ஸ்ரீ வில்லி புத்தூர் -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள்

ஸ்ரீ வில்லி புத்தூர் -ஸ்ரீ பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார்- 
குறித்து ஒருவர் கொண்டாடும் கொள்கை தோ  கோதை நிறைத்தது விஷ்ணுசித்தர் நீடு வாழ்ந்த –
பிறப்பிலி -தாழ் வில்லி ஐவர்க்கு தான் இரந்தான் ஊர் –வாழ் வில்லி புத்திஊர் வளம் —
முப்பிரி  ஊட்டிய -ஸ்ரீ ரெங்க மன்னார்- ஸ்ரீ ஆண்டாள் –ஸ்ரீ பெரிய திருவடி -பிரணவம் அர்த்தம்-

அ காரம் நடுவில் உ காரமும்  ம காரமும் ஏக சிம்காசனம் -பொன்னும் முத்தும் மாணிக்கமும் –
அணி புதுவை தண்  தெரியல் –ஸ்ரீ மிதிலை பிறந்து ஸ்ரீ அயோதியை புகுந்தாள்
ஸ்ரீ நப்பின்னை கும்பன்  இடம் பிறந்து –ஸ்ரீ ஆய்ப்பாடி புகுந்தாள்  
ஸ்ரீஆண்டாளோ பிறந்த புகுந்த இடம் இது -ஸ்ரீ நாச்சியார் திரு மாளிகை —
ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்தர்–மார்பம் என்பதோர் கோவில் அமைத்து -மாதவன் என்பதோர் தெய்வம் நாட்டி
ஆர்வம் என்ற  ஓர் பூவை சேர்த்து–

ஸ்ரீ வராக ஷேத்ரம்-ஸ்ரீ மல்லி நாடு- ஸ்ரீ புதுவை–ஸ்ரீ கோதா சதுச்லோகி-ஸ்ரீ அனந்த ஆழ்வான்–
மண்டூக மக ரிஷி சாப விமோசனம் -ஸ்ரீ சிலம்பாறு–ஸ்ரீ காட்டு அழகர்-சேவை–ஸ்ரீ நூபுர கங்கையும் —
செண்பக தோப்பு- கால நேமி அசுரன்–ஸ்ரீ சுதர்சன ஆழ்வான் தீர்த்தம் ஆட –திரி வேணி கங்க யமுனா சரஸ்வதி –
திரு முக் குளம்– ஸ்ரீ கோதா ஸ்துதி–ஸ்ரீ வட பத்ர சாயி–ஆல் இலை பள்ளி கொண்டான்–ஸ்ரீ வட பெரும் கோவில் உடையான் —

பஞ்ச ஆயுதமும் சேவை–சூர்ய சந்தரர் கந்தர்வர் சேவை -ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள்-ஸ்ரீ பரம ஸ்வாமி-உத்சவர்

ஸ்ரீ இனிது அமர்ந்தான்-யாக பேரர் —

ஸ்ரீ அல்லல் விளைத்த பெருமாள்-நித்யோத்சவ பெருமாள் -ஆயர் குல அணி விளக்கு —

வீதி ஆட வருவான் -விருந்தாவனதே வருவான்

வில்லி புத்தூர் உறைவான் -பொன் அடி காண்பதோர் ஆசை-

வல்லப தேவர் கட்டிய கோபுரம்

செண்பக தோப்பு–வேடர் சாதி பிறந்த- சபர முனிவர்- கண்ணன் மேல் ஆசை–முனிவர் இகழ- இருவரும் சாபமா வரமா-
வில்லி -ஒருவன்-கண்டன்- -மல்லி வில்லியின் தாயார்- மல்லி நாடு ஆண்ட மட மயில்–
கண்டனை புலி துரத்த-வில்லி தேடி போக- ஸ்ரீ வட பெரும் கோவில் உடையான் கனவில்–
பாண்டிய மன்னன் பொருள் உதவி தருவான்–கண்டனுக்கு மோஷம் கொடுத்தோம் —
ஸ்ரீ ஆண்டாள் சம்பந்தம் ஸ்ரீ -புதிதாக உண்டாக்க பட்டதால் புத்தூர் எறும்பு கூட்டம் வழி காட்ட —

ஸ்ரீ முகுந்த பட்டருக்கும்  ஸ்ரீ பத்மா வல்லிக்கும்  ஆனி மாசம் சுவாதி ஏகாதசி ஞாயிறு -ஸ்ரீ பெரி ஆழ்வார்  கருடர் அம்சம்-
ஸ்ரீ மாலா காரார் கதை கேட்டு புஷ்ப கைங்கர்யம்–அவ் உலக இன்பம் இவ் உலகம் உழைக்க வேண்டும் -ஸ்ரீ செல்வ நம்பி –
பொன் கிளி –தோட்டம் பூ வளர்ப்பத்தும் என்னால் தானே -பரத்வம் நிர்ணயம் பண்ண –சேவை சாதிக்க திரு பல்லாண்டு–
அவனைப் பார்த்து -பொங்கும் பரிவாலே ஸ்ரீ பெரிய ஆழ்வார் பெயர் பெற்றார் –ஸ்ரீ லஷ்மி நாராயணன் -அவர் திரு ஆராதன பெருமாள்-
போகத்தில் வழுவாத -துளசி -ஆடி பூரம்-கோதாம் வந்தே ஸ்ரீ ரெங்க நாயகீம் –ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த கல்ப வல்லி–
அஞ்சு குடிக்கு ஓர் சந்ததி–கண்ணாடி காணும் -சூடி கொடுத்த நாச்சியார்- கோதை -இயல் பெயர் -அவனை ஆண்டதால் ஆண்டாள்-
பாட வல்ல நாச்சியார்-மார்கழி நோம்பு நூற்று –தன் பாட்டால் பலவந்தமாக கட்டினாள்–மாதவிப் பந்தல்–இன்றும் சேவிக்கலாம்–

மணி வண்ணன்–பெயர் சூட்டினாள்–பட்டர் பிரான் -வித்வான் களுக்கு உதவினவர் –
தானும்  ஒரு மாலை மாலை கட்டினாள் மாலை கொண்டு–காமன் காலில் விழுந்து -கூடல் இளைத்து –
காட்டில் வேம்கடம் கண்ண புர நகர் -குயிலே வர கூவாய் மென் நடை அன்னம் பறந்து விளை யாடும் –
இயல்பு ஆசாரம்  தம் தகப்பானார் -வில்லி புத்தூர் உறைவான் –கோல கிளியை தோழமை -உலகு அளந்தான் வர கூவாய்–
கற் பூரம் நாறுமோ -சங்கரையா –நாறு நறும் பொழில் நம்பிக்கு -பணி விடை செய்ய பணித்தாள்–
வல்ல பரிசி தருவிப்பரேல்  காண்பேன் –ஆய்ப்பாடுக்கு என்னை உய்த்திடுமின் –பெண்ணின் வருத்தம் அறியாத பெருமாள் —
ப்ருந்தாவனதே கண்டேன் –பிரியாது இருப்பார்கள் பலன் சொல்லி தலை கட்டினாள்

ஸ்ரீ பெரிய ஆழ்வார் அருளிய பாசுரம் -மின் அனைய  விரி குழலில் நுழைந்த  வண்டு உன்னை கண்டார் என் நோன்பு –
இன் இசைக்கும் வில்லி புத்தூர் –இருடி கேசா முலை உணாயே–தன் திரு மகளை சொல்லி
இன் இசை திரு பாவையும் நாச்சியார் திரு மொழியையும் — கேசவ நம்பியை கால் பிடிப்பாய்–
நீராட்டு உத்சவம்  8நாள் மா முனிகளுக்கு தை மாதம் முதல் நாள் –பிரியா விடை-மார்கழி உத்சவம் முன் –
மாலே மணி வண்ணா பாசுரம் இசைத்து எல்லாம் பெற்று –திரு கை தல சேவை–நாத முனிகள் வம்சம் அரையர்

ஆடி உத்சவம் 5 நாள் கருட சேவை ஐந்து பெருமாளும் –
ஹம்ச வாகனம் ஸ்ரீ ஆண்டாளும் ஸ்ரீ பெரிய ஆழ்வாரும்  7 நாள் சயன சேவை 9 நாள் திரு தேர் உத்சவம் –
நூறு தடா சமர்பித்து அண்ணா அருளி ஸ்ரீ பெரும் பூதூர் மா முனிக்கு பின் ஆனாள்  வாழியே

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய ஆழ்வார் திரு வடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: