–அர்ச்சிராதி கதி சிந்தனம்-அக்ரூரர் ஞானம் –காவேரி விரஜை- சேயம் வைகுண்டம் ரெங்க மந்த்ரம் வாசு தேவன் ரென்கேசன் பிரணவாரா விமானம் –மூன்றாவது விபூதி–அச் சுவை பெறினும் வேண்டேன் –பிறவி வேண்டேன்–அனுபவம் பார்த்தால் சம்சாரத்தில் சேர்க்க முடியாது அர்ச்சிராதி மார்க்கம் போகாததால் அங்கும் இல்லை-அங்குற்றேன் அல்லேன் இங்குற்றேன் அல்லேன் –பட்டர் பெரிய பெருமாள் நம்பெருமாள் சேவை அங்கு இருந்தால் இருப்பேன் என்றார்– பட்டர்-அனந்தாழ்வான்-இரண்டு தோள் கள் என்றால் பெரிய பெருமாள் நான்கு தோள்கள் என்றால் நம்பெருமாள் —தோள்கள் ஆரத்தழுவி என் உயிர் ரை அரவிலை செய்தனன் தோழி தாள்களை எனக்கே தந்த பேர் உதவி கைமாறா -ஜோதி பிரகாசம் ஆழ்வாரை பெற்றதால் தோள்கள் ஆயிரத்தாய் -முடிகள் ஆயிரத்தாய் -துணை மலர் கண்கள் ஆயிரத்தாய் எதிர் சூழல் கொண்டு ஒருவரை பிடிக்க ஊரை வழிகிறான் கிருஷி பலம் –இரண்டு சரடாய் 16 இளையாய் திரு மாங்கல்ய –பாலும் அமுதுமாய் -திரு மால் திரு நாமங்களே கூவி பாவை -ஆச்சார்யர் நம்மை சேர்ப்பிகிறார் புருஷோத்தமன் இடம் –மூன்று சரடாய் எட்டு இளையாய் இருக்கும் திரு மந்த்ரம் கொண்டுநித்ய கல்யாண பெருமாள் இடம் சேர்ப்பிகிறார்..தெளி விசும்பு  திரு நாடு நலம் அந்தமில் நாடு-அந்தமில் பேர் இன்பம்–நடுவாக வீற்று இருக்கும் நாராயணன் .தாயார் நித்யர் புடை சூழ -கோசி-ப்ரகுமாசி அஹம் அன்னம்  அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம்-உண்டிட்டாய் இனி உண்டு ஒழியாய்—நித்ய கைங்கர்ய அனுபவம் ..-கூவி கொள்ளும் காலம் குறுகாதோ-போதரே என்று புந்தியில் புகுந்து நின் பால் ஆதாரம் பெருக வைத்த அழகன் -சம்சாரம் பிறந்தகம்-ஸ்ரீ வைகுண்டம் புக்ககம்-அழகிய மணவாளன்-பாடியவாளன்-திரு மந்த்ரம் வைபவம் -எடுத்து உரைத்தார்-

படி துறை-பாடியவாளன் முதலில் ஆளவந்தார் படி துறை தவராசன் படி துறை–எதிராசர் படி துறை பன்றி ஆழ்வான் சந்நிதி -எதிரில் மா முனிகள் திரு அரசு உண்டு–ஆளவந்தார் படி துறை -திரு மேனி சம்பந்தம் பட்டு காவேரி வரும் -உடுத்து களைந்த நின் -பாதக வாடை –கலத்தது உண்டு வைகாசி விசாகம் மாசி விசாகம் அர்ச்சை திரு அவதாரம்-ஆழ்வாரே இரங்கி தீர்த்தவாரி-திரு வெள்ள குளத்து அண்ணா அடியேன் இடரை களராயே–சரண் அடைந்தார் திரு மங்கை ஆழ்வார் -ஸ்வேதா புஷ் கரணி- திரு வெள்ள குளம் -குமத வல்லி-தாயார்–ஆச்சார்யர் -திரு நறையூர் நம்பி வந்சுளா வல்லி தாயார் நம்பிக்கை நாச்சியார்-சமாச்ரண்யம்  பண்ணிய திரு கோலம் -உபதேசம் பெற்று  கொண்டு -தாதி ஆராதனம் 1000 பேருக்கு நித்யம் -ஒரு வருஷம் ஆலி நாட்டு மங்கை நாட்டு மன்னன் -தேவ பெருமாள் சொப்பனம் -சொத்து கொடுத்து அரசன் ஆச்சர்யம்-வயலாலி மணவாளன் -திரு மணம் கொல்லை வேடு பரி உத்சவம் நீர் மேல் நடப்பான் நிழலில் ஒதுங்குவான் தாள் ஊதுவான் தோலா வழக்கன் –நீலன் இயல் பெயர்–கலியனோ-மிடுக்கு -மந்த்ரம் கொடுக்க தான் வந்தேன் -மந்திர அரசு தெய்வ அரசன் ஆலி நாட்டு அரசன் அரச மரம்-மனிசர்க்கு தேவர் போல் தேவர்க்கும் தேவன்-வேத சார -தம-மடி ஒதுக்கி மணம் அடக்கி ஆழ்வார் திரு மங்கை ஆழ்வார் ஆகிறார்–வேதம் முன்பு  அறிந்தவர் விவேகம் இன்று அறிந்தார் வாடினேன் வாடினேன்–நாடினான் நாடி நான் கொண்டுகொண்டேன் நாராயணா என்ற நாமம் –ஆரு அங்கம் கூற அவதரித்தவர்–குலம் தரும் –நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் -மந்திரத்திலும்–மந்திரத்தில் உள் ஈடான வஸ்துவிலும் மந்திர பிரதான னான ஆச்சார்யர் இடமும் பிரேமம் கனக்க உண்டாகில் காரியம் கரம் ஆகும்..திரு பிரிதி மந்த்ரத்தில் சொல்ல பட்ட விஷயம் அடுத்து நர நாரணனே சிங்காமை விரித்த ஆச்சர்யருக்கு இரண்டு பதிகம்–சாளக்ராமம்-அடை நெஞ்சே–நைமிசாரண்யம்-செம்பினால் பாவையை தழுவு -அஞ்சி நம்பனே சரண் அடைந்தேன் -அஹோபிலம் -சிங்க வேள் குன்றம் -திரு வேங்கடம் உடையான் இடம் சரண்/ திரு வெள்ளூர் -தாகம் தீர்க்க திரு குறும் தண்டகம்–பிண்டியார் மண்டினார்க்கு உய்யல் அல்லால் மற்று யாருக்கு உய்யலாமே அர்ச்சை பிராவண்யம்–திரு எழு கூற்று இருக்கை ஆரா அமுதன் இடம்சரண்–கோபம் வந்து திரு மடல் சீரார் திரு வேம்கடமே ஆராமம் , சூழ்ந்த அரங்கம்-திரு நெடும் தாண்டகம் ஆச்ரயித்து வாழ்ந்தார்-திரு அரங்கம் வந்து –திவ்ய பிர பந்தம் முடிந்ததும்–கைங்கர்யம் பல பண்ணி மூன்றாவது குல சேகரர்–அடுத்து பெரிய திரு நாள் உத்சவம் -ஆழ்வார் பாசுரங்கள் கேட்க இரா பத்து தொடங்கி வைக்க -மண்டபம் கட்ட சொல்ல – ஆலி நாடன் வீதி அடுத்து -தசாவதாரம் -பாடியவன்- வாள் உடன் போய் பாடினவர்–வாள் வழியால் மந்த்ரம் கொண்டவர் –105 சம்வச்த்ரம் இருந்தவர் -மைத்துனன் வைத்து திரு மங்கை ஆழ்வார் உத்சவர் கொண்டு-கலி கோலாகலம் குறைக்க சம்பந்தம் உடையவர்க்கு முக்தி வாள் தூக்கி எறிய வாள் கடை தூரம்-படி துறை குற்றி நின்றது சம்ஸ்காரம் பண்ணியவர்க்கு முக்தி பாடிய வாளன் படி துறை தீட்டு கூட கிடையாதாம் அங்கு–படி துறை முக்கியம் –மரணம் திரு கல்யாணம் போல் தான் -துர் நிகழ்வு இல்லை–நின் திரு எட்டு எழுத்தும் கற்று உற்றதும் உன் அடியார்க்கு அடிமை —
வாசிக காகிக கைங்கர்யம் பண்ணினவர் -தொண்டர் அடி பொடி ஆழ்வார் -விட்டு மதிள் கட்ட கூடை -அருள் மாரி-களை கொத்து பெயர்–இதற்க்கு கொடுத்தார்கள் ..வாளை காட்டி பாடி- திரு மந்த்ரம் அர்த்தம் உணர்ந்து சம்ஸ்காரம் பண்ணுவது -மரணம் திரு கல்யாணம் என்று உணர்ந்து..-

சோம்பல் வைதிக கர்மா விடுகிறோம்.-பகவத் சொரூப விரோதி-சரீரம் அசத்யம் சத்யம்  என்று மாற்றி காட்டும்– மின் உருவாய் மின்னல் போல் அஸ்திரம்-மின்னின் நிலையில மன் உயிர் ஆக்கைகள் –மரம் சுவர் –மருமைக்கே வெறுமை பூண்டு புறம் சுவர் ஓட்டை மாடம்-சரீரம்-புரளும் போது அறிய மாட்டீர் –சுருதி ஸ்மிர்த்தி இதிகாச புரானங்களாலே வேதார்தம் அறிதி செய்ய படும் – ஸ்ருது ஸ்மிர்த்தி -மம வாக்யை-என் ஆணை -பக்தன் இது படி நடக்க வேண்டும் -உடைத்தவன் பக்தன் ஆனாலும் துரோகி ஆகிறான்-அவன் திரு உள்ளம் மலர இதன் படி நடக்க வேண்டும்..விஷ்ணு புராணம் பராசரர் -அவனை வர்ணாஸ்ரம தர்மம் – படி நடந்தால் வர்ண தர்மம் ஆஸ்ரம தர்மம் -ஆனந்த பட வைக்கும் பாப புண்ய ரூபமான கர்மங்கள் ஓன்று/ வர்ண ஆஸ்ரம கர்மங்கள்-நித்ய நைமித்திய கர்ம –விதிக்க பட்ட கர்மம் செய்தால் பாப புண்யம் தொலைக்க –லோகோ பின்ன ருசி-அனைவரும் வேறு பட்டவர்கள்–உச்ச நீச பாவம் பிராட்டி திரு கண் கடாஷம் பொறுத்து பட்டர்–பிரமாணம் வேதம் பிரம்மாவுக்கு ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கு பிராட்டி புருவ நெறிப்பு

–ஈச்வரோஹம்-தேகமே ஆத்மா எதற்கு கர்மா – .விதண்டா .வாதம்-காரணம் இருந்தால் தானே காரியம் –பிறந்துடன் அழுந்து -வாசனையால்-கார்யம் -பதிவுகள்–விட்ட இடத்தில் தொடர்கிறது பால் குடிக்க தூங்க அறிந்து கொள்கிறது நாய் குட்டி குரைகிறது சிங்கம் கர்ஜிக்கிறது மயில் அகவுகிறது யானை குட்டி பிளிறுகிறது..–நான் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது இதை செய்தேன் உடல் மாறு பட்டாலும் -ஆத்மா மாறாமல் நினைவு கொண்டு சொல்கிறதே -ஆத்மா மரணம் இல்லை-சரீரம் தொலைத்து வேறு சரீரம் கொள்ளும்-கொண்டாட வேண்டாமா புதுசு பெற்றால்-தீரன் சோக பட மாட்டான் -கீதை..–பாப புண்யம் அடியாக கொண்ட பிறவி-சம்சாரத்தில் அழுத்தி வைக்கும் இந்த கர்மங்கள் .புழு ஒரு இலை இல் இருந்து அடுத்த இலை போவது போல்-அங்கு போகும் பொழுது இதை விட்டு போகும்–சரீரம் எடுப்பது ஜனனம் விடுவது மரணம்–சாஸ்திரம் என்ன செய்யலாம்-செய்தால் புண்ணியம் சேரும்– செய்யா விடில் பாபம்— செய்ய கூடாததை செய்தால் பாபம் செய்யா விடில் புண்ணியம்..-அவன் திரு உள்ளத்தில் பதிவு செய்ய பட்டு இருக்கும்..

திரி கால சந்த்யா வந்தனம் -நித்யம் செய்ய வேண்டும்..பிறவி எடுத்ததற்கு  கடமை —  அகரனே பாபம் செய்யா விடில் பாபம் சேரும்.. சரீரம் தூங்கி-சந்த்யா வந்தனம் பண்ண வில்லை-பாபம் புண்ணியம் சரீரம் தானே சேர வேண்டும்–கர்மா வாசனை கொண்டு அடுத்த சரீரம் எடுக்கிறான்-சஞ்சித கர்மா–

 -நித்ய கர்மா நைமித்திக கர்மா-காரணம் நிமித்தம் அடியாக -காம்ய கர்மா -ஒன்றை ஆசை பட்டு அதை நிறைவேற்ற செய்யும் கர்மா புத்திர காமோஷ்ட்டி யாகம் போல்வன —
சம்ஸ்காரங்கள்- அருகம் ஆக்குவது அனார்க பொருளை யோக்யதை உடையதாக பண்ணுவது– இறுதி பண்ணுவது பார்ப்போம்-சுழல்- மீற பக்தி பிரபத்தியால் அடையலாம் —
-பூர்வம் அவரம்-பிரேதம் -ஆத்யந்திக பிரளயம் அர்ச்சிராதி மார்க்கம்-நித்ய பிரளயம் நைமித்திக பிரளயம் மூன்று லோகம்-பிராக்ருத பிரளயம் சத்ய லோகமும் அழியும்–கருட புராணம் –புலன்கள்-மனசில் -பஞ்ச பூதம் -மந்திர பர்வதம் போல் கடைந்து -ஆத்மா உடன் சேர்த்து–திரு மார்பில் அனைத்து கொண்டு-பிரம ரந்த்ரம் -சிறு துவாரம் திறந்து தான் இருக்கும்..ஞானிகளுக்கு -கண் மூக்கு வாய் வழியாகவும் போகும்..–நசி கேதஸ்-பிள்ளை-கர்மா பண்ணுவது நல் வழி போவதற்கு -விடாமல் பண்ண வேண்டும்

ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம்

கண்ணனின் கருணை– ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

August 25, 2011

பிறப்பில் பல் பிறவி பெருமான்–நம்மை கை பிடித்து தூக்கி வைத்து கொள்ள –மீனோடு ஆமை -தாமோதரனாய் கல்கியும் ஆனான் -பூர்ண அவதாரம்-மனிதனாய் மனிசர்க்காய பிறந்து படாதன பட்டு –சஜாதியனாய் –வழி காட்டவும்–ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ணா -பொங்கும் பரிவு கண்ணன் மேல்–சம்பராந்தகன் தசரதன் தகப்பனின் பெருமை /தம்பிகள் அனைவரும் சைன்யம் /தம்பி உடையான் படைக்கு அஞ்சான் /ஜனகன் பெருமை/அயோதியை புல் பூண்டு எல்லாம் ராமோ ராமோ என்று –ஒன்றி இருக்க /ஆவும் அழுத அதன் கன்றும் அழுத -கம்பர்//மரசெடி கொடி பட்டுபோக உயிர் பிரிந்ததால் //மரியாதா புருஷோத்தமன் –குகன் சுக்ரீவன் விபீஷணன் -ஏழை எதலன் கீழ் மகன் -வேடர் தலைவன் குரங்குகளின் தலைவன் ராஷச தலைவனின் தம்பி/சௌசீல்யம்-காட்ட ஸ்ரீ ராம பிரான் -சௌலப்யம் காட்ட ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்..பால் தயிர் ஒன்றே அறிந்த தாய் தந்தை  நந்த கோபன் யசோதை /பல ராமன் தீர்த்த யாத்ரை போனார் இவர் சண்டை போடும் பொழுது/தரு துயரம்-அருள் நினைந்தே இருக்க வேண்டும் அவன் திரு அடி ஒன்றையே பற்றி இருக்க வேண்டும்/எழும் புல் பூண்டு எல்லாம் அசுர வேஷம்-தாய் வேஷம் கொண்டு பூதனை சகடாசுரன்/கன்று குட்டி விழாம் பலம்/தேனுகாசுரன் கழுதை/–இதனால் தான் ஆழ்வார்கள் கண்ணன் மேல் பரிந்து பாசுரம்-பிரேமம்மிகுந்து நாம் ரஷிக்க வேண்டும்-பொங்கும் பரிவு-மெய் நொந்து பாடி -பய நிவர்தகங்களுக்கு பயப் படுவது –பீஷ்மர் அம்பை தன திரு முக மண்டலத்தில் ஏற்று கொண்டு சேவை சாதிக்கிறான்–அவனை நினைந்து ஆனந்தம் அடைந்து பயம் நீங்கி –அசந்கேயமான கல்யாண குணங்கள் -எண்ண முடியாதவை –ஏக சந்தை கிராஹிபராசார பட்டர் -சர்வக்ஜ பட்டர் பல்லக்கில்  விருது சொல்லி கொண்டு வர -விநயம் இன்றி-ஐந்து வயசு குழந்தை பிடி மண் சொல்லிய ஐதீகம் –ஆண்டாள் கோஷ்ட்டி புருஷர் கோஷ்ட்டி பிரிக்கலாமே -புருஷர்கள் என்று தான் சோவார் ஆழ்வார்கள் பலர் என்பதால்  ஒண் புகழ் ஈறில வன் புகழ் நாரணன் திண் கழல் சேரே –மேன்மை நீர்மை இரு கோஷ்ட்டி-ஸ்ரிய பதி ஆதி சேஷ பர்யங்கம் புள் ஊர்தி புண்டரீ காஷன் -பரத்வம் சொலும் இவை போல்வன –கண்டவர் விண்டிலை விண்டவர் கண்டிலர்–செல காண்கிர்ப்பார் காணும் அளவும்  செல்லும் கீர்தியார் – பேசினார் பிறவி நீத்தார் -மேன்மை பேசி முடிக்க முடியாது –ஆனந்தம்  ஒரு குணத்தை விசாரம் பண்ண முயன்ற உபநிஷத் -மனுஷ்ய ஆனந்தம் உலகம் இரு முழம்தங்கம் நிறைய வைத்தாலும் இது தானா கேப்பான்- நூறு நூறு உசத்தி  நூறு -பிரமா  -வரை போய் நாராயணன்-கை நீட்டி -எட்டாத தூரம்-வாக்குக்கும்மனசுக்கும் எட்டாது திரும்பி வந்தது –உயர்வற உயர் நலம் உடையவன் –எளிமை தன நாம் விசாரம் -பண்ண முடியும் என்று நினைந்தால் ஆமோ தாமோதரன் தரம் அறிய -பர அவரன்–எளிமையில் ருசி-கிருபை தயை அனுகம்பா -கருணை-ஒரு எளிமை குணம்-தாழ்ந்தவனுக்கு இரங்கி அவனுக்கு நன்மை செய்வது -தனக்கும் தன தன்மை அறிவு அறியான்–தேவி உன்னாலயோ உன் கனவணன் ஆலேயோ பெருமைக்கு எல்லை காண முடியாது ஆழ்வான்-சர்வக்ஜன் -எப்படி இது தெரியாமல் இருக்க முடியும்–இருக்கிற விஷயத்தை இருக்கு என்று தெரிந்தவன் ஞானி முயல் கொம்பை தெரியும் என்பவன் அஞ்ஞானி பைத்தியம் இல்லாததை இருக்கு என்பவன்-தேவி உன் பெருமைக்கு எல்லை கிடையாது -அதை தெரியா விடில் சர்வக்ஜத்வம் குறையாதே -ஆழ்வான் -நாம் பேசும் படி தன்னை ஆகி கொள்வதால் பேசுகிறோம்-பாதுகா பிரபாவம் பாட -தேசிகன் ஆகாசம் காகிதம் கொடுத்து ஏழு சமுத்ரம் மையாக -ஆயிரம் நாக்கு கொண்ட ஆதி சேஷன் படித்தால் எழுத முயல்வேன் .. பட்டர் பெரிய பெருமாள் இடம் உன் பெருமை பாட -ஆயிரம் நாக்கு கொடு-வாங்கிய பின் பாட முடியாது இதை சொல்ல தான் ஆயிரம் நாக்கு வேணும் –இருந்தாலும் நாமும் பேசுகிறோம்-எளியவர் பேசும் படி ஆக்கும் கருணை-வசப் படுகிறான் -கருணையால் தான் எல்லா குணங்களும் நமக்கு கண்ணில் படுகிறதாம் –தயா சதகம்–சம்சார இருட்டு–பிடித்து ரட்ஷிக்ககருணை என்னும் விளக்கு இது உந்த உந்த நம்மை ரஷிகிறான் ..காருண்யம் முக்கியம் -பேசி ஆனந்தம் போதயந்த பரஸ்பரம் –பகவத் கதா அமிர்தம் என் நினைந்து போக்குவரிப் பொழுது ஆழ்வார் –நம் தோஷம் பேச பேச பயம் வரும் அவன் குணம் நினைக்க நினைக்க பயம் விலகும்-நமக்கு இரண்டும் நித்யமாக பண்ண வேண்டும்–பட்டர் ஐதீகம் தனை நிந்திதவனுக்கு சன்மானம் அருளினார் —

சாஸ்திரம் கொடுத்த ஒரே அவதாரம் முக்ய கருணை வெளிப்பாடு –புருவம் நெரித்த இடத்தில் தேரை நிறுத்தியும் அவனுக்கு கையாளாகாய் இருந்தது -திரௌபதி விரித்த குழல் முடிகை செற்றாரை மீட்டி -கழுத்தில் ஓலை கட்டி -ஆபத்தில் புடவை சுரந்தது திரு நாமம் இறே–அவன் பக்கம் இருந்தால் கூரை பறித்து போக -அவன் திரு நாமம் புடவை சுரக்கும்-பாடி பறை கொண்டு நாம் பெரும் சம்மானம்-பாடி ஆடை உடுப்போம் என்கிறாள் ஆண்டாளும்–தூதன் வந்த பொழுது விதுரன் கிரகம் சென்று பழ தோல் உண்டானே –கிம் அர்த்தம் புண்டரீகாஷா-பீஷ்மர் துரோணரையும் விட்டு என்னை விட்டாய் -பிரித்து அபிமானம் -தோன்ற துரி யோதனன்–மம பிராணன் பாண்டவர்கள் -கருணையின் வெளிப்பாடு நாமவனை பிராணன் சொல்ல கடவ -கோவிந்த நாமம் சொன்னதால் -கடன் காரன் போல் போனானே -பக்கத்தில் இருந்து ஆதரவு காட்டி ஆசுவாசம் பண்ண வில்லையே –கலங்கி சென்றான் புருஷோத்தமன்–தன பேறாக கொள்வான் நமக்கு நன்மை செய்தும் –தன சத்ய வாக்கியம் கூட மாற்றி கொள்கிறான்–எலா பொய்கள் உரைப்பானை இங்கே போத கண்டீரே –வெண்ணெய் உண்டு உடம்பில் பூசி கொள்வான் -அடி பட கட்டு பட ஆசை—ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன் சொல்லியும் ஆயுதம் எடுத்தான்–ஆகாசம் இடிந்து விழுந்தாலும்  சமுத்ரம் வற்றினாலும் மலைகள் தூள் தூள் ஆக போனாலும் பூமி வெடித்தாலும் என் வார்த்தை பொய் ஆகாது கண்ணன் சொன்னது –ஆழி கொண்டு இரவி மறைத்தான் -ஜயத்ரதனை முடிக்க -மங்கள சூத்ரம் காக்க —பகலில் தான் சண்டை 18 நாள் ராம ராவண யுத்தம் 7 நாள் இரவிலும் பகலிலும் -நித்யம் கண்ணன் தோளில் காலை வைத்து இறந்குவானாம் –என்ன கருணை -சகாதேவன் அமா வாசை அன்று நாள் குறித்து கொடுக்க -அதையும் மாற்றி -சதுர் தசி அன்று தர்பணம் பண்ணி சூர்ய சந்த்ரர் சேர்ந்து வந்து கேட்டதும்..-போதாயன அமாவாசை இன்றும் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம்..-விஸ்வ ரூபம் கண்ட அர்ஜுனன் கண்ணன் தோளில் காலை வைத்து இறங்குகிறான் ரதி சாரதி பாவம்-கர்ணன் அஸ்தரம் விட அர்ஜுனனை  முதலில் இறங்க சொல்ல பின்பு இறங்கியதும் தேர் எரிந்தது –காலில் விழுந்து என்ன கருணை -நான் ஒன்றும் பண்ண வில்லையே என்ன காரணம்-ஆற்று நீர் குளிர்ந்து நெருப்பு சுடுவதும் போல் ச்வாபம் இயற்க்கை இவன் கருணை உடன் இருப்பது..அங்க ஹீன புத்திரன் பக்கல் தாய் உள்ளம் போவது போல் நம் மேல் கருணையால் அவதரித்து சாஸ்திரம் கொடுத்து —பகல் விளக்கு போல் அங்கு–உண்டவர்க்கு உணவு போல் அங்கு –பசியனுக்கு சோறு போல் இங்கு -ஷமை தயை காட்ட இங்கு தானே முடியும்..பர துக்க ஹானி இச்சா -துக்கம் போக்க ஆசை கொள்வதே கருணை–பட்டர் இந்த வைத்த அஞ்சல் என்ற திரு கைகளும் ஆசன பத்மத்தில் அழுந்திய திரு அடிகள் உடன் சேவை இருந்தால் போவேன்–ராமன் இஷ்வாகு குல சக்கரவர்த்தி -இடை கை வலக் கை அறியாத இடையர் மத்யத்தில் -தீர்த்தம் ஆடும் ஆசாரமும் இல்லாதவர்கள் -கார்த்திகை கார்த்திகை மட்டும் குளிப்பார்கள்–பக்தன் போன வழி வேதம் போகும் –ரச வாதி கையில் குளிகை போல் -பித்தலாட்டம் பித்தளையை ஹாடகம் ஆக காட்டுவது–புழுதி அளைந்த பொன்மேனி காண பெரிதும் உகப்பேன் -யசோதை- ஆகிலும் கண்டார் பழிப்பர் நப்பின்னை காணில் சிரிக்கும் -உதாரர் ஞானிகள்-கையேந்தி வாங்கி கொள்பவர் வள்ளல்-கொடுக்கும்படி ஆக்கினதால் –துக்கம் போக்கும் எண்ணம் வருவது முதல் நிலை-போக்கும் சக்தி ஆற்றல் இருந்தால் கருணை பூர்ணம் –அதனால் கருணை அவன் இடம் மட்டும் தான்..வாய் வார்த்தையாக சொல்வது நம்மையும் கருணை உள்ளவர் என்று சொல்வது –அபவ்காரிச்சரம் =வாய் வார்த்தை- பர துக்க ஹானி இச்ச கருணை -சுக்ருதம் சர்வ பூதானாம் -இன்னார் என்று இல்லை -துவேஷிப்பவர் இல்லை –செய்குந்தா அரும்  தீமை உன் அடியார்க்கு தீர்த்து அசுரர்களுக்கு தீமை புரியும் செய்குந்தா –அடியார் வினைகள் போக்கி அசுரர் மேல் தீமை செய்தால் -பொதுவானவர் ஆகுமா –அனைவரும் அவன் சொத்து தானே–பொல்லா மா கோல் கொலை செய்து மா போர் -உதங்கர்-கர்மா எப்படி வந்தது–விஸ்வ ரூபம் காட்டு கேள்வி வேற யார் இடமும் கேட்க மாட்டேன் உதங்க பிரச்னதுக்கு உத்திரம் இல்லை–வைஷம்யம் நைகிரண்யம் ந–ஏன் எனில் — சாபேஷத்வாத் இல்லை-ஆத்மா எதிர் பார்த்து இருப்பதால்- பிரம சூத்ரம்–துரி யோதனன் உன்னை வேண்டாம் என்ற மனம் யார் கொடுத்தது–விஷம புத்தி–தொடையில் அடி பட்டு கிடகிறவனை  காக்க வில்லையே –பகவானுக்கு வைஷம்யம் இல்லை ஆத்மா தங்கள் கர்மாவை எதிர் பார்த்து இருப்பதால்-அவன் உடைய இச்சையோ கருணையோ -இல்லை–நிலம்-நெல் ஒன்றிலும் தென்னை மரமும் விளைய காரணம் விதை பொறுத்து தான்-ஆத்மா கர்மா -இது போல்- பத்தி உழவன் தானே அவன்–கர்மாதீனம்–கர்மா செய்ய சொல்ல தூண்டியவன் யார்- உழவன் ஏன் நெல் விதையை இங்கு போட்டான் –ஆத்ய பிரவர்த்தி -முதல் கர்ம முதல் அடியில் உதாசீனன்-ஆட்டு வாணியன் இல்லை அவன்–ஞானம் சாஸ்திரம் சரீரம் இந்தரியம் கொடுத்து நமக்கு ச்வாதந்த்ரியம் கொடுத்து இருக்கிறான் -புண்யம் பண்ணினால் அதிலே தூண்டி விட்டு பாபம் செய்தால் அதிலே தூண்டி விடுவான் –ச்வாதந்த்ர்யம் கொஞ்சம் கொடுத்தாலும் -எல்லாம் அவன் ஆதீனம்-வட்டம் போட்டு கொடுத்து -உபகரணங்கள் சரீரம்ஞானம் சாஸ்திரம் ஆச்சார்யர் கொடுத்து -கருணைக்கு குந்தகம் இல்லை–ஆதாரகொள்கை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும்–கேள்வி கேட்க வைத்து பதில் கொடுப்பதே கருணை-வேண்டி தேவர் இரக்க வந்து பிறந்ததும்—தேவர் துக்கம் பூமி துக்கம் -தீர்க்க -வெளுப்பு முடி பல ராமன் கருப்பு முடி கண்ணன்–துக்கம் போக்கி கொண்டே அவதாரம்-வசு தேவர் தேவகி துக்கம் தந்தை காலில் விலங்கு அற வந்து தோன்றிய தோன்றல் பின் –கருணை இங்கும்–நின் பால்-தலையை அறுப்பதே கருமம் கண்டாய்-தொண்டர்  அடி பொடி ஆழ்வார் வேகத்துடன் அருளுகிறார் –ஜன்ம கர்ம மே திவ்யம் நினைந்தால் பிறப்பு அறுந்து போகும் கட்டு பட்டதை நினைந்தால் சம்சார கட்டு அவிழும் –சம்சார துக்கம் போக்கும் கருணை கிருபை கை நீட்டி அலம் புரிந்த நெடும் தடக் கை -அர்ஜுனனின் மூன்று துக்கம் போக்கினான் -மா சுச -மூன்று தடை வையும் சோகம் போக்கி –பி ரார்திகாமலே கீதை அருளினான் -தடுக்க வில்லை கறவை மாடு பின் போனான் அவை வா என்று கேட்காமலே — வராதே சொல்ல வில்லை -என் பின்னும் வர வேண்டியது தானே நானும் பிரார்த்திக்க வில்லையே என்கிறாள் ஆண்டாளும் -வந்தால் சந்தோசம் பட தெரியாது மாட்டுக்கும் எனக்கும் -ஆனால் நாமோ நானே விலகி-தான் ஒட்டி வந்து என் தனி நெஞ்சை வஞ்சித்து –தாய் பூனை போல் வர நாம் குட்டி பூனை -நினைக்காம எலி என்று வெட்டி கொண்டு போகிறோம்..பசு மாடு கன்று குட்டி பின் போவது போல் பக்தன் பின் பகவான் வருகிறான் வராதே என்று சொல்லாமல் இருந்தாலே போதும்..-தர்மம் எது அதர்மம் எது தெரிய வில்லை நல் வார்த்தை சொல்லி திருத்தி பணி கொள்வாய்-கேட்டதும் அனைத்தையும் நடு முத்தத்தில் கொட்டி தீர்த்தான் தபின பேறாக கொடுத்தான்–அர்ஜுனன் நன்மைக்கு கொடுத்ததே கருணை அடியாக இரண்டாவது அத்யாயத்தில் -முதல் சோகம் அழுகையில் ஆரம்பம் -என்ன செய்ய வேண்டும்-செய்ய கொடாது –ஆத்மா தெரிந்து கொள்– போக்கி கொடுத்தான் 16அத்யாயம் தேவ அசுர விபாகம் -சாஸ்திரம் படி செய்பவர் தேவர் சாஸ்திரம் மீறி பண்ணுபவன் அசுரர்-சித்தி கிட்டது என் அனுக்ரகம் இல்லை கேட்டதும் -என்னை எந்த கோஷ்ட்டி வைத்தாய்-சோகம்-தெய்வீ சம்பத்து உண்டு உனக்கு–நான் பெரியவன் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறேன் நீ சண்டை போடாமல் கேட்டு இருந்தாயே அதனால் தேவன் சொல்லி தவிர்த்தான் ..
தமேவ சரணம் கச்சாமி–எது நல்லதோ தேர்ந்து எடுத்து கொள் சொன்னான்–நெஞ்சமே நல்லை நல்லை உன்னை பெற்றோமே கொண்டாடுவார் ஆழ்வார் தொழுது எழு மனனே -மனசு ஒத்தாசை வேண்டுமே நல்லதுக்கு ..–நம் தலையில் வைகிறானே முடிவை நம்மை தேர்ந்து எடுத்து கொள் இச்சை படி நடப்பாய்- இது வரை 18 அத்யாயங்களில் நான் சொல்லியதர்க்குள் ஒன்றை தேர்ந்து எடுத்து கொள்.என்றான்–அனைத்தையும் செலுத்துபவன் நீ என்று தெரிந்த பின்பு என் தலையில் வைகிராயே -மகா சோகம் இது தான்–அழுகையில் ஆரம்பம் ஒன்றும் தெரியாமல் அழுதான் அங்கு -இப் பொழுது தெரிந்து கொண்டதால் அழுகிறான் -சரம ஸ்லோஹம் அருளுகிறான் -மா சுச –சோகம் பொறுக்க மாட்டாமல் விலக்கி கொடுத்தான் கருணை–பிரதி பலனை எதிர் பாராமல் துக்கம் தீர்ப்பது தான் கருணை–மூன்று தோஷம் கொடுத்து கீதை பெற்று போனான்..
தயா சதகம்-தேசிகன்-தோஷம் தங்க தட்டில் வைத்து பட்டு துணியால் மூடி-உன்னுடைய தயா தேவிக்கு இது தானே சோறு–உனக்கு சோறு போட என் அளவுக்கு  உனக்கு ஆள் இல்லை..-அபராத ஆலயம் –பிராதிக்காமல் எதையும் எதிர் பாராமல் கருணை பொழிகிறான் —

ஆண்டாள்-மனத்து இனியான் -பட்டம் ஸ்ரீ ராமனுக்கு -பெண்ணின் வருத்தம் அறியாத பெருமான் ஸ்ரீ கண்ணன் —  பெண் நீர்மை ஈடு அழிக்கும்  இது தகாது -தோஷத்தாலே ஜெயித்தவன் கண்ணன் குணத்தாலே ஜெயித்தவன் ராம பிரான்–கூரத் ஆழ்வான் -புண்ணியம் பாபம்-திரு உள்ளம் பிரிதி ஏற்படுத்துவது புண்ணியம் -மனசு கலங்க வைப்பது பாபம்–கீர்த்தனம் பரம பாவனம் ராச கிரீடை பண்ணினாய்-இதை சொன்னால் என் பாபம் விலகுமே —அவன் செய்வதே புண்ணியம் அது இது உது –உன் செய்கை நைவிக்கும்..
சத்ய சங்கல்பன் அவன்–படி கட்டு இருக்கு நினைக்கிறார் -உடனே படிக்கட்டு வரும் –அவன் நினைவின் வழியே நடக்கும் –ராமன் தர்மம் படி செய்வான் இவன் பண்ணுவதே தர்மம்–நேர்மையாக முன்னோர் வழி படி அவன் நடக்க இவன் செய்வது தான் தர்ம வழி–
பத்ரம் புஷ்பம்-அன்புடன் கொடுத்தால் எதை கொடுத்தாலும் கருணை உடன் ஏற்று கொள்வான் 
பர துக்க ஹானி இச்சா கருணை-கடல் கரையில் இருந்து அதோ கருணை கடல் என்பதை பார்த்தோம்.
அல்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் 

விசிஷ்ட அத்வைத மாயை-ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

August 25, 2011

வேதம் பிரமாணம் பொது மும் மதங்களுக்கும்

-சப்தம்-சுருதி காதால் கேட்டு வந்தவை-சரவணம்
ஸ்மிர்த்தி- வேதம் நினைத்து நினைத்து எழுத பட்டது –
உபநிஷத் பசு மாடு போல் அதை கறந்த பால் கீதை போல்வனவும் ஸ்மிர்த்தி
எளிமை படுத்தி தமிழ் படுத்தி
அனைத்திலும் மாயை சப்தம் உண்டு
மாயமாய் மறைத்தல்-
நிகண்டு-கண்ணுக்கு முன் இருப்பது போல் காட்டும் போலி தோற்றம் முதல் அர்த்தம்/ஞானம் தோற்று விக்கும் ஒத்து வரும் போல் -விஜாதீயம் முரண்பாடு அறியும் ஞானம்/ஈஸ்வர சக்தி
சம்பவாமி ஆத்மா மாய -மாயை காரணத்தால் பிறக்கிறேன்-அஜோபி சன்-இப்படி இருக்க செய்து கொண்டு-பிறப்பில்லாதவனாக இருக்க செய்தவே –அவ்வைய ஆத்மா  அபி சன் –மாறுதல் இல்லாமல் இருக்க செய்தவே– பூதாத்மா சர்வேஸ்வரன் சன்-அனைவருக்கும் நியந்தாவாக இருக்க செய்தே –பிறக்க போகிறேன் சொல்ல வந்தவன் -பிறக்கிறது இல்லை மாறுதல் இல்லை யாருக்கும் கட்டு படுவது இல்லை-மூன்றும் சொல்லி

அஜக -ஜன்மம் இல்லாதவன் -தூணில் பிறந்தான்-நம்மை போல்  கர்பத்தில் இருந்து பிறக்க வில்லை-
பிரகிருதி திரு மேனிகொண்டு ஆத்மா மாயையால் பிறக்கிறேன்-
சங்கரர்-பிரமம் சத்யம் ஜகன் மித்யா பொய் ஜீவோ பிரமம் ஓன்று நிர் விசேஷ ஏக மேவ அத்வதீயம் -அதனால் பிறவியும் பொய் பிறவி உண்மை இல்லை கானல் நீர் போல் இந்திர ஜாலம் என்கிறார்–ஸ்வாமி ராமானுஜர் -பிற் பட்டவர்–பொய் -ஆத்மனது மாயை-சஷ்ட்ட்டி -எனது என் உடைய -விபக்தி வேற்றுமை உருபு -ஒன்றில் இருந்து இன் ஒன்றைவேறு படுத்த ராமனை –சம்பந்த வாசகம்…மாயா சகஸ்ரம் சம்பராசுரன்-பிரகலாதன்—வெட்டி சாய்த்து சக்கரம் விஷ்ணு புராணம் மாயா சப்தம்..பொய் அர்த்தம் பொருந்தாது..ஆச்சரியாமான ஆயிரம் சக்திகளை வெட்டி சாய்த்தான்–

மாயையா சததம்  வேத்தி பிராணினா -சுபம் அசுபம் வேத வாக்கியம் -தெரிந்துகொள்கிறான் பிரஜைகளின் சுபமும் அசுபமும் மாயையால் –பொய் அஞ்ஞானம் அர்த்தம் பொருந்தாது ..அஞ்ஞானத்தால் ஞானம் பெற முடியாது ஆச்சர்ய சக்தி யோகத்தாலே அறிகிறான்
சன்க்யாயக தேவ மாயையை -மண் துகள்களை எண்ணி வைத்து இருக்கிறான்–ஓன்று விடாமல்–ஞானம் ஆச்சர்ய சக்தி இங்கும் -பிடி மணல் இல்லை
தண்ட நீதி சாம தான பேத தண்டம்–மாயா உபேஷா இந்திர ஜாலம் அமுக்ய தண்டம்–ஒரு படி இருப்பதை வேறு படி ஆக மாற்றுவது மாயை –அதையே இப் படி இருப்பதாக காட்டுவது இந்திர ஜாலம் -பொய் வழி இல்லை இங்கு
இந்திர ஜாலம் காட்டுவது மாயை -மாயாவி-உண்மையா அது–வித்தை காட்டுபவனை பொய் என்கிறோமா-இல்லை கண்ணுக்கு முன் காட்டுகிறான் -பார்க்கும் நாம் பொய்யா -இல்லை/ உபகரணம் மந்திர ஒவ்ஷதங்கள் கொண்டு -இவை பொய் இல்லை–  வித்தையை பொய் -என்கிறோமா -காட்ட பட்ட விஷயம் தான் பொய் ஏற்பட்ட ஞானம் பொய் இல்லை..செப்பிட்டு வித்தை காரனின் ஆச்சர்ய சக்தி-மாயை-மருந்து ஒவ்ஷதம்-இதை கொண்டு காட்டுபவன் மாயாவி-பொருந்தும் இங்கும் –இல்லாததை இருக்கு என்று காட்டும்

மாயாந்து பிரக்ருத் வித்யாந்தி மாயி மகேஸ்வரம் -பிரக்ரதி -ஆச்சர்ய சக்தி உண்டு இருப்பத்தை இல்லை காட்டும் அநித்தியம் நித்யம் காட்டும் -யக்ஜா பிரசன்னம் தர்ம புத்ரர் கதை எது ஆச்சர்யம் மிக ஆச்சர்யம் ஒன்பத ஓட்டை இருந்தும் உள்ளே இருப்பது -இப் படி பொய் இருந்தவனை பார்த்தும் தான் சாஸ்வதம் என்று நினைப்பவன் –மாயா என்பதுக்கு பிரகிருதி ஆச்சர்ய சக்தி இரண்டும்
அஸ்மான் மாயி ஸ்ருஜதே சர்வ லோகம் – விதம் அனைத்தையும் ஸ்ருஷ்டிக்கிறான் பல வகை வர்ணித்து -பல லஷம் பூச்சிகள் -போல -பொய் ஆகுமா -விளக்கின வேதாந்தம் என்ன ஆச்சர்ய சக்தி என்பதே பொருந்தும்
வேத நிகண்டு-மாயா வயுனன் ஞானம் -ஞானத்தாலே பிறக்கிறான் சங்கல்ப சக்தியால் –நாம் கர்மம் உந்த -அவன் சங்கல்ப சக்தி ரூபா மாயையால் –ஆச்சர்ய சக்தி ஞானம் பகுச்யாம் பிரஜா யேய
மித்யை அர்த்தம் இல்லை விசித்திர பதார்த்த சரக கரத்வம்–விவித நானா வித பதார்த்தம் சிருஷ்டிக்கும் சக்தி

அநாதி மாயையால் தூங்கி எழுந்து
இந்தரக மாயாபிகி புரு ரூபா – ஈயதே அடைகிறான்– இந்திர லோகம் ஆளும் -ஸ்ரீ வைகுண்டம்-இதி பரம ஐஸ்வர்யம்-பராத்பரன் –பல ரூபம் அடைகிறான்-துவஷ்டேவ -விராஜதே தச்சன் போல் ஒளி விடுகிறான்–தனக்கு ஆனந்தம் பண்ணிய கதவை பார்த்து –கதவே பொய் என்றால் ஆனந்தம் எப்படி–பிரகாசிக்கிறான்-ஆச்சர்ய சக்தி யோகம்
வராக புராணம் வசுந்தரா கேட்கிறாள்– கிம் மாயா கா மாயா ஞாதும் இச்சாமி தெரிந்து கொள்ள ஆசை –சேந்திர போல்வார் இதை அறிய சிரமம்-வேண்டாமே -நீ சொல்லா விடில்- ஞான பிரானை அல்லல் இல்லை நான் கண்ட நல்லதுவே -சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் -மழை பொழிகிறது சமுத்ரம் உப்பு கடல் சூர்யன் கிழக்கே உதித்து மேற்க்கே மறைகிறான்-ஹேமந்த ருது கிணற்று நீர் சூடு -தண்ணீர் தன்மை மாறுகிறதே -அமா வாசை சந்திர கலைகள் வளர்ந்து தேய்ந்து போக எங்கு போகிறான்-கற்பத்தில் ஜீவன் இருக்க ஐந்து வயசில் கற்பம் துக்கம் தெரியாது அவனே இருந்தாலும்–2 வயசு பண்ணியது 30 வயசில் நினைவு இல்லை -பகவானை அடைய ஞானமிருந்தாலும் சிரமம்பட காரணம் -இது தான் மாயை-வருண தேவன் ரஷிகிரானா பிரளய சமுத்ரத்தில் வருணனும் கானாமல்போகிறான் அரசன்-தீ வெல்லாம் காக்க மாட்டான்/ வாயு பிரளய காலம்/ வாயு மாயா ராஜா மாயா நான் எடுத்து கொள்கிறேன்-நான் ஏர் இட்டு கொண்டு ரஷிகிறேன் ராஜ்யமும் உண்மை ரஷனமும் உண்மை –ஆச்சர்ய சக்தியை நான் ஏர் இட்டு கொள்கிறேன் -பல சக்திகளில் ஒன்றை ஒருவன் இடம் வைத்து இருக்கிறேன்

அநாதி மாயையால் தூங்கி எழுந்து
இந்தரக மாயாபிகி புரு ரூபா – ஈயதே அடைகிறான்– இந்திர லோகம் ஆளும் -ஸ்ரீ வைகுண்டம்-இதி பரம ஐஸ்வர்யம்-பராத்பரன் –பல ரூபம் அடைகிறான்-துவஷ்டேவ -விராஜதே தச்சன் போல் ஒளி விடுகிறான்–தனக்கு ஆனந்தம் பண்ணிய கதவை பார்த்து –கதவே பொய் என்றால் ஆனந்தம் எப்படி–பிரகாசிக்கிறான்-ஆச்சர்ய சக்தி யோகம்
வராக புராணம் வசுந்தரா கேட்கிறாள்– கிம் மாயா கா மாயா ஞாதும் இச்சாமி தெரிந்து கொள்ள ஆசை –சேந்திர போல்வார் இதை அறிய சிரமம்-வேண்டாமே -நீ சொல்லா விடில்- ஞான பிரானை அல்லல் இல்லை நான் கண்ட நல்லதுவே -சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் -மழை பொழிகிறது சமுத்ரம் உப்பு கடல் சூர்யன் கிழக்கே உதித்து மேற்க்கே மறைகிறான்-ஹேமந்த ருது கிணற்று நீர் சூடு -தண்ணீர் தன்மை மாறுகிறதே -அமா வாசை சந்திர கலைகள் வளர்ந்து தேய்ந்து போக எங்கு போகிறான்-கற்பத்தில் ஜீவன் இருக்க ஐந்து வயசில் கற்பம் துக்கம் தெரியாது அவனே இருந்தாலும்–2 வயசு பண்ணியது 30 வயசில் நினைவு இல்லை -பகவானை அடைய ஞானமிருந்தாலும் சிரமம்பட காரணம் -இது தான் மாயை-வருண தேவன் ரஷிகிரானா பிரளய சமுத்ரத்தில் வருணனும் கானாமல்போகிறான் அரசன்-தீ வெல்லாம் காக்க மாட்டான்/ வாயு பிரளய காலம்/ வாயு மாயா ராஜா மாயா நான் எடுத்து கொள்கிறேன்-நான் ஏர் இட்டு கொண்டு ரஷிகிறேன் ராஜ்யமும் உண்மை ரஷனமும் உண்மை –ஆச்சர்ய சக்தியை நான் ஏர் இட்டு கொள்கிறேன் -பல சக்திகளில் ஒன்றை ஒருவன் இடம் வைத்து இருக்கிறேன்

அநாதி மாயையால் தூங்கி எழுந்து
இந்தரக மாயாபிகி புரு ரூபா – ஈயதே அடைகிறான்– இந்திர லோகம் ஆளும் -ஸ்ரீ வைகுண்டம்-இதி பரம ஐஸ்வர்யம்-பராத்பரன் –பல ரூபம் அடைகிறான்-துவஷ்டேவ -விராஜதே தச்சன் போல் ஒளி விடுகிறான்–தனக்கு ஆனந்தம் பண்ணிய கதவை பார்த்து –கதவே பொய் என்றால் ஆனந்தம் எப்படி–பிரகாசிக்கிறான்-ஆச்சர்ய சக்தி யோகம்
வராக புராணம் வசுந்தரா கேட்கிறாள்– கிம் மாயா கா மாயா ஞாதும் இச்சாமி தெரிந்து கொள்ள ஆசை –சேந்திர போல்வார் இதை அறிய சிரமம்-வேண்டாமே -நீ சொல்லா விடில்- ஞான பிரானை அல்லல் இல்லை நான் கண்ட நல்லதுவே -சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் -மழை பொழிகிறது சமுத்ரம் உப்பு கடல் சூர்யன் கிழக்கே உதித்து மேற்க்கே மறைகிறான்-ஹேமந்த ருது கிணற்று நீர் சூடு -தண்ணீர் தன்மை மாறுகிறதே -அமா வாசை சந்திர கலைகள் வளர்ந்து தேய்ந்து போக எங்கு போகிறான்-கற்பத்தில் ஜீவன் இருக்க ஐந்து வயசில் கற்பம் துக்கம் தெரியாது அவனே இருந்தாலும்–2 வயசு பண்ணியது 30 வயசில் நினைவு இல்லை -பகவானை அடைய ஞானமிருந்தாலும் சிரமம்பட காரணம் -இது தான் மாயை-வருண தேவன் ரஷிகிரானா பிரளய சமுத்ரத்தில் வருணனும் கானாமல்போகிறான் அரசன்-தீ வெல்லாம் காக்க மாட்டான்/ வாயு பிரளய காலம்/ வாயு மாயா ராஜா மாயா நான் எடுத்து கொள்கிறேன்-நான் ஏர் இட்டு கொண்டு ரஷிகிறேன் ராஜ்யமும் உண்மை ரஷனமும் உண்மை –ஆச்சர்ய சக்தியை நான் ஏர் இட்டு கொள்கிறேன் -பல சக்திகளில் ஒன்றை ஒருவன் இடம் வைத்து இருக்கிறேன்
ஸ்ரீ பதே ஸ்ரீ சொரூபமே மாயை-ஈஸ்வர சக்தி -சங்கல்ப ஞானம் சக்தி ஆச்சர்ய சக்தி என்பதே அர்த்தம்
மம மாயா –முக் குணங்கள் அதி அயா -கடந்து செல்ல முடியாது -பிரகிருதி-கடந்து போக விடாது
மாயி-இவன் இடத்தில் இருப்பதால் -ஸ்ருஷ்ட்டிக்கு பிரக்ருதிக்கு வைத்து கொண்டு இருப்பதால்
மாயனை மன்னு வட மதுரை மைந்தனை
மாயா வாமனனே
பாரதம் பொறுத்த மாயா பிறந்த மாயா
வரம்பிலாத மாய மாயன்
ஆங்கு ஓர் மாயை யினால் -தூபம் படலம்-மறைக்க -சமயம் கண்ணனாய் அவ தரிக்க –மாயம் என்ன மாயமே
வேவ் வேறு வித ஆச்சர்ய சக்தி–காட்டும் -அகடிகத்தனா சாமர்த்தியம் -வட மதுரை மைந்தனாய் பிறந்ததே ஆச்சர்யம்-பாலுக்கும் வெண்ணெய்க்கும் நாட்டியம் ஆடி –தாழ விட்டு கொண்டானே –வரம்பு இல்லாத மாயை-பிரகிருதி மகான் அகங்காரம் பஞ்ச பூதங்கள் 24 தத்வம்  முடிவில் பெரும் பாழ் –
வாமனனே மாயா நீ அருளாய் வாமனனாய் தோன்றி நெடியவன் தாள்கள் ஆயிரம் தாள் பரப்பி மண் தாவிய ஈசன் குறிய மாண் உருவாய் நித்ய க்ருகச்தன் பிரம சாரி கொடுத்து கொடுத்து கை நீண்டவன் இரன்கினது ஆச்சர்யம் –அது இது -உன் செய்கை என்னை நைவிக்கும்
ஆரும் ஆரும் ஆருமே –ஆய மாயனே –இந்தரியங்கள் கொடுக்கும் இன்பம் கொடுத்து இடையனாக வந்து பிறந்தாய்
சாந்தன் பிரதி பிம்பம் தெரியும் -வேற சந்தரன் இல்லை சங்கரர் இதை பல் இடம் பட்டு பிரதி பலிகிறது என்றார் பொய் தோற்றம்-நிர் விசேஷ கூடஸ்த சின் மாத்திர பிரமம் ஒன்றே உண்மை–நாமோ அவதாரம் பொய் இல்லை பக்தன் பொய் இல்லை ஆச்சர்ய சக்தி -அறிந்து கொள்ள முடியாது –வராகன் சொல்லி கொடுத்தான் நின்றனர் என்னும் ஓர் இயல்பினான் என நினைவு அரியவன் –இப் படி பட்டவன் சொல்ல முடியாது –இல்லை என்று சொல்லாமல் அவளவு இருக்கிற படியால் நம் மதம்–மண்டபம் முழுவதும் மாம் பழம் இல்லை -நிறைய இருப்பதால் குழந்தையால் எடுக்க முடிய வில்லை-கல்யாண குணங்கள் நிறைத்தவன் –விசித்திர பதார்த்த தத்வ கரத்வம்
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம்

பாண்டவ தூதன் -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

August 25, 2011

ஸ்ரீ ரெங்கம் திருமலை காஞ்சி புறம் திரு நாராயண புறம்-கோவில் திரு மலை பெருமாள் கோவில்- உகந்து அருளிய திவ்ய தேசங்கள்-பூ சயாக –சாஸ்வதாக ஸ்திரக -அவதாரன்க்ளளுக்கு பிரதி நிதியாக அர்ச்சை–ஸ்ரீ ராமன் -தர்ப சயனம் -வெகு சில திரு கோலங்கள் அவன் சேஷடிதம் காட்டும் தவழ்ந்த கண்ணன் தொட்டில் கண்ணன் வேணு கோபாலன் கோவர்த்தன தாரி-திரு பாடகம் -பாண்டவ தூதன் -25அடி உயரம் அமர்ந்த திரு கோலம்–திரு கண்ணங்குடி பாசுரம்-அரவு நீள் கொடியோன் -அவையுள் ஆசனத்தை அஞ்சிடாமே இட – அதற்க்கு -பெரிய மா மேனி -அண்டம் ஊடு உருவ -வளர்ந்த விஸ்வ ரூப தர்சனம்–இருந்தது எந்தை பாடகத்து –அன்று நான் பிறந்திலேன் பிறந்த பின்பு மறந்திலேன்-திரு மழிசை ஆழ்வார் –நின்றதும் இருந்ததும் கிடந்ததும் என் மனத்துள்ளே–

உத்தியோக பர்வம் -மகா பாரதம் 125000 ஸ்லோஹம்- யுத்தத்துக்கு உத்தியோகம் -தூதன் -ஹனுமான் நடத்தி காட்டினான்-எல்லா லஷணமும் காட்டி –ஆனால் இவனோ-தலைவன் எண்ணம் நிறை வேற்ற இவன் போகாமல் தன எண்ணம் நிறை வேற்ற போனான் –மண்ணின் மீ பாரம் தீர்க்க வட மதுரை அவதரித்தான் –அசுரர்களை முன்பு முடித்து -துரி  யோதனாதிகளை -முடிக்க –இரண்டு தோது நடக்கிறது-சஞ்சயன் அங்கு இருந்து வந்தான்–அடுத்து கண்ணன்-இங்கு இருந்து போகிறான்-சஞ்சயன்  உப பிலாவ்யம் -பான்டர்கள் இருந்த இடம்-வந்த பொழுது கண்ணன் ருக்மிணி அர்ஜுனன் திரௌபதியும் -ஒரே படுக்கை இருக்க –சஞ்சயனை மட்டும் உள்ளே விட சொல்ல -சேவிக்க பெற்றேன் என்று சொல்லி -தர்ம புத்ரர் நிதானமாக பிரித்து சில நாடு கேட்க -சஞ்சயன் பொறாமை இல்லாதவன்-அர்ஜுனா உன்னை கொண்டாடி போவான் கண்ணன் நட்ப்பைபெற – பிறர் மினுக்கம் பொறாமை இல்லா பெருமையும்பெற்றோமே–அசூயை -நல்ல குணம்தீயதாக -வாத்சல்யம்-தீய குணம் நல்லதாக கொள்வது -அனுசூயை-அடுத்து சஞ்சயன் வாக் சாதுர்யம் கொண்டவன்-ஒன்றை பத்தாக சொல்லுவான் -துரி யோதனாதிகள் மனசு நடுங்கும்–அப்படி சொல்லினாலும் நாடு பிரித்து தர மாட்டான் -கழுத்தில் ஓலை கட்டி கொண்டு போவான் தூதன்–தூத்ய சாரத்யங்கள் பண்ணினது த்ரவ்பதி மங்கள சூத்ரம் காக்க –அதுவும் அனைவரும் பார்க்கும் படி-சர்வ லோக சாஷி -ஆஸ்ரித  பாரதந்திர வாத்சல்யம் உந்த கார்யம் செய்கிறான் –வேத வியாசரை எழுத சொல்லி பாண்டவதூதன் பெயரும் கொண்டு அதற்க்கு திவ்ய தேசமும் வைத்து கொண்டு உகந்துஎளுந்து அருளி –இதை கேட்டு கண்டு நம்மை தன அடி கீழ் கொள்ள –கோவிந்த திரு நாமம் கூப்பிட்டது இந்த கழுத்து தானே -திரு நாமம் ஆபத்தில் புடவை சுரந்தது –துவாரகா தீசனாக இருந்து போனேனே -நேராக வர வில்லையே என்று கடன்காரன் போல் -அனைத்தையும் செய்தும் அர்ஜுனன்புருவ நெறிப்புக்கு தேரை ஒட்டியும்-புருஷோத்தமன் -முன்னோர் தூது -மொழிந்து –அவன் பின்னோர் தூது ஆதி மன்னருக்கு நடந்து இன்னார் தூதன் என்று நின்றான்- அந்த பெயரை கூட அழிக்காமல் சாஸ்வதமாக நிற்கிறான்–மெச்சூது சங்கம் இடத்தான் நல் வேயூதி –பாரதம் கை செய்த அம்மனே அப் பூச்சி காட்டுகின்றன் போகத்தில் வழுவாத விஷ்ணு சித்தர் –மெச்ச ஊதினவன்–இடை குறைப்பு -ஊதலிலே பயந்தார்கள்–தோற்றார்கள்-புல்லாம்குழல் ஊதி -பொய் சூதில் தோற்ற -பொறை உடை மன்னர்காய்-பொறுமையை பறிக்க முடிய வில்லை–பிரித்து கொடுத்தால் வாங்கி கொள்ளலாம்- என்று பொறுமையாய்-மன்னர் என்றது கிருஷ்ணன் அபிப்ராயத்தாலே –ஜுரம் நீங்கினான் ராமன் விபீஷணன் லங்கா ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் கடல் கரையிலே -பத்தூர் பெறாத அன்று பாரதம் கை செய்த -அத தூதன் –தூதன் பாரத போர் நடத்தின தூதன்–நிமித்த மாதரம்- பவ -கீதை–பாண்டவ தூதனாக நடந்த அன்றே முடித்த யுத்தம்–காண்டீபம் தூக்க முடிய வில்லை அர்ஜுனன் கண்ணன் இல்லாமல்- வாசு தாரா -பத்ரிக்கு மேல் சுவர்க்கம் போன இடம்-பீம் சிலை-தாண்டும் பொழுது த்ரவ்பதி விழுந்து போக –அடுத்து  சகஸ்ர தார –திரு  குண தீர்த்தம் –சகஸ்திர தீர்த்தம் —நாயும் -யம தர்ம ராஜனும் தர்மரும் போக -நாய்-புழு -தர்ம சங்கடம்-உதறி புழுவை தன மேல் இட்டு கொண்டு-புழு -இந்த்ரன்-நாய் -யம தர்ம ராஜன்–தூது போனதே யுத்தம் நடத்த தானே–அப் பூச்சி காட்டி-எம்பார் ஐதீகம்-உய்ந்த பிள்ளை அரையர் அபிநயம் பெரிய திரு நாளில் –வேண்டி தேவர் இறக்க -இவனே வேண்டி பிறந்து -இந்த பிள்ளை சங்கு சக்கரத்துடன் சேவை காட்டி அப் பூச்சி காட்டினான் –எம்பாரே இருந்தீரோ-ஸ்வாமி எம்பெருமானார்–சங்கம் இடத்தான் பார்த்து -விளையாட்டுக்கு சங்கம் உபயோகம் வேண்டுமே –எல்லாம் தனியாக  செய்தான் கண்ணன் -ஒன்றை தவிர –சத்யா பாமை உடன் சென்றது நரகாசுரன்  வதம் பொழுது–ஸ்ரீ ராமன் சீதை உடன் சேர்ந்து எல்லாம் பண்ணி பிரிந்து தூங்காமல் வருந்தி -இருப்பான்–சஞ்சயன் தான் பார்த்ததை சொன்னான் -பிள்ளைகளுக்கு வாழ்ச்சி இல்லை-கம்சன் மது கைடபர் இவர்களை அவ லீலையாக முடித்த கண்ணனை அர்ஜுனன் உடன் பார்த்தேன்-ஞான கண் கூட இல்லை திருத் ராஷ்ட்ரனுக்கு–இதை கேட்டதும் கூட புரிய வில்லை–ஜனார்த்தனன்-ஜகம் தாங்கி -குற்றம் புரியாதே சொல்லியும் கேட்க்க வில்லை–நிர் பயத்வம்  -தூதன் -கிருஷ்ண விஷயத்தில் பக்தி உண்டு–கண்ணை கொண்டு அறிவது இல்லை மனசால் தான் ஜனார்தனை அறிய முடியும்..பிரயத்னம் பட்டு அறிய முடியாது அவன் ஆசை பட்டு காட்டுவான் -மாயை வஞ்சனம் தெரியாது -உனக்கு இல்லை-ஞான பக்தி -மாணிக்கம் அழுக்கு மூடி கொள்வது போல் வஞ்சனை மூடி கொள்ளும்– இவ் வளவு கேட்டும் கண்ணன் வருகிறான்-சொத்து பத்து கொடுத்து நம் பக்கம் இழுக்கலாமா கேட்டான் மூடன்–வெளி கண் இல்லை உள் கண்ணும் இல்லையே –கர்ம பலனில் ஆசை இல்லை இதில் பத்தில் ஒரு பாங்கு பாண்டவர்களுக்கு கொடுத்து இருக்கலாமே -பீஷ்மர் அப்புறம் -சொல்லும் சஞ்சயன் சகஸ்ர நாம வைபவம் இங்கு பேசுகிறான் பெருத்தவன் விஷ்ணு எங்கும் இருப்பவன் வாசு தேவன்-கிருஷ்ணன்-பூமிக்கு ஆனந்தம் கொடுப்பவன் பூமி பாரம் முடிக்க அவதரித்தவன்-நூற்றுவர் வீய செய்ய போகிறார்–பெயர் காரணம் புரிந்து கொள்-அப்படியாவது  புத்தி வருமா பார்ப்போம்-தீர்ப்பாரை யாம் இனி போர் பாகு தான் செய்து –போரை நடத்திய பங்கு-அன்று ஐவரை வெல்ல வைத்த மாய போர் தேர் பாகனார் தேரை நடத்தியே போரை வெல்ல வைத்தானே –முன்னும் பின்னும் நடாத்தி –எத்துதலும் தொழுது -உணர்ந்து கொள்–ஜெனி பிறப்பு போக்குபவன் ஜனார்த்தனன் – புண்டரீ காட்ஷன் -கல்யாண குணங்கள் சொன்னான் –இவ் வளவு பேர் சொல்லியும் கேட்க வில்லையே -பீஷ்மர் துரோணர் சஞ்சயன் சொல்லியும் கேட்கவில்லையே –மனசு தான் துரி யோதனன்-வேதம் ஆழ்வார் ஆச்சார்யர்கள் வித்வான் தாய் தந்தை சொல்லியும் கேட்லாமல் மனசு படி நாம் நடப்பது போல் திருஷ்ட்டி விதி–மானச ஆராதனம் -நித்ய ஆராதனம் செய்ய முடியா விடில் இதை செய்ய –மனசை கொண்டே நாம் உயர வேண்டும்–நீ சொல்வதை நான் செய்கிறேன் -பராத் பரன் சொல்கிறான்-தூதுவனாய் -எது நல்லது படுகிறதோ செய்–ஐந்து ஊர் போதும் ஷத்ரிய தர்மத்துக்கு –உயர் குலம் பிறந்தவன்-திரு த்ராஷ்திரன்  ஆசை லோபம் பேர் ஆசை- பிரஜா புத்தி நாசம்-வெட்கம் போகும் –தர்ம சாஸ்திரம் மீறி பயம் – வெட்கம் -தை புனர்வசு-திரு மண் தேடி- திரு நாராயண புரம்-கல்யாண புஷ்கரணி-முக்காடுபோட்டு வேகமாக -2 நிமிஷத்தில் -சுவாமி போய் திரும்பி 3 மணி நேரம் நடை போட்டு கொண்டு –வெட்கம் போனால் தர்மம் போகும்–சொத்து சுகம் போகும்—சுழல்-இது –அதனால் ஐந்து கிராமம் கொண்டு வர சொன்னான்-பீமன் அர்ஜுனன் சகாதேவன்- ஐவரை வெல்வித்த தேர் பாகன்-நூறு பேரை கொல்வது பெரிசு இல்லை ஐவரை யுத்தம் பண்ண வைக்க தான் மிக கஷ்டம்–முன்பு கதை தொட்டு சத்யம் பண்ணினாயே பீமன் இடம்–அர்ஜுனன்-நகுலன்-சகதேவன்-முடித்த்கால் என் விரித்தால் என் அந்தத்தில் முடியும் வகை அடியேற்கு தெரியுமோ ஆதி மூர்த்தி–தெரியும் ஒ ஆதி மூர்த்தி-விழி சொல்–சண்டை போட தான் நீ கார்யம்-சண்டை வேண்டாம் என்றால் உன்னை சிறையில் அடித்தால் போதும்–நீ அடைக்கும் படி -கட்டுண்ண பண்ணிய பெரு மாயன்-குறுகி கைகளை வைக்க புஷ்ப மாலையால் கட்டி-அவிழ்த்து விட கெஞ்சினான்–பக்தன் கட்டினால் என்னால் முடிக்காது பகத் பராதீனன் ஆஸ்ரித வத்சலன்–கண்ணி குறும் கயிற்றால் கட்டுண்டான் இம்மையோர்க்கு அதிபதி –ராஜ சூயை யாகம்-  சிசு பாலன் தடுக்க -சிசு பாலன் வார்த்தை அங்கும் பிரசித்தம்அகர  பூஜை கொடுக்க -கொடுக்கா விடில்-வேர் யாருக்கு கொடுத்தால் காலால் உதைப்பேன்என்றான் சகதேவன் –பூ மாரி பொழிந்ததாம் பகவானுக்கு விரோதம் என்றால் கொதித்து -குறிப்பு ஆகில் தலையை அறுப்பதே கருமம் கண்டாய் அரங்க மா நகர் உளானே –தொண்டர் அடி பொடி ஆழ்வார் –தூது போக -நகுலன் நீ போக வேண்டுமா -உன்னை அவ மரியாதை பண்ணினால் நாங்கள் வீழ்வோம்-யாதவ சிம்மம்-ஆயர் குலத்தினில் தோன்றிய அணி விளக்கு-கர்ஜனையால் முடிந்த போவார்கள்–விரல் நுனியால் முடிப்பேன்–நரசிம்கன்-பூர்வ அவதாரம்-கண்ணனும் இதை திரும்பி சொன்னான் –தாருகன் தேர் ஓட்ட தூது போகிறான் ரிஷிகள் சத்கரிகிரார்கள் போகும் இடத்தில் -மேல் கட்டி -இலைகள் உபயம் நம் பெருமாளுக்கு -வடை பருப்பு -கலசல் மரியாதை-அது போல் கண்ணனுக்கு பண்ண -விதுரன் உபதேசம்- கொடுக்க உனக்குயோக்யதை இல்லை -தர்ம மார்க்கம்-விழுந்து சேவித்து திரு அடி விளக்கி-ஸ்ரீ பாத தீர்த்தம் கொள்ள வேண்டும்..ச்வராதன் எளிய முறையில் ஆராதிக்கலாம் -பரிவதில் ஈசனை பாடி –செதுக்கி இட்டு பொசுக்கவுமாம் குப்பை போட்டாலும் கொள்வான்-கழுத்துக்கு பூணும்  காதுக்கு குண்டலமும் -பிறர் பார்த்து பொறாமை கொள்ளத்தானே -நம்மால் பார்க்க முடியாது -பெருமான் இதை எதிர் பார்க்க வில்லை- உள்ளாதார் உள்ளத்தை உள்ளமாக கொள்ளோமே–விதுரன் வீடு தேடி போக விதிர்த்து போனான் விதுரன்-பழம் போட்டு தொலை கொடுக்கிறார்..-பழம் கொடுக்க பசி தீர்ந்தது பக்தி கலக்கத்தால் தான் பசி தீர்ந்ததாம்–மம பிராணன் போல் பாண்டவர்கள் –மன்னர் பெரும் சபையுள் வாழ்வேந்தர் தூதர் தன்னை இகழ்ந்து உரைப்ப தான் முன நாள் சென்றதுவும்-போனதே தாழ்ந்த இடம் பேர் மட்டும் தான்-பெரிய வாச்சான் பிள்ளை வியாக்யானம்–பெரிய திரு மடல் பாசுரம்–விதுரர் -நீ இங்கே-கவரப சபை- போகலாமா -எல்லாம் என் ஸ்ருஷ்ட்டி தானே -பேச போகிறேன் ஒத்து கொண்டால் இருவருக்கும் வாழ்ச்சி ஒத்து கொள்ளா விடில் பூமி தேவிக்கு வாழ்ச்சி..சொல்லி போனான் –கழல் மன்னர் சூழ கதிர் போல் விளங்கி-திரி யோதனன்-அனைவரும் சத் கரிக்க சாத்விகி விதுரன் கை பிடித்த் போனான்-துரி யோதனன் மட்டும் எழுந்து நின்றான்-எழல உற்று மீண்டும் இருந்து –செத்த பாம்பு அடித்து விஜய சகன் பெயர் உனக்கு-அர்ஜுனா என்று அருளியது போல் – துச்சாதனனை தீ கனல் பார்த்து அன்றே சுட்டு முடித்தான் -விதுரர் ஆசனம் தொட்டு பார்த்து-விதுரச்ய மகா மதி-பொங்கும் பரிவு–துரி யதணன் உட்கார்ந்ததும் அனைவரும் எழ -கண்ணனும் நிற்க -பீஷ்மர்  துரோணர் போல்வார் இருக்க -ஆகாசத்தில் சப்த ரிஷிகளும் கூடி இருக்க பரசு ராமரும் -சாமான்ய தர்மம் மறந்து -சத் காரம் பண்ணி அமர வைத்து  பீஷ்மர் -காயாம்பூ நிறத்தில் பீதக ஆடை தரித்து -அரை சிவந்த ஆடை மேல் சென்றதாம் என் சிந்தனையே —அமர்ந்த திரு கோலத்திலே ஜிதந்தே புண்டரி காஷா–மேகம் இடித்தல் போல் பேச ஆரம்பித்தான் -ஆசை லோபம் இன்றி விவேகம் காட்டி -ஷாந்தி காட்டி-ஜகம் லாபம் பார்த்து -பாண்டவர் பட்ட கஷ்டம் சொல்லி துரி யோதனன் பண்ணிய துன்பம் எல்லாம் சொல்லி –பாதி ராஜ்ஜியம் பிரித்து கொடு-கால்/10௦/ஐந்து கிராம ஆவது கொடு—காந்தாரி நல்லது சொல்லியும் கேட்க வில்லை-அபசாரம் பட்டவர் கதை பரசு ராமன் நாரதர் சொல்ல -கண்ணனை கைதி பண்ண பெரிய ஆசனம் இட்டு–தூதனை சிறை பிடித்த குற்றம் பட வைத்து -அடி பாதளம் முடி ஆகாசம் வரை போக -ஜகம் எல்லாம் திரு மேனி-பீஷ்மர் துரோணர் சந்தோசம்- மற்றவர் துவம்சம் அப்பொழுதே –கர்ணன் ஜேஷ்ட புத்திரன் நீ அரசன் ஆனால் பாண்டவர் உன் இடம் வருவார்–இங்கே இருப்பேன் துர் சகுனம் தெரிந்தாலும் –தர்ம யுத்தம் தான் வழி-சாரதியை இருந்து நடத்தி கொடுப்பேன் \நிமிர்ந்த திரு கோலம் இன்றும் சேவை–

இனி ஆழ்வார் விட்ட தூது பார்ப்போம்

ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ கல்யாண கிருஷ்ணன் அனுபவம்– ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

August 24, 2011

ஸ்ரீ கண்ணனுக்கு என்றே இருக்க வேண்டும் –உனக்கே நாம் ஆள் செய்வோம் -உன்னை அருத்தித்து வந்தோம் -பொத்தை விரல்/முடிச்சி கொண்ட தாம்பு -விஷ பால் இவையும் அவனுக்கு என்றே -கோபமார்கள்/ பசு மாடு இந்த ஞானம் உண்டு திவத்திலும் ஆ நிரை உவத்தி -கன்று மேய்த்து இனிது உகந்த காளாய் என்னும் –நாக பழ காரி அறிந்து கொண்டாளே இவனை –குடையும் செருப்பும் கொடாதே தாமோதரனை—காதில் கதுப்பிட்டு –தொடும் குண்டலமும் -இரண்டையும் சாத்தி கொண்டு இன்றும் மன்னார் குடி ராஜ கோபாலன் சேவை-நந்தன் தேவகி-ஆண் குழந்தை யசோதை/ நந்தன் பெண் குழந்தை/ இரண்டையும் பண்ணி வைக்க -திரு முக மண்டலம் ஸ்திரீ ஜாடை இனிதாய் இருக்கும்–கோபால சமுத்ரம் போல் புஷ் கரிணி -கொபிமாருக்கும் கண்ணுக்கும் போட்டி -அவள் காது தோடை தான் போட்டு கொண்டு அவளை ஜெயிக்க விடாமல்-இந்த அலங்காரத்தால் ஜிதந்தே -சீத குதம்பை -துணி திரி போட்டு –மேல் காது தோன்றி பூ-சாத்தி கொண்டு இருப்பானாம்ஒரு கையால் ஒருவன் தோளை பிடித்து கொண்டு-ஒரு கையால் சாட்டை-தோழிமார் கொண்டு போக நுளைவனர் நிர்ப்பனர் ஆகி-மழை கொலோ வருகின்றனர் என்று  -தன ஓர் ஆயிரம் பிள்ளைகளால் உடன்-வருவான்-கோபிமார்கள் இவன் வருகை நோக்கி பார்க்க -தித்யோனம் வித வித ஊருகாய் -கருத்த திரு மேனி சிவந்த உள்ளம் கை-வர்ண கலவை பரவசம்-மலை பாம்பு -அசுரன்-திரு மேனி பெருத்து வாய் பிளந்து மடிய –ஆயிரம் பிள்ளைகளும் தாமரை இதழ்கள் போல் இருக்க -பிரம்மா பார்த்து பொறாமை பட்டார்–யாதும் ஒரு நிலைமையன் என அறிவு அரிய எம்பெருமான் யாதும் ஓர் நிலைமையன் என அறிவு எளிய எம்பெருமான்–இது போல் இந்தரனும் அறிவு இழந்து -கோவர்த்தன லீலை—

மாடு கன்றுகளை யோக பிரபாவத்தால் கவன்று போக -சத்ய லோகம் போக –கண்ணன் அறிந்து–பிள்ளைகளையும் அப கருத்து போக -பிரம்மா வேஷத்துடன் இவனே சத்ய லோகம் சென்று அமர- பிரம்மா வந்ததும் வாசல் காப்பான் தள்ள -விழுந்து பிருந்தாவனம் போக அங்கு கண்ணனை கண்டு ஸ்தோத்ரம் பண்ண –இன்று மலை பாம்பை கொன்றான்-ஒரு வருஷம் ஆனது–ரேவதி-ஜாதகம்-சத்ய லோகம் போய் -திரும்பி வர -கருத யுகம் மாறி துவாபர யுகம் பல ராமனுக்கு திரு மணம்..-தேவ மான வருஷம் 12000 /ஒருசதூர் யுகம் 1000 சதுர யுகம்  ஒரு பகல் பிரம்மாவுக்கு ..-அது வரை அனைத்து பிள்ளைகள் கன்று பசு மாடு போல் கண்ணன்-பல  ராமன் -எதை பார்த்தாலும் உன்னை பார்த்த அன்பு வருகிறதே சொல்ல –வத்ச அபகரணம் -கன்று குட்டிகள் அப கறித்த சரித்ரம்-
வஸ்த்ரம் அபகார குருந்திடை கூறை பணியாய் ..ஷீர் காட் –தோழியும் நானும் தொழுதோம்..வெட்கம் துறந்து பகவான் திரு நாமம் சொல்லி-ஆடி பாடி கண்ண நீர் -எழுந்தும் பறந்தும் துள்ளாதார் -தலையினோடு ஆசனம் பட -கை தட்டி -தாளமாக கொண்டு -ஆட வேண்டும்..-உன் தன்னை பாடி ஆடை உடுப்போம்–அவன் இருந்தால் ஆடை பறிப்பான்–திரு நாமம் புடவை சுரந்ததே –நாமம் நாமி விட ஏற்றம்–வேணு கோபாலன் புல்லாம் குழல்-ஆச்சார்யர் மூலம் உபதேசம்–காட்ட தான் புல்லாம் குழல்–ஒரே காற்று பல துளை வெளியே போக பல சுர ஸ்தானம்.. ஆத்மா எடுத்து கொண்ட சரீரம் பொறுத்து யானை பிளிரும் சிங்கம் கர்ஜிக்கும் -எல்லா ஆத்மாவும் ஞான ஆனந்த மயம் சரீரம் வேறு மாடு தான் -பால் வெள்ளை கலர் பசு மாடுகள் வேற வர்ணம் இருந்தாலும்..-இதோ ஓர் அற்புதம் கேளீர் நாவலம் பூ தீவினில்-கறவை கணங்கள் கால் பரப்பி இட்டு கவிழ்ந்து இறங்கி செவி ஆட்ட கில்லா கற்று கறவை கணங்கள் பல –கானா அமிர்தம் விழாமல் இருக்க ஆட்டவில்லையாம் –மான் கண்கள் மேய கை மறந்து -எழுது சித்திரங்கள் போல் நின்றனவே -வேணு கானம் கேட்க -சிந்த யந்தி–கேட்டு ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி புண்யம் தொலைய -போக வில்லையே துன்பம் பட பாபம் தீர -அங்கேயே மோட்ஷம் பெற்றாள்–இன்னும் ஒரு கோபி பால் வாங்கலையோ -கேசவ வாங்கலையோ-விற்க வாங்க படுகிறான் சித்தம் பரி கொடுத்தவள் மூலம்..ராச கிரீடை -கோவர்த்தனம் இரண்டையும் பார்த்து திரு கல்யாணம் பார்ப்போம் -அன்ன கூடை உத்சவம்..மண்ணின் செம் போடி ஆடி வந்து என் தன மார்பினில் மன்னிட பெற்றிலேன் அந்தோ தேவகி பிலம்பல்– வாய் கொள்ளும் அடிசிலுன் மிச்சல் பெற்றிலேன்-என் மகன் தாலோ -வேளபோதகம் அன்னவன் தாலோ-யானை குட்டி போல் -தேவகி -இன்று யானை போல் கண்ணனை பார்த்து புலம்பு கிறாள் –அட்டு குவி சோற்று பருப்பதம் –கோவர்த்தனம் சாப்பிடும்-தேவர் வேண்டா வெருப்பாகா ஹவுஸ் வாங்கி போவார்-அஹம் கோவர்த்த நமஸ்மி–உண்டான்–பசி கோபம்-விண்ணுளார் பெருமானுக்கு அடிமை செய்வாரையும் பொரும் -ஐம் பெரும் இந்த்ரியங்கள்- சுமுகன்-கருடன்–
ஏழு நாளும் கல் எடுத்து கல் மாரி காத்தாய் என்னும்..-கோவர்த்தனம் காக்கும் என்று சொன்ன சொல்லை மெய்ப்பிக்க –நான் உங்களில் ஒருவன்–அஹம் வோ பாந்தவோ ஜாதக -இடையன் இடைச்சி முக்தி பெற்றது தயிர்  பானையும்-ததி பாண்டன்-இங்கு இல்லை என்று சொல்லி -இங்கு உளன் என்றேனோ பிரகலாதனை போலே இங்கு இல்லை என்றேனோ ததி பாண்டனை போல் திரு கோளூர் அம்மையார் வார்த்தை அவன் சம்பந்தமே மோட்ஷம் கொடுக்கும்..–

திரு கை ஸ்பர்சம்  பட்டதால் -கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் பண்ணினான் இந்த்ரன்–
ராசா கிரீடை-மனைவிகளுக்கும் கணவன் மார்களுக்கும் அவன் தான் அந்தர் ஆத்மா -தன சொத்து உடன் நாட்டியம்–ஆனந்தம் முட்ட -மறைத்து கொண்டான் கோபிகா கீதம் -சுச்வரம் -அழுதது சுரத்துடன் இருந்ததாம் -எதனை நாழி  சுமாரா உபன்யாசம் கேள்வி-எத்தனை நாழி ஆனாலும் சுமசராக தான் இருக்கும் – கோபிகள் திரு அடி பட்ட மண் துகளில் ஒன்றாக ஆசை பட்டார் உத்தவர்..–குழல் கற்றை சேவிக்காமல் நிமிஷம் ஊழி போல இருக்க —

 மை வண்ண நறும்குஞ்சி-அவரை நாம் தேவர் என்று அஞ்சினோம்–நீண்டு இருண்டு நெய்தது கடை சுருண்டு –சோழ ஸ்திரிகள் கோபத்தில் சுருட்டி பேசுவது போல் சுருண்டு -தேசிகன்-தொண்டை நாட்டில் தூப்பில் அவதாரம்–இரட்டை கால் சுவடுகள் தொடர்ந்து போக -ஓன்று அழுத்தி பார்த்து கோபியை தூக்கி போய் இருகிறான்-கொஞ்ச தூரம் சென்றதும் ஒருத்தி அழுதுண்டு இருக்க -செருக்கு உடன் தூக்கி பூ சூட சொன்னதும் குனிந்தேன் காணோம்–தனியாக அழுது கொண்டு இருக்கிறேன்-பக்தன் என்கிற செருக்கு கூடாது –உன்னை அன்றோ களை கணா கருதுமாறே -அகரூர் விட்டு மதுரை கூடி வர -வில் பேரு விழவும்–கொள் கை கொண்டு பார்த்தன் தன தேர் முன் நின்றானே-நின்று பார்த்த சாரதி சயனித்து மன்னாதன் இருந்து தெள்ளிய சிங்கர்-நடந்து ஸ்ரீ ராமன் பறந்து வரதன்–

 

நந்தன் பெற்றனன் -காணுமாகில் உண்டு எனில் அருளே-தேவகி-புலம்பல் -குலசேகரர்–பாலும் சுரந்ததாம்–வைதிக காமம் -மகன் ஒருவர்க்கு இல்லா மா மேதை மகன்-கதை–அவளுக்கு சுரக்க அவன் குடித்தது பக்தனுக்கு தான் புரியும்–

 

பாட சாலை போகாதது நினைவு வர அவந்திகா உஜ்ஜைனி-ஆய கலைகள் அருபத்து நான்கும் கற்று–ஜராசந்தன் படை எடுக்க மதுரை விட்டு துவாரகை சென்று-காலயவனன்–துரத்தி ஓட-தாகூர் துவாரகை பெட் கோமதி மூல  ஸ்ரீ நாத -பஞ்ச துவாரகை–ரண சோடராய்-யுத்தம் விட்டு ஓடி வந்த திரு நாமம் -பாண்டவ தூதன் -தாமோதரன் போல் அது இது உது எல்லாம் அவன் செயல் நம்மை நைவிக்கும்..முசுகுந்தனுக்கு இந்த்ரன் இந்த இடம் காட்டி-கண் விளித்து பார்த்தால் சாம்பல் ஆவான் -காலயவனன் சாம்பல் -முசுகுந்தனுக்கு அங்கேயே மோஷம்..

 

ருக்மிணி தாயார் ஜாம்பவதி சத்ய பாமா -பத்ரா லஷ்மணா அஷ்ட மகிஷிகள் 16 108 பேர் சிறை வைத்து இருந்தான் நரகாசுரன் -அனைவரையும் திரு கல்யாணம்..பண்ணி கொண்டான் -ஒருவரையும் பிரிந்தது இல்லை–ஸ்ரீ ராமன் ஒரு சீதை பிராட்டி கை பிடித்து -பிரிந்து- 1000வருஷம் கழித்து தான் குழந்தைகள் லவ குசர் பிறக்க -தசரதனுக்கு 60000 வருஷம் ஆனதே .-ஸ்ரீ ராம மந்த்ரம் புத்திர பாக்யமும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண மந்த்ரம் ஐஸ்வர்யம் கொடுக்கும் என்பர்

ஒவ் ஒரு மனைவி இடமும் 9 பெண்களும் 1 பிள்ளையும்– பீஷ்மகர் பெண் ருக்மிணி- உடன் முதல் திரு கல்யாணம்–ஜாம்பவான் பெண் ஜாம்பவதி -சத்ராஜித் பெண் சத்ய பாமை–ஜமந்தக மணி கதை–பிரம்மா தானே ஜாம்பவனாக பிறந்தார் ஸ்ரீ ராம அவதாரம் பொழுது- திரு தங்கல் அப்பன்-ஜாம்பவதி உடன் சேவை–காளிங்கி-யாமினி ஆற்றுக்கும் வேறு பெயர்-சூர்யன் புதல்வி யமன் சகோதரி–மாநிடவர்க்கு என்று பேச்சு பதில் வாழ கில்லேன்-நான்காவது-திரு கல்யாணம் -குந்தி -பிருந்தா இயல் பெயர்- பார்த்தன்  கவ்ந்தேயன் அர்ஜுனனுக்கு வேற பெயர்கள்–வேறு அத்தை பெண்  உடன் திரு கல்யாணம் பார்ப்போம்-சிசு பாலனும் அத்தை பிள்ளை–சத்யா =நப்பின்னை -நக்னஜித் பெண் -இங்கு கும்பன் ஆழ்வார் பாசுரம்-ஏழு எருது கதைகள் பொது –கோவை வாயாள் பொருட்டு –ஒரு கொம்பை கொள்ள 14 கொம்பில் விழுந்தான் -ஏற்றின் இருத்தம் இறுத்தாய் –கோட்டி இடை ஆடின கூத்து அடல் ஆயர் தம் கொம்பினுக்கே–கோலம் போட்டால் போல் -லஷ்மி லலிதா ஹ்ருதம்-அந்த புரம்-ஸ்ரீ நிவாசன்-மேலுக கோலம் போட்டு சந்தானம் கோலம் விளக்கு போல்வன வேண்டுமே பட்டர்-ரத்ன மாலைகள் மேல் கட்டி விதானம் கவ்ஸ்துபம் விளக்கு –கர்ப்பம் ஜன்மம் பால்யம் கவ்மாரம் யவனம் வயோதிகம் -மரணம் -ஆகிய எழுபருவத்திலும் சுகம் துக்கம் போல் ஏழு மாடுகளும் கொம்புகளும் -மோட்ஷம் கொடுக்கிறான் இவற்றை ஒழித்து —

பத்ரா சுத கீர்த்தி பெண்-லஷ்மணா அடுத்து/–ருக்மிணி-பீஷ்மகன் அரசன்-குண்டின புரம் நாக்பூர் அருகில் விதர்பா தேசம் -கவ்டின்ய புரம் அமராவதி அருகில் ருக்மிணி தேவி கோவில் உண்டு இன்றும் சேவிக்கலாம் ருக்மி மூத்த அண்ணன் சிசு பாலனுக்கு -ஏழு சந்தேசம் எழுதி -சக்தி உண்டு-உருகினது வைபவம் நினைந்து–ருக்மிணி வைபவம் அதிகம் என்பதால் இவனால் நினைத்தும் உருகினான் –குல தேவி பூஜை வர கூட்டி கொண்டு வந்து துவாரகையில் திரு கல்யாணம் –சங்கொலி எழுப்பி ஆசுவாச படுத்தி தூக்கி கொண்டு வந்தான் ..- ருக்மிணி தேவி கேட்டதும் விட்டு விட்டான் ருக்மியை –கண்ணாலம் கோடித்து -ஆங்குஅவளை கை பிடித்த பெண்ணாளன் பேணும் ஊர்  திரு அரங்கமே
ஸ்ரீ ருக்மிணி சமேத பார்த்த சாரதி மங்களம்
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரோடிகளே சரணம்


திருஎவ்வுள் வைபவம் -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

August 24, 2011

திரு மால் ஸ்வாமி-எல்லாம் அவன் சொத்து இருந்தாலும் -நாம் கொடுத்ததாக –
வீட்டில் எங்கு கிடக்கலாம் கேட்டு எவ்வுள் கிடந்தான்
சாலி ஹோத்ர மஹா ரிஷி –
நீர்மை கெட வைத்தாரும் நின்னோடு எதிர்தாரும் நின் அடி கீழ் சீர்மையினால் –
நேர்மை இலா வெவ் வுள்ளத்தன் நான் –எவ்வுள் அத்தனே நீ இரங்கு–செய் மிகையால் பொறுத்து அருள் –பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார்
திரு மழிசை ஆழ்வார் திரு மங்கை ஆழ்வார் மங்களா சாசனம்-
நமக்கு என்று கிழக்கு திக்கு நோக்கி திரு முக மண்டலம் —
வீட்ஷாரண்யா ஷேத்ரம் புண்ய ஆவர்த்த ஷேத்ரம் விஜய கோடி விமானம் – வசு மதி கனக வல்லி தாயார் —
ஹிரித் தாப நாசன புஷ்கரணி ..
நாகத்தணை குடந்தை திருவெக்கா வெவ்வுள் –கிடந்த அழகில் ஆழம் கால் பட்டார் திரு மழிசையார்-
புரு புண்யர் பத்ரி தபஸ் இருந்து –ஞான பக்தி  கொடுத்து போக புத்திரன் கேட்டு -28நெல்லை கொண்டு 1000 ஹோமம்  
ஒரு வருஷம் பண்ணி சாலி ஹோமம் -சம்பா நெல் =சாலி —
சேவை சாதிக்க வரம் என்ன வேண்டும் -சேவித்தால் ஹிருதய முடிச்சு அவளினது போக –
யாகம் பண்ணின காரணம் சொல்ல -பரம தேஜஸ் உடன் பிள்ளை- சாலி ஹோத்திரன் பெயர் உடன் பிள்ளை–
திவ்ய தேச யாத்ரை பண்ணினான் —
இங்கு வந்ததும் -ஹிருத் தாப நாசனி தை மாசம் அம்மாவாசை வந்தார் –
கூட்டம் நிறைய -பிரம்மாதி தேவர்கள் கந்தர்வர்கள் தீர்த்தம் ஆடி வர –வைபவம் உணர்ந்து -அங்கே ஒரு வருஷம் தபஸ் பண்ணினார் ..-
அடுத்ததை அம்மாவாசி மூன்று பிடி சாதம் -மூன்று பங்கு -பகவான் அதிதி -சாஸ்திர மரியாதை விருத்த பிராமணராக பெருமாளே வர —
அமிர்தம் கண்டவன் துள்ளி குதிப்பத் போல் சந்தோஷப் பட்டு அமுது செய்ய சொல்ல 
அஞ்ஞானம் கெடுத்து காம குரோதம் தொலைத்து -ஹிருது தாப நாசனம் -பண்ணும் புஷ்கரணி–
மது கைடபர்  முடித்த வீட்ஷாரண்யம் காடு–சாலி ஹோத்ர மக ரிஷி இடம் கேட்டு -தன சரமம் தீர சயனித்தான் —
வீட்ஷதே -மனுஷ்யர் கண்ணால் பார்க்கும் படி -சயனிகிறான்-
விஜய வீர ராகவன் உத்சவன்–விஜய கோடி விமானம் மது கைடபரை ஜெயித்தால் —
தர்ம சேனர் அரசனுக்கு புத்ரி ஆக தாயார்-வசு மதி பெயர் உடன்-பூ  கொய்ய இவள் ஆரண்யம் வர –
ராஜ குமாரனாக இருந்தாலும் -பெருமாளை சேவித்து பிரார்த்தித்து திரு மணம்–
மாமனார் வீட்டிலே இருப்பேன் சொல்லிக் கொண்டு இருக்க –
திரு கோவிலிலுக்கு போக ஏறி அமர்ந்து -கனக வல்லி தாயார் -சேர்ந்து ரஷிக்கிறார்கள்–
விருத்த பிராமணரா இளைய மன மகனா கிம் கிருகேசா தேசிகன்-
கரியான் ஒரு காளை-தருனவ் ரூபா சம்பனவ் –எப்படி சேவிக்க ஆசை பட்டாலும் -தமர் உகந்த எவ் வுருவம் —
நெஞ்சினால் நினைப்பவன் எவன் அவன் நீள் கடல் வண்ணனே ருத்ரனும் தன சாபம் நீங்க -கபாலி –
வாயு மூலையில் பரம சிவனும் சேவை–கங்கை தலையில் வைத்து கொண்டு இருந்தாலும் புஷ் கரணி தீர்த்தம் –
நாரதர் சந்தேகம் பிரத்யும்னன் புத்திர -பேருக்கு  தபம் இருந்து சாஷாத் கரித்து -பெற்ற  வரம் -திரு பாவ நாசினி பெயர்
தை அம்மாவாசை கங்காதி ஜலம் விட பெருமை உண்டு என்று நீர் உலகுக்கு காட்ட வேண்டும்–
காசை ஆடை மூடி-காஷாய வஸ்த்ரம் கொண்டு மூடி-கபட வேஷம் காதல் செய்தான் அவன் ஊர்  –
ராவணன் – -நாசமாக -செய்த நம்ப வல்ல நம்பி -வெண்ணெய் உண்டான் இவன் என்று ஏச நின்றான் எம்பெருமான் –
ராம கிருஷ்ண சரித்ரம் -நின்றான் ஆனந்தமாக நின்றான் வேத ஸ்தோத்ரம் ஏச்சு பேச்சுகள் என்று நினைத்து இருக்கிறான் —
சிறியாத்தான் பட்டர் சிஷ்யர் –கண்ணனைப் பற்றி பேச வைக்க ராமன் எளிமை இல்லை
பாண்டவ தூதனாக நடந்தானே நீர்மை -முன்னோர் தூது  வானரத்தின் வாயில் மொழிந்து –அவனே– பின்னோர் தூது  
ஆதி மன்னருக்கு ஆகி பெரு நிலத்தார் –இன்னார் தூதன்  என நின்றான் -அவனே அந்த ராமனே -ஜகத் பிரசித்தம் ஆக நின்றான்–
திரு நாமம் பல விட்டு இன்னார் தூதன் என்ற பெயரை உகந்து நின்றான்
ராமனை தூது போ சொல்ல ஆள் கிடைக்க வில்லை ஷத்ரிய வம்சம் என்பதால் -நீர்மை குறை இல்லை என்றாராம் பட்டர் —
ராமனைச் சொல்லி கிருஷ்ணன் என்பதால் சிறப்பு என்றார் பட்டர் —
திங்கள் வான் எரி கால் அப்பு ஆகி–முக்கிய சப்தம் -சரீரம் ஆக கொண்டு இருக்கிறான் –
திசை முகனார் தங்கள் அப்பன் சாமி அப்பன் வேத கீத சாமி சாம வேதத்தால் ஓதப் படுபவன் –
எங்கேயோ தேட வேண்டாம் -எங்கள் அப்பன் எம்பெருமான் ஜகதார விசிஷ்டன் –முனிவன்-சத்ய சங்கல்பன்-
பஹுஸ்யாம்- மூர்த்தி ஆகி -புண்ணியன்-பூவை வண்ணன்-அழகன் அணியன் சேயன் ஒருவன் அத்வதீயன்  ஆகிலும் அடியார்க்கு இனியன் —
பல பாசுரம் அண்டம் ஆளுவது ஆணை -அன்றே ஆழ்வார் அமர் உலகே –

———————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திரு பாற்கடல் வைபவம்– ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

August 24, 2011

திரு பாற் கடல்- வியூகம்-இடந்தது பூமி -பன்றியாய்-எடுத்தது குன்றம்-கோவர்த்தன லீலை–கடந்தது காஞ்சனை முன் அஞ்ச -கிடந்த தவும் நீள் ஓத  மா கடல்—என் நெஞ்ச மேயான் -முன்னம் செய் ஊழியான் ஊழி பெயர்த்தான் உலகு ஏத்தும் ஆழியான்-திரு பாற் கடலில் சயனித்தான் -மூவராக சிருஷ்டித்து காத்து சம்கரித்து தானவனை கீண்ட மணி வண்ணன் -விபவன் — அத்தி யூரான் -எல்லாம் என் நெஞ்சம் மேயான் சென்னியான் -ஆழ்வாரை பெற முயன்றான் பக்தி உழவன் போல் பயிர் தான் பூதத் ஆழ்வார் -களத்து மேடு ஆழ்வார் நெஞ்சம் சென்னி–புருஷன் -முக்கால் பங்கு பரம பதம்-அனிருத் ஆழ்வான் சங்கல்பித்து கொண்டு–சிருஷ்டி சதித் சம்காரத்துக்கு –பேய் ஆழ்வார் பணிந்து உயர்ந்த அடியேன் மனம் என்னும் அணை-படு திரைகள் மோத-சொவ்குமார்யா திரு அடிகள்-பணிந்த பணி மணிகளாலே–அனந்தன் -திரி வித பரி சேத ரகிதன்-பெருமாளை தன்னில் கொண்டதால் ஐவரும் அனந்தன் கரு மணியை கோமளத்தை– காரே மலிந்த கரும் கடலை–பாற் கடல் வெளுப்பு-பகவான் கருக்கு ஏற -நீல கடல் கடைந்தாய் போல்–நேரே கடிந்தான் காரணமே–விசிஷ்டன் -நீர் அணை மேல் பள்ளி அணைந்தான் –பழுதாகா ஓன்று -அறிந்தேன் -பாற் கடலான் பாதம் வழுவா அடியார் பாதம் பெற்று மோட்ஷ ஆனந்தம் பெறலாம் திரு மழிசை — –கால் ஆளும் நெஞ்சு-நீர் ஆழி ஜோதியாய்-திரு பாற் கடல் விளக்கு நம் ஆழ்வார் ப்ரஹ்மாதிகளுக்கு ஆதியாத் -நீ கிடக்கும் பண்பு -அழகு சௌந்தர்யம் லாவண்யம் கேட்டு கால் ஆளும் நெஞ்சு அழியும் கண் சுழலும் என்கிறார்..

கேட்டேயும் -கேட்டதுக்கே இப்படி கண்டால் -ஏக மூர்த்தி  இரு மூர்த்தி -நித்யோதித்த சாந்தோதித்த -பர வாசு தேவ வியூக மூர்த்தி மூன்று மூர்த்தி பல மூர்த்தி –நாகம் ஏறி நடு கடலில் துயின்றாய் –உய்ந்து போந்து என் -வினைகள் -நாசம் செய்து-உனது அந்தமில் அடிமை அடைந்தேன் இனி விடுவேனோ- ஐந்து அரவு ஆடு  அணை மேல்  மேவி யோக நித்தரை –சிந்தை செய்து  எந்தாய் உன்னை சிந்தை செய்து செய்தே -ஆதி சேஷன் விட்டால் நானும் விடுவேன்–சென்றால் குடையாம் -நீர் நீர்மை என்னை பற்றியே நீ கிடந்தாய் உன்னைசிந்தை செய்து இருந்தேன் நம் ஆழ்வார் மாலை உற்ற கடல் கிடந்தவன்-குலசேகரர்-மால் =பைத்தியம் ஆனந்தம் -பகவான் ஸ்பர்சத்தால் –பெரி ஆழ்வார் பனி கடலில் பள்ளி கோலை-கிடந்ததோர் கிடந்த அழகு– பழக விட்டு – ஓடி வந்து -குதிரை போல்-என் மன கடலில் வாழ வல்ல மாய மணாள நம்பி தனி சுடரே –சந்தரன் சந்தானம் விட பக்தன் மனம் குளிர்ந்ததாம்–தன தெரியல் பட்டார் பிரான்-பகவான் இடம் வெப்பம் பாகவதருக்கு குளிச்சி-கீழே பனி கடல் இங்கு மன கடல்-அதை விட குளிர்ந்ததாம் மாய மணாள நம்பி–காட்டு தீ போல பனி கடல் ஆனதாம் இங்கு வந்த பின்பு வாழ வல்ல -இருக்க வல்ல இல்லை–செப்பன் இட்டு கிடைத்த புது இடம்-அங்கும் இருக்கிறான்-கிருதஞன் செய் நன்றி மறவாமல் இருகிரானாம் -இருந்து இருந்து சாதனம் பண்ணி பெரி ஆழ்வார்  மனம் பிடித்தானாம் சாதனம் அங்குத்தை வாசம் இங்குத்தை வாசம் சாத்தியம் தபஸ் பண்ணின இடம் அவை-தனி கடல்பாற்கடல் -விட்டு தனி உலகு பரம பதம் தனி சுடர் சூர்ய மண்டலம் –இவை எல்லாம் விட்டு ஆழ்வார் மனம் புகுந்தான் விஷ்ணு சித்தர் ஆதலால் –பைய துயின்ற பரமன் அடி பாடி வெள்ளத்து அரவில் துயில் அமர்ந்த வித்து -கண்ணனை பாட வந்தவள் -அங்கு இருந்து வந்ததால் பேய் முளை நஞ்சு உண்டான் மருந்து நஞ்சு தான் அதனால் வெள்ளத்து அரவில் துயில் அமர்ந்த வித்து

பறவை மீது தனி கிடந்தது அரசு செய்கிறான் -தொண்டர் அடி பொடி கடல் கிடைந்த கனி-திரு மங்கை ஆழ்வார் -கடல் அமுதம் கொண்டு உகந்த பெம்மான்-வங்க மலி -அணை துயின்ற மாயோன் -செம் கமலா திரு மகளும் புவியும் –அடி இணை வருட முனிவர் ஏத்த -கிடக்கிறான்
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம்