Archive for December, 2010

திவ்ய பிரபந்த பாசுர படி ஸ்ரீ ராமாயணம் -6-ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

December 22, 2010

சரணா கதி சாஸ்திரம் ராமாயணம் அனுஷ்டித்து காட்டி அடுத்து கண்ணன் உபதேசித்தார் ..சுப துக்கம் சமமாக பார்க்கணும் போல்வனவும் அனுஷ்டித்து அடுத்து உபதேசித்தான் ..சர்வ தரமான் –சரம ஸ்லோகமும் அருளினான்..சுந்தர காண்டம் -சரணவ் -திரு வடி .. ஸ்ரீ ராமாயணத்தில் முதல் மூன்றாவது ஐந்தாவது சரண கதிகள் பலித்தன இரண்டாவது நான்காவது ஆறாவது பலிக்க வில்லை .தேவர் -ராமன் /தசரதர் -பல ராமன்/ லஷ்மணன் -ராமன்/ பரதன் -ராமன்/ விபீஷணன் -ராமன் / ராமன் -சமுத்திர ராஜன் ஆறும் சரணா கதிகள் உண்டு ஸ்ரீ ராமாயணத்தில் ..

சரண கதி பலன் அடைய வேண்டிய லஷனங்கள் பார்ப்போம்..சரண கதி மார்க்கம் பலன் அடைய இன்றியமையாத நான்கு  லஷணங்கள்–அகிஞ்ச்னதவமும் அநந்ய கதித்வமும் நம் இடமும்/பரத்வமும் சொவ்லப்யமும் அவன் இடமும்..மகா விசுவாசம் -நீயே உன்னை அடைவிக்க உபாயம்-பிரார்த்தனா மதி -யத்தான் சரணா கதி ..கை கூப்பி போய்  ஓன்று இல்லை அவ மரியாதை -போன்ற பத்து நீச பாவனைகள்.. அறிவு-கர்ம யோகம்  /அறிவு ஓன்று இல்லாத-ஞான யோகம் இல்லை  /அறிவு ஒன்றும் இல்லாத -பக்தி யோகம் இல்லை.. சர்வ முக்தி தர வேணும் என்பதால் சரண கதி.. ஈஸ்வரன் திரு வடி ஒன்றையே  எதிர் பார்த்து இருக்கும் ..தேன் பெருகும் .  திருவடி- களித்த வண்டு வேறு முள்  செடிக்கு போகுமா ..  காடு -நைமிசாரண்யம் போக வில்லை கானம்  சேர்ந்து உண்போம்.. தபஸ் பண்ண வில்லை உண்போம்..நைவேத்யம் பண்ணி உண்டீர்களா ..பகிர்ந்தாவது உண்டீர்களா சேர்ந்து உண்போம்- இடை வெளி இல்லை குளித்து குடி சாப்பிடி இதுவும் இல்லை .

உட்கார்ந்தாவது உண்டீர்களா இல்லை

. கறவைகள்   பின் சென்று -நடந்து போனவாறே உண்போம்..அறிவு ஒன்றும் இல்லா ஆய் குலம்..நீயோ குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா ..உன் திருவடிகளை கொடுத்து மோட்ஷம் கொடுக்கணும்..ஆகிஞ்சன்யம் ..ந தர்ம நிஸ்டோமி  ந ச ஆத்மா வேதி ந பக்திமான் ..அகிஞ்சனோ ..அநந்ய கதி -நோற்ற  நோன்பு இலேன் நுண் அறிவு இலேன் -பக்தி யோகம் தனித்து இல்லை என்று சொல்ல வில்லை அடி படையே இல்லை பக்தி யோகத்துக்கு அனர்கம் ..ஆகிலும் உன்னை விட்டு ஒன்றும் ஆற்ற கிர்கிலேன்–சேற்று தாமரை ..சரிவர மங்கை நகர்..லோக விக்ராந்த சரண்- உலகம் அளந்த பொன் அடியே அடைந்து -சர்வ தர்மஞ்ச காமாஞ்ச -புண்யம் பலன் பிதா புத்ரம் ரத்னம் எல்லாம் விட்டு அவனையே பற்றி அடையணும் ..குளித்து மூன்று அனலை ஓம்பும் குறி கொள் அந்தணமை தன்னை ஒழித்திட்டேன் என் கணும் இல்லை –கதறுகின்றேன் -உன்னை பற்ற ..கார்பண்யம் -இதையே-ஆகிஞ்சன்யம்  சொல்லும்.. போக்கிடமும் இல்லை அநந்ய கதித்வம் ..ஆரோயம் பாஸ்கரம்.. மோஷம் ஜனார்த்தனன் . வர்க்லா திவ்ய தேசம்..திரு வடி தீர்த்தம் புஷ்கரணி அடைந்து சமுத்ரம் சேரும் இடம்..கொண்டானை அல்லா அறியா குல மகள் போல்… வித்து கொட்டு அம்மா உன் கரை கழலே கூவுவனே ..இரண்டு லஷணம்..அவன் இடமும் இருக்க வேண்டிய லஷணம் பரத்வமும் சொவ்லாப்யமும். சரண் கொடுக்க மேன்மை/சேர்த்து கொள்ள எளிமை -காருண்யம் கிருபை ..

மாம் -எளிமை காட்டினான்..இவரே அடியவர் என்று நினைத்த அர்ஜுனனுக்கு – இவனுக்காகா கொண்ட சாரத்திய வேஷத்தை அவனை  இட்டு பாராதே தன்னை இட்டு பார்த்த அச்சம் தீர -அகம் -என்கிறான்..அடியேன் அடியேன் என்று கண்ட இடத்தில் சொல்லாதே என்றான் லஷ்மணன் முன் சொன்னய்ஹை புரிந்து கண்ணன் இப்பொழுது சொளிக்றான்.. மாம் -ஆஸ்ரியான சௌகர்யம்/அகம்  ஆஸ்ரியர் காரியம் செய்ய தக்க குணம்..இவை இருந்தால் தான் சரணா கதி பலிக்கும்.. தேவர் -அவன் இடம் பண்ணிய சரண கதி பலித்தது ..அடுத்து தசரதன் -பலராமன் பலிக்க வில்லை.. அகிஞ்சனம் இல்லை தசரதர்க்கு குறை ..பரதன் சரண் ஈஸ்வர பரிதி இல்லாத -அவன் திரு உள்ள படி அவன் தன்னை சொத்தை சேர்த்து கொள்வதே  சரணாகதி..ஆண்டாள் அதனால் தான் அவனை பல்லாண்டு பாடி ..பின்பு இறுதியில் அருளுகிறாள் ..

திரு பாவை -=26  பாசுரத்தால் சாம்யா பத்தி மோஷம்..29 பாசுரத்தால் சரண் -சமயம் அவன் திரு உள்ளத்துக்கு ஏற்ற படி இருக்கணும் ..வனத்து இடறு ஏரி அமைப்பதே நாம் பண்ணும்..மழையை பொழிய -மாரி யார் பெய்விப்பார்  மற்று -உன் மனத்தால் என் நினைந்து இருந்தாய் -நான்காவது சரணா கதி பரதன் பணிந்து பலிக்க வில்லை.. குறை அற்ற சரணா கதி ஐந்தாவது -விபீஷணன் சரணா கதி..சமுத்திர ராஜன் ராமன்-ஆள் மாறாட்டம் பலிக்க வில்லை..– அபய பிரதான சாரம் -தேசிகன் அருளியது….முசுகு வால் நீளமான குரங்கு கரடி குரங்கு கூட்டங்கள் பல கிச்கிந்தைக்கு வந்தனவாம் 67 கோடி ..குரை கடலை — பெரிய திரு மொழி 6-10-6  கானம் எங்கும் முசுவும் காண எங்கும் படையா -நானும் சொன்னேன் நமோ நாரணமே.. இவர்களுக்கும் கைங்கர்யம் கொடுக்க அழைத்து போனான் . வென்றி -விஜய ராகவன் -.அம்மான் -சுவாமி- இத்தாலே என்னை எழுதி கொண்டவன் அடிமை சாசனம் பூ தரு /களிறு தரு/ புனல் -தரு புணர்ச்சி .. தங்களை ரஷிக்க காதலி போல -காவிய பெண்களை  விட ஏற்றம் ஆழ்வாருக்கு ..தேனும் பாலும் அமுதும் ஆய  திரு நாமம் நானும் சொன்னேன்-நீசனான நான் கூட சொன்னேன் – நமரும் உரைமின் /கொடியோன் இலங்கை புகல் உற்று -புறப்பட்டு-  பெரிய திரு மொழி 8-6-4- கல்லால் கடலை அடைத்தான் வூர் –கை தல சேவை -நடந்த அழகை கீழை வீட்டில் பார்க்க மேலை வீடு அரங்கன் -முன் நீர் ஆற்று வூற்று வேற்று நீர் -மழை நீர் -அதர் பட -வழி விட -வில்லை வளைத்தான் -அன்று ஈன்ற கன்று இடம் முன் ஈன்ற கன்றை -சுக்ரீவனை -விட்டு -நாம் தான் அன்று ஈன்ற கன்று இபொழுது பற்றினால்-அவன் சொல்ல சமுத்திர ராஜன் இடம் சரண் அடைய சொல்ல -மூன்று நாள் -ஜல சயனம்-சமுத்ரம் வற்ற -வரி வெஞ்சிலை -பரத்வம் வெளிப் பட்ட இடம் சேது பந்தம் -கொல்லை விலங்கு பணி செய்ய -படுக்கை சமுத்திர ராஜன்/ ஆதி சேஷன் /வில்லையும் அம்பையும் மெதுவாக கொடுத்தான் லஷ்மணன் ..சரண் என்றதையும் வார்த்தை மாற்றி பேசினான் ஒரு சொல் அறிந்த ராமன்..

கலி கன்றி -கலி கோலா கலத்தை முடிப்பவர்.. கொடியோன் -இலங்கை என்கிறார் ..தாமே முடித்து இருப்பார் ..துவலை நிமிர்ந்து வான் அளவ -மரங்களை போட்டதும் நீர் திவலை வான் லோகம் அளவும் போனதாம் ..12  நாள்களுக்குள் கிஷ்கிந்தை இருந்து திரு புல்லாணி வந்தன ..அலையார்  கடல்கரை வீற்று இருந்தானை அங்குத்தை கண்டார் உளர்.. நாடுதிறேல்– கிடப்பரோ- பார்த்தவர்கள் உள்ளார்.. பெரிய ஆழ்வார் 4-1 -1..அலைகள் மோதும் பாறையில் அமர்ந்து மந்த்ராலோசனை பண்ணினானாம் ..செல்வ விபீடணனுக்கு நல்லானை..ஆபாச பந்துகளை  துறந்து வந்து ராமனை அடைந்த செல்வம் ..

சாஸ்திர ருசி பரிகிரகீதம் -திரு மந்த்ரம்..சாஸ்திர சாரம்..மந்த்ரங்களின் அரசன்..விவரணம் துவயம் -ஆசை பட்டு ஆச்சர்ய ருசி பரிகிரிகீதம்-மந்திர ரத்க்னம்  /ஈஸ்வர ருசி பரிகிரிகீதம் சரம ஸ்லோகம் /மந்திர /விதி/ அனுசந்தான//நினைப்பவனை ரசிப்பது திரு மந்த்ரம் அவனும் பரமமான மந்த்ரம்–அந்தணர் மாட்டு அந்தி -உபநிஷத் ..மந்த்ரிரத்தை மந்திரத்தை  மறவாது என்றும் வாழுதியேல் ..விதி ரகசியம் சரம ஸ்லோகம் /அனுஷ்டான ஸ்லோகம் -விதித்ததை அனுஷ்ட்டிப்பது- செய்வது துவயம்..ஸ்ரீ தேவி சம்பந்தம் வ்யக்தமாய் -இருக்கும் சிறப்பு..அவ ராசனே தாது ரசிக்கணும் என்றால் அவள் இருக்கணுமே என்பதால் அ காரம் ஸ்ரீ மன நாராயணனையே குறிக்கும்…மாம் -அஹம் -தன்னை தொட்டு உரைத்த சொல்.. மார்பில் அவள் இருப்பதால் –.வாக்ய துவ்யதால் வ்யக்தமாய் சேர்த்து வைத்து பூர்வ உத்தர வாக்யங்களிலும் உண்டு..சரண்-சரணாலயம் சேரும் இடம்..உபாய-வழி..சரணவ்-இரண்டு திரு வடிகளை … க்ருக–இருப்பிடம்..  ரட்ஷிதல் மூன்று அர்த்தங்கள் சரணம் ..பிரபத்யே -மனத்தாலே உறுதி கொள்ளுதல்..நம்பிக்கை….ஆறு எனக்கு-உபாயம் என்ன என்று காட்டி கொண்டு வரும் பொழுது –  நின் பாதமே சரணாக தந்து ஒழிந்தாய் /வந்து  அருளி என் நெஞ்சு இடம் கொண்ட  வானவர் கொழுந்தே /ஆறு பதங்களாய்  பிரித்தும்  எட்டாகவும் பிரித்து ஸ்ரீ மானே நாராயணனே உன் திரு வடிகளை சரணம்..துத் பாதார வந்தம் -ராமானுஜர் கத்தித் த்ரயத்தில் அருளியது போல.. அகல கில்லேன்  –உறை மார்பா -கூப்பிட்டு -உன் அடி கீழ் -ஏட்டில் சேர சரண் அடைகிறார் ..செல்வ விபீடனுக்கு ..கல்லார் மதில் சூழ் -மூன்று துரகம் கர்ம ஞான பக்தி யோகம் இன்றி -திரு வாய் மொழியும் ஸ்ரீ ராமாயணமும்  விடைக்க  முடியாத மதில்கள் -வில்லானை -வேறாக நல்லானை நான் நாடி நறையூரில் கண்டேனே -பெரிய திரு மொழி 6-8-5-கார் அரக்கன்-தமோ குணம் -கருமை..வல் ஆகம் கீண்ட வரி வெம் சிலை துறந்த வில்லானை ….வேறாக -விசேஷ சங்கம் காட்டினவனை ..அசுபங்கள் நிறைய வருகின்றன சீதை பிராட்டி நுழைந்ததும் தாசரதி இடம் மைதிலியை சேர்த்து விடு என்று புத்தி சொல்லி பார்கிறான்..ஹிரண்ய வதை படலம் -எடுத்தி சொல்கிறான்..

வயிற்றில் பிறந்து அந்த பாவத்தையும் சேர்ந்து சுமக்கிறேன்-பாப மூட்டை தான்  இருக்கிறது ..-ஆகிஞ்சன்யம்..உன் திரு வடியே புகல்..ராஜ்ஜியம் வேண்டி வர வில்லை..சவாசனமாக விட்டு விட்டு வந்தான் -பாம்போடு ஒரு கூரையிலே பயின்றால் போல..ஆகசத்தால் -ஸ்ரீ மான் -செல்வ விபீடணன்-சகல வித பந்து–.ஏஷ சர்வாயுத-கதை பிடித்த அழகை கண்டு -/அஞ்சலி கூப்பி நடுவில் கதை -ராமனின் மர்மம் தெரிந்தவன் அஞ்சலி பரம /நாராயண அச்த்ரத்துக்கு  பிரதி கேட்டான் அர்ஜுனன் -தேரில் இருந்து இரங்கி கை கூப்பி  அமர திரும்பி  போனது பதர்ஷனம் பண்ணி..-வெறும் கை வீரன் ஆனான் ராவணன் ஆயுதம் இன்றி -கிழக்கு முகமாக ஆகாசத்தில் ஆலம்பனம் இன்றி பற்றுதல் இன்றி-இலங்கை பற்று விட்டான் ராமன் திரு வடி கிட்டினால்  தான் கீழே இறங்குவான் –.நிவேதயதே -நீங்கள் போய் சொல்லுங்கோ- யார் பிரதானம் தெரியாது ..பொதுவாக /உங்களுக்கு ஒரு பாக்கியம் பெற -சரண கத வத்சலன் அவன் /மாம் விபீஷணம்-ராம தாசன் /சர்வ லோக சரண்யன் இடம் போய் சொல்லுங்கோ /ராகவாய மகாத்மனே -சரண்யம் பலிக்க பரத்வமும் சொவ்லப்யமும் உண்டு/ஷிப்ரம் நிவேதயதே -சீக்கிரம் போய் சொல்லுங்கோ-நானே துற விருத்தன் நல்ல எண்ணம் வந்து இருக்கிறது அறியாதவர் ராமன் மனம் மாறும் என்பர் தன மனசு நில்லவா நில்லாத நெஞ்சன்/ஆஜ காம முகூர்தேனோ யாத்ரா ராம ச லஷ்மன -திவ்ய தேசம் முன் -ராமன் இருந்த இடம்/ லஷ்மணன் கூட  இருக்க புருஷ காரம் பண்ண /ஸ்ரீ ரெங்கம் இருந்து ஸ்ரீ வைகுண்டம் போவது பயிற்சி  பெற கைங்கர்யம் அங்கு அனுபவம் தான் படிக்காதவன் இருந்தால் பாடம் எடுக்கலாம் /தம்பி வார்த்தை கேட்காத கோஷ்டி விட்டு தம்பி வார்த்தை கேட்க்கும் கொஷ்ட்டிக்கு வந்தான்..

விட கூடாத நேரத்தில் கூட பிறந்த சகோதரனை விட்டு விட்டு வந்தான் -கொன்று விட வேண்டும். மற்றவர்  அங்கீ காரம் பண்ண கூடாது -ராமன் முகம் போன பாடு பார்த்து குறைத்து பேசினார்கள்..தர்மாத்மா அவர் என்றார் ஹனுமான் ..மமாபிஜா ஏதாவது இரண்டு வார்த்தை சொல்லலாமா -கேட்டார் ராமன்..சக்கரவர்த்தி திரு மகன் ஆஸ்ரித வாத்சல்யம் -இரண்டு பக்கமும் கை விட முடிய வில்லை இருவரும் சரண கர்த்தர்கள்.. ..இருவர் சொல்வதையும் ஏற்று கொள்ள வில்லை..தீயவன் ஆனாலும் கை விடுவது இல்லை..தமையனுக்கு தம்பி -சுக்ரீவன் அரசு ஆசை -பரதன் தவிர -நிகர் இல்லை..பிதாவுக்கு புத்திரன் என்றால் தானே/ நண்பன் என்றால் சுக்ரீவன் தான் ..இரண்டு கதை-விறகிடை வெந்தீ மூட்டி வேதத்தில் சொன்ன கதை .வாயை  திறந்து கேட்காமலே தன மரத்தில் வீடு -சரண்-ஒப்பு நோக்கி பார்க்கணும் பெண் புறா கொலை/ கொன்றவனே வந்தான்/ சரண் சொல்ல வில்லை / உயிர் கொடுத்தது -எல்லாம் புறா பண்ணனினதாம்/மனிச குரங்கு புலி மனிதன் கதையும் சொன்னான் ..தன்னை தள்ளி விட்ட அவனையும் காத்ததே -சுக்ரீவனும் ராமனும் தங்கள் கீழ் வந்தவரை காக்க தான் பிரயத்னம் பண்ணுகிறார்கள்..மூன்று வார்த்தை-பிசாசு யக்ஜர்கள் தானவர்கள் யார் வந்தாலும் சுண்டு விரல் முனியால்-இச்சித்தால் போதும்..இங்கித ஞானம் – கோசலன்- ஹரி தலைவனே- குரங்கு கூட்ட தலைவன் ஆனதும் என் இச்சையால் பல அவதார ஞாபகம் பின் நாட்டுகிறது மித்ர பாவனே போர்வையில் வேஷம்  கொண்டு வந்தாலும் தோஷம் செய்து வந்து இருந்தாலும் கை விட மாட்டேன் சரண்  பண்ணி கைங்கர்யம் கேட்டு பண்ணி இருந்தால் அனைவருக்கும் அபயம் தருவேன் தீஷை எடுத்து கொண்டான் -அரசு கேட்டு வர வில்லை. ராஜ்யத்தை எதிர் பார்த்து வந்தான் -ஹனுமானுக்கு பிரதி உபகாரம் பண்ண ஆசை / சுக்ரீவனுக்கு மறை முகமாக -தமையனை எதிர்த்து ராஜ்ஜியம் பிரார்த்தி வந்தான் என்று -இதே காரணத்தால் தானே இவன் வந்தான் ..

 சக்ருதேவ -ஒரு தடவை தான் பண்ணனும்.. இரண்டாவது பண்ணினால் வருத்தி குலைந்தது என்று மூன்று தரம் பண்ணினான் ..ராகவம் -உனக்கு தெளிவு படுத்த அறிவித்தான் — பவந்தோ -உன் திருவடிகளில் சரண் அடைய வந்தேன் என்று அறிவித்தான் /பவந்தம் விழுந்தான் திருவடியில்/ பிராட்டி உடன் முன் இட்டு இருக்கணுமே -அவள் பார்த்து தான் அனுப்பி வைத்தால் ..அங்கீ காரம் பண்ண தான் நாங்கள் ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் இருந்து வந்தோம்..வழிய சிறை புகுந்ததும் கடாஷிக்க தான் ..அவனையே அனுப்பி கூப்பிட்ட சொன்னான் .. போனவனை பெருமாள் இரு என்று சொல்லி  –  இவன் என்றால் நாலு பேருக்கு வாழ்ச்சி ..ராவணனே வந்து இருந்தாலும் .வூருக்கே வாழ்ச்சி.-திரு வடிகளில்  விழ கண் பார்வையால் மயில் இறகு போல சாந்தம்அடைய பண்ணி பின்பு  -கண்களால் பருக -அன்பு கண்டு  விபீஷணன் உருக – ராமன் பருகினான் ..விரி நீர் இலங்கை அருளி-விபீஷணனுக்கு -அருளி ஜுரம் நீங்கினால் போல -பரத்வம் பீருட்டு இருந்த இடங்களில்  இதுவும்  ஓன்று ..தம்பி என்று சொன்ன லஷ்மணன் சத்ருக்னன் குகன் போல்வார் ராஜ்ஜியம் வேண்டாம் என்று சொன்னார்களே ..துயர் அரு சுடர் அடி தொழுது எழு சரணம் என் றுபற்றினால் தானே துயர் அறுக்கிறான்.கருணை அடியால் பட்ட துயர் .திரு வாய் மொழி .7 -6 -9 மீண்டும் தம்பிக்கே  விரி நீர் இலங்கை அருளி –அரக்கர் குலத்தை  தடிந்தது ..ஆழி அம் கையன் -இது ஒன்றாய்த்து கைகேயி வாங்காமல் விட்டதுசரண் புக்க  ..சமுத்திர ராஜன் இடம் பண்ண சொல்ல அதையும் பண்ணி -மூன்று நாள்கள் கிழக்கு முகமாக தன் தலையை அணியாக புல்லாணி
எம்பெருமானின் பொய் கேட்டு இருந்தேனே -ஆச்சர்ய பிரதானம் அனுஷ்டான சீலன் வழக்கமாக தீர்த்தம் ஆடி தான் பண்ணுவான் -கிணதங்கரை
 வெள்ளி சொம்பு கதை -இடுக்கி அலம்பி -அனுஷ்டானம் ஆழ்வார் ஆச்சர்யர்களுக்கு தான் பக்தி பண்ணு பிரேமம் வேணும் உபதேசமும் ..அனுஷ்டானமும் இவனால் முடியாது ..சரண் ..பெருமாள் திரு மொழி  10-7 குரை  கடலை அடல் அம்பால் மருக-அரசு அமர்ந்தான் -சித்ரா கூடத்தில் திரு மகளோடு இனிது அமர்ந்த செல்வன் தன்னை..அரசு அமர்ந்தான் அடி சூடும் அரசு அல்லால் அரசாக என்னேன் மற்று அரசு தானே பகவத் கைங்கர்யமே சாம்ராஜ்யம்..பருபதயது -திரு பொலிந்த சேவடி என் சென்னியின் மேல் சப்திகிற கடல் -குரை கடல்- அடல் அம்பு -இதை காட்டி தான் -சிலையினால் இலங்கை /ஒரு வில்லால் ஓங்கு முந்நீர்  அடைத்து ..மறு கரையை ஐந்து நாளில் அணை கட்டி முடித்தார்கள் ..அதனால் ஏறி ..30 நாள் கெடு  முடியும் பொழுதும் 14 வருஷம் கெடு  முடியும் பொழுதும்100 யோசனை சமுத்ரம் ..16 நாள் ஆனது இது வரை கிச்கிந்தை வர 3 நாள் விபீஷணன் சரண் 1 நாள் ..முதல் நாள்14 யோசனை/இரண்டாம் நாள்20/மூன்றாம்  21/நாலாம்  22/ஐந்தாம் 23 யோசனை/ 10 யோசனை அகலம்.யோசனை 8 மைல்   அங்கதான் தூது 1 நாள் /7 நாள் யுத்தம் குரங்குகள் மலையை நூக்க…குளித்து தாம் புரண்டு இட்டு ஓடி ..
விபீஷணன் வருவதை கண்ட  சாலம் சைலம் ஒவ் ஒன்றையும் தூக்கிய குரங்குகள் /குரங்குகள் மலையை என்றது கைங்கர்யத்தில் வூற்றம் /நூக்க -கையை தொட்டு கொண்டு மலை பறப்பது போல /அணில் கட்டட கலை தெரியாமல்/ பூசணுமே என்று குளித்து மணலில் புரண்டு வந்து ஓடி -தூரம் ஓடினால் நிறைய மணல் ஒட்டி கொள்ளும் என்று வந்ததாம் ..வெண்ணெய்க்கு ஆடுவதை கொண்டாடும் கண்ணன் அணிலிகளின் கைங்கர்யம் கண்டு வகைக்கும் ராமன் /கொத்தனார் -சித்தாள் போல அணில் -குரங்கு/சத்ய சங்கல்பனின் சக்தியால் கட்ட பட்ட அணையை கைங்கர்ய ஆசை நிறைவேற்ற கொடுத்தான் ..கொல்லை விலங்கு-மரத்துக்கு மரத்தை தாவ தெரிந்த – பணி செய்ய பெரிய திரு மொழி  8-6-4 – கொடியோன் இலங்கை புகல் விற்று .. கல்லால் கடலை அடைத்தான் வூர் –காண புறம் நாம் தொழுதுமே ..மலையால் அணை  கட்டி -பெரிய திரு மடல் .படுக்கையை துவம்சம் பண்ணுகிறதே -வண்ணம் போல் அன்ன கடலை ஒரே ஜாதி .என்னை தான் படுத்து கிரான் கடலையும் படுத்துகிறான் ச்வாபமே இது . பெரிய திரு மொழி -மலை கொண்டு அலை நீரில் அணை கட்டி 1-10-5-கட்ட பட கட்ட பட நிறைய தூரம் -இருந்தாலும் -திரும்பி வர வேண்டாம். குரங்குகள் நிறைய -வேகமாக .கடைசி குரங்கு இங்கே முதல் குரங்கு அங்கெ..இலங்கை பொடி பொடியாக ..வென்றி கொண்ட ..சுருக்கமாக அருளினார்….மலை மீது ஏறி ராமன் பார்க்க ராவணனும் குன்றின் மேல் இருந்து பார்க்க சுக்ரீவன் பாய்ந்து 10 கிரீடம் கொண்டு வந்து சமர்ப்பித்தான்.. ராமன் திக் திக் தன சொத்து -கடற்கரை  வெளி வார்த்தையை நினைத்து இரும் -வார்த்தை மாலை. நாள் முழுவதும் காவல் காத்து  குரங்குகள் தூங்க அந்த குரங்குகளை  ராமன் லஷ்மணன் வில்லும் கையுமாக -கிங்கரர்கள்..தனித்து ஆதி  சேஷன் எனக்கு பண்ணலாம் என் சொத்தை நான் தானே காக்கணும் வர்ண ஆஸ்ரம தர்மத்துக்கு   ஆள் வைக்க முடியாது .. -நம்மால்  முடியாமல் தூங்கும் பொழுது அவன் காக்கிறான். ..வெட்க பட்டு ஒதுங்கினான் தலைகளை கொண்டு வர முடியாமல்.. ராமன் உன்னை இழக்க வேண்டி இருந்தால் சீதை கிடைத்து என்ன பலன் குரங்குக்கு ஸ்ரீ தேவி பிராட்டி கிடைத்தும் உன்னை இழந்தால் என்ன பண்ணுவேன் -என்று சொல்லிய ச்வாபம் ..அங்கதான் தூது -வாலி கார்த்த வீர்யர்ஜுனன் கதை ..

இலங்கை பொடி பொடியாக -சிறிய திரு மடல் -கட்டு விச்சி-நெல் சோழி-வைத்து–ஆரார் அறிந்தேன் நான்  காரார் திரு மேனி காட்டினாள்..ஆரால் இவ்வையம் அடி அளப்பு உண்டது  காண்..ஆரால் இலங்கை பொடி பொடியாக –கும்பிடு கொண்டு பழக்கம் இல்லாத படியாலே மகா ஆனந்தத்துடன் வரம் கொடுத்தே தலை கட்டினான்  பிரம்மா போல்வார்  ..

உண்ணாது உறங்காது ஒலி கடலை வூடு  அறுத்தவன் என்னையும் காப்பான்/ சிலை மலி சென்சரங்கள் செல உய்த்தான் பெரிய திரு மொழி -..11-4-7 -நாங்கள் திருமால் நமக்கு ஓர் அரணே இலை மலி-பர்ண சாலை – பள்ளி -இன மாய மான் பின் -எழிற் சேர் அலை மலி வேல் கணாளை– அகல்விப்பான் ..சார்ங்கம் உதைத்த சர மழை போல் -வில்லை ஆண்டு நில் என்று சொன்னால் தான் நிற்கும்  பெரிய திரு மொழி 10-2-5 கும்பனோடு நிகும்பனும் பட்டான் -அஞ்சினோம்  தடம் பொங்கத்தம்  அங்கோ . பெரிய திரு மொழி –.10-3-2 -இந்திர சித்து அழிந்தான் -அம்பின் வாயில் விழுந்து இருக்க மாட்டன் எம்பிரானே ரஷி என்று சொல்லி இருந்தால்- குள மணி தூரமே..-7 நாள் யுத்தம் – அகோ ராத்திரி யுத்தம் ஆகாசத்துக்கு கடலுக்கு ராம ராவண யுத்தத்துக்கு சமம் வேற இல்லை /

ராமோ தந்தம் ஸ்லோகம் குழந்தைகள் நிர்தேவத்வம் -கேட்க்கனும் நித்ரா கேட்டான் கும்ப கர்ணன்..விபீஷணன் சேவித்து அமுது உண்பாய் நஞ்சு உண்பாயோ-அமுதம் கொடுத்து விட்டு போக வந்தேன் -அந்த பாக்கியம் யுள்ளி கும்ப கர்ணன் மடிந்தான். ரசிக்க வேறு ஆள் இல்லை என்று -அரக்கர் ஆவி -பெரிய திரு மொழி 4-8-5 மாள-பார்த்தன் பள்ளி -அன்று ஆள் கடல் சூழ் இலங்கை செற்ற குரகரசன் -என்னும் கோல வில்லி என்னும் -தாய் பாசுரம்..கபிஸ்தலம் தனியார் வசம் கோவில் திரு மட பள்ளி -அர்ச்சகர் உதவனும்..சரி பண்ண வேணும். ஆற்றங்கரை கண்ணன் கடல் கிடக்கும் மாயன் உரை கிடக்கும் உள்ளம் -பாபம் தொலைக்க -சரம ஸ்லோகம் -தேவ தேவன் என்று ஓதி -அரக்கர் கூத்தர் போல ஆடுகின்றோம்  குளமணி தூரமே பெரிய திரு மொழி  ௧௦-௩-௧ ஏத்து கின்றோம் நாதளும்ப ராம நம்பி சோத்தம்  நம்பி சுக்ரீவா -சோத்தம் பண்ணு= நமஸ்கரி- ஆழ்வார் திரு நகரியில் இன்றும் சொல்வார்கள்..இலங்கை மன்னன்-பெரிய திரு மொழி  3-10-6 முடி ஒருபதும் தோள் இருபதும் -அரி மேய விண்ணகரம் பாசுரம்-போய் உதிர சிலை வளைத்த தசரதன் சேய் -வானவர் சரண்-..விழுந்த தலை முளைக்க மாதலி விபீஷணன் சொல்ல -பெரி ஆழ்வார் திரு மொழி -3-5-8-சர மாரி போல சல  மாரி-முன் முகம் காத்த மலை இலை குரும்பை கோவர்த்தனம் என்ற கொற்ற குடையே -சரமாரி ..சார்ங்கம் உதைத்த சர மழை / வில்லாண்டான்  ..

பெருமாள் திருமொழி 10-2 வென்றி கொண்டு -சின விடையோன் ..சிலை இருத்து மழு வாளி ஏந்தி வேவரி சிலை வாங்கி வென்றி கொண்டு –செரு களத்து பெரிய திரு மொழி – 1-1-5 -சால கிராம பாசுரம் களையும் -திரியும் கானம் கடந்து போய் -இலங்கேஸ்வரன்- தான் கர தூஷணர்கள் இல்லை..சிலையும்  கணையும் ..துணையாக போனார். வில் போல லஷ்மணர் விபீஷணன் பரி  கரங்கள்..ராமன் வசம் கோபம் இத்தனை  நாளும் இப்பொழுது கோபம் வசம் ராமன்-அரக்கர் உரு கெட வாளி பொருந்தான் -ஆனை ஆயிரம் தேர்  பதினாயிரம் அடல் பரி ஒரு கோடி சேனை -கபந்தங்கள் வில் மணி ஒரு தரம் ஒலிக்குமாம் -இப்படியாக  மூன்று மணி நேரம் ஒலித்தது ..கிள்ளி களைந்தானை -அவ லீலை ..மாதலி தேர் முன்பு கொள்ள -தேர் ஒட்டி இத்தனை  நாளும் பின்னாடி ஒட்டி தான் பழக்கம் ..சத்யம் சத்யம் அம்பு துளைக்கட்டும் -விழுந்தான் ..மண்டோதரி ஸ்தோத்ரம் பண்ண /மரணத்துக்கு பின்பு துவேஷம் கூடாது விபீஷணனை சொல்லி .இனிமேல் பண்ணுகிற  நல்லதை தடுக்க உயிர் இல்லை ..

ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்..

திவ்ய பிரபந்த பாசுர படி ஸ்ரீ ராமாயணம் -5-ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

December 20, 2010
சுந்தர காண்டம் –ஏற்றம் சுந்தரனை பற்றிய/ காண்டங்களில் சுந்தரம்/ சுந்தரி பற்றிய காண்டம்./வலிய சிறை புகுந்தாள் /அறி விலிகள் தான் ராவணனால்  தூக்கி  செல்ல பட்டவள்/ சக்தி விசேஷம் அறியாத அறிவிலிகள் தான் இப்படி சொல்வார்/ கருடனையும் தூக்கி  மடு கரையில்- க கேட்டதும்  ஜம் என்று குத்திதான் போல..அதனால் தான் சுந்தர காண்டம். சுந்தர ஹனுமான்  சுந்தர காரியம் பண்ணியதை சொல்லும் காண்டம்.. குரு ஸ்தானம்..சீதை சிறை  அங்கு..ஆத்மா சிறை இங்கு சம்சாரத்தில்../ராவணன் அங்கு மனசு இங்கு படுத்தும் பாடு -சஞ்சலம் -நின்றவா நில்லா நெஞ்சு ..தன வழியே இழுக்கும்/தொண்டர்கள் இந்த்ரியங்கள் பத்தும் ..ஞான கர்ம இந்திரியங்கள்.ராமனை பற்றி தெரியாது சீதை பற்றியும் தெரியாது உப்பு கடல் சூழ்ந்து நாம் சம்சார சாகரம்…பகவானை மறந்து ஜீவாத்மா -தங்களையும் மறந்து   ஈஸ்வரனையும் மறந்து கைங்கர்யம் இழந்து இழந்தோம் என்ற இழவும் இன்றிக்கே../செய்தி சொல்ல ஹனுமான் இங்கு ஆச்சார்யர் செய்தி சொல்கிறார்..தண்டனை மட்டும் தராமல் காருண்யம் காட்ட கடக சமாச்ரண்யம் செய்கிறார்..மோதிரம் அடையாளம் அங்கு/சங்கு சக்கர லான்ச்சனை. சாஸ்த்ரம் வைத்து அவதாரம் பண்ணாத காரியம் சாஸ்திரம் வைத்து ஆச்சார்யர் பண்ணுகிறார் பஞ்ச சம்ஸ்காரம்.. பகவானின் தூதன் அடையாளம் -பெரிய கேள்வி அப்பன் ஸ்வாமிகள் ஹனுமான் முத்தரை உடன் கோவில் கதவை திறந்து மூடி செய்வார்..ஆச்சார்யர் ஆச்சர்யாராய் கொண்டாடும் இடமாக அந்த முத்தரை.. சின்ன ஜீயர் முத்தரை ராமானுஜர் முத்தரை மோதிரம் மா முனிகள் கொடுத்தார்..வலிய சிறை புகுந்தாள். இராவணன் சொன்ன சொல்லுக்கு சீதை போக வில்லை .. பரமாத்மாவுக்கு நம்மை பற்றி தெரியும் இரண்டும் வாசி..சௌந்தர்யம் செய்தி உண்டு இந்த காண்டத்தில்..சரணா கதிக்கு துவயம் அர்த்தம் முக்கியம்..

முதல் மூன்று காண்டங்கள் பின் வாக்கியம்–6 பத்து முதல் வாக்கியம் 3 பத்து பின் வாக்கியம் சொல்லும் திரு வாய் மொழி..ஆரண்ய காண்டத்தை இரண்டாக பிரித்து சீதை பிரியும் முன் ஒரு பகுதி. 7 அர்த்தங்கள்..பால கண்டம் ஸ்ரீ மது நாராயண  அயோத்ய ஆரண்ய ஆய நாம ஆரண்ய/முதல் பகுதி ஸ்ரீமன் நாராயண – ஆரண்ய பின் பகுதி  /சரணவ்-சுந்தர காண்டம் -அழகு ..5 லஷம் பெண்கள் திருவாய் பாடியில் 10 பாசுரங்களால் எழுப்பு கிறாள் .உபலஷனம்.. சரணவ் -திரு மேனி எல்லாம் குறிக்கும் சௌந்தர்யம் -நாகை சுந்தர ராஜ பெருமாள்-அச்சோ ஒருவர் அழகிய வா நாகை அழகியாரை பாடினேன்..-சுந்தர காண்டம் சௌந்தர்யத்தை  பேச வந்தது…சரணம் பிரபத்யே -யுத்த காண்டத்தில் விபீஷணன் செய்து காட்டினான்..

46

அஸ்த்ர சஸ்த்ரம்/பர பிரமம் கண்டதும் என்பு உருகி அன்பு பெருகும்..வரம் பெற்ற குழந்தை..திறல் படைத்த ஹனுமான்.. ஜாம்பவான் பேச உணர்ந்து கொண்டான்  பெரிய திரு மொழி -10-2-6 மா கடலை கடந்து ஏறி ..அஞ்சினோம் தடம் போங்க தங்கோ. ராசாச பாவனை.. சிரியா வைத்ததே குற்றம் ஆனது.. ஓத மா கடலை கடந்து /ஏறி /உயர் கொள் மா –இருத்து காதல் மக்கள் சுற்றம் கொன்று கடி இலங்கை மலங்க எரித்து ..தூது வந்த  .. உங்கள் தோன்றல் தேவியை விட்டு கொடாதே ஆதர நின்று படுகிறோம்../மனசால் இலங்கைக்கு போனார் மகேந்திர கிரியில் இருந்தே ..கிழக்கு நோக்கி அஞ்சலி-பண்ணி-மாருதி இடம் பிரார்த்தித்து கொண்டு ..வளர்ந்து ..கைகளால் மேகம் அடித்து ..பாகவத சம்பந்தம் பெற்றது மகேந்திர கிரி..கந்தர்வர்கள் கின்னர்கள்-ஸ்தோத்ரம் பண்ண /தாவின வாகத்தில் மலைகள் வேரோடு பிடுங்க பட்டு கடலில் விழுந்தன -இதுவே அணை போல .10 யோசனை நீளம் 30 யோசனை அகலம் நிழல் மைனாக பர்வதம் ஆயாசம் தொலைத்து –

சுரசா வாய் பெருகி காது வழியே வந்தார் சிம்கிகா முடித்து திரி கூட பர்வதம் வந்தார்..மும் மதில் -திரு எழு கூற்று  இருக்கை-ஒரு பேர் உந்தி இரு மலர் தவிசில் ஒரு முறை அயனை ஈன்றனை. இரு சுடர் மீதினில் இயங்கா -அனுமதி கேட்டு தான் சூர்யா சந்திரர்கள் போக முடியும் -மும்  மதில் இலங்கை –ஜலம் காடு மரம் அரண் -புக்கு இரு கால் வளைய ஒரு சிலை -திருவடி மதித்த ஐஸ்வர்யம்..நெருங்க முடியாத இடம்.. லங்கிணி பெண் உரு கொண்டு வந்ததாம்..வநாலயம் -காட்டில் வாழும் குரங்கே- நீ யார்..சுற்றி பார்த்து போக வந்தேன்..நானே இலங்கை நகரம்..அடி விட பதறி விழுந்தாள்-இலங்கை முடிந்தது புரிந்து கொண்டேன் பிரம்மா கொடுத்த வரம் குரங்கு அடித்து முடிந்து போவாய்..இலங்கை புக்கு  பெரி ஆழ்வார் திரு மொழி -9–10௦-ஆரா அமுதனை பாடி பற -இலங்கை புக்கு ஒராதன் -பொறுக்க முடியாத அவனின்  -ஒன்பதோடு ஒன்றையும்.. அயோத்தியர் கோமானை பாடி பற..

கடி -அரண்  பெரிஆழ்வார் திரு மொழி  3-10-10 நமோஸ்து ராமாய -பிரார்த்திக்க சீதையை கண்டார் ..கடி காவில் வாராரும் முளை மடவாள் வைதேகி தன்னை கண்டு நின் அடியேன் விண்ணப்பம் பெரி ஆழ்வார் திரு மொழி  3-10-1 ..மனசில் ராமனையும் பிராட்டியையும் சேர்த்து பார்த்தார்..இன்னும் ராமன் உயிர் உடன் இருக்கிறாரே இந்த பிராட்டியை பிரிந்து ..

துஷ்க்ருதாம் -க்ருதவான் -சோகத்தால் உயிர் -செயற்கரிய செயல் செய்கிறான்..சீதையையும் பிரிந்து இருக்கிறான் யாராலும் முடியாத செயலை செய்து காட்டினான்..அவள் நல்லதையை பார்த்து பிரிந்து இருக்க கூடாது. இவனுக்கே பெருமை செற்பவலை பிரிந்தானே..பிரபு–பிறத்தியாரை பார்க்காதவன்-யானை  ஏற்றம் வில் விதை தெரியும் காதல் தெரியாதவன்..சத்ரியாக அவதாரம் எடுக்க வில்லையே  –உயிர் உடன் இருப்பது தான் தப்பு.. நித்யம் தத்வம் .தேகத்தை அழித்து கொள்ளலாமே திரு மேனி நித்யம் ..மாயும் வகை அறியேன் ..திரு மேனியும் பக்தர்களுக்கு தானே..பக்தர் பராதீனன் ..வெட்டவோ  நனைக்க முடியாது –துல்ய சீல வயோ வருதாம் -நினைத்து பார்கிறார் சேர்த்து..ருக்மிணி கண்ணன் வராகன்-ஆண்டாள், பல்லாண்டு பாடு கிறார். துல்ய அபி ஜனம் ராகவோ வைதேகி அந்த கண் அழகி –சந்திர சூர்ய கண் ..நிகர் இல்லை ..பட்டர் அருளியது போல..

சப்த காதை- விளான் சோலை பிள்ளை -அருளியது ..பிள்ளை உலகாசிரியரின் சிஷ்யர்..அம் பொன் அரங்கனுக்கும் ஆவிக்கும் அந்தரங்க சம்பந்தம் காட்டி தடை காட்டி நீக்கி அவித்யா வாசனை ருசி காம குரோதங்கள்-உம்பர் திவம் வாழ்வுக்கு சேர்ந்த  –நெறி காட்டும் அவன் அன்றோ ஆசார்யன்..ஹனுமான் பிராட்டியையும் அவனையும் சேர்த்தார்- செய் நன்றி பண்ண -தலை அல்லால் கைம்மாறு இல்லை. துடித்தார் ஹனுமான் ஜகன் மாதா சொல்லலாமா ?

ஐந்திலே ஓன்று பெற்றான் – வாயுகுமாரன் ஐந்திலே ஒன்றை தாவி -ஜலத்தை தாண்டி -ஐந்திலே ஓன்று ஆறாகி -ஆகாசம்-ஆரியனுக்காக ஏறி ஐந்திலே ஓன்று பெற்ற அணங்கினை கண்டு -பூமி பிராட்டி கொடுத்த கொழுந்து -அயலான் உஊரில் ஐந்திலே ஓன்று வைத்தான்..அக்னி..அவன் நம்மை அளித்து காப்பான் ..

சப்த சந்தஸ் குதிரைகள் சூர்யனுக்கு ..சேவித்து கொண்டே நவ வியாக்கினங்கள் ஒன்பது நாளில் கற்று கொண்டார்..அல்லி கமல கண்ணன் -ஆனந்தம் அடியார் பிரபாவம் கேட்டு அகஸ்தியர் சொல்ல ராமன் கேட்டு கொண்டார்.. சென் தழலே வந்து அழல செய்திடினும் ..செம் கமலம் -ஜீவாத்மா அவன் மட்டுமே எதிர் பார்க்கும்..கில்லி நிலத்தில் போட்டால் மலர்த்தாது உலர்த்தும்.. ஜலத்தில் இருக்கணும்.. சூரியனால் மட்டும் மலர வைக்க முடியும்.. ஆச்சார்யர் வேணும். அவனே உபாயம்..விதுவ கொட்டு அம்மா -குலேசேகரர் அருளிய -உன்னால் அல்லால் யாவராலும் ஒன்றும் குறை வேண்டேன்–ஆச்சர்யர் இடம் விலகிய ஜீவாத்மா உலர்த்த படுகிறான்..கரனை காட்ட ஜலத்தில் பூ இருக்கணும்..நீர் பசை அரும் ஆனால்  மலர வைக்கும் ஆதியனே உலர்துவான்..

இருவரையும் திருத்துவது உபதேசத்தாலே-இந்த திசையிலும் -தாய்க்கும் -தம்பிக்கும்-மகனுக்கும்-இவர்க்கும்-ஆழ்வாருக்கும்-சார்வே தவ நெறிக்கு தாமோதரன் தாள்கள்-இவர் அடி பணிந்தார்க்கும்-மாறன் அடி பணிந்து உய்ந்தவர்-உபதேசத்துக்கும் ஒற்றுமை- கேட்காதவர்களுக்கும் உபதேசம்..விலகி இருக்காமல்- சிங்கத்தின் குகையில் சென்று இடறி -பிடித்து -சிறை இருந்தாலும்- பெற்ற தாயின் குடல் துவக்கு..சொன்னால் விரோதம் இது ஆகிலும் சொல்லுவேன் கேண்மினோ -காது கொடுத்தால் போதும்–ஈன சொல்லாயினும் ஆக -ஞான பிரானை அல்லால் இல்லை நான் கண்ட நல்லதுவே..நாட்டிய நீச சமயங்கள் மாண்டன -தடுக்காமல் இருந்தாலே போதும் சொல்லி -கற்று கறவை- ஏற்ற கலங்கள் எதிர் பொங்கி மீது அளிக்கும்.. கொட்டும் பாலுக்கு குறை இல்லை..தர்ம -அதரம்விவேகம் இன்றி , சிநேகம் காட்டாத இடத்தில சிநேகம் கருணை, காட்ட கூடாத இடத்தில் கருணை மூன்று குற்றங்களையும் குணங்களாக கொண்டு கீதை அருளுகிறான் ..திரு மார்பு லஷ்மி பெரிய பெருமாளுக்கு-சம்ரோட்ஷனம் -முன் பு உள்ள படம் எங்கோ இருந்து அதை காட்ட வைத்து கொண்டான்..கங்குலும் பகலும்..வானமே நோக்கும் -சீதை பிராட்டி பார்த்தது போல கஜேந்தரனுக்கு  வந்தாரே-வாதாத் மஜம்-வாயு குமாரன்- அஜந -பிரம்மா ஆடு //துஜம் பிராமணன் பல்.//ஹரி -பெருமாளும் குரங்கும்..//அருணோதயம் போல  சூர்யோதயம் முன் ஹனுமான் வந்தார்..ச்வபனத்திலும் வரவில்லை.-லஷ்மணன் கூட ராமன் சேர்ந்தானா தெரிந்தால் போதும்..அவன் சந்தித்து இல்லை என்றால் ராமன் இல்லை. நான் இல்லை என்றாலும் அவன் இருந்தால் போதும்.

ராவண கால சோதித்த- காதில் கால தேவன் வந்து உட்கார்ந்து கண்டா கரணன் பிண விருந்து இட்டவன் தலை ஆட்டி மணி  சப்தம் கேட்டு திரு நாமம் கேட்காமல் பண்ணுவான் போல.. புல்லை கிள்ளி முன் போட்டாள்-ராஜாவுக்கு ஆசனம்/மரியாதை கொடுத்து ஒதுக்கி வைக்க /முகம் பார்த்து பேச கூடாது புல்லை பார்த்து / பந்தி பேதம் சுவர் போல /இது தான் கேட்க போகும் உன் மனசில் ஏறாது/ அசித் கூட கேட்டு கொள்ளும் உனக்கு புரிய வில்லையே /யாசகன் புல்லை விட கேவலம்..கெஞ்சுபவன்-புல் போல மதிக்கிறேன் /நரசிம்கர் தூணிலும் உளன் துரும்பிலும் உளன் /ஐஸ்வர்யம் தருவாய் சொன்னாயே புல்லுக்கு சமம் /உயரே புல்லுக்கு சமம் எனக்கு /மரணம் -விரக்தி பார்யா /ஆசை அற்றவனுக்கு -ஜகம் தான் புல்/ புல்லுக்கு  சமம் தான் நீ /ஞானமில்லாதவன் பசு சோறு புல்/ராமன் யானை நீ முயல் போல -புல் பிடிக்கும்/சண்டை போட்டு நாடு போகும் இன்று போய் நாளை வா சொலுவான் தப்பி ஓடி குடிசை கட்டி வாழ புல்/ மண் கவ்வி தோல்வி புல்/ வல்லவனுக்கு  புல்லும் ஆயுதம்-சுக்கிரன் கண்ணை துரும்பால் கிள்ளிய சக்கர கையன் காகாசுரனையும் தர்பத்தால்/26 வ்யாக்யானங்கள். 300 ச்லோககங்கள்..-தனி ஸ்லோக வியாக்யானம்..சிரித்து கொண்டே சொன்னாளாம்..

அழாமல் சிரித்து கொண்டே சொன்னாள் ஷத்ரிய குல கொழுந்து ..மித்ரனாக கை பிடித்து கொள்..காலில் விழ சொல்ல வில்லை – கருத்து ஒத்து..த்ருஷ்டாந்தமும் -பாஸ்கர -பிரபை ..மாற்றி கொள்ள வில்லை..மித்ர பாவேன- காலில் விளுந்தவனையும் கை பிடித்த நண்பன் என்பான்.. யோசித்து அவளை தரிக்க வைக்க ஹனுமான் –ராமர் கதை சொல்லி -மிருத சஞ்சீவனம்..பெருமாள் திரு மொழி -கடைசி பதிகம் போல–இந்த யுத்தியை பரதன் இடமும் அப்புறம்.. லவ குசர்  சொல்ல தானே கேட்டான்..ராமன் தன ஜனங்களையும் உஊர் காரர்களையும் ரஷிப்பார்-கண்ணன் போல இல்லை..நின் அடியேன் விண்ணப்பம் கேட்டு அருளாய்- அடையாளம் பெரி ஆழ்வார் திரு மொழி 3-௦10 பதிகம் இதை தான் பெரும் தேவி கேட்டு அருளாய் பட்ட மகிஷிக்கு உள்ள மரியாதை  கொடுத்து பெரிய திரு மொழி –10-3-8 அயோத்தி தன்னில் -குழ மணி தூரமே-ஆடுக அசுரர்கள் சொல்வது அடி படாமல் தப்பி போக -ஓர் இட வகையில் 3-10-2 பாசுரம்..மல்லிகை மா லை கொண்டு ஆர்த்தது ஓர் அடையாளம்..அந்தரங்க கதைகள்..

அல்லியம் பூ மலர் கோதாய்-நினைந்து நினைந்து மனசு ஆற்றி கொள்கிறார் ..எல்லியம் போது-கட்டி வைத்தாளே-பக்த பராதீனன்..பக்தன் இடம் இதை கூட சொல்லி அனுப்பி இருக்கிறானே ..அந்தரங்க கிங்கரர்கள்..ஏக சிம்மாகசனத்தில் சேர்த்தி திரு மஞ்சனம் அடையாளங்கள் எல்லாம் பெரும் தேவி இடம் அருளுகிறார் வினயத்துடன்– பெருமைக்கு தக்க தேவி ராமனுக்கும் பெருமை i கொடுக்கும் தேவி.. பால் மொழியாய் -பேசி கேட்டது இல்லை சொல்லி கேட்டவர்.. பாரத நம்பி பணிந்த  தோர் அடையாளம்..பாதுகை வான் பணயம் வைத்து -தன்னை மீட்டு கொண்டு –சிறு காக்கை முலை தீண்ட –அத்திரமே அதன் கண்ணை -பெரி ஆழ்வார் திரு மொழி -3-3–6 அறுத்ததும் ஓர் அடையாளம்..-பிரம்மாஸ்திரம் போல இந்த அடையாளம்- அந்தரங்கம்- பரதனுக்கு  தமையன் என் மடியில் படுத்து இருக்க -அவனே ரட்ஷகன்–ராம பாணம் இவனை விட காருண்யம் மிக்கது …

இவள் சந்நிதியால் தலை தப்பினான்..தொட்டவன் மன்னிக்க பட்டான் நினைத்தவன் முடிந்து போனான்..வித்தகனே ராமா ஒ அபயம்-கத்தி கொண்டு வந்தான் ..பொன் ஒத்த மான் – நின் அன்பின் வழி நின்று- உம திரு முகம் பார்த்து  அதனாலேயே -நீதியின் வழி போக வில்லை .. சிலை பிடித்து எம்பிரான் ஏக -இலக்குமணன் ப்ரிந்ததவும்–ஓர் அடையாளம்-நீர் போக சொல்லி போனான் என்பதை சொல்ல வில்லை. அவள் சொத்து என்ற ஞானம்-ஈது அவன் கை மோதிரமே –அத்தகு சீர் அடையாளம் இவை மொழிந்தான்-நம்ப முத்தரை மோதிரம்-சீர் -உண்ணாது உறங்காது உம்மை விட்டு இருக்கும் சீர் .துன்பத்தையே அத்தகைய சீர் ..ஒக்குமால் அடையாளம்..காட்டினன் ஓர் ஆழி -அதை வாழ் நுதலி கொண்டாள்– கொடுத்தனன் –அதையே ராமனாக கொண்டு மகிழ்ந்தாள் —திக்கு நிறை –மிக பெரும் சபை நடுவே வில் இறுத்தான் மோதிரம் கண்டு- அன்றே பார்த்த மோதிரம்..உச்சி மேல் உகந்து உகந்தனளால் மலர் குழலாள்–

மோதிரம் காண வில்லை என்று போட்டு  மறு படியும் சேர்த்த கதை..நினைத்தாள்..ஆழி விரல் மணி கட்டு தோள் திரு மேனி அவன் என்று அடைந்து ஆனந்தம் ..அடைந்தாள் ..பர கால  .வீணை முதுகு என்று நினைத்துசொல்  உயர்ந்த நெடு வீணை முளை மேல் தாங்கி மென் விரல்கள் சிவக்கு எய்த மென் கிளி போல மிழற்றும் பேதையே-வீணை தான் என்று தெரிந்தால் வருத்தம் அடைவாள் என்று தாயார் வருந்துவாள் -அது போல வால்மீகி வருந்து கிறார்..இன்றும் அந்த திரு கோலம் சாத்துவார்கள்– சரஸ்வதி கோலம் என்று தெரியாதவர்கள் சொல்லுவார்கள்..

தேவயா காருண்ய ரூபாய லஷ்மி சக நாராயணனே நம்மை ரட்ஷிகிறான் ..சர்வ சித்தாந்தே வேதாந்தே -ஒரே குரலில் சொல்லும்..அனைவரையும்..பஷி குரங்கு வேடுவன் வேடுவாச்சி பிண விருந்து இட்டவன்..சால பல நாள் – எற்றைக்கும் எழ எழ பிறப்பும் -உகந்து-கடமை திருப்தியாக சொத்தை காக்கும் சுவாமி- ஓர் உயர்கள் காப்பான் –கோல திரு மாகளோடு -ஆழ்வார்//ஸ்ரீ மகா விஷ்ணு -மகத்வம் அவளால் தான் பெறுகிறான்.. தேவன் தேவத்வதையை அடைகிறான். ஸ்ரத்தையா அதைவாக தேவன் ஆனான்..அவள் திரு கண் கடாஷம் பூரணத்தால் பர பிரமம் ஆகிறான்-பட்டர்..செய்தது நம் செயல் அல்ல என்று பலத்தில் ஆசை வையாமல் செய்யணும்..செய்வித்தவன் அவன். கடல் ஞாலம் செய்தேனும் யானே என்னும்-தொண்டர்க்கு அமுதம்-அநுகாரம்- அவன் ஆகவே பேசுகிறார்..செய்கை பயன் உண்பேனும் ஆவேன்-கிரிசைகளும் அவனே -பலனும் அவன் -யக்சம் ஹவிஸ்  மந்த்ரம் அக்னி பலன் புசிப்பதும் நானே – என்னும் செய்ய கமல கண்ணன் ஏற கொலோ..செய்வார்களை செய்வேனும் யானே என்னும். ஆவேசம்..

எல்லாம் அவன் -தெரிந்து கொண்டு -கைங்கர்யம்  செய்து கொண்டே இருக்கணும்..பொருள் என்று இவ் வுலகம் படைத்தவன் புகழ் மேல்-பொருள் ஆகும் என்றாவது சத்தை பெரும் என்று படைக்கிறான்…தாயாரை முதுகில் தூக்கி கொண்டு போக நினைக்கும் திரு வடி இடம் -ரட்ஷிகிற பொறுப்பை நானே ஆத்மா -கொள்ள வில்லையே-நானும் ஒருத்தி இருக்கிறேன் ரட்ஷக கூட்டங்களில் உரல் இடை ஆப்புண்டான் ….பாவிகாள் உங்களுக்கு ஏச்சு கொலோ -பக்தி க்கு உரம் அவனே ரட்ஷகன் என்ற எண்ணம்..அவன் ராகவனான தன்மை யாக இருப்பதே குசலமாக -இன்றி அமையாமை.. இவர்  இருப்பதால் அவர் இருக்கிறார்..ஏறு செவகனாற்க்கு என்னையும் உளள் என்மின்களே –தூது விடுகிறார்..திருமாலை ஆண்டான் -ராமானுஜர் அர்த்தம் சொல்ல..இருப்பதால் உண்டு..இன்றி யமையாமையை தனியாக சொல்ல வேண்டியது இல்லை..வண்டு பரத் பரன் இடம் போய் பேச போகிறது..-ரட்ஷிகிரவர்களில் மிச்சம் ஒருத்தி கிடக்கிறாள்..திரு கோஷ்டியூர் நம்பி நாம் பாலம் போல வசிஷ்டர் -ராமர்/ சாந்தீபன் -கண்ணன் போல நாமும் -ராமானுஜரும் என்றாராம் ..6-1 தூது  இது ..1-4 தூது தேவ பிரான் இடம்–நாரையை தூது.. அம் சிறைய -பராங்குச நாயகி பிராட்டி போல -என் விடு தூதாய் -வாலில் நெருப்பு ராமனின் தூதுக்கு பிராட்டி தூதுவன்  ஆலிங்கனம் பெற்றான்…தேவாதி ராஜன்-யாமும் யேன் பிழைத்தோம்-அருளாத  நீர் அருளி அவர் ஆவி துவரா முன்.-மருவி அஞ்சாதே -நின் ஓர் மாது -ஆமருவி அப்பன் இடம் சொல்லு.. வேடம் -ஆண் மான் -அந்த மான் என்றால்-புரிந்து கொள்ளுவான். ஓர் மாது சொல்லு துடித்து கொண்டு -இறையே -துளி பேசு வருவான்..

அவர் ஆவி துவரா முன் அருளாழி புட் கடவி- கெடு வைத்தார் …நிர்பந்தம் படுத்தி கூப்பிடலாம் முப்பது நாள் கெடு வைத்தாள் சீதை/ ராவணன் இரண்டு மாசம் கெடு வைத்தான் ..-பிரார்த்தனை மட்டும் தான் பண்ணனும். நிர்பந்தம் படுத்த கூடாது ஒரு வாசகம்  கொண்டு அருளாயே–பேர் கேட்டு போய் விடும் -நல்கத்தான் ஆகாதோ நாரணனை கண்டக்கால்..ராமன் உண்ண  வில்லை உறங்க வில்லை ..-தாசோகம் கோசலேந்த்ரம்….

படி எடுத்து ..வாசிகமாய் பணி-சொல்லும் படி இல்லையே அவன் அழகு- ராமக -கமல பத்ராட்ஷகன் -.இரண்டு அழகை இரண்டு சொல்லில் வைத்தார் -எட்டு பாடலால் சௌந்தர்யம் — ஒன்பதாவது திரு மேனி அழகு லாவண்யம்..அவ வண்ணத்து  -தேவர் என்று அஞ்சினோம்..

குடில குந்தளம்-கொள்கின்ற கோள் இருள்–.கருத்து நீண்டு சுருண்டு நெய்த்து  கடை சுருண்டு நெடு நீலம் பூண்டு செறிந்து -இன்று சடை ஆனதே -சந்தேசமும் கொடுக்கிறாள்..சூடா மணியையும் கொடுக்கிறாள். காகாசுரன் இடம் காட்டிய கிருபையை என் இடமும் காட்டணும்..கஜேந்தனை சொல்லி -அம்மா அடியேன் வேண்டுவது ஈதே கைம்மா துன்பம் கடிந்த பிரானே.. மாமைவ துஷ் கிருதம் -கிஞ்சித உண்டு பெரிசும் உண்டு.. ..என்ன என்று கேட்க்க வில்லை..பிராட்டி மனசில் பாகவத அபசாரம் அம் மான் இருக்க அம்மானை கேட்டது -விஷயாந்தர ஆசை/லஷ்மணனை  பின் தொடர்ந்து போக சொன்னது பாகவத அபசாரம் பெரியது லோக பர்தா அவன்../சிரசால் அபிவாதயே-எனக்காக தலையால் வணங்கு..30  நாள்  களுக்கு மேல் உயர் தரியேன்.. சூடா மணியை கொடுத்தாள். ஓன்று மட்டும் மிச்சம்..

இலங்கையர் கோன்- பெருமாள் திரு மொழி  10-11- திறல் விளங்கு மாருதியும்..-பாவோ நான்யாத்ரா  கச்சதி என்று அருளிய சொல்..-இலங்கையர் கோன்  பெரிய திரு மொழி-5-8-7–ஜயதி -கொண்டாட்டம்-ராமன் லஷ்மணன் சுக்ரீவன்-அவர்களை சொல்லி தன ராஜாவை சொன்னான்..தாசோகம்

தான்- போலும் என்று எழுந்தான் தரணி ஆளன்- அது கண்டு பொறுத்து இருப்பான் அரக்கர் தங்கள் கோன் குன்றம் அன்ன இருபது தோள்கள் பெரிய திரு மொழி  8-6-9 சினம் அழித்து–மீண்டு அன்பினால் தளிர் புரையும்–கண்டேன் சீதையை -த்ருஷ்டா சீதா -கற்ப்புக்கு  அணியை –

மது வனம்- ததி முகன் -சுக்ரீவன் ஆணை -மீண்டு- பெரிய திரு அந்தாதி பாசுரம். இங்கு இல்லை பண்டு போய் வீற்று இருத்தல்.. வினைகளுக்கு இடம் இல்லை செங்கண் மால் வந்ததால் என்கிறார் ஆழ்வார் -அன்பினால் அனுமன் வந்து -முன்போல  ராவணன் தன  திரு குறும் தாண்டகம் -15..

கண்டேன் சீதையை எல்லா குரங்குகளும்   சொல்ல /தெற்கு நோக்கி திரும்பி சீதையை மனசால் சேவித்து பேசுகிறார் ஹனுமான் –இற பிறப்பு கற்பு பொறுமை மூன்றும்  சேர்ந்த  அவளை கண்டேன்..அயோத்தியர் கோன் பெரி ஆழ்வார் திரு மொழி – 3-10-8 –சூடா மணியை பார்த்து அழுதான் கன்று குட்டி பிரிந்த தாய் பசு போல..பெற்றோர்கள் அளித்த சூடா மணி..போல்ந்தது  கண்ணீர்  மதித்தது  மணி வாய்– ஆவி வருவது போவது போல ..ஒரு மாசம் மேல் இருக்க முடியாது/இவனோ ஒரு வினாடி கூட பிரியா மாட்டேன்.. பெருமை அவளுக்கு -இரு நிமிஷம் கூட பிரியா முடியாத மகிமை பிராட்டிக்கு ..பிரத் உபகாரம்- தளிர் புரையும் அடி இணை பணிய -கேட்ட செய்தியால் அவரின் வினயத்தாலும்  திரு நெடும் தாண்டகம் பாசுரம் முதல் பாசுரம்-நின் அடி இணை பணிவன் மாற்றோ வினையே திரு குழுக் கூற்று இருக்கை– திரு பள்ளி எழுச்சி –அடி இணை பணிவான் அமரர்கள் –கைங்கர்ய சரத்தை உடன் பணிய -சுந்தர காண்டம் -முடிய அணைத்து கொண்டார் பெருமாள் பரத அக்ரூர மாருதிகளை அணைத்து கொண்ட ஆலிங்கனம் நாமும் பெறுவோம்

ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்..

திரு விருத்தம் -12..

December 19, 2010

பேர்கின்றது மணிமாமை பிரங்கி அல்லர் பயலே

வூர்கின்றது கங்குல் வூழிகளே இதெல்லாம் இனவே

ஈர்க்கின்ற சக்கரத்து எம்பெருமான் கண்ணன் தண் அம் துழாய்
சார்கின்ற நன் நெஞ்சினார் தந்து போன தனி வளமே
 அவதாரிகை.
.கீழே  உள்ள பாசுரங்களில் ,வைஷ்ணவர்களை தலை மகனாக பேசிற்று..இங்கே எம்பெருமானை தலை மகனாக பேசுகிறது.. பகவத் சம்ச்லேஷம் பாகவத சம்ச்லேஷ பர்யந்தமாக நிற்க கடவது ஆகையாலும் ,பாகவத சம்ச்லேஷம் பகவத் சம்ச்லேஷ பர்யந்தமாக நிற்க கடவது ஆகையாலும் ,இவர்க்கு கீழ் உண்டான பாகவத சம்ச்லேஷம் பகவத் சம்ச்லேஷம் பர்யந்தம் ஆக்கின படி..
 தடாவிய அம்பிலே -என்ற ஆறாம் பாசுரத்தின் கீழ் உள்ளே பாசுரங்களில் எம்பெருமான் பிரிவாற்றாமையும் சொல்லி கீழ் உள்ள பாசுரம் வரை தன உடன் கூடி இருக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் பிரிவார்களோ என்கிற சங்கை கொண்டு அருளி, இதில் மீண்டும் அவன் பிரிவாற்றாமை யின் படி அருளுகிறார்

பேர்கின்றது மணி மாமை -விலக்ஷ்ணமான நிறம் போகிற படி

மாமை திறத்துக்கு எல்லாம் -என்று  ஆசை பட்டு நிறம் போகிற படி..காண காண சரக்கு வாங்குகிற படி…இவ் வளவிலே வரினும் மீட்கலாம் இருக்கிற படி..மணி மாமை என்று தன் நிறத்தை தானே கொண்டாடுவான் என் என்னில் ..ஒரு நிறமே எழிலே என்று அவன் கொண்டாடாடும் படிகளை கேட்டு இருந்த படியாலே.., தனக்கு தான் அன்றி இலே அவனுக்கு  ஆக தானாய்  இருக்கை யாலும்..

 பிரங்கி அல்லர் பயலை -நிறம் போன இடம் பாழ் கிடவாமை பயலை பரக்கிற படி –பிரங்கி- கிண்ணகம் போலே பெருகி

அல்லல் -இட்ட இடத்திலே கால் செருகும் படி ..வண்டல் இட்ட படி..தானே வந்தாலும் தூர்வை எடுக்க ஒண்ணாது வூர்கின்ற்றது -விஷம் பரந்தார் போலே –சார்வ பவ்மரான ராஜாக்கள் போக பள்ளிகள் வந்து புகுருமா போலேயும்….ஸ்ரீ பர்ன சாலையில் நின்று இளைய பெருமாள் போக ராவணன் புகுந்தார் போலேயும்.

.கங்குல் வூழிகளே -கலப்பதுக்கு முன்பு முப்பது நாளிகை இரா நின்றால், கலந்த வாறே ஒரு ஷணமாய் இரா நின்றது ..பிரிந்தவாறே கல்பங்கலாய் இரா நின்றது

..இது எல்லாம் இனவே நெஞ்சில் பட்டவற்றை கொண்டு அல்லாதவற்றையும் சொல்லுகிறது..மற்றும் உண்டான அன்றில் தென்றல் இவை எல்லாம் இப்படியே..பிராட்டியும் பெருமாளும் கலந்த பொழுது எடுத்து கை  நீட்டும் பதார்த்தங்கள், அவள் போய் நிற்கும் காட்டில் நின்றால்  போல பகை ஆனால் போல்  ..

ஈர்க்கின்ற சக்கரம்-அநுகூல பிரதி கூல விபாகம் இன்றிக்கே ,ஈர்க்கின்ற படி..சேதன சமாதியாலே பிரதி கூலரை போய் ஈரும்..அநுகூலரை கையில் சேர்தியாலே சேரும்..பிரதி கூலரை ஆண்மையாலே கொல்லும்.. அநுகூலரை அழகாலே கொல்லும்..

சக்கரத்து எம்பெருமான் -கையும் திரு வாழியுமான சேர்தியை காட்டி, இவரை எழுதி கொண்ட படி..ராஜ புத்ரர்கள் கையில் கடை செறிக்கு தோர்ப்பாரை போல..

கண்ணன் -கிருஷ்ணன் -அவன் தவி புஜனாய் அன்றோ இருப்பது ..வுபசம்ஹர சர்வாத்மான் ரூபம் ஏதஸ் சதுர் புஜம் .

.தண் அம் துழாய் ஈர்க்கின்ற கிருஷ்ணன் பக்கல் உண்டான அழகிய குளிர்ந்த திரு துழாய் இலே விழுகிற நெஞ்சு ..முதல் அடியில் அன்று கிடீர் தோற்றது எல்லை நிலத்தை கண்டு….உன் பழமையை நாய்க்கு  இடும் என்று போன படி.

.நல நெஞ்சினார்-தம் உடைய நெஞ்சை நல நெஞ்சினார் என்பான் என் என்னில் ..பிரஜைகளே ஆகிலும் ,பகவத் விஷயத்தில் முற்பாடார் ஆனவரை இங்கன் அல்லலது சொல்லல் ஆகாது ..அலைந்த பரியட்டமும் தாமுமாய் திரிகிறார் இறே பூசும் சாந்து என் நெஞ்சம் என்கிறபடியே அத தலைக்கு எல்லா போக்யமும்தாம் ஆகையாலே பலகால் அருள பாடிட அருகே நிற்க வேண்டுகை ஆகையாலே .

.தந்து போன தனி வளமே -இவர் தந்து போன சம்பத்து..

நம் பிள்ளை  திரு வடிகளே சரணம்.

பெரிய வாச்சான் பிள்ளை  திரு வடிகளே சரணம்.

ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்.

Thiru Paavai Saaram..

December 18, 2010

Muthal paruvam..pethai–5/6/7 vayasu  -abilaashaa -aasai yerpadum thanmai..thirumbi varaathu. paarthathum– window shopping pola kaamam illai siraasai.. vaimukyam-avanai paarkkaamal iruppathu. bakavath vaikukyam. or alavu irukkanum.. kovil povathu pola.. santhai solli paadam solla vaikkanum.. saasthram mel nambikkai uruthi venum…visva roobam kaatti nambikkai irukirathaa kettu appuram thaan yellaam arulinaan..               

pori thattum- sinthanai irandaavathu ninaivu.. udainthu pokum

anusmirthi thodarnthu varum ninaivu..anu smaranam..

ichchai naalaavathu nilai.. patruthal thaandi ichchai paduthal

rusi -adaiya vendum -muyarchi yedukkanum .. muthal nilai illai.. einthaam nilai..narukkam athikam-samslesham vislesham puriyum’

para bakthi–samslesham vislesham -thariyaamai -oru naal kooda vaaraay.. inba thunbankal maari maari varum.. bakthi valarkka avan seyyum leelaikal ivai..then ula adi naayom naankal ulom kankai punal ulathu yentraan kukan–irukkathaan aasai –un udane irunthaal inikkaathu.. pirivu ulathu antro sukam ulathu..sonna vaarthai inimaiyil pechu illai kukanukku..bakthi valarkiraan..inbam-samslesham.. thunbam -vislesham

 parama bakthi– tharikkaamal mudinthu pokai visleshaththil.. visleshaththil anubaviththu aanantham adaikiraan..kodu ulakam kaattel ..

pethai5.6.7. /pethumbai -8th vayasu/mankai-9.10.11/ madanthai -12th vayasu /arivai/therivai/ per ilam pen-35 vayasu per-periyaval ilam-bakthi yil ilamai..

oru makal thannai udaiyen/ ulakam  nirantha pukalaal/thiru makal pola valarththen/ senkan maal thaan kondu ponaane soththai swami kondu ponaan.. makilnthaar.alaiththu -illai-kondu ponaan..namakku urimai kondaada yokyathai illai.. thiru arankaththukku thiru kalyaanaththukku kootti kondu poy- sri villi puthoor- men nadai annam -paranthu vilaiyaadum sri villi puthoor/ pakuthu ariyum makkal ullaaar irukkum idam..bakthaiyai aalvaar piriya maattaar yentru renka mannaarum aandaalum nithya tharisanam koduththu kondu irukiraar..

bakavath pirasaathathaal yel nilaiyum ontraaka alikiraan../mayarvara mathi nalam aruli..bakavath krubai– nirkethuka vishayee kaaram..siru vayasil pira paththi parimalikkum..einthu vayasile thiru vadi adainthaal vishnu chiththar thankal thevarai.. valla parsi varivipparel kaandum..

aanu koolya sankalpam -saran adaiyum avanukku anukoolyam aavathai seyyum uruthi

piraathi koolya varjanam.. pidikkaathathai vilakki iduvathu

rashisya ithi visvaasam-nambikkai uruthi

kothruthruva varnam-varithal- bakavath sarana varanam- variththu kollanum.. neeye ubaayam aaka iruppaay patri kolvathu..

kaarbanyam- kai muthal ontrum illai/ karma gnaana bakthi yokam illai/ aathmaa unnathu nishebam-yennathu illai..

aarum mukyam.. pethaikku nantraaka varum..aanai patri vaithikaththil pechchu illai.. pen yentru ninaiththaal thaan bakthi varum.. avan purushothaman.. bagavaanukku siru pen thaan pidikkum.. vayasaana pennai paarthaal mor kudam pola -uthaiththu udaippaan..thyiril thanneer vittal than nilai maarum-pidikkaathu.. an naal nee thantha aakkaiyin vali ulala .aakkai padi pokaamaal/ a kaara -avan padi pokanum..thayirai vetti saappidalaam..paalil mukam paarthu palakkam namakku. yennai kudam urutti/ arukil iruntha moraarkudam urutti/than kanavan rashippaan/ thakappanaare kaappaan yentru irukkum visvaasaththaal pidikkum..kannane antha pillai vayasu.. paththu vayasil panniya seshdankal pala pala.. karumbu naduvil .. thokai ver thalli. avathaaram theriyaathu iravil jailil/ thokai periya kannanin geethai ubathesam pola.. nadu karumbu thiththikkum..

vayasaanathu pidikkaathu vittaal. .govarthanam leelai poluthu siriya pillaikal kedkka- unkalil oruvan..akam vo baanthavo jaathaka..vishama puthi/mulaiyo. mulu mutrum ponthila ..kalaiyo arai illai..naavo kularum.kadal manellaam vilaiyo yennum milirum kan– kan mattum perisaa illai–ore paarvai .sirumikku adaiyaalam.. vishama puthi illai yellaam samamaaka paarkiraal. piraka laathan thuruvan pola.. neere sevvi ida kaanil perumaal adiyaar yentru odum.. malaiyo thiru venkadam karkintra vaasakam..

aalvar ubathesam/ paavikaal/ mindar naaykku / aandaal sama tharisanam kondu bakavath bakthi vuoottuvathe nokkam.. asurarkal thalai peythil payap paduvaal..varana tharmam -poven.. malai paambu vadivilasuran vara.. than ner aayiram pillaikal..vaay kul ponaarkal..intharanukku thara vendaam yentrathum oththu kondaarkal pillaikal..kaiyil ontrum illai thanam pillai thanam thaane- kai muthal illai ariyaatha pillaikalom.. yen kaiyil ontrum illai- yethiraasaa -aarthi pirapantham..

brahmaththai theda yagjam-ukkamum thattoliyum/aanthanaiyum kai kaatti-thaanam/ thabasu saran/anaasakampattini/ ney unnom .vatham othina padi siru pen panninaal/ pandithar siru pillai pola thankal paandithyam maraiththu kondu iruppaarkal..grahana thaarana saamartham iruppavarkal baalarkal.. thaan tharkka sangrakam ippoluthu solli kodukkanum..boomi piraattikku aruliyathai grakiththu thariththu namakku gothaa vaka valanki arulukiraal.. pira pathi saasthram koduththu ponaal..parama bakthiyai- aalvaar seyalai vinchi nintraal..pinchaay paluththaal– pethai paruvaththil yelu nilaiyum adainthaal..

avanukky atru theernthaal..nooru nooru ubanishaththil veli itta paara thanthryam veli ittaal.. kannanukku athyaabanam solli/ yeluppi thevareerukku adimai yentru pirambu vaiththu sonnaal..su uchishda- vaayil irinthu vuthirntha solkalaal kattiya maalai.. ya balaathkruthya -palaath kariththu katti vaiththaal.. isaiyaal paadi koduththaal. poo maalaiyai soodi koduththaal.. venkadavarkku yennai vitghi. antha nilaiyai nam idam tharanum.

krishna bakthi nirainthu -manasu yeriyil nirambi-vaay valiyaaka polinthathu pola..maarkali- hemantha ruthuvil./thuvaabara yukam/vadakke uthitha kannanin anubavam..aacharam anushdaanam kondu vaalum periaalvaar/ kaal aalum nenjum aliyum..urukuvaarkal. pani arumbu uthirumaalo yen seykeyn..

anukariththu tharikiraal..kaathyaayini  thevi -yemunai aattril intrum sevikkalaam-viratham..nonbu notru adaiya aasai/ vadikaal.. idai pechchu idai mudiyum  idai nadaiyum mudai naatramum..naankum maatri kondaal koli alaiththana yerumai siru veedu..iyarkkaiyil -mor venney naatramum veesa aarambiththaam.. yer ittu konda baavanaiyil.. kadaashaththaal petra vaasanai..paapa vaasanai poy krishna baavanai yerinathu pola..mocha naatram venney naatram.

Thiru aadi pooram..

neeratta uthsavam kadaisi yel naalkal-sri villi puthooril..

29 paasurankal idaichchi baavanaiyil/ 30 paasuramum thaanaay..maasathukku yentre 30 paasurankal arulinaal..maatham vaaythathe yentru kondaadukiraal muthalil..yel pr yem baavaay- pathumai/ pen/ alikiraarkal..aatru manal kondu pommai pidiththu vaiththu.. irunthu kaathyaayini thevi nonbu.. asai sol paatham mudikkum sol/ paavai nonbu.. thai neeraadal-punal neeraadal – maarkali  mathi niraintha powrnami thodanki muppathu naalkal aaduvar. koodi irunthu..niraiya mukya nathikal..pala pala ..kannan theerthamaadinaal vaasanai pokum. sarvesvaran vaasanai vanthu vidum idaiyan yentra vaasanai venum. venney aluntha kunuknum neeraatta pasurankal.. 10 aandukal kokulaththilum kulikka vaippathu paadu thaan..

 muthal einthu paasurankal avathaarikai..mathi niraintha poornam- aal- paatha poorna sol..aacharyam..ner ilaiyeer..velli aabaranam thariththavarkal.. uoorum selva seluppu vaalvaarum selva sirumikal..kannan pirantha kaalaththil kara srarsam petra selvam.. nonbu – naarayanane namakke parai tharuvaan-avan yaar- einthu vilakkam- viseshanankal.. koor vel nedum tholilan nantha koban kumaran..kathir mathiyam pol mukaththaan ..mudikiraal.parai =purushaarrtham-kainkaryam.. murasu vaathyam..ilaai.. pira bantham -athikaari sonnaal..namakky parai tharuvaan. gotho ubanishath yellorukkum pen pechu kainkaryam tharum puriyum..anku or arjunanuku koduththaan..thanakku yethu nallathu yentru kedkaamal/ adiyaarkal vaala kadal sool man ulakam vaala.. manitha neyam -ival sol ontrilum thonikkum..ubaayam piraapyam avan..

movaayira padi periya vaachaan pillai aaraayira padi naayanaar,, thottaacharyar vanamaa malai swamikal svaabadetha artham aruli ullaarkal..ul urai porulkal niraiya .. athai vilakka svabathesa vyaakyaanam..ath ushnam athi seethalam illaatha maasam..vaasu thevan maraththin nilalil iruppathu pola..adiyil amarnthaal narakam tholaiyum..bakthi moolam pokum idamum inikkum.. adainthu vaalum idamum inikkum..thaaba thrayankalil irunthu neenka hasthikreesan nilalil adankanum..kaattu thee pola ivai..brunthaavanaiye kaattu thee parava kaiyaal parukinaan kannan..bakavath anubavam moolam pokki kallanum..aath aathmika thivika bauthikankal ..patha thrayam/rakasya thrayam/ mandaba thrayam/ashara thrayam/thathva thrayam..pola thaaba thrayam..ithai therinthaale athikaaram kidaitha maathiri thaan..gnanaya mayan aanantha mayan -ithil kidakka koodaathu.. aathmikam-naame varai valaiththu kolvathu aakaaram seyal moolam..paancha bauthikam moolam varum aabathu.. theivika bookambam pola..anantham- mudivu illaathathu.mayamni irukirom.. kothithaalum vilakku yentru ninaikirom ivatrai..intru netru illai ney kudathai patri yerum yerumbu pola.. maari maari pal piraviyum piranthu..vasthuvai thooki kondu povathu- sareeram pokum poluthu kadam udaikirom.. yerumbai maatra mudiyaathu.. venney pola aathma pariththu povaan..payam- seyvatharkkum pirayathnathukkum saran adaiyavum naane un udaiya aal thaane.. aneesam ivai yellaam koorath aalvaan..yeththai thintraal piththam pokum..-unnai yen ul vaiththen athuvum avanathu in arule–un manaththaal yen ninainthu irunthaay..aaru kadal illai malai aruvi thalli iruppavanaiyum nanaikkum kadaasha amutha malaiyaal nanaiththu vidu.. thaaba thrayam theerkka neeraattam..

nal irul kan yen yuththidumin.. iruttai theda vendaam.. mathi niraintha naal thaan venum ivalukku..nantha kobalan moolam. serkkai -rasikkum pattudukkum paavai penaall..paim palli vem palli aalo/anthi kaavalan -thee kantrai poduvaan naayakan vittu piriyum poluthu..kothikirathe yentru ival paada vendaam..puluthi alaikiraan-than mukaththu sutti thunka –ila maa mathi nin mukam kan ulavaakil- vanthu paar.. yeppoluthum inke irukiraan.. athanaal mathi niraintha arivu pirakaasikkum naal..bagavath sambantham petraal theya vendi irukkaathe poorna chanthran pola yeppoluthum..pirai chanthran ruthran udan sambantham– kannan thiruvadi ananthu kashdam neenkitraam.. paththu madanku peruki mulu chanthran nakam pola aanaar karupputhirru atru kalankam atru..

thiruvadi patri mathi nirainthu– aakaiyaal selva sirumeerkaal. kumaran/sinkam- sarithram patri– seshditham solli naarayanane– namma kumaran/ sinkam…thivya sarithrankalaal yeerththu/ semkan kaar meni /laavanyamum sowndaryamum..samuthaaya avayava sobai.. thiru kurunkudi naakai pola laavanyam sowndaryamum undu.. senkan thiru mukaththu mudiththaal kadaisiyilum..semkannil thodanki semkannil mudiththaal amirtha kadaasham..mukaththaan- kathir- mathiyam pol–sasho sooryo ajaayatha- namakku kodukkum sakthi alaku sarithram udaiyavan.. vulakam kondaadum.. neeraattam=brahma anubavam =kadaashaththil nanaivathu.. thaabathaal kulira – virothi pokka kathir..

aal ulatho man ulatho–athai mattum vittaayo–unnaamal- akadithakadaa saamarthyam– yeduthu kaatta mudiyaathu.. alavu patta iththaal alavu padaatha avanai therinthu kolla mudiyaathu..thannai maatri- thannaiye ubaathaana kaaranamaaka kondu..silanthi pochi nool katti- veettai panni vilaiyaadum vimalan thannai kandeere– mothathaiyum iluthu kolluvathu pola sareerathil layam..nam palathukkaaka srushtikiraan..inburum iv vilaiyaattu udaiyaan..

vetham anaiththukkum viththu–kruthya akruthya kramankalai arulukiraal vaiyaththu vaalvaarkalai..kirisaikal kedkka solkiraal. satta thittankal.. paiya thuyintra -methu vaaka -pai padaiththa paambanaiyil thuyintra.. ney unnom/ paal unnom/ naad kaale neeraaduvom/mai ittu alankarkaamal thalaiyil poo soodaamal munnor seyyaathathai seyyaamal/ thee kuralai sentru othom.pollaanku poy solla maattom../iruntha padiyum solla koodaathu.. eiyam yeethal koduththal pichai ithe porul.. bakavath vishayam kaatti koduthal eiyam/ baagavatha koottam tharuthal pichai..thaanam pannanum nombukku..vaakku thaanam arulinaal kannanai kaatti koduththaal. neeraada vara alaiththu anukaara piraarthithathu -eiyamum pichaiyum aandaal seythaal.. thaanam-saathvika rajasa thamasa moontrum geethaiyiol arulukiraan.. saasthram..eiyamum pichchaiyum- bagavath baagavatha vishaya thaanankal..aanthanaiyum kai kaattanum..ubakaaram pannaathavanukku -koduppathu kadamai yentru ninaithu-yethir paarkaamal /saasthram sonnathaal seyvathu..sathyam thaanam  thaba saucham-muk karana orumai suththi,naankum pasu maattin madi pola/ kaal paukuthi yukam thorum pokum.. ov ontrilum kaal panku..boomi piraattiyin naanku kaalkal.. naam thaan paraamarikkanum./nalla desaththil nalla kaalaththil yokayarkal idam kodukkanum..pirath ubakaarathukku seyvathu-palam varum yentru seyvathu svarkam kitta thaanam koduppathu rajasa thaanam..manasil kilesathudan koduppathum.. usanthathai vaiththu kondu thaalnthavai koduppathu nalla thaanam illai..sukantham-iyarkai manam/ sukanthi-seyarkkai/ nathi merkil irunthu kilakke pokum- 10 mile thooram nathi pokku maarum manthaakini naasik panchavadi poka merkku pakkamaaka ponaan mandaakini nathi karai yenkiraar vaalmiki/

uththaman -thaan kurainthu matravar kashdam theerthaan- onki vulaku alantha uththaman..ivan per paadinaal- onku perum sen nel -nellum avanai pola onkum.. thintru koluththu kayalkal odumaam.. pori vandum kuvalai poovai thottilaaka thoonku kintranavaam.. maadukal koottam- thenkaatha -payanthu pin vaankaamal.. mulai thottaale pothum.. thottaale kudam niraiyum . vaanka -thoda- kudam -avanukku ulla vallal thanmai ivatrukkum vanthathu -vallal perum pasukkal– neenkaathu intha selvam yentrum irukka vendum..samruthamaana selvam -palathukku paada villai.. naattaarukku neenkaatha selvam. avalukku yellaam krishna anubhavam petraal. ithai thara vaarunko -kppittu ponathum maatri avanai tharuvaal.. maarkali nombu anumathithavarkalukku vaalthu kiraarkal iththaal..

iyarkkaikku arivu illai.. srushtikka arivu venum.. palam yenna .. yethai ubaathanamaaka kondu srushtikiraar..karuvi-sankal bam kondu .thiru kalyana kunankalai ..ubanishathukkalukkum virotham intri -sarvamum orunka vidanum.. saasthra vaakyankalil muran paadu illai.. sankalbame karuvi..paarkiraan kan illai odukiraan kaal illai thokkuvaan kai illai.. naam yethir paarkkum karuvikal vendaam..lokam alakkum poluthu -radshanaththil paarippu uththaman..saasthram sathai pera..saasthram yellaam thiru vikramanai sollum..moontraavathu thiru vadiyai yenku vaiththaay.. pathil solla villai..anukrakikka vaiththaar.. avanukku thaan theriyum.. alanthu irunthaal- maka bali koduththa thaanam pooranam aaki irunthu irukkum.. thandiththu irukka koodaathu..thaanam padi kodukka villai.. kurikka kondu/ iranthu/ piraatti maraiththu -ithanaal uththaman..antha purathukku thirai pottu kondu ponaan..sruthikal paada thaane intha avathaaram..avane thiru venkadaththil -thaal parappi man thaaviya yeesan–olivil kaalam kadaisi paasuram../moovadi mum maari- moontrukkum thodarbu yenna–svaaba thesam–thiru nedum thaandakaththil battar yeedu paadu.on mithiyil–andam meethu poki–mun paasuram-anthanar maattu –vaalalaam mada nenjame -yenkiraar..dekam inthriya piraanan manasai vida veru pattavar jeevaathmaa–darma bootha gnaanam itharkku thaan..aathma manasukku ubathesikanum.. manthiraththai manthiraththaal -mada nenje -bavyam aana nenju- thiru manthrathaal bagavaanai anubavikka paaru maadu soththu anthi- vethaantham -anthiyil vaitha manthram-bagavaan..maravaathu yentrum vaalanum–kettu kol –muyantrathu.. parama manthram/vyaabaka manthram.rakasyam..yettu yeluthu thaan-puriya villai..aayiram arthankal undu.. kannukku mun kaatta solla poom kovaloor tholuthum..-yentraar..pirath yadshamaaka seviththu- karpudaiya madal kanni kaaval poonda -yoka maayai- vishnu thurkkai..thankai ival-navami yil piranthaval.. kannan ashdami.. thiru vikraman idam thiru manthra artham anubaviththaar.. mum maari -om namanaaraayanna –onki ulaku yeluntha uthaman idam anubavikkalaam..ananyaarkaa seshathvam..ananya saranathvam/ananya bokathvam.. moontrum..aathma vukku adaiyaalam nithyam suyam pirakaasam seshan aanantha mayan gnaana mayan..paara thanthryam. bagavaanukku sesha boothan.. om -sollum ithai..om solli kondu avanai pattranum.. aarambikkum poluthum mudikkum poluthum om- ariyom-avasaramaka solvom.. adimai–avanukke -matru oruvarkku aad padaatha.. mum maarikkul mum maari-a kaaram ma kaaram u kaaram..bagavaan- jeevaathmaa -thodarbu..vetrumai urubu venum…aaya- para maathmaavukku jeevaathmaa -sesha boothan..udamai..avanukke- avarai thavira veru yaarukkum illai solla vanthathu u kaaram lubtha sathurthi–maraintha -sthaana piramaanaththaal naarayanaaya -surukkum thaan a kaaram-athanaal..ananya arkam -thakuthi padaithathu ananya arkam veru yaarukkum adimai padaamal.. nama -ananya saranathvam–vera pukal illai.. avanaiye patri–yaar yenakku nin paathame saranaaka thanthu olinthaay.. unakku kai maaru ontru ilen.. aaviyum unathe– un thiruvadikale pukal/ ubaayam..athuve unnai adaivikkum vali.. yenakku naan allen– unakku thaan –vilakinathu thaan.. irandaavathu than adaiya varum..naarayana- bakavath kainkaryam-ananya bokyathvam–kalyaana gunankalai anubavippathe bokyam.

.chithra roobaththil poom kovalooril– anaivarum thiru vadiyil akappaattaarkal/ padikku aniyaaka . nin paatha pankayame thalaikku aniyaay.. theendi soththai pidikiraan mosham tharukiraan.. aadshiyil thodarchi nantru avathariththu arikkai vidukiraan..thaanaka valarnthu nam mel thiruvadi.. ananyaarka seshathvam than adaiye pulappadum.. thiru polintha sevadi yen senniyil mel poriththaay- paasuram sevithathum araiyar sadaari saathippaar.. malai pola naam iruppom.. kedkaamale kodi naattinaan paandiyan.. naan paandiya thesa rajan-thodarbu saatharana– imaya malai meen kodi nattu vai kedkkaamal vaithtghaan. kedkkumgnaanam illai..vadsalai yaana maathaa kulanthaiyai anaiththu paduthu kondaar pola..kedkaathu purinthu kollaathu nantr sollaathu..thiruvadi vaiththaay yentru pallaandum paada maattom.. kolam paarthaal seshathvam theriyum..

nama sabthaartham- pitharam anaththaiyum tholaiththu avanaiye –loka vikraanthane un thiruvadikale ubaayam..nadu sabtham ubaayam sollum. karma gnaana yokam panni adaiya mudiyaathu.. thiru vadikale ubaayam.. ananya saranathvam–ulakam alantha pon adiyai adainthu uynthen..oru thiru vadi neetti/ oru theivam kaluvi/ oru theivam thalai neetti kondu irukka -valathu thiru vadi mel-aayan/ thaadaalanukku maatri..idathu thiru vadiyaale mel.. kaakaasuranukku ponathu idathu kan pochchu.. idathu thaan mel ponathu..sivathvam petraan sivan iththaal. ananya saranathvam therinthu kondom

thiru vadi anubhavam namaami naarayana patha pankajam– kainkaryam panni kalyana kunam anubavikkanum. ithuve purushaartham.. ananya bokyathvam..saasthrame avanaianubavikka -ongi ulaku alantha uththaman..moontru kaaranam paarthom..kidu kidu valarnthaar.surukku vaarai intriye surunkinaay.. manthaaram -thraayathe mantharam sollubavanai kaakkukirathu manthram. ithanaal avanum manthram.. thiru manthramum kaakkum..vyaathi  neenkum. pancham pokum thiruttu pokum..om kaaram artham thirutty nama pancham narayana vyaathi..thiruttu avan soththai nammathu-pirar nan porula–aathma abakariththal periya thiruttu- ananyaarka seshathvam-therinthu thiruttu pokum.. pancham– karma gnaana yokam illaamai. avan thiruvadiye saranam pancham panchaay paranthu pokum nama sabthathaal.. narayana vyaathi kandathai anubavika aasai –avanai anubaviththu vyaathi pokki kollanum. moontru theemai poka mum maari poliya moovadi..therinthu kolla thiru vikramane pukal..thrai vethankalum yettu yeluththil adankum. thaali kodi pola thiru manthram..8 ilai moontru saradu..varna thevan uthava vanthaan.sri vaikundam-thiru paarkadal -yesha nayana srimaan- narayanane /shree ranam- paar kadalul paiya thuyintra paraman.. naaka paryankal yelunthu mada mathurai- maayanai mannu vada mathurai manithanai paasuram..aakatho mathyraa pureem..naduvil -thiru vikraman. raman .. 3/4/5 vibavam patriyathu..yevam pancha pirakaaram.. antharyami archai..para vyooka vibava.. antharyamiyai para -paarkka mudiyaathu/ vibavaththukku archai pirathi nithi. ramar narasimkar pirathi nithi kallum kanakadalum vaikuntha maa naadum pul yentru olinthana ..

aali malai kannaa-ontru neer kai karavel..pathma naaban -uyarvara vuyarum perum thiralon.. thaamotharan  aduththu naabi iduppum pakkam.. gunam parathvamum sowlapyamum sollum.. uyara uyara -avan oruvan thaan than uyrathai thaane uyarthik kolvaan..thava rasa -raja illai vaidanavane..parpa naaban..padantha parpa naabaa vo padma paathaa vo.. pathmathai than idam konda naabi..alaku/parathvam parai saaththum paraath paran..yen aranthu in amuthar ..koppoolil yelu kamalam -poo alakar.. yelunthu kondey yeluntha yela pokum poo- moontrukkum sernthu ..yen arankaththu -mama naatha yenkiraar Raamanujarum..arjunan mandabam kili mandabathukku mel pakal paththu..9 manikku araiyar sevai..7 manikku purappaadi iraa pathu 12 manikku purappaadu.. vaikunda vaasal– soothrathaayi naadakam nadaththuvaar.. jeevaathma mukthan aavathai nadaththi kaatta..nam pola vesham nadaththi kaattu kiraar. viraja nathi -nintru – vaikunda vaasal munbu- veli pakkam sevaarthikal/ brahma alankaaram pannuvathu pola yeera vasthram kalainthu puthu vasthram samarpiththu kondu..usaththi sevai -masthaka kathi-mun pakkaththil thookki -iranki- chandra push karani thaandi.. aayira kaal mandabaththil veli manal veliyil asai pottu sevai -anaivarukkum– vanthaay pola vaaraathaay –lasham janankalum namakkaaka vanthu sevai -rathnaanki. melisu thuni veliyil..ullukul irukkum rathnaankiyum sevai tharum.. thiru maa mani mandabaththil irunthu thiru vaay moli -araiyar sevai.. rishba kathi–aarya battaal- veenai yekaantham undu iravil.. raja sevakar uduppu. kulaay saaththi porvai- abaya hasthamum sevai aakum..kaiyil pidiththa thivyaa aythankalum..namakku thanjam..periya thiru naal/ver patru..poy anubavaththi aanantham adaiyanum..booloka vaikundam -ontre -para vaasuthevan pirath yadsha vaikundam– periya perumaalin koppoolil poo illai- uooli muthalvan pol mey karththu ..srushtikka piramanai padaiththaan-kamala aasanathil iruppaar..visva roobaththil kandaar..alakum parathvamum. alaku vellam- amirtha rasa vekam-mookin alaku thiru kaathu alaku piraatti alaku sernthu kilai aruvi.. kreedam irunthu odi vara -malai arivi keeley sama thalaththil pattu therikkum kuttaiyaaka thenkum odum.. iduppu sumathyamaa -siruthathaal -suli -koppool –aavartha pathmanaaba -sakasra thala padmam-kaanthi lashmi -naabi kamalaththai aasanam aakki koduththaan..brahma muthal kulanthai..thiru vanantha puram thiru vaattaaru-irandum.. muthalil kamala poo undu -kettu vaanavarkal sevikku iniya sensolle yentru kedppaar ..vithai -ulakaththai radshiththu -vayitril vaiththu ippoluthu vlara -undaanai or yel undaay.. beejam– mele mulaikka -naabi-kamalam-brahmam..naabi thaan moola kaaranam. mevi tholum–aathikku yellaam naabil kamalam muthal kilanku 10-10 ..perumai athanaiyum sernthu alakaakavum kalantha yetram.. naduvil irunthu mel keel avayava sobaikalai oru sera -thiru venkadsththaan naduvaaka nintru vaanavarm naamum sevikka iruppathu pola..vyasti srushtti samastha srushtti..naan mukanai naarayanan padaiththaan sinthaamal kolmin..muthum akappada karanthu or aal ilai serntha -thani muthal kadavul..visva roobam paarthu payanthaan arjunan..

maayan- seshithankal kondavan–manni iruthal =pokaamal iruththal..yamunai thuraivan-kannan thiru naamaththai naatha munikal than peranukku vaiththaar..yeentru kodutha vuoor kaattu mannaar kovil.. yaamu naacharyar-aala vanthaar.. sthothra rathnam chathusloki -nithya kranthankal..thooya malar -saathvika -pirathi palan karuthaamal..muk karanankalum yeedu padanum.. boomi piraatti petra ubathesaththai namakku arulukiraall. theeyinil thoosaakum- poya pillaiyum pukutharuvaan intranavum.. neeraada poka kooppiittu/ sayya vandiyavai solli/ shemam urookku/ naankaavathu paasuraththil varana thevanukku nyamiththaal/ einthaavathil- kodichu nombu panna -thadankal varumaa -kannan kaariyam ithu.. vasistar -pola illai.. avan pirathyanam.. karthithva puthi vittu avan seyalai avan pannukiraan..

Aalvaar emberumaan thiru vadikale saranam..

திவ்ய பிரபந்த பாசுர படி ஸ்ரீ ராமாயணம் -4-ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

December 18, 2010

ஆயுஷ்மான்-ஆசீர்வாதம் பண்ணுகிறார் ஜடாயு..வனமர்வு வைதேகி பிரியல் உற்று-குலேசெகரர் பாசுரம்..மோஷ பிரதன் ராமன்  பார்த்தோம்..சபரி தந்த கனி வுவந்து ..குகன் கொடுத்த கனிகளை திருப்பி கொடுத்தவன்-இவள் கொடுத்ததை ஆச்சர்ய நியமனத்துடன் சமர்ப்பித்தால் ஏற்று கொண்டோம்.. அவரை நாம் தேவர் என்று அஞ்சினோம்.. விஷ்ணு சித்தர் தங்கள் தேவரை  வல்ல பரிசு வருவிப்பரேல் அது காண்டுமே ..கொடு மா வினையேன்- பாகவத பிரபாவம் கடைசியில் தெரிந்து கொண்டதால்- நீராட போதுவீர் என்றாளே முதலிலே ஆண்டாள்..குருவின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளணும்..இவன் முன் இடும் அவர்களை அவன் முன் இடுவது..சர்வ சக்தன் சர்வக்ஜன் குற்றேவல் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது -கொடுத்தே ஆகணும் இதை கேட்கணும். தடுத்து வளைத்து பயம் என்பதால் ஆச்சார்யர் மூலம்- தம் தம் குற்றங்களை சமிப்பிக்கைகாக ..ஜன்ம கர்ம அவித்யை அகன்று பூதை ஆனேன் உன் கடாஷத்தால் என்று –பாவ சுத்தி..ஆரண்ய காண்டம் பார்த்தோம்..கிஷ்கிந்தா  காண்டம் பார்ப்போம் ..ஹம்பி -மதங்க முனிவர் ஆஸ்ரமம்..பம்பா சரஸ் ஏரி உண்டு..பஞ்சவடி நாசிக் /நடுவில் ஜடாயு மோஷம்..ரிஷ்யமுகம் பர்வதம் ..வனமருவு கவி அரசன் கபி-குரங்கரசன் /ஆரிய சிதைவு/பெருமாள் திரு மொழி-ராமனை சந்தித்த உடனரசன் ஆனான் .காதல் கொண்டு வாலியை கொன்று பெருமாள் திரு மொழி 10–௦-6- தான மறவு வைதேகி பிரியல் உற்று தளர்வு எய்தி ..வன மருவு ..காதல் கொண்டு-கை பிடித்த பிடி உசந்ததாக இருந்ததால் தோழமை என்று சொல்லாமல் காதல்..சொவ்சீல்யதுக்கு அடுத்த உதாரணம்..

இருவராய் வந்தார்-சார்ங்கம் உடையவன் ..கோலார்ந்த நெடும் சார்ங்கம்-.சிலை இலங்கு பொன் ஆழி  திண படை-முதலில் சார்ங்கம் சொன்ன குலேசேகரர் திரு மங்கை பாசுரங்கள்..தானான தன்மை இன்றி சந்நியாசி வேஷம் திருவடியும் -ராவணன் போல- நம்ப வைக்க-வேஷம்..சேவித்த– உடன் உடல் உருக -பிரம்மா ஞானம் கிட்டும் தெரிந்து கொள்வாய்..என்பு உருகி அன்பு பெருகும் கண்ட உடன் அவனே பிரமம்.. தொல் வினை அகற்றி தென் புலத்து அன்றி மீளா நெறி -அளிப்பவன் இவனே- ரஷகத்வம்…கிம் அர்த்தம் நகி பூஷணம்-கலன் அணியாது அங்கங்கள் அழகு மாறி-பார்த்தோம்…ஆ ஜானு பாகு -. பூர்ண அழகை காட்டி நீசன் என்னை மாற்ற வந்தாயா –சௌந்தர்ய பிரசன்னம்.–வயிறு  பிடித்தார் ஒன்றும் ஆகாமல் இருக்க பல்லாண்டு  அருளினார்..போக்யத்வம் உண்டு  என்பதை கண்டார்..பிஷா  ரூபம் பரித்யஜ்ய -வானர ரூபம் கொண்டு…பாவி நீ என்று ஓன்று சொல்லாய் பாவியேன் காண வந்தே பேச முடியவில்லை அவனுக்கு -நான் கொடுத்த ஞானம் கொண்டு பாபம் போக்கி கொள்ள என்ன மாயம் . -ஆழ்வார் ..தன வீட்டார்களை பட்டினி இட்டு விருந்தோம்பல் செய்வது போல அவருக்கு அனுபவம் கொடுக்காமல் இருந்தான் ..சுருக்கம் ஆழ்ந்த பொருள் அடுத்த கேள்வி கேட்க்க தேவை இன்றி பேசினார் நவ வியாகரண பண்டிதர்..

விரிஞ்சனோ விடவலானோ ..வாக்மீ ஸ்ரீ மான் –சுற்றம் எல்லாம் பின் தொடர- சுக்ரீவனுக்கு மந்த்ரி வந்து இருக்கிறான்..தான் பேச வில்லை..சூர்பணகை இளவரசி என்றதால் தானே பேசினான்.. சுமந்த்ரன் இல்லையே எல்லாம் நீ தானே லஷ்மணன் .சகஸ்ர வதன -ஆயிரம் நாக்கு கொண்டவன்..10 ச்லோகத்தாலே  திருவடி வாக் சாமர்தம் பேசுகிறார் ராமர் -ரிக் யசுர் சாம வேதம் படிக்காத போனால் இப்படி பேசி இருக்க மாட்டான்-எதிர் மறை பேச்சு நிச்சய பேச்சு– வினயம் -ரிக்  வேதத்தால் /கோர்வை தடங்கல் இல்லை-யஜுர் வேதத்தால்   தாரண சக்தி/

சாம வதம்  தெரிந்தவன் இனிமை பேச்சு /அங்கங்கள் வியாகரணம்-பதங்கள் சேர்க்கை  /சிஷை அசரம் /வார்த்தை கோர்வை வரும்.. அப சப்தம் ஒன்றும் இல்லை பொற் குற்றம் சொல் குற்றம் இல்லை .ஒரே சுரத்துடன் பேசினான் ..அவிச்தரம் ..அவிலம்பித்த அதி அத்புதம் 108க்ரந்தங்கள் திரு மந்த்ரம் அறிய /125000 ஸ்லோகங்கள் மகா பாரதம்  அப்படியும் இப்படியும் இன்றி -/45 பாசுரங்கள் திரு மாலை போல பேசினார்..எழுதி வைக்காமல் பேசினார்- லிகித பாடக ..

ஒன்றும் இல்லை-தலைப்பில்  ஸ்ரீனிவாச சாச்த்ரிபேச இந்த பாரத தேசம் இன்றி ஒன்றும் இல்லை பேசினாரே /உடுக்கை சுரம் கொடுத்தது..முகம் விகாரம் இன்றி பேசினார் ..அஷ்ட புஜ-வாய் திறந்து ஓன்று பணித்தது ஓன்று -வஞ்சி மருங்குல் நெருங்க நோக்கி-நாயகன் சொனதை தாயிடம் சொல்ல கூடாது என்று ஓன்று -நிஜமாகவே சொன்னது கேட்க்கவில்லை வாய் திறந்து பார்த்த அழகில் மெய் மறந்து/விரோதி கேட்டாலும் தூக்கிய கத்தி நழுவி விழும் ஜாக்கிரதையா பேசணும் என்றான் .. வூர் சொல்லும் தம்பி நான்/ குணத்துக்கு தோற்ற அடிமை /லோக நாதன் முன் உங்களை நாதனாக கொள்ள வந்து இருக்கிறான்..துர் தசை ..காலில் விழுந்தவனை காக்க  விலை -உன் மனைவியை தீண்டினான். வாத மா மகன் மற் கடம் விலங்கு மற்று ஓர் சாதி -அன்யோன்யம் –நரேந்த்திரன் வானரேந்தன் உடன் தோழமை -காதல்- பார்த்தும் திருப்தி ஏற்பட வில்லையாம்-அப்படி பார்த்து-இருத்தும் வியந்து –கருத்தை உற வீற்று இருந்தான் கண்டு கொண்டே -பார்த்து கொண்டே இருந்தானாம் –பராங்குசனை–மராமரம் ஏழு எய்தி ..ராமனுக்கும் பரிச்சையா-பயம் போக்க கட்ட காட்ட மேலும் பயம் பெரிய ஆழ்வாருக்கு ..தோளை கட்டி பயம் போக்க பார்த்தார் அவற்றின் அழகை கண்டு  பயந்து பல்லாண்டு அருளினார்..  காய்ந்த சரீரம் தூக்கி எடுத்தது முதல் பரிட்சை  ..சினையே –ஏழும் எய்தாய் ஸ்ரீதரா ..மராமரம் பெரிய திரு மொழி திவ்ய தேசம் இல்லாத பதிகம் 5-5-2 திரு வேங்கடம் என்றதும் பட்டர் திருவரங்கத்தில் -வேருவாதாள் வாய் –விரவி  வேங்கடமே வேங்கடமே -என்கின்றாளால் –தாய் பாவனையில் அருளிய பாசுரம்..காது கேட்க்க வில்லை –கலையாளா அகல் அல்குல் கன வளையும் கை ஆளா என் செய்கேன் நான்-விலை ஆளா அடியேன் வேண்டிதியோ -வேண்டாயோ கைங்கர்யம் கொள்ள போகிறாயா இல்லையா/ மெய்ய மலை ஆளன்- சத்யன்-வானவர் தம் தலை ஆளன் மரா மரம் எழ எய்த வென்றி சிலை ஆளன் –வீரம் உள்ளவன் காதலை சேர்த்து கொள்ள வில்லை அம்மனைமீர் என் செய்கேன்../உருத்தேடு வாலி  மார்பில்-பெரிய திரு மொழி  4-6-3 மார்பில் –தாரை ஆபத்துக்கு புகழ் இடம் யசஸ் பெற புகழ் இடம் ராமன் இடம் கூட்டம் -அங்கு நாமி பலம் இங்கு நாமம் பலம்- ஆவலிப்பு உடை -இருவரும் ஓன்று போல இருக்க-அடி பட்டு சுக்ரீவன் வர -புஷ்ப மாலை போட்டு மறு படியும் போக. மறைந்து இருந்து அம்பால்-ஒரு கணை உருவ ஒட்டி கருத்துடை தம்பிக்கு இன்ப  கதிர் முடி அரசு அளித்து வானரர் கோன் உடன் இருந்து வைதேகி தனை தேட ….காநிதாயம் பூமி தாயம் போல ஆறு கேள்விகள் கேட்டான் வாலி..மால்யமானில் இருந்து மறந்து போக..

வாலி அனுப்பிய பாதை மூட வில்லை….லஷ்மணன் வார்த்தை சொல்ல போக தாரை வந்து காமம் கூடாது என்றீறேர் கோபம் கூடுமா -விச்வமித்ரர் கதை- தெற்கு போய் குழந்தை பெற்றார் வடக்கு போய் சாபம் கொடுத்தார். குனிந்தான். மர்மம் தெரிந்தவர்..ராமனை பிரிந்து கொஞ்சம் கூட -நிமிர்ந்து கைம்பெண் கோலம் பார்த்து தாயை நினைந்து நைந்து உருகினான் -கம்பர் மாற்றி அருளினார்.

பெரிய ஆழ்வார் திரு மொழி 3-10 அடையாள பதிகம்..மல்லிகை மாலை கொண்டு அங்கு ஆரததும் ஓர் அடையாளம்- வால்மீகி விட்டு போன விக்ரமங்கள் ஒன்றும்  ஒழியாமல் –என் நெஞ்சகத்தில் எழுதி கொண்டேன்-அதற்க்கு இதுவும் சாட்சி..ஓத புகழ் வானவர் கோன் உடன் இருந்து வைதேகி உனை  தேட அத்தைய  சீர் அயோத்தியர் கோன்–திரள் விளங்கு மாருதியும் –மாயோன் தூது உரைத்தல் செப்ப ..

கோதாவரி நீச்சல் போட்டி கதை நினைந்து பேசி கொண்டார்கள் ராமனும் லஷ்மணனும்..பததின்னிக்கு தொர்ப்பான் பரம ரசிகன்..நித்யம் பாதார விந்தனத்தை  சேவித்து நூபுரம் அடையாளம் தெரிந்து–

ஏழு- சப்த சமுத்ரங்கள் சந்தஸ் கன்னிகைகள்..லோகங்கள் -ஏழு ஏழு இருந்தவைகள் பயந்தனவாம் –அடியவர்களுக்கு  அவன் கொடுக்கும் விசுவாசம். பெரிய திரு மொழி .-4-6-3/திரு காவளம் பாடி- சரணா கதி பத்தில் ஓன்று இது ..உருதேழு வாலி மார்பில் ஒரு கணை உருவ ஒட்டி கருத்துடை  தம்பிக்கு கதிர் முடி அரசு அளித்து -ஏற்ற  அரசன்-அவன் தம்பிக்கு அரசு ஈந்தான்-சிங்கம் ஆண்ட இடத்தில் சிங்கம்/யானை /புலி/ மான் பேடை போல வைக்கலாமா ?..ராகவன் சுக்ரீவனை ஏ நிறுத்தினான் -ஏகாரம் முடியாது இருந்தாலும் நிறுத்தினான்.. அவனையும் ஆள வைக்கும் அளவு திறமை உடைய சக்கரவர்த்தி இவன்–ரகு குளத்தில் பிறந்தவன்-இஷ்வாகு முதல் இப்படி தான்..வாலி வத சமாதானம் ..தாரை வாழ்த்தினாள்-சத்ய சம்பன்னன் -பிரிய தர்சனன்..வாய்மையும்  மரபையும் காக்கும் தசரத குல தோன்றல்..saritha வரதன்-சரித்ரம் எழுத வால்மீகி/வியாசர் ..பரதன் முன் தோன்றினையே- அடுத்து- உலகம் புகழும் பெருமை பரத பிரபாவம்..ராம பக்திக்கு முதல் திரிஷ்டாந்தமே பரதன் தானே..அரக்கன்- உன் மனைவியை கொண்டு போனதால் குரக்கின அரசை கொல்வதுவா மனு நிதி கூறிற்றோ….பீடிகை -வாலி..

முன் பின் தெரியாது ஏன்  கொன்றாய்/ காணி தாயம் பூமி பகை இல்லையே /மறைந்து இருந்தது எதற்கு/ அடுத்தவனை கொல்லும் பொழுது ஏன் கொன்றாய் /வனத்தில் திரியும் .நகரம் வானரம்-நரம்../மிருகம் வேட்டை தோலுக்கு நகம் ரோமதுக்கு  மாமிசத்துக்கு /உடும்பு பன்றி/புலி நகம்/யானை முடி/மான் தோல் புலி தோல்/பிராமணன் பசு மாட்டை ஸ்திரீ வதம் பண்ணுபவர்கள் நரகத்துக்கு போவார்கள் நான் தப்பு ஒன்றும் பண்ண வில்லையே என்கிறான் வாலி ..பூர்வ பஷம்–நிதானமாக அனைத்தையும் கேட்டு பின் ராமன் பதில் சொல்கிறான்.. பீஷ்மர் இடமும் ஆறு கேள்வி.. -சௌநகர் முதலானோரும் ஆறு கேள்விகள் கேட்டார்கள்.. பரத பரதந்த்ரன் -இஷ்வாகு சேர்ந்தது இந்த பூமி..சைல வனம் காடு நதி கல் அனைத்தும்..பரதன் வைத்த தொண்டன் அவன் -சத்யவான் ருஜூ- – ஏவி இருக்கிறான் பணி செய்ய வந்தேன்..முன் பின் தெரிந்து தான் தண்டிகனுமா ..தண்டிக்க முன் வர வேண்டாமே கத்தி சண்டை போட வேண்டாமே..மிருக வேட்டைக்கோ தண்டனைக்கோ முன் வர வேண்டாமே..நீ மிருகம் குற்றம் புரிந்த பிரஜை/எந்த குற்றம்-ப்வயிற்றில் பிறந்த பெண் தம்பி மனைவி சகோதரி -தவறு புரிந்தவனை விசாரணை இன்றி கழுத்தை சீவி விடலாம்..குற்றவாளி யார் என்றலும் தண்டனை ஜாதி வித்யாசம் பார்க்க வேண்டாம்..வேட்டை ஆட வில்லை தவறுக்கு தண்டனை கொடுத்தேன் ..

ராம..தனி பெரும் பதத்தை.. மூல மந்த்ரம் .-கண்டான் பாணத்தில் .ஆவியை சனகன் பெற்ற  அன்னத்தை அமுதில் வந்த தேவியை பரிந்தனை– மர்மம் சொன்னான்..வரம் கேட்டான்.. -தன முனை கொல்விதணன் நிந்தித்தால் தடுப்பை -வெற்று அரசை எடுத்து கொண்டு வீட்டு அரசு வாங்கி கொடுத்தான் -கூரத் ஆழ்வானை போல –

நாலூரானுக்கும் வாங்கி கொடுத்தார்..அங்கதனக்கு அபயம் கொடு..இராவணன் நண்பன் வாலி- விரோதம் இதனால்.. வாலி விரோதி சுக்ரீவன் அதனால் நண்பன்..ராமம் ராமனுஜன்-தம்பி லஷ்மணன்  சைவ சுக்ரீவனையும் கண்டாள் தாரை..எட்டு வார்த்தையால் கொண்டாடினாள் தும்-நீ -பவான் தேவரீர் சொல்ல வில்லை..காண்டீபம் திட்டினவனை நெருப்பில் தீக்கிரை- யுதிஷ்ட்ரரை தும் தும் ஆசை தீர சொல்லு கொல்வதற்கு சமம்..-கண்ணன்./இங்கு தாரை சொன்னது -தன பர்தா மேல் இருந்த பெருமை மதிப்பால் சொன்ன வார்த்தை./குணங்களை கொண்டாட போகிறாள் அந்த வஸ்துவை .நீ புத்திக்கு எட்டாதவன்..மொழியை கடக்கும் பெரும் புகழான்-நேராக தெரிந்து- நீ- புத்தியால் அளவு இட முடியாதவன்.. பார்த்த வஸ்துவை தெரியாது புரிய வில்லை பொன்னார் சார்ங்கம் உடைய அடிகளை இன்னார் என்று அறியேன்…-நீதி நீதி என்ன படியாலும் தெரிந்து கொள்ள இயலாது என்று தெரிந்தவன் உண்மையில் அறிந்து கொண்டவன் ஆகிறான்-தெரியாது என்பவன் பரம ஞானி ..அப்ரமேயச்ய அஷய கீர்தியச்ய ..

வேத வேதாங்களே தெரிந்து கொள்ள  முடியாது -ஆனந்த குணம் ஒன்றையே அளக்க முடிய வில்லை../உனக்கே உன் பெருமைதெரியாது.. தனக்கி தன தன்மை அறிவு அறியான்..-அக்ஜ்ஞானன்  உனக்கும் உண்டு.. உன் பெருமைக்கே எல்லை தெரியாதவன் என்பதால்..இல்லாத வஸ்துவை -ஆகச தாமரை முயல் கொம்பு- தெரியாததால் -எல்லையும் இல்லை- தப்பு இல்லை..இந்த்ரியங்கள் மனசுக்கு அப்பால் பட்டவன் நீ..எளிமையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது..தாமோதரனை ஆமோதரம் அறிய -இடைச்சியால் கட்டு பட்டு அடி பட்டவனையே தெரிந்து கொள்ள முடிய வில்லையே..குச்சி வடை கதை..குச்சியை காணும்.. தண்டம் அபுபூபம் =வடை../கால தேச வஸ்துவால் வரை அறுக்க முடியாதவன்..திரி வித பரிச்சேத ரகிதன்..நெருங்க முடியாதவன். நித்யம் விபும்  சர்வ கதம் சு -சூஷ்மம் /உடன் மிசை உயிர்  என கரந்து எங்கும் பரந்துளன்..பெரிய  வஸ்துவை விட பெரியவன் சிறிய வஸ்துவை விட சின்னவன்..எடுத்து காட்டு காட்ட முடியாது ..நெல்லை நுனி நூறாக்கி அதை நூறாக்கி தலை கீழே வைத்தால் அதில்  உள்ள ஆத்மாவில் நித்யர்கள் உடன் சேர்ந்து வந்து பரந்து இருப்பான் ..பரவை திரை பல மோத பள்ளி கொள்கின்றான் ..ஜிதேந்திரியன்-நமிந்த்ரியங்களையும் ஜெயித்தவன்.. பெண் ஆசை மண் ஆசையும் இல்லாதவன்..

உத்தம தார்மிகன்..அதமன்/ மத்யமன் / உத்தமன்.. அழித்து கொண்டு சுக்ரீவன் காரியம் பார்த்தாயே..ஞாநிகாட்டும் அன்பை காட்ட முடிய வில்லை/ஓங்கி உலகு அளந்த உத்தமன்/ அஷய கீர்த்தி-சேட்பால்–சிசுபாலன்–கீழ்மை வசவுகளையே வையும்..பகவத் நிந்தனதுக்கு நிதி வைப்பார் கூட செவி சுடும் வசவு..சாமர்தியன்– கூட்டு புஷ்ப மாலை போட்டு ..பொறுமை படைத்தவன்- வாலி போனதும் கதறி அழுதான் நண்பன் சகோதரன். பொன்னன் என்று .. ராஜ நீதிக்கு தண்டனை கொடுத்தாய்..செவ்வரி ஓடி நீண்ட அப் பெரியவாய கண்கள்..ஜிதந்தே புண்டரீகாஷா–லஷ்மனை வைத்து பட்டாபிஷேகம். கார்காலம் நான்கு மாதங்கள். மால்யமானில் விரக தாபம்..அந்தி காவலன் –மந்த மாருதம் வாடை-வடக்கு  காற்று/ தென்றல்-தெற்கு காற்று /67 கோடி வானர .. பெருமாள் திரு மொழி – 3-10 வானர கோன் -திரு வேங்கடம்-தேட வேண்டாம்..

பெண்ணை ஆறு–வென கங்கை ஆற்றை   .கம்பர்/விந்தய பர்வதம் சொல்லி கீழே கோதாவரி. –சுயம் பிரபா பார்த்தாள்–சம்பாதி இருக்கும் இடம் வந்தார் சிறகுகள் விரித்து -சூரியன் ஒளியால்.-ராம சரித்ரம் கேட்டு மலர -மகேந்திர கிரி–திரு குறுங்குடி..ராம மோதிரம் கொண்டு காரியம் கர்த்தும் அதிகாரி ..அடையாளம் சொல்லி–திரு கல்யாணம் பொழுது.. அன்ன பார்வை தோத்து விடும் என்று கண்ணால் சொன்னேன் -சொல்லி அனுப்பினான்..கண்ணனுக்கு ஆம் அது காமம்…எதி ராஜர்..அரங்கம் என்றால் மயலே பெருகும்.. வைதிக காமம்..வில்லை முறிக்கும் பொழுது –சீதை மனசால் நினைத்ததை கண்ணால் நான் தான் முறிப்பேன்..அத்தகு சீர் அயோத்தியர் கோன் அடையாளம் இவை மொழிந்தான் ..உடுத்து கலந்த ….விடுத்த திசை கருமம் திருத்தி  -திரு பல்லாண்டு பாசுரம்..நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் சேர்த்து செய்யணும்..இவனின் பலாபலம் தெரிந்து கொண்டு –பெருமாள் திரு மொழி 10 -11திறல் விளங்கு மாருதியும் மாயோன் தூது உரைப்ப-பெரிய திரு மொழி  7-8-1 திரு அழுந்தூர்  பாசுரம் வரி அரவின் அணை துயிலும் மாயோன்- என்ன மாயம்-வேணும் என்று ஹனுமானை தேர்ந்து எடுத்த  மாயம் திரு வாய் மொழி . 7-5-தெளி விசும்பு தீ வினையேன். மனத்து உறையும் . என் தூது உறைதல் செப்புமினே-திரு மூழி களம் பாசுரம்..ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்..

திவ்ய பிரபந்த பாசுர படி ஸ்ரீ ராமாயணம் -3-ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

December 17, 2010
 
 
 10௦ 1/2 வருஷம் இருந்தார் பஞ்சவடி/நாசிக்- மூக்கு அறுத்த இடம்..பத்ராசலம் அருகிலும் பஞ்சவடி இருக்கிறது…அஹோபிலம் வழியாக மதங்க முனி ஆஸ்ரமம்- சபரி இருந்த இடம்.–கபந்தன் காட்டி கொடுத்தான் -கிச்கிந்தையில் சந்தேகம் இல்லை ஹம்பி பக்கம் பம்பா சரோவர் இருக்கும் இடம். ரிஷ்ய முக பர்வதம் உண்டு..–விராதனைமுடித்து.. பெரிய திரு மொழி 346 வெண் கண் விராதனுக்கு வில் குனித்து விண்ணவர் கோன் தாள் அணைவீர்.. காழி சீர் விண்ணகரம் சேர்மினே.. வாலி  மாழ படர் வனத்து கபந்தன் ..–தும்புரு சாப விமோசனம் விராதன் -ஸ்தோத்ரம் பண்ணுகிறான். கிடந்தது . கரக்கும் உமிழும் பாற் என்னும் மடந்தையை மால் செய்யும் மால்/அறிந்தால் சீறாளோ..ஜகத் காரண பூதன் ராமன் என்று அறுதி இடுகிறான் விராதன்…தாடாளன் . சரபங்கர் முனி- இந்த்ரன் இருக்கிறான் உள்ளே -சத்யா லோகம் வர சொல்ல-தீ மூட்டி மோஷம் வியாஜ்யம் தீ பஞ்சு போல பாபம் தூசாகி போயின..சரபங்கன் மோஷம் அடைய.. அகஸ்தியர் பெருமாள் திரு மொழி 10௦-5-விராதை கொன்று –தலை வணக்கி கை கூப்பி ஏத்த வல்லார் திரியதால் தவம் உடைத்து தாரணி…வண்  தமிழ் மா முனி -அகஸ்தியர்-மனு குலத்தார் தங்கள் கோவே -வில்லை பிடி வாளையும் வில்லையும் ..வண்மை-அர்த்தம் சுலபமாக கொடுப்பதால் தமிழ் வண்மை கொண்டது…பஞ்சவடி போய் சேர்ந்தார்..

நாசிக் பக்கம் பஞ்சவடி-துர் நாற்றம் சாலைகள் கழிவு..-திரு மெய்யம்- குடவரை கோவில்-திரு பணி கூட பண்ண முடியாது…குண்டங்கள் உண்டு பல பஞ்சவடியில்..வட வருஷங்கள் ஐந்து உண்டு..

பரன சாலை அமைக்க சொன்ன இடம் நீ எங்கு சந்தொஷிப்பாயோ சீதை எங்கு மகிழ்வாலோ நான் எங்கு ஆனந்தமோ- அழ ஆரம்பித்தான்.. அனுபவிக்க படும் பொருளில் தான் ஆசை புஷ்பம் சந்தனம் போல இருக்க தான் ஆசை லஷ்மணுக்கு.. ஞானம் இருந்தால் தான் வரும்

அவன் நம்மை அனுபவிக்கிறான்-போக்யத்வம்-சீரியது-இது பிறர்க்கு  என்றே இருக்கும்..பர மாதமா தனக்கு என்றே இருப்பன் சித் தனக்கும் பிறர்க்குமாய் இருப்பன் -முதல் நிலை…அவன் ஆனந்ததுக்கே இருக்கணும்..அசித் போல இருக்கணும்.. ஞானம் இருந்தாலும்.அவனால் அனுபவிக்க படுபவனே இருக்கணும் ..தனேகேயாக எனை கொள்ளும் ஈதே -தலையில் தனித்து ஆனந்தம் ஏற்றாதே -லஷ்மணன்.. அனைத்து கொண்டான் பாவம் நன்றி தர்மம்  அனைத்தும் தெரிந்து பர்ண சாலை கட்டினான்..ஆச்சர்யர்க்கு சிஷ்யர்– பர்தா-பத்தி போல/ ஆத்மா சரீரம் போல சொன்னதை செய்வாள் பத்னி நினைப்பதை செய்யணும் சரீரம் போல இரண்டாவது நிலை ..நினைவாகவே இருக்கணும் மூன்றாவது படி ஆழ்வானும் ஆண்டானும் – மனசுக்கு நினைவை போல..-சீதைக்கு ஏகாந்தமாக இருக்க தனி உள் கட்டி இருந்தான்..நதி தீர்த்தம் எதிர் நோக்கி-தீர்த்தம்-பண்ணனும்..

பரதனுக்கு குளிருமே- கஷ்டம் போய் வருகிறேன் என்றான் ராமன்- இப்படி பட்ட பரதன் கைகேயிக்கு பிறந்து இருக்க வேண்டாம் மத்திய நாச்சியாரை  பேசாதே.-விரக தாபத்தாலே சுடும்.. சரயு நதி நீரையும் சுட வைப்பானாம்..என்று பரதன் சத்ருக்னன் உன் உடன் சேர போகிறேன்-சேராத பொழுது சேர்ந்தும் சேராமைக்கு சமம்..அடியவர் ஒருவன் பிரிந்தால்..செஷத்வத்தின் பூர்த்தி லஷ்மணன்..ஆஜமாக எதிர்சயாய் சூர் பனகை -ஹாஸ்ய ரசம் இங்கு வைத்தார் வால்மீகி..சுமுகம் துர் முகி/ விருத்தம் மத்யம் இடை சிறுது ராமன் மகோதரி- பெரிய உடம்பு  சு கேசம் தாமரை செம்பட்டை குழல் அவளுக்கு சுசுரம் பேச்சு ராமனுக்கு இவளுக்கு தகரத்தில் ஆணி போல..அக்ருத தாராக-மனைவி இல்லை லஷ்மணனுக்கு என்றான்..

அ சக கருத கூட இல்லை பொருள்..தாசன் நான் அவர் சுவாமி..அதி ரூபா சுந்தரியாக மாற்றி கொண்டாள்-வால்மீகிக்கு தெரிந்தது.. புலன் எழுந்த காமத்தால் தென் இலங்கை.. நல தங்கை -சூர்ப்பம் -முறம் நகை -நகம்..நேர்மை உடன் யார் என்றதும் ஸ்ரீ ராமாயண கதை எல்லாம் சொன்னான். ரிஜு புத்தி..காது மூக்கு போனது-.தங்கையை மூக்கும் தமயனை தலையும் தடிந்த தாசரதி-சிந்த யந்தி மோஷம் பெற்றாள்- குறுக்கே தடுக்க பாகவத அபசாரம் இல்லை..சீதை மூலம் போய் இருந்தால் கதை வேற மாறி இருந்து இருக்கும்..கர தூஷணர்.14000 பேர் சீதைக்கு காவல் லஷ்மணன் ஆசை உடன் சீதை ஆலிங்கனம்..

தன உடைய ஆர்ஜவம் காட்டினான் சூர் பனகை கேட்டதற்கு தன சரிதம் அருளினான்.. புலர்ந்து எழுந்த காமத்தால்- பெரிய திரு மடல் பாசுரம்–அதில் சூர்பனகையை கொண்டாடுகிறார் இதில்..மடல் அருளுவதே -அவனை அச்சுறுத்தி -தன்னை கை கொள்ள வைக்க..பக்தி தோய்ந்த பிர பந்தம் ..கோபத்துடன்-துன்னு சகடத்தால்  புக்க பெரும் சோற்றை முன் இருந்து -பச்யதோகரத்வம்-பார்த்து கொண்டு இருக்க திருடினது போல…. தென் இலங்கை ஆட்டி அரக்கர் குல பாவை -ராவணனையே நிந்தித்தாள் -மன்னன் ராவணன் நல் தங்கை -அவனுக்கு தங்கையாய் இருந்து ராமனை ஆசை பட்டாளே–அதனால் நல் தங்கை   வாள் எய்ற்று-அழகு கூட உண்டு- அழகாய்  இருக்கிறோமா என்று பார்த்தா அனுக்ரகிறான்- அடிமை சம்பந்தத்தால் குட துவக்கு -என்பதால் தானே ..-வழி அல்லா  வழியால் போய் பெற பார்க்கிறோம். பக்தி இருக்கு தா  என்று சொன்னாலே -சொரூப நாசம் – – .ஒரு சர்க்கம் முழுவதும்.. வால்மீகி அருளி இருக்கிறார் ..-.சொர்வெய்து பொன் நிறம் கொண்டு புலன் எழுந்த காமத்தால் –பெருமாளால் கை விட பட்டவர்கள் எல்லாம் ஒரே கோஷ்ட்டி–

துன்னு சுடு சினத்து சூர்  பணகா சோர்வு எய்தி…என்னை போல-பர கால நாயகி நிலை;.. புலன் எழுந்த காமம்- கிடைக்காமல் போனால் வளர்ந்து கொண்டே போகும்..ஐந்தாம் பத்தில் ஐயோ கண்ணா பிரான் அரையோ இனி போனாலே- நன்மையே பெற்றேன். பொலிக பொலிக பதிகத்தில் ஆடி  கண்டோம்..மாசறு ஜோதி 5-3/4/ 5காதலை  வளர்கிறான் ..பேர் அமர் காதல்–வுஊர் முழுவதும் சண்டை விலை விக்கும் காதல்.. அசையாது   இருக்கும் காதல் மூன்றாம் பதிகம்../பின் நின்ற காதல் –எண்ணம் போக மறுக்கிறது ஹிரண்ய கசிபு நகரம் போக நெத்தி இட்டு கொள்ளாமல் முக் காடு போட்டு கொண்டு  கழிய மிக்கதோர் காதல் -கல்யாணி நதி கரைக்கு ராமா நுஜர் இன்றும் எழுந்து அருளும் திரு கோலம் ..செல்வ நாரணன் என்ற சொல் கேட்டாலும் மல்கும் கண் பனி பக்தி இரட்டிப்பானதாம் ..போனாலும் காதல/போகவில்லை /கழிய மிக்கதோர் காதல்/நாள் போக போக மறக்குமா  ..

வளருகிறது..ராமன் துடிகிறான் சீதை பிரிந்து மாசம் போக காதல் பெறுகிறது என்று. லஷ்மணன் இடம் சொல்வது போல … சூர் பனகை புனர்ந்து  எழுந்த காமத்தால்- என்று குற்றம் சுமத்துகிறார்..சீதைக்கு நேர் ஆவான் என்று -.திரு மடல் -பாசுரம்-நிசாசரி -இரவில் சஞ்சரிக்கும் ராஷசி..சதுர்சம மான பார்யை-அத்வீதியமான ராஷசி..ஓர் நிசாசரி/ தன்னை நயந்தாளை- தான் முனிந்து மூக்கு அறிந்து.. ஆசை பட்டவள் மீது ஆசை படாமல் ..சிந்தயந்தி கண்ணனை ஆசை பட பெற்றாளே– அவள் மூலம் போனால் பெற்று இருப்பாளோ -அவளும் நின் ஆகத்து இருப்ப –உன் மனத்தால் என் நினைந்து இருந்தாய்  இடஎந்தை எம்பிரானே  -பேற்றுக்கு அவன் நினைவு தான் முக்கியம் -அவன் நினைவு எப்  போதும் உண்டு — பேரு பெறுவது நம் நினைவு மாறும் பொழுது..குடை பிடித்து இருந்தால் கொட்டும் மழை நனைக்காது..-இரு கை விட்டேனோ த்ரவ்பதியை போல ..

செழும் கடல் அமுதினில் பிறந்த அவளும் நின் ஆகத்து இருப்பதும்  அறிந்தும்  ஆகிலும் ஆசை விடாலாள் –அவளே ஆலிங்கனம் -உம அவள்/ ஆகத்து/ இருந்து/அறிந்து ஆகிலும் -புருஷகார வைபவம் ..பொன் நிறம் கொண்ட -பசல் நோயால்/ சுடு சினத்து சூர் பனகை -பெரிய திரு மடல் பாசுரம்.. கொடி  மூக்கும் காது இரண்டும்- -சிறிய திரு மடல்..கொடி என்று -மாடுயர்  கற்பகத்தின் கொழுந்தோ வலியோ -சமம் என்று -ஐக்கியம்..

மூக்கு அறிந்த குமரனார் சொல்-ராமர் சரம ஸ்லோகம் வலக் கரம் லஷ்மணன்.என்பதால்…கூரார்ந்த வாள்ளால் இறா விடுத்து அவட்கு மூத்தோனை வென் நரகம் சேரா வகையே சிலை குனித்தான்- பட்ட அடி  நரகம் போல. என்பதால்.. பெருமாள் திரு மொழி .10௦-5 கரனோடு தூஷணன் தன உயரை வாங்கி .. -சூர்பணகை– தருனவ் ரூபா சம்பனவ்-இளைமை அழகு சுகுமாரவ்  மகா பலவ புண்டரீக விசாலாட்ஷவ் மான் தோல் மரவரி கொண்டவர்கள்..-மூன்று வித அர்த்தம்–பரத்வம் சௌலப்யம்  சௌந்தர்யம்..//இளமை கரியான் ஒரு காளை வந்து காளை புகாத கனா கண்டாள்-பருவம்..//அழகை ரோபா சம்பனவ்-அச்சோ ஒருவர் அழகிய வா முடி ஜோதியாய் ./முடி-முகம்  சொல்லி அடுத்து அடி -ஆசன பத்மம்/பட்டு பீதாம்பரம்-இடுப்பு/ திருவே மாலா  மாலே திருவா  /கட்டுரையே …உன் திரு ஒளி ஒவ்வாது…சூர்யன் ஒளி படைத்த சந்திரன். அபூத உவமானம்…கட்டு உரைக்கில் …கண் பாதம் கை ஒவ்வாது சுட்டு உரைத்த நன் பொன் உன் திரு மேனி ஒளி ஒவ்வாது…பாட முடியாது என்று சொல்ல  ஆயிரம் நாக்கு வாங்கி கொண்டது போல பொன்- நன் பொன் -வுரைத்த. சுட்டு உரைத்த ../

சுருதி பிரித்து சொல்ல வேண்டாம் -திருவே மாலா மாலா திருவே – கோமள வல்லி தாயார் ஆரா அமுதன்- மாற்றி சேவை குத்து விளக்கு ஏறிய பாசுரம் அன்று.. முடி அடி படி போல கண் பாதம் கை..கிராமம் ..சேவிக்கும் பொழுது யார்-பார்க்க திரு முடி பார்த்து,சங்கல்ப சூர்யோதயம் தொட்டில் நாபி கமலம்.. உளற கேட்டு உகக்கும் தாய் போல..ந சாகம்/ நாபி மத்சுதன் ந சர்வே  சுரா யாருக்கும் தெரியாது த்யானத்தில் இருக்கும் முனிவர்களுக்கும் தெரியாது ..இத்தம் இப்படி ..பத்மநாப பெருமாள்..கிரீடம் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்..சரண் அடைய திரு அடிகளில் விழ அவன் தூக்கி  விட திரு கரங்களை /சு குமார்வ்- கூசி பிடிக்கும் மெல் அடிகள்..பூமி பாலன் -காசின வேந்தன் -கொடு வினையேனும் பிடிக்க ஒரு நாள் கூவுதல் வருதல் செய்யாயே -கூப்பிடு  தூரம்-ராமானுஜர்..-சாமான்ய பெண் அருளிய அர்த்தம்..

மகா பலவ-பலம் பொருந்தியவர்கள்..மல் ஆண்ட திண் தோள்-திரு மேனி சோபை லாவண்யம் சமுதாய சோபை சொன்னாள் இது வரை..புண்டரீக விசாலாஷவ்-அவயவ சோபை.. நீல மேனி– ஐயோ அவயவ சோபை சொல்லி சமுதாய சோபை அருளினார்..திரு பாண் ஆழ்வார். அவன் .காட்ட இவர் கண்டார் ..கப்யாசம் புண்டரீக அஷிணீ..

மலர்ந்த தாமரை போல இரண்டு கண்கள் -அப்பைய தீஷிதர் .மலராத மூன்றாவது மூடிய கண்.. நாராயண -சூர்பம்+ நக-சூர்பணகை–போல  வலித்து சொல்லணும்..இத்தால் தீஷதரும் நாராயணனே பர பிரமம் வேதம் சொல்லும் என்று ஒத்து கொண்டார்..பிரசித்த அர்த்தம் /கரிய வாகி –புடை பரந்து சிவந்து செவ்வரி ஓடி  மிளிர்ந்து -நீண்ட அப் பெரியவாய கண்கள்..உத்தம புருஷனின் உத்தம அங்கத்துக்கு மிருகத்தின் அதம பாகம் அர்த்தம் சொன்னார் யாதவ பிரகாசர்- கம்பீராம்ப் சுமிஷ்ட நாள ரவிகர விகசிக்க புண்டரீக அமல பார்வை..ராமானுஜர்..செங்கண் சிருசிரிதே எம் மெல் விழியாவோ..வருத்தம் தீர்ந்து மகிழ-மகா பாலோ புண்டரீகாட்ஷா- கொண்டு கூட்டு பொருள் சொல்லி-பலத்தால் ஜெயிக்க வில்லை கண் அழகே பலம் ஜிதந்தே புண்டரீ காஷ-ஷ்மஸ்வ புருஷோத்தமா ஸ்லோகம் ../அழகு அர்த்தம்  பார்த்தோம்..–பரத்வம்.தருனவ்- இளமை இருக்க சண்டை போட..போட்டு பழக்கம் இல்லை எளிமை..ரூபா  சம்பனவ்-பெண்கள் ஆசை படுவதால் எளிமை..அழகால் ஜெயிப்பான் பரத்வம். சு குமாரவ்- தொட்டால் எளிமை. பூமியை தூக்குவான் பரத்வான் சுவ குமாரவ் பிரித்து அர்த்தம்..கு- பூமி.மாற /மகா பலவ-வலிமை பெருமை/ எளிமை அபல மகதி சீதையை கூட்டி கொண்டு வந்து இருக்கிறார்கள் மகதி அபலா பிரித்து/பெருமை புண்டரீ காஷன். எதிரிகள் படை கண்டு மலரும் -பரத்வம்.. வெளுத்து இருக்கிற தாமரை பயத்தில் வெளுததாம்..எளிமை.. மான் தோல் மரவுரி.- உத்தரியம் இல்லை .கட்டிய அழகே பெருமை .

அன்று நேர்ந்த நிசாசரரை கவர்ந்த வெங்கணை காகுத்தன் –14000 பெயர் உடன் சண்டை போட்டதை -ஆழ்வார் திரு உள்ளத்தை அறிந்து வியாக்யானம் ..அன்று-ஏகாந்தமாக பிராட்டியும் அவனும் சேர்ந்து இருக்கும்  பொழுது..நேர்ந்த -எதிர்த்து  வந்த – மிதுனத்தில் சரண் அடைந்து இருக்கணும்..வென் கணை- அகாச சூரனை – பெருமாள் திரு மொழி 10–5-..அந்த ராமனை கண்ட -பிராட்டி ஆலிங்கனம் செய்து ..

ஆண் உடை உடுத்திய பெண் என்றவளை பண்ண வைத்த மகிழ்ச்சி..பிரத்க்ஜை மறக்காமல் இருக்கிறானா -ரிஷி கத்தி கதை சொன்னாள் முன்பு..

உன்னை பிரிந்தாலும் பிரிவேன் ..லஷ்மனை பிரிந்தாலும் பிரதிக்ஜை விட மாட்டேன் ..தம் -அந்த ராமனை கண்டாள் ..சத்ரு ஹன்தாரம்..பகுவ- இப் பொழுது தான் இருந்தாள்– மக ரிஷி -என்பதால் தான் சத்து பெற்றாள்–வைதேகி–முன் சொன்ன சொல்லை நினைந்து அதே சப்தம் வால்மீகி..இதற்க்கு எத்தனை பெண்ணை உனக்கு தரணும்–உடைந்த வில்லை தூக்கினவனுக்கு  தன்னை கொடுத்ததால்-

35  பாசுரங்களுக்கு இன்றும் அபிநயம் பிடித்து திரு அரங்கத்தில் சேவை உண்டு.. விண்ணப்பம் செய்வார்கள்..சுரி குழல் கனி வாய் திரு -விசெஷணம் முன் இரண்டும்.. இதற்கும் அபிநயம்– நம்மை மன்னிக்க பேசுவாள் -கனி வாய்- கிடைக்கா  விடில் பேச்சு ஏடு பட வில்லை என்றால் அவனை அழகாலே திருத்தும்.. ஓடம் ஏத்த கூலி கொள்ளுவாரை  போல..படகு காரன் தனக்கு கூலி கெடப்பான் பிராட்டி நம்மை பொறுக்க கேட்ப்பாள்..சுரி குழல் இதற்க்கு ..இப்படி பட்ட திரு வினை பிரித்தானே–பிரிக்க முடியாத – -நித்ய யோகம்-தன்மையை -அர்த்தமும் சொல்லும் /அர்தோ விஷ்ணு இயம் வாணி /நித்ய அநபாயினி/சங்கு தங்கு முன்கை நங்கை…யாமி-போய் வருகிறேன் சொன்றதும் இளைத்து வளையல் விழுந்து உடைய/நயாமி- நான் போக வில்லை உன்னையும் கூட்டி கொண்டு போகிறேன் சேர்த்து பார்த்தல் -பரம சந்தோசம் மிச்ச வளையலும் உடைந்து பூரிப்பால் /சீரார் வளை ஒலிப்ப வந்து திறவாய்/ பிரிந்தால் இளைத்தால்  கலையும் அதனால் சீரார் வளை–நிரவத்யாம் -தோஷம் அற்றவள்- பிரியாமல் இருப்பது நமக்காக -அதனால் சுவாமி அடுத்து அருளுகிறார்.. தேவ தேவ திவ்ய மகிஷி..கொடுமையின் கடு விசை அரக்கன்–சீக்கிரம் கொண்டு போனான்- கடு விசை இரண்டும் வேணுமா இரட்டித்து அத்யந்த வேகம்..எரி விளித்து மணி முடி பொடி செய்து —

இலங்கை பாழ் பாடுதற்கு எண்ணி / பெரிய திரு மொழி -11-4-7-அலை மலி வேல் கணாளை அகல்விப்பான் ஓர் உருவாய மான் அமைய -அர்ச்சை இன்றி கலியன் பாசுரம்- ஒரு நல சுற்றம் பதிகத்தில் இரண்டு வரி 9 பாசுரங்களில் 18 திவ்ய தேசம் அருளினார்..ஜன்ம பூமியை விட்டு அகன்று போகும் பொழுது  அவசரமாக சொல்லி கொண்டு போகிறாள் பரகால நாயகியும்..இலை மலை பள்ளி எய்து -பரண சாலை -இது மாயம் என்ன மாய மான் பின்.–அலை மலி -அனுக்ரகம் பண்ண துடிக்க வைக்கும் திரு கண்கள்..ராஜாத பிந்து -பொட்டு போட்ட -தோல் கொண்டு ..சேனைகள் நடுவில் நிறுத்த சொன்னான் -பீஷ்மர் துரோணர் தேர் முன் நிறுத்தினான் -சீதைக்கு முன் நடமாட சொன்னான் இங்கே..சப்த குணமும் ரஜோ குணமும் பேசினது போல மாரீசனும் ராவணனும் பேசி கொள்கிறார்கள்..ராகு சந்திரனின் ஒளியை பிடிப்பது போல பிடித்து கொள்வேன்–ஒளி தான் நம் கண்ணில் படாது…சப்தம்- பூமியோடு பிளந்தான் -கம்பர்..தொட்டு தூக்கினான் கம்பர் மனசு ஒப்பலை..பிரியமானது பேச ஆள் உண்டு நலத்தை சொல்ல ஆள் இல்லை அப்ரமேயம் ராமனின் தேஜஸ்-சீதா ராமனின் வைபவம் -தேவர்களுக்கு இந்த்ரன் போல தேவர்க்கும் தேவன் இவன்..மனிசர்க்கு தவர் போல தேவர்க்கு தேவன் ..ஆழ்வார்..ராமா விக்ரவான் தர்மக-சு பாஸ்ர்யம் ஆச்ராயம்-பட்டர்-இந்த்ரியங்களை என் திரு மேனியில் வைத்து விடு  தன்னாலே அடங்கும்.கண்ணன் ..விளையாட்டு பொருள்- தா என்றால் சீதை.லஷ்மணன் பொன் மான் -புதிசு..இன மாய மான் பின்– கூட்ட தோடு  சேர வில்லை..ராஷச வாடை.-மானமிலா பன்றியாம்- உப மானம்  இலா ..அபி மானம் இலா பன்றி/ஈஸ்வர கந்தம் வீச விலை இங்கு..அகோபலம்  ..அகோ ரூபம் அகோ அத்புதம்-கபந்தன் மாரிசன் வார்த்தை சத்வ குணம் வந்தால்..அகோ லஷ்மி ஹரதீப மனசு-லஷ்மி வார்த்தை ரஜோ தமஸ் குணம் வந்தால் சீதை வார்த்தையாக வைத்து வால்மிகிபுரிய வைக்கிறார்..அம்மான் அருகில் இருக்க அம மானை பிரார்த்தித்தாள்-சிறை தண்டனைகிடைக்கும்..பட்ட அபசாரம்.. பிரயோஜனாந்தர சம்பந்தம்..கர்ம பக்தி யோகங்கள் உபாயாந்தர சம்பந்தம் ..அவன் இடத்தில் அவனையே கேட்க்கனும்-மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று உன்னை அருத்தித்து வந்தோம்…பறை தருதியாகில்

நாமும் சம்சாரம் ஆகிய சிறையில் –திருமால் திரு நாமங்களே கூவி எழும்.. பூவை பைம்கிளி  பந்து ..யாவையும்….கிளி திரு நாமங்கள் சொல்லும்..முதல் வியாக்யானம் இடிச்சது பந்து சொல்லாதே ..ஆழ்வாருக்கு பேர் வைத்து இருக்கிறார் இவற்றுக்கு–கேசவா .இரண்டாவது  வியாக்யானம்.. சீதை இருந்து இருக்கலாம். பராங்குச நாயகி இப்படி இதன் உடன் விளையாடுகிறாள் அர்த்தம்-பிரயோஜனாந்தர சம்பந்தம்..உஊர் குழந்தைகள் இவற்றை வைத்து அடையும் சந்தோசம் யாவையும் இவள் அவன் திரு நாமங்கள் சொல்லி  அடைகிறார்..அத்புத வியாக்யானம்..

சீதை அருகில் இருந்தால் கொல்ல முடியாது சந்நிதி இருந்தால் நடவாது.. ஒட்டி போனான் ..ராமனின்குரலில் கத்த–ராமன் பிரபாவம் தெரியாதா ..பாகவதன் இடம் அபசாரம்-பிராத வேஷம் சத்ரு-.கோடு போட்ட ரேகை கதை வால்மீகி ராமாயணத்தில் இல்லை..பரிவ்ராஜகன் உருவத்தோடு ராவணன் வந்தான் -சீதை 18/ராமன் 25வயசு சொன்னாள்/வரம் கதை எல்லாம் சொல்கிறாள்..

கவ்சல்யை தச சப்த வருஷமாக இதை பார்க்க காத்து இருந்தேனா -கேட்டாள்-மரவரியை பார்த்து..சீதை சந்நியாசி இடம் பேசுவதை உண்மை என்று கொல்லனும் ராஜ குமாரி… 12 வருஷம் சுகமாய் இருந்தோம்..ஊன சோடச-16 குறைவு என்பதால் 12 தான் ..

யுத்தம் போக 16 வயசு வேணும் என்பதால்..கவ்சல்யை  தச சப்த சொல்லி ச உம என்பதால் கூட்டி கொள்ளணும் 10 + 7 + 7 =24 ச விட்டு போனால் அர்த்தம் வராது 17 லஷம் வரை விடாமல் போற்றி பாது காத்து இருக்கிறார்கள்..இந்தரியங்கள் ஜெயிக்க தெரியாத கோழையே–இதையே மண்டோதரி கடைசியில்  சொல்லுவாள் -அகற்ற நீ வைத்த மாய வல் ஐம் புலன்கள்..உள் நிலா ஐவர் உடன் இருத்தி-கொடுமையின் கடு விசை அரக்கன்..செங்கல் பொடி கூரை..திரு பாவை 14 பாசுரம் கபட வேஷம்// வெண் பல் தவத்தவர் தங்கள் திரு கோவில் -சங்கிடுவான்  போகின்றார் -ஜீயர்களை  குறிக்கிறார் என்பர் திரு மலை நம்பி..வங்கி புர நம்பி வம்சத்தில் வந்தவர்கள் மேல் கோட்டையில் கைங்கர்யம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள் / ரஜோ குணம் வெளியில் சத்வ குணம் உள்ளே-/மூன்று தண்டத்தனாய் வந்தான்..த்ரி சத்ரீச -சிகை உடன் பூணல் உடன்  கமண்டலம்- உருவத்துடன் வந்தான் விசிஷ்டாத்வைத சந்நியாசி..அற்ற பற்றர் சுற்றி வாழும்-  அணி அரங்கம் — சிற்று எயற்று -பல் போல- முற்ற மூங்கில் மூன்று தண்ட ஒன்றினார் பற்று அற்றவர்கள் ஸ்ரீ ரெங்கம் சுற்றி வாழ்கிறார்கள் திரு சந்த விருத்த பாசுரம்.. ஆசை அற்று இருக்கும் அவர்கள். வஞ்சித்து  திரு வாய் மொழி -1-7-7/ திரு மடல் மா பலியை வஞ்சித்து/தான் ஒட்டி -என் தனி நெஞ்சை வஞ்சித்து /13 துன்னும் இலகுரம்பை பரண சாலை /தொன் நெறியை வேண்டுவார் //உடலம் தான் வருந்தி துன் இலகுரம்பை துன்னியும்..தனி இருப்பில்  பெரிய திரு மொழி 5-7-7..நீள் கடல் சூழ் இலங்கையில். சடாயுவை வைகுந்தத்து  ஏற்றி -கூரத் ஆழ்வான் நடிப்பில் தோற்றாயே ராமா வேஷம் கலைந்தது ….சபரி தந்த கனி உவந்து..வாழ்க்கை பயன் பெற்றேன் கண் பார்வையால் பாபம் தொலைந்தது..நானும் அனுமதிக்கிறேன்– குருவை அடைந்தக்கால் தேனார் கொழுநன் தானே வைகுந்தம் தரும்..ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்..

Mohini Alankaaram and Sri Vaikunda Yekadasi-Shri R NARASIMHA BATTAR Swamikal..

December 17, 2010

As we all know, today is one of the most special day in  Sri Rangam’s
history,today is the famed as Mohini Alankaram of our Azhagiya Manavalan.
We will start our discourse of today’s topic with a very brief history
of the Mohini Alankaram. The Asuras and the Devas were churning for
Amrutham(the Nectar of Life), and it was starting to appear as the
Devas were loosing to the Asuras. Hence, Sri Maha Vishnu, took on the
form of a BEAUTIFUL woman, to distract and seduce the attention of the
Asuras in order to obtain the Amrutham for the Devas. After doing so,
the Devas won the battle, and supposedly, corruption ended.

Now coming to today’s happenings at Thiruvarangam, and our Azhagiya
Manavalan’s magnificence. Starting with His hair, like that of a young
woman, His hair flows like a braided river, with Raakudi, Jada Nagam,
Pushpa Thanda, Kunjalam, and of course plenty of dazzling flowers!! In
the front of our Azhagiya Manavalan’s hair-do, there is Chandran and
Suryan encrusted with diamonds are placed, Nethi Chutti, Kalinga
Thora(which was only worn by the great Maha Ranis), the ever present
Kasthuri and Thiruman Kappu, Jimikis swaying from His ears, and a
beautiful nose ring. His Thirumugamandalam(face), is simply stunning,
and hypnotic to keep looking at!

His lips, red as a rose, wet with moisture, a Dhristi pottu to ward
off the evil eye! His neck is embraced by a beautiful Vaira
Adihai(Diamond Singlet) which is encrusted with a large diamond single
pendant, hanging down from this is a beautiful emerald pendant which
sways with the wind and His movements. Our Azhagiya Manavalan is
covered with rare stones, navaratnas, and gems and diamonds in
step-wise manner. A long coral necklace with abundant punyam hangs on
His chest!!

On His right hand, a parrot made out of rubies with a green(emerald)
nose! This parrot, actually played a big role as his messenger and his
confidant! Our Azhagiya Manvalan likes questioning his bird,”Am I
beautiful?!” The parrot responds, “Of course you are!”  The parrot is
also his messenger, as it is this very parrot that talks to Sri Rangan
and informs him of those who come to see him. “Antharangama Rangan
kita pesum” This is a beautiful saying in Tamil, “The parrot talks
secretly to Sri Rangan!”  On Naam Perumaal’s Left Hand, there are
numerous gem encrusted bangles, kanganam, vangi for his upper arms,
and for the dhrishti Parthika Thayathu(made out of pure gold, the
Thayathu is a ward, or a lucky charm once again to ward off the evil
eye from this beautiful stunning woman)!  His fingers, are like that
of a newborn baby, soft and supple adorned with beautiful rings. His
Left Hand’s fingers all point to His Thiruvadi(Feet)—–“Maam yekam
charanam vraja” “Surrender to me, I will be with you!”

Our Azhagiya Manavalan’s waist is delicate and small like a young
girl’s, it is encircled by a gold circlet with different leaf
pendants(tulsi, etc.)

His Thiruvadi(Feet) are soft, and smooth like a newborn’s. His
Thiruvadi, is decorated with Nalangu(Saffron lines on the feet), since
His delicate, flowery, feet touched this earth, they turned red!!!
Our Azhagiya Manavalan’s feet are also covered with a pure gold
anklet,and a  thandai(a lotus like decoration in bloom)

The description of Azhagiya Manavalan’s beauty on this special day is
endless, and there is not enough words or space in this world to
record all it, so we will move on. With all of these dressings and
decorations, Azhagiya Manavalan walks seductively, not Oyyara Nadai,
this is Anna Nadai, like that of a graceful bird. As Azhagiya
Manavalan is gliding along like a swan, Parasara Bhattar comes to pray
to Him. Our Azhagiya Manavalan filled with his vanity, asks Parasara
Bhattar, “How do I look?”
Parasara Bhattar replied, “Swami, you look like a lovely young lady,
and your dressings put everyone else to shame, but………please
forgive me my Lord, but the kindness and gentleness evident in Sri
Ranga Nachiyar’s eyes are missing in your eyes!”  Our Azhagiya
Manavalan knew this to be truth.

It is truth, because, no matter how stunning and how mesmirzing our
Azhagiya Manvalan might be to look at, he is still the King of Kings
underneath it all, and this awesome power can not be contained by His
Eyes. Sri Ranga Nachiar is a divine Lotus to mankind, and Her eyes are
most Merciful! To look at Her eyes is to look at Heaven, and
forgiveness and understanding…..basically the eyes of the Mother!!!
Thousands of devotees worshipped Namperumal at Srirangam Sri Ranganathaswamy temple on the occasion of Vaikunta Ekadasi festival on FRIDAY.

On this day, our Azhagiya Manavalan wears a Rathanangi(A suit made out of pure Rubies). The specialty about this Rathanangi is on the Sri Vatsham(The special place designated for Sri Ranganayaki on His Right Chest). To note this specialty is a blessing, because one must look closely to identify it, and I’ve had the blessing to see this! There is Maha Lakshmi INSIDE one of the many ruby stones! After Namperumal, exited the Paramapada Vasal, amidst milling devotees.

Following Vaikunta Ekadesi, Periya Perumal Sri Ranganathaswamy will be adorned in Muthangi (coat of pearls).this year lord ranganathan was decorated by muthangi for 20 days including the pagal pathu.

After customary honours for the Srirangam Jeyer and the stalasthars, our Nam Perumal makes His through the RajaMahendran Chutru, Kulasekaran Chutru before reaching the Vraja Nadhi mandapam where Veda parayanam was recited. One of the million aspects that make Sri Rangam Booloka Vaikundam(Heaven on Earth) is this Vraja Nadhi Mandapam. Vraja means open and pure, Nadhi means River. When one puts the ear to the ground at this Vraja Nadhi Mandapam, one can hear the splashing of the waters of Cauvery river! This is a Deva Loka Mandapam(Heavenly Mandapam). It is through this Mandapam that Our Nam Perumal takes everyone throught the Sorga Vasal.

The rituals at the Vraja Nadhi mandapam was completed  and the Paramapada Vasal  was thrown open, allowing the procession to emerge through it. Namperumal then reached the Thirumamani(Aayariam Kaal, or 1000 Pillars Mandapam), Asthana Mandapam, where Arayar Sevai was performed.  All twelve Azhwars, will be at the Aayiram Kaal Mandapam where they will perform Mangala Sasanam. This festival is called “Raa Paathu.” This Raa Paathu goes on for 10 consecutive nights with our Azhagiya Manavalan in different alankarams(dressings) each day. After each day of Utsav, the way everything winds down is very peaceful and beautiful. In the cool evening hours of a Sri Rangam winter, our Azhagiya Manavalan, covered in his head by a Korra(A Musalin cloth, a transparent, fine, silk-like cloth) for warmth, makes His way to the Moolasthanam while in Veena Ekantham. This Veena Ekantham is, melodious, soft evening time Veena Music, which accompanies our Azhagiya Manavalan’s Oyyara Nadai back to the Moolasthanam…..
During Pagal Patthu, Second Day  Azhagiya Manavalan goes pradakshinam
around the Pranavakara Viamana prakaram, with His Woiyyara nadai
(gentle and subtle walk) and then reaches the kannadi arai. He looks
at HIMSELF, HIS majestic appearance, the jewels that look much
brighter and stunning being worn by HIM. HE moves on and goes to
“Vruja Nadi” (A well called vruja nadi) and meets Senai Mudaliyar (
HIS personal secretory). From there, with the arayar swamis reciting
divya prabandham, HE moves step by step in a rhythmic motion to
Paramabatha vasal (entrace of the Heven Gate) HE shows her HIS
grandeur! From here, HE moves on to Thirumamani Mandapam and enjoys
the celebration along with all the 12 Azhwars.
These are HIS activities during pagal patthu.
Please Have the Blessings from our Ever Azagiya Manavalan
Today is the fifth day of the utthsavam and today Arayar Swamy explains  for the Aramuthey–pasuram ,Thiruvai mozhi Indham Patthu Pasurams., is the complete description of  Sriranganathan’s beauty. His Thirumeni(Body),  His Alankaram, His Eyes, and his greatest gift to us, his Thiruvadi(Lotus Feet). As per the pasuram, today Sriranganatha is wearing the legendary Pandian Kondai, His Thirumudi. His Crown is encrusted with precious gems and rare stones mesmerizing all who look upon it. All the Kings of the Chera/Chola/Pandia dynasties and especially from Andhra, Sri Vijay Ranga Chokanathar  have donated numerous invaluable gems and gold and diamonds, to honor the King of Kings, The Supreme Divinity, Our Nam Perumal, Sri Azhagiya Manavalan! Of special note, in the picture enclosed, you can see the green tarp overhead our Nam Perumal, this is because of the season, its chilly in the early morning in the streets of Sri Rangam.

If you look at the pictures enclosed, you can see his Abhya Hastam(His Blessing Right Hand). Today is a specialty in that, this Divine Hand is adorned with the rare Kohinoor Diamonds, if you look closely you can see the Sri Chakra in the middle. There is a diamond pendant with a ruby encrusted in the middle that is hanging from His Abhya Hastam, when He goes on his Oyyara Nadai as explained yesterday, this pendant sways with His movements, these two eyes are not enough to gaze upon Him!
In his Thirumarbhu (Chest ) Sri Ranganatha is wearing Pranava Karam Vimana Padakam. The is truly magnificent, as the whole Moolasthanam(Sanctum Santorum), including Sri Devi, Boo Devi, Periya Perumal, Uthsavar, and his personal security, Jaya and Vijaya-The Dwarabalakas are ALL ENCRUSTED in the Vimana Padakam! I am truly humbled to say that Lord Ranganatha has blessed me as Archagar of Sri Rangam and to hold this Vimana Padakam in my hands as I gazed upon His face, His Thirumeni and was lost by Azhagiya Manavalan’s magnificence!!

In conclusion, let us all be blessed and may Sri Ranganatha’s presence always be in all our lives
Meaning:
My eyes which saw Him, who has the form of a
moisture laden cloud, who has the mouth with
which He ate butter when born as a yadava,
who stole my heart, who is the Lord of the
nithyasooris, who rests in Srirangam which
is an ornament to this world, who is nectar
to me, will not see anything else

.I am writing about the 6th day of Iraa Pathu  utthsavam  inMargazhi
celebrations at Sri Rangam.

Arayar swamy’s vyakyanam today is “Ulagam unda Peru vayaa-Thruvaai
mozhi Aram pathu pasurams..

As mentioned in one of my previous mails, while worshiping perumal at
Sri Rangaam, one must keep in mind that Periya Perumal represent Sri
Krishna Avataram and Namperumal represents Sri Rama avataram. The scar
caused on Krishna’s waist when mother Yashoda tried to tie HIM up can
still be seen on Periya perumal’s waist!!
Lord Sri Ranganatha  not only purify our hearts but also our sins will
be absolved!
On this day, Namperumal, as usual, goes to Iraapatthu Thirumamani
Mandapam from HIS moolasthanam. My sincere prayer is that HIS
beautiful Woiyyara Nadai,Kasturi thilakamum, on this blissful day at
Srirangam,
 People are blessed to see our Namperumal  and I request the readers
of this mail  to view the picture of  our  Azagiyamanavalan will bless
us with the strength and courage so that success will always be with
us.Now
pleasant smell of the soil along kaveri and everything that has any
relation with Sri Ranganatha must always be with us
.Our Azagiya Manavalan will be enjoying the cool and gentle breeze in
this Mandapam

Our Azhagiya Manavalan, starts the procession in the morning in
Simhagadhi. HE does HIS routine rhythmic movement, like dancing to the
tunes of arayar swamys’ recitals and their rythm. HE moves graciously
yet majestically (as described before about HIS “Voiyyara Nadai”) and
reaches Lord Ranganatha enjoysiAfter customary honours for the
Srirangam Jeyer and the ˜stalasthars, our Nam Perumal makes His
through the RajaMahendran Chutru, Kulasekaran Chutru before reaching
the Vraja Nadhi mandapam where Veda parayanam was recited. One of
the million aspects that make Sri Rangam Booloka Vaikundam(Heaven on
Earth) is this Vraja Nadhi Mandapam. Vraja means open and pure, Nadhi
means River. When one puts the ear to the ground at this Vraja Nadhi
Mandapam, one can hear the splashing of the waters of Cauvery river!
This is a Deva Loka Mandapam(Heavenly Mandapam). It is through this
Mandapam that Our Nam Perumal takes everyone throught the Sorga Vasal(
Parama Padha Vasal )
The rituals at the Vraja Nadhi mandapam was completed and the
Paramapada Vasal was thrown open, allowing the procession to emerge
through it. ˜Namperumal then reached the Thirumamani(Aayariam Kaal,
or 1000 Pillars Mandapam), Asthana Mandapam, where Arayar Sevai was
performed. All twelve Azhwars, will be at the Aayiram Kaal Mandapam
where they will perform Mangala Sasanam, Tiruvaimozhi and all other
Divya Prabandhams by Azhwars during this 20 day long celebration at
Sri Rangam.
Almost 16th day utthsavam will over.After each day of Utsav, the way
everything winds down is very peaceful and beautiful. In the cool
evening hours of a Sri Rangam winter, our Azhagiya Manavalan, covered
in his head by a Korra(A Musalin cloth, a transparent, fine, silk-like
cloth) for warmth, makes His way to the Moolasthanam while in Veena
Ekantham. This Veena Ekantham is, melodious, soft evening time Veena
Music, which accompanies our Azhagiya Manavalan’s Oyyara Nadai back to
the Moolasthanam..

…Today marks the 7th day of Vaikunta Ekadesi(Thiruvai Mozhi Thirunaal)
also known as Thiru
Kaithala Sevai. The Day starts with our Azhagiya Manavalan, adonred in
his festival clothes and jewelries and looking magnificent as usual.
After he is full prepared, he leaves his Moolasthanam at 3:15pm via
ParmaPada Vasal. Our Azhagiya Manavalan’s walk  is not some mere
stroll, it is a jaunt, a saunter befitting the King of Gods,  aptly
termed Oyara Nadai. He will reach Thiru Maamani Mandapam around
5:45pm. The specialty of today is that, Namm Azhwar(the Patron of the
Vaikunta Ekadesi Utsavam) dresses as a woman (Parangusanayaki) to get
a glimpse of our Azhagiya Manavalan, who Himself has dressed as a
Mohini in the past. Namm Azhwar disguises himself in the form of a
woman with hopes of at least catching  our Azhagiya Manavalan’s eyes
that way, just like the rest of us, Namm Azhwar is simple yearning for
the Lord’s sympathetic attention.

Let us now come to the reason for why today is called Thiru Kai thala
Sevai( Literally translating to Lifting the Lord with ones hands, not
shoulders, only performed by Archagas. It takes 3 people to perform,
and I remember a very fond memory from my days as Archagar at Sri
Rangam. My father, the Late Anna Rangaraja Bhattar,  was taking the
lead, I was the second pair of hands lifting up our Azhagiya
Manavalan, my younger brother was the third pair of hands. I am
humbled and grateful for every second of these memories! Coming back
to the procession, as Lord Ranganatha is lifted by the archagas with
their hands really high, His Eyes fall upon Namm Azhawar finally. And
as Lord Rangatha looks upon Namm Azhwar, the cries and chants of
“Ranga!! Ranga!!!” from  the thousands assembled fill the air,
charging the atmosphere. Along with this the Araiyar’s thalam(beat or
rhythm) will accompany Namm Perumal as he reaches Thiru Mamani
Mandapam. Here, Thiruvaradanam, Neiveydhayam, Ariryar Sevai. After
this, Lord Ranganatha, departs from Thiru Mamani Mandapam back to his
Moolasthanam’s roughly around 12:45 AM. The cool december air inside
the Sri Rangam Temple is filled with the soft melodious sounds of the
Veena. As Namm Perumal makes his way back to his inner sanctum under
the peaceful strings of the Veena Ekantham, His Night is over.

As Ekadesi draws to a close, it is culminating with Namm Azhwar
finally attaining Moksham by the Grace of Lord Ranganatha on the 10th
day, which I will write more about(Namm Azhwar’s Moksham)

.Today marks the 8th day of Vaikunta Ekadesi. Today is called Vedupari,
which means to hunt down and steal/rob. So today, Namm Perumal leaves
from the Moolasthanam at 4:30pm to Thiru MaaMani Mandapam.

On his way he goes across Manal Veli, and Thiru Mangai Azhwar is waiting in
ambush to rob Lord Ranganatha!  Lord Ranganatha is on his Steed,
Kudarai Vahanam. Thiru Mangai Azhwar is on foot, so he can be quick
like a cat while robbing! So, Thiru Mangai Azhwar first makes a
reconnaissance round around our Azhagiya Manavalan. On his second pass
while coming close to our Namm Perumal, Namm Perumal’s horse senses
something is not quite right and starts getting nervous and takes off
in a zig-zag haphazard fashion out of control. Lord Ranganatha does
not seem to notice Thiru Mangai Azhawar’s presence(well, He is the
Supreme being, so how true can this be?!) and is focused on
controlling his horse.
 It takes a lot of energy for our Nam Perumal
to control his horse and by the time he does mange to calm the horse,
both the horse and Nam Perumal become and tired and takes a moment to
catch their breaths. At this moment, Thiru Mangai Azhwar senses his
opportune moment to strike at Lord Ranganatha and relieve him of his
jewels. As he is about to touch Lord Rangantha, Thiru Mangai Azhwar
realizes who he is attempting to rob and realizes  that it is our
Azhagiya Manavalan in front of him.  As soon as he recognizes, he
falls at our Azhagiya Manavalan’s Lotus feet, and begs for mercy and
apologizes with every fiber of his soul! Lord Ranganatha, the
compassionate, smiles upon Thiru Mangai Azhwar and gives him Moksha.
After this, our Azhagiya Manvalan reaches Thiru MaaMani mandapam
finally at 7pm. Pooja, Thiruvaradham, Goshti are all done there and He
leaves there and makes his way back to his Moolasthanams around 1AM.
As usual, the cool December Sri Rangam early morning air is filled
with Veena Ekantham.

I am writing about the 9 th day of utthsavam in Margazhi
celebrations at Sri Rangam.
Arayar swamy’s vyakyanam today is Maalai Nanee-pasuram and
Vykyanam.Thiruvaai moozhi Onbatham pathu pasurams.
Azhagiya Manavalan goes pradakshinam
around the Pranavakara Viamana prakaram, with His Woiyyara nadai
(gentle and subtle walk) and then reaches the kannadi arai. He looks
at HIMSELF, HIS majestic appearance, the jewels that look much
brighter and stunning being worn by HIM. HE moves on and goes to
“Vruja Nadi” (A well called vruja nadi) and meets Senai Mudaliyar (
HIS personal secretory). From there, with the Arayar swamis reciting
Divya prabandham, HE moves step by step in a rhythmic motion to
Paramabatha vaasal (entrance of the Heven Gate) HE shows her HIS
grandeur! From here, HE moves on to Thirumamani Mandapam and enjoys
the celebration along with all the 12 Azhwars.
As you all know, today is the ninth day of Iraa pathu. . This ninth
day , which literally means an all-pearl Alankarams for our Azhagiya
Manavalan. Sri Ranganathan will be donning a Muthu Kondai(Head-dress),
Muthu Charam(the swaying pendant), Muthu Kathukapu(which literally
means ear-guard), Muthu Abhayahastham, and one of the most beautiful
aspects of this all-pearl theme for our Azhagiya Manavalan, his pearl
embedded chest guard(Muthu Kavasam)! His ThiruMarpu will be adorned by
this Muthu Kavasam, which is fine pearls embedded on very fine maroon
and gold silk. It is truly a sight to behold Him today!! Our Azhagiya
Manvalan’s Lotus feet are covered by pearls also!

The meaning of this all-pearl themed Ninth day is profound yet so
simple at the same time. As we all know, the pearl is a very rare and
hard to find gem. It takes great peril to dive in the ocean and
retrieve these precious pearls. Sri Ranganatha’s divine blessings, His
Grace, is like that pearl. It is hard to come by, but it is Pure and
to behold it and feel His warmth will cleanse all our sins and make us
pure like the Pearl!
Sri Ranganatha is the savior of all creatures. He protects them as His
duty. Since Sri Rangam is the abode of the Lord Himself, this is the
ONLY place on earth which is worth being called as “Bhooloka
Vaikuntham”. Blessed are those who are born in Sri Rangam, those who
live in Sri Rangam, and those who end their materialistic existence by
leaving their body in Sri Rangam. One must always consider it a goal
in life to visit Sri Rangam at least once. But the best thing to do is
– Be born, live and get Moksham in Sri Rangam.
Along with this the Araiyar’s thalam(beat or
rhythm) will accompany Namm Perumal as he reaches Thiru Mamani
Mandapam reached around 130pm. Here, Thiruvaradanam, Neiveydhayam,
Ariryar Sevai. After
this, Lord Ranganatha, departs from Thiru Mamani Mandapam back to his
Moolasthanam’s roughly around 9.45pm The cool december air inside
the Sri Rangam Temple is filled with the soft melodious sounds of the
Veena. As Namm Perumal makes his way back to his inner sanctum under
the peaceful strings of the Veena Ekantham, His Night is over.

.Today is the 10th day of Thiruvaaimozhi Thirunaal. 26 th of Dec,2010.
Our Namperumal leaves from His Moolasthnam in 9.00am and arrived in
Chandrapuskarani 10.00am via Paramabatha Vasal.
After the Theerathawari in Chandra puskaranee reached in Thirumami
mandapam around 11.30am.
To day in this Thirumaamani mandapam our Azagiyamanavalan had special
Thirumanjanam( Bathing)around 6.30 pm to9.00pm with all the
Upacharams. Then Alankaram and Naivedyam almost 11.00pm.Arayar sevai
starts from 11.00am to 3.00am
Public had a Dharshanam for our Azagiyamanavalan 4.00 am to 6.00am.

Then our NAMMAZWAR Mokham starts from 6.00 am to 7.00am
A festival to honour ‘Vedham Tamil Seitha Maaran’
Araiyars recite the last of the Paasurams of the Naalayira Divya
Prabhandham at the 1000 Pillar Mandapam in Srirangam just after 6am on
30th December and in a dramatic scene, NammAzhvaar falls at the feet
of NamPerumal and attains Moksham
A festival to honour ‘Vedham Tamil Seitha Maaran’
Araiyars recite the last of the Paasurams of the Naalayira Divya
Prabhandham at the 1000 Pillar Mandapam in Srirangam just after 6am on
30th December and in a dramatic scene, NammAzhvaar falls at the feet
of NamPerumal and attains Moksham
NammAzhvaar Moksham

NammAzhvaar didnt want ˜life anymore. He asked for Moksham on the
very first day. NammAzhvaars desire to attain Moksham is said to have
been as big as the sky. Lord, however, wanted to make a positive
change to the world through his Paasurams and wanted everyone to
absorb the beautiful Paasurams of NammAzhvaar. As the Lord decided
that the world should benefit from Nammazhvaars Paasurams, he delayed
the Moksham of NammAzhvaar till the very last day.

Finally after listening to the beautiful Paasurams of ThiruvaaiMozhi,
Lord gives in. The Lord was so taken in by the Paasurams that it is
said Lord wanted to take NammAzhvaar to Vaikuntam in the same form.
It was this body that rendered the beautiful Prabhandham to the world
and hence I want to take you with me with your body itself was Lords
view.
Araiyarsarrived at the 1000 Pillar Mandapam at 9. 00pm and for the
next hour and a half they kept the devotees, who had stayed awake late
night to witness the Araiyar Sevai, captivated with the enactment of
the final 100 paasurams of NammAzhvaars ThiruvaaiMozhi.
By the time they had presented this song, dance enactment with the
Abhinayam of 90 of the last 100 Paasurams of the Prabhandham, it was
3am. It was once again a tireless effort by the Araiyars. As long as
these Araiyars of Srirangam continue to show the passion that they
displayed on this night, one can be assured that the Araiyar Sevai, at
least in Srirangam, is here to stay for another generation and
more.They went back well after the clock had struck 3.00am only to
return in a couple of hours for the balance 10 paasurams and
conclusion of Thiruvaaimozhi.

6am  Back at Thirumaamani Mandapam. NammAzhvaar being brought to
Thirumaa Manni Mandapam
At 6am, the Araiyars were back at it again and along with NammAzhvaar
make their way to the Thirumaamani Mandapam. With NammAzhvaar placed
in front of NamPerumal, the Araiyars begin the recital of the balance
10 paasurams (they had presented 90 of the last 100 paasurams of
ThiruvaaiMozhi till 3am earlier that morning).

And as the Araiyars recited the last of Paasurams of Naalaayira Divya
Prabhandham, NammAzhvaar falls on the feet of NamPerumal and attains
Moksham, quite a dramatic scene. Subsequent to this, NammAzhvaar
adorns the garland worn by NamPerumal himself.

he Last verse of Prabhandham
Avaa Aara Choozh Ariyai Ayanai Aranai Alatri
Avaa Atru Veedu Petra Kurugur Sadagopan Sonna
Avaail Anthaathigalaal Ivai Aayiram Mudintha
Avaail Anthaathi Ippathu Arinthaar Piranthaar Uyarnthey
(The 1000 songs on the Lord is by Thiru Kurugur Sadagopan who found
his liberation(Moksham). Those who master these verses will attain
Moksham too)
After the Moksham Thirurhuzai distrubutions 7.00am to 8.00am
Starting from Thirumamani mandapm (1000 pillars mandapam)9.30am
Reaching His Moolasthanam around 10.00am.
Arayar pasurams: ThalaThamarai pasuram Abinayam vyakynam
Thiruvaaimozhi Patham pathu pasurams.
Namazwar Moksham Thiruvai mozhi sathumaurai.
The Great Vaikunta Ekadeshi Festival is Over.

AAlvaar Emberumaanaar, Jeeyar Thiruvadikale saranam.

Sri Goda Devi ..

December 16, 2010

I surrender at your sacred feet as one with no other recourse!

 In the pleasure flower garden of the clan of Visnuchitta,

You are the wish-granting dependent creeper called Kalpaka.

 In intimate union you adorn the Lord Ranganatha,

 Standing majestically as the auspicious tree Harichandana,

Blessed is the sight of that celestial tree,

United with you in yoga, O Goda Devi.

 You are the embodiment of forbearance,

You with sinners have limitless patience,

On those who transgress You pour mercy,

You appear therefore like Bhuma Devi.

You have auspicious attributes countless,

 You have compassion that is limitless,

You resemble the Goddess Kamala,

In that way, O Goddess Goda!

 Main Sloka

Sri VishNu chittha kula nandhana kalpavallIm
Sri RangarAja harichandhana yOga dhrusyAm
SaakshAth KshamAm karuNayA KamalAmivAnyAm
GodhAm ananyasaraNa; SaraNam prapadhyE

Sri Andaal Thiruvadikale Saranam.

Aalvaar Emberumaanaar Jeeyar Thiruvadikale Aranam.

ஸ்ரீ குணரத்னகோசம்-15-24 ஸ்லோகங்கள்- ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

December 16, 2010

15–ஸ்லோகம்..

ஆகுக்ராம நியாமகாத் அபி விபோ :சர்வ நிர்வாகஹாத்

ஐஸ்வர்யம் எத் இக உத்தரோதர குணம் ஸ்ரீ ரெங்க பர்த்து: பிரியே 

துங்கம் மங்கலம் உஜ்ஜ்வலம் கரிமவத் புண்யம் புன பாவனம்

தந்யம் யத் தத் அதச்ச வீஷ்ண புவ : தே பஞ்சஷா விப்ருஷ :

பதினைந்தாம் ஸ்லோகம்.. ஈஸ்வரன்/ஈசி தவ்யம் அடக்கி ஆள்ள படும் பொருள்கள் -ஐஸ்வர்யம் வருணனுக்கு மழை..அனைத்தும்  உன் ஆதீனம்.. உனது கடாஷங்களின் –பஞ்ச ஷா ஐந்து ஆறு-திவலைகள்..போல பிரம்மா போல்வரும் அவர்களின் ஐஸ்வர்யங்களும்  விப்ருஷ -திவலைகள் ..ஆக குகிராம ந்யாமகர்–தொடங்கி-ஆ விபோகோ -பிரம்மா வரை ..நிர்வாகன் ஈறாக /ஐஸ்வர்யம்… யதிக ஸ்ரீ ரெங்க பர்த்தா-அழகிய மணவாளன்..பிரியை..உதரோதர குணம் -படி படியாக அடுத்து அடுத்து சொல்வது போல..அமைய -துங்கம் -மேரு பர்வதம் போல்வன /தலை வைரம் உடம்பு தங்கம்..இதுவும் ஐஸ்வர்யம்/ மங்களம் புஷ்ப ஜாதிகள்/உஜ்வலம் ஒளியை உமிழும் ரத்னங்கள்/ கரிமாவது பாரம் உடைய ஹிமாசலம் போல்வன புண்யம் நதி கூட்டங்கள் தர்மம் பாவனம் ஏற்படுத்தும் –தன்யம் போன்ற ஐஸ்வர்யம்-உன் கடாஷதக்கு பாத்திர பூதனர்களான -தன்யர் ஆனால்.தான்..  ஸ்ரீ வீஷன புவத்தே -கடாஷ கடலில் ஐந்து ஆறு திவலைகள்.. காந்தச்ய -பிரம்மா /ஈசாதி/சுர கணங்களும் அவர்களின் பத்நிமார்கள் உடன்  -தாச  தாசி கணங்கள் –ஆள வந்தார் அருளியது போல.. கருத்மான் ஆதிசேஷனையும் சேர்த்தார் நித்ய சூரிகளின் கூட்டத்தையும்..இவரோ திவலைகள் போல என்கிறார்..தம்ஸ பர -14 லோகம் 7 ஆவரணங்கள் 10௦ பங்கு பெரிய ஒவ் ஒன்றும்..-மூல பிரகிருதி..அனைத்தும் உனக்கு சொத்து..அடங்கின சரக்கு

16-ஸ்லோகம்.

ஏக முக்தாத பத்ர ப்ரசல மணி கணாத்காரி மௌலி: மனுஷ்ய:

த்ருப்த்யத் தந்தாவளச்த:ந கணயதி  நதான் யத் ஷணம் சேஷாணி பாலான்

யத் தஸ்மை திஷ்டதேன்ய:க்ருபணம் சரண்ய: தர்சயன் தந்த பந்க்தீ

தத் தே ஸ்ரீ ரெங்கராஜ பிரணயினி நயன உதஞ்சித ந்யஞ்சிதாப்யாம்

அடுத்த ஸ்லோகம்..நயன- ஸ்ரீ ரெங்க பார்த்து பரியை-உதஞ்சிதம்/நெஞ்ஜிதம் கண் திறந்து மூடி..ஏக மனுஷ -ஆனை மேல உட்கார்ந்து..ஒருவன்..முத்து குடை பிடிக்க..மணிகள் மாணிக்கங்கள் ஒலி ஏற்படுத்த ..ஆத்தா பத்ரம் -குடை..திரு முடியில் இடி பட்டு ஒலி எழுப்ப.. மகுடம்..ஷணம் கூட  திரும்பி பார்க்க வில்லை. அனைவரும் வந்து யானை இடம் சேவிக்க-இப்படி பட்ட ஐஸ்வர்யம் உடைய ஒருவன் உதன்சித்த -உன் கண் பார்வை திறந்தாள் இவை நடக்கும்.. திறந்தால்–பல்லை   இழுக்கிறது தந்த பந்தி –கீழ் நின்று –ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடன்–பெரு நாடு காண  பிச்சை தாம் கொள்வர் போல…தாய் வேண்டாம் என்றால் பல்லை இழுக்க வைப்பாளா ? வாட்சல்யை -அங்க கீனன் மேல–ஆசை அதிகம் வைப்பாளே .. வைஷன்மத்யம் -உண்டாக்கும்.. சர்வ பூத சுக்ருதம் அவன்..உதங்கர்-கண்ணன்-பேச்சு வார்த்தை. ஐந்து பேர் ஜெயித்தார் அதர்மம் தோற்கும்  . நீரும் தெரிந்து கொள்வீர் இவர் ஏன் தர்ம வழியில்.. இவன் பாபம் பண்ண என்ன காரணம் அநாதி கர்மம் உனக்கு அதீனமா இந்த அநாதி கர்மம் கேட்டார்  நழுவினான்– போகாதே காட்டு என்றதும்  விஸ்வ ரூபம் காட்டினான் ..உதங்கர் மகிழ்ந்தார் மாற்றம் உள- அன்று அகற்றி இன்றி பொருள் ஆக்கினாயே.. ஆத்ய பிரவர்த்தி..காரியம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம்.. முதல் அடி..சாஸ்திரமும் உண்டு ஞானமும் உண்டு..அறியா காலத்தில் அறியாதன அறிவித்த அத்தா–ஆட்டு இடையன் அன்று..கயிறு போட்டு ஒட்டுவான்..முதல் அடி -ஆத்ய பிரவ்ருத்தி -இதில் உதாசீனனாய் இருக்கிறான் ..முதல் அடியில் அவனுக்கு அதீனன்  தானே -நடை பயில குழந்தையை தாய்-நடந்து விழுந்து போகும்.பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாள். கை கொடுத்து தூக்கி விட வில்லை..தானே விழுந்து எழுந்து இருக்கிறது அப்பொழுதும் தாயுக்கு அடங்கி உள்ள குழந்தை தானே..அது போல உதாசீனன்..தப்பான வழியில் கால் வைத்தால் திருத்த மாட்டான்- கத்தி கொடுத்தவன் தப்பு இல்லை போல..கொடுக்க வேண்டியது எல்லாம் கொடுத்தான்..  எல்லாம் கர்ம அதீனமாக அவித்யா கர்ம- இரண்டையும் தொலைக்க அவள் கடாஷம் வேணும்..பாப புண்யத்தால் உந்த படாது சரணா கத்தியால் தான்..அதுவும் . உபாயம் இல்லை.. தந்தை இடம் மார்பிலே எழுத்து வாங்குமா போல ..நிர்கேதுக விஷயீகாரம்/ அமலன் ஆதி பிரான்/ தன்னை அண்டியவர்  குற்றம் போக்கி மோட்ஷம் தருபவன்.. ஆழ்வாரை திரு பாண் ஆழ்வாரை ஆக்கினது இன்னது என்று அறிய மாட்டாத காரணம்-நிர்கேதுகம் …சோறு இட்டதுக்கு பசி காரணம் இல்லை.. எல்லா பசியருக்கும் சோறு கிட்டாது.. கிருபை தான் காரணம்..பசி வேண்டாமா ? பசி இருப்பவருக்கு தான் சோறு இட முடியும்…பிரபத்தி அனுஷ்டித்து-ருசி பிறந்து- விலக்க மாட்டோம் என்று அறிவிப்பது தான் பிரபத்தி..தானே வைகுந்தம் தரும்..இமையோர்-  நித்யருக்கு கண் கூட இமைக்காதே-எடுத்தது பார்த்தனர் இட்டது கேட்டனர்-இமையாமல் பார்த்து இருந்தார்கள்….இவளுக்கு கண் மூடுமா திறக்குமா ?.நம் கண் தான் திறக்கும் மூடும்..நேத்ர சேவை- திரு மண் காப்புவிலகி.. .தாமர கண்- சூரியன் பார்த்து தாமரை -ஆழி சூர்யன் போல சங்கு சந்திரன் போல மூடி கொள்ளுமா..இவன் புண்யம் காரணம் அவள் கண் திறக்க.. பாபம் காரணம் மூடி கொள்ள..

17-ஸ்லோகம்

ஏக முக்தாத பத்ர ப்ரசல மணி கணாத்காரி மௌலி: மனுஷ்ய:

த்ருப்த்யத் தந்தாவளச்த:ந கணயதி  நதான் யத் ஷணம் சேஷாணி பாலான்

யத் தஸ்மை திஷ்டதேன்ய:க்ருபணம் சரண்ய: தர்சயன் தந்த பந்க்தீ

தத் தே ஸ்ரீ ரெங்கராஜ பிரணயினி நயன உதஞ்சித ந்யஞ்சிதாப்யாம்

அடுத்த ஸ்லோகம்– கடாஷ பலன்.. ரதி போல்வன கிட்டும்..வசத்துக்கு உட்படும் ..தடுக்க முடியாத ஆறு போல ஓடும்..கரை புரண்டு ஓடும்..ரதி மதி சரஸ்வதி /ப்ரீத்தி தான் ரதி..பக்தி பிறக்கும்.ஞானம் ரதி/சரஸ்வதி வாக்கு வைபவம் /திருதி-தைர்யம்/சம்ருத்தி-செல்வா செலுப்பு சித்தி /ஸ்ரீ அனைத்தும் கிட்டும்/ சுதா அமிர்தோத்பவ- அமுதில் வரும் பெண் அமுது.. ஸ்ரீ தேவி-கேசவ அமிர்தோத்பவ-இரண்டாவது சுதா சகி- நட்பு உடையவள் அமிர்தம் போன்ற கடாஷம் அளிப்பவள்/ ஏதோ முகம் எவனை நோக்கி அசையுமோ..பெரு லதா புருவ கொடி/ ததோ முகம்- அவனுக்கு இவை கிட்டும்….  இந்திரா -இந்து சீதளா-பகு முகம்-எதோ முகம் ததோ முகம்-திசை தோறும் நான் முன்னே நான் முன்னே என்று அனைத்தும் வருமாம் ரதி  மதி இவை எல்லாம்.. கடாஷம் விழுந்ததும்….நான் முன்னே நான் முன்னே – சம்பத்து திரள்கள் எல்லாம்.. தேசும் திரளும்  உருவும் திருவும் –பசில் வான் சங்கம் கை கொண்ட -நலம் புரிந்து –நன்கு அடையும் ..தேஜஸ் -எம்பெருமானார் உடையவர்-எதிராஜ சம்பத் குமாரர்..மாமனார் கடாஷம் வேணும்..தாயார் மேல கோட்டையில் சற்று கீழாக நோக்கி கடாஷிகிறாள்..மோஷ ஆனந்தம் தரும் அதிகாரமே உடையவருக்கு தான் ..பொருந்திய தேசும் -தேஜஸ் வரும்..மாயாவதிகளை வென்ற தேஜஸ்..பொறை திரல்-சாமர்த்தியம் ,புகழும்,-எண் திசையும் அறிய இயம்புவேன்,கிருபையின் புகழ் பரவும்,நல்ல திருந்திய ஞானமும் ,உபதேச சத் பாத்ரம் -ஆசார்யனை  அண்டி பெற்ற ஞானம், செல்வம்-கைங்கர்ய ஸ்ரீ,  சேரும்..

பதினெட்டாம் ஸ்லோகம் –

சஹா ஸ்த்ரி பரித்ரச விரஜ விரிஞ்சன அகிஞ்சனை:

அநோகஹா ப்ருஹஸ்பதி பிரபல விக் லப ப்ரிக்ரியம்

இதம் சதசதாத்மனா நிகிலம் ஏவ  நிம்நோன் நதம்

கடாஷ தத் உபேஷயோ: தவ ஹி லஷ்மி தத் தாண்டவம்

-உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் அனைவரும் தாண்டவம் ஆடுவது உன் கடாஷத்தாலே..சக திற-பரித்ர-ஸ்தாவர ஜங்கமம்,கூட்டங்கள் விரிஞ்சன -நான்முகன்/அகிஞ்சனன் ஒன்றும் இல்லாதவன் .அநோககம் வனஸ்பதி பிருகஸ்பதி வசிஷ்டர் /அனுகக -மரத்தை -ஸ்தாவரம் ஞானம் அட்ட்றதும் ஞானம் உள்ளவரும்..வனஸ் பத்தி மரத்தையே குறிக்கும்…பலம் உடையவை துற பலம் உடையவை..ஜகத் சத் அசத் நல்லது தீயது உள்ளது இல்லாதது ..மாறுதல்கள் உண்டு ..நின்னோதம் இதம் ஜகத்-உயர்வு தாழ்வு எல்லாம் உன் கடாஷம் அபேஷை.உபேஷை பொறுத்து தான் ..அசைவன உயர்ந்தவை அசையாதன தாழ்ந்தவை ..இப்படி ஒவ் ஒன்றிலும் பார்க்கணும்..வெண்ணெய்க்கு ஆடும் பிள்ளை போல இவை கூத்தாடுமாம் கடாஷம் வேண்டும் என்று ..அடுத்த இரண்டு மூன்று சுலோகங்களால் விளக்குகிறார் .இது பீடிகை…7 பாசுரங்களால் பீடிகை.ஸ்ரீ வசன பூஷணதுக்கு உபதேச ரத்ன மாலை ..துன்னு புகழ் கந்தாடை தோழப்பர் உலகாரியன் பெயர் நம்பிள்ளைக்கு என்று பீடிகை.. ஆத்மா சாஷாத்காரதுக்கு பீடிகை ஆறாம் அத்யாயம் கடைசியில் கீதையில் அருளியது போல..பரன் என்று சொல்லி காரணத்வம் வ்யாபகத்வம் ந்யந்தத்வம் சொல்லியது போல ..

பத்தொன்பதாம் ஸ்லோகம்..

காலே சம்சதி யோக்யதாம் சித் அசிதோ: அன்யோன்யம் ஆலிங்கதோ:

பூத அஹன்க்ருதி புத்தி பஞ்சகரணீ ஸ்வாந்த ப்ரவருத்தி இந்த்ரியை:

அன்டான் ஆவரணை: சகஸ்ரம் அகரோத் தான் பூர்புவஸ் ச்வர்வத:

ஸ்ரீ ரேன்கேச்வர தேவி தி விஹ்ருதயே சங்கல்பான: ப்ரிய:

ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் தத்வ த்ரயம் பாகவத சங்கரக ஸ்லோகம் ..வேதம் வேதாந்த்யம்-எம்பெருமானார்./ ரகஸ்ய கிரந்தங்கள் -பிள்ளை லோகாசார்யர்/ஸ்தோத்ரங்கள்  அருளி வரும் பொழுதே அனைத்தையும் அருளும் பிரபாவம் ஸ்ரீ பட்டருக்கு ..தேனும் பாலும் கன்னலும் ஒத்து பகவான் ஆழ்வார் உடன் கலந்தது போல..து பிரிய- சங்கல்பம் பண்ணி கொண்டான் உன்னை ஆனந்தம் ஏற்படுத்த..பகுச்யாம் பிரஜா ஏவ- அறியாமல் வேதாந்தம் சொல்லும்..உன் திரு முகம் ஆனந்திக்க-அது ஜகத் சிருஷ்டியாக ஆனது..யோக்யதாம் -சம்சதி -தூண்டி விட்டன காலம்-பிரளய காலத்தில்.. சுத்த சத்வம்/மிஸ்ர தத்வம்/முக் குணத்தில் இரண்டினை  அகற்றி ஒன்றினில் ஒன்றி நின்று -அரன் அதிகன்  உலகு அளந்த அரி அதிகன் என்று பேசும் அறிவிலிகள் -கம்பர் ஓன்று -காலை நீட்ட காலை விளக்க தலையில் ஏற்பதை பார்த்ததும்…. முன்னவரும் பின்னவரும் மூர்கர் என விட்டு-மா முனிகள் சங்கை இன்றி அருளினார்..// அர்ச்சை எல்லாம் சுத்த சத்வங்கள் தான்..எங்கு இருந்தாலும் சத்வ மயம் தான் ..ஞானத்தை வளர்க்கும்..அதனால் ..சத்வ சூன்யம் தான் காலம்-பிரயோஜனம்-போகத்துக்கு உபகரணமாய் இருக்கும் காலம் தூண்ட சிருஷ்டி தொடங்குவான் ..காலம் நித்ய விபூதியில் இல்லை..வேலையை செய்யாது அங்கு..காலம் மாறாது அங்கு..தூண்டி விட்டு–தன்னள்ளே திரைத்து எழுந்து -பிரகிருதி மாற்ற ஆரம்பிக்கிறான் .அன்யோன்ய ஆலிங்கனம்- சித்தும்  அசித்தும்-மேம் பொருள்-மேல் எழுந்து -மேவி கிடந்தது..இப்பால் கை வளையும் மேகலையும் மேவுகின்ற கலை -உடல்..வாசி இன்றி இருக்கும் பிரளய காலத்தில்..ஒன்றும் தேவும் .நாம ரூப வித்யாசம் இன்றி இருக்கும்–பூத-5 அகங்க்ருதி புத்தி பஞ்ச கரணி மனசு  பிரவர்த்தி -௧௯ தத்வங்களையும் சொன்னார்.. பஞ்ச தன்மாத்ரைகளை சொல்ல வில்லை- சப்த -ரூப இத்யாதிகளை-சொல்ல வில்லை -இவை பூதங்களின் சூஷ்ம நிலை — சங்கல்பம்-மூல பிரக்ருதியை -கடல் ஞாலம் செய்தேனும் யானே  என்னும்..அநுகாரம்-கடல் ஞாலம் ஆவேனும் யானே என்னும்..ஸ்பஷ்டமாக அருளினார் அவனே ஆகிறான்.. குயவன் நான் மண் பாத்ரம் ஆவேன் சொல்ல  மாட்டான்–உண்டேனும் அளந்தேனும் யானே என்னும்..விக்ருதி- விகாரதுடன் கூடியது பிரதம தத்வம் மகான்- சாத்விக ராஜச தாமச/மூன்றாக பிரியும்..அகங்காரம் மூன்று -.சதவிக-11 தத்வங்கள்/தாமச-10 பஞ்ச தன்மாத்ரைகள் பூதங்கள்/ 24 தத்வங்கள்.. பொன் கைம்   புலனும்  ஐம்பூதம் –மானாங்கர மனங்களே -ஆழ்வார் பாசுரம்..தன மாத்ரைகளை சொல்ல வில்லை ..இடைப் பட்ட திசை சப்தம்-ஆகாசத்துக்கு சூஷ்மம்-கந்தம்-பிரித்வி குணம்/அப்பு தீர்த்தம் ரசம் /தேஜஸ்-அக்னி-ரூபம்/வாயு-ஸ்பரிசம்/ ஆகாசம் சப்தம் /சப்தம் ஆகாசத்தை தோற்றுவிக்கி ஸ்பர்சம் தோற்று விக்கும்-இது வாயு ரூபம்/ அது அக்னி ரசம்/ ஜாலம் கந்தம்/அது பிரித்வியை தோற்றுவிக்கும்..பஞ்சீகரணம் எடுத்து உண்டை பண்ணுகிறான் சப்தம்-ஆகாசம்-லய கிராமம் பிர்த்வி -ஜலம்-ஆகாசம்-மூல பிரகிருதி திரும்பி போகும்…ஒவ் ஒன்றையும் பாதி ஆக்கி பாதியை நான்கு பாகம் வைத்து ஒவ் ஒன்றிலும் சேர்கிறான் இது தான் பஞ்சீகரணம்..முத்து சிப்பி பள பள கிறது இதனால் தான் –பொய் இல்லை பிரமிகிறதும் -தன்மை இருப்பதால் தான் ..சமஷ்ட்டி ஸ்ருஷ்ட்டி- அத்வாரக ஸ்ருஷ்ட்டி இது ..தானே பண்ணுவது..௨௪ முடிந்த பின்பு பிரமனை படைத்து சத்துவாரக ஸ்ருஷ்ட்டி…அண்டானு ஆவரண -பூ புவ -கந்தர்வர்கள் சுவ -நஷத்ரங்கள் வாழும் இடம் சூர்ய லோகத்துக்கு மேல் ..சந்திரன் மேல் ..மேலை  தண் மதியும்  -சத்ய வரை 7 லோகம் /அண்ட கடாகம் -ஆயிரம் ஆயிரம் உண்டு..ஆவரனங்களும் ஆயிரம். 7 ஆவரணங்கள் 10௦ மடங்கு பெரிசு ஒவ் ஒன்றும்.. அனைத்தும் இவளுக்கு தான் ..தேவி- விளை யாட்டு உடன் கூடினவள்.. எல்லாம் மாறுதல் தான் .அசித்தும் நித்யம்-அஸ்திரம் மாறுதல் உண்டு இல்லை எனபது இல்லை..சகாயம் பண்ணுவது சக காய காரணம்.. த்ரி வித– வேர் முதலாய் வித்தாய்–உபாதான நிமித்த சக காய காரணங்கள்.. எல்லாம் அவளுக்கு எனபது-தாய்க்கு ஆனந்தம் பிள்ளைகளை உஜ்ஜீவிக்க தான் இதை பண்ண வைக்கிறாள்..விட்டு பிரிந்து இருக்க முடியாமல்..கரண களேபரங்களை கொடுப்பிக்க வைக்கிறாள்..

இருபதாம் ஸ்லோகம்..

சப்தாதீன் விஷயான் ப்ரதர்சய விபவம் விஸ்மார்ய தாச்யாத்மகம்

வைஷ்ணவ்யா குணமாயா  ஆத்ம நிவாஹான் விப்லாவ்ய பூர்வ: புமான்

பும்ஸா பண்யவதூ விடம்பி வபுஷா தூர்த்தான் இவ ஆயசயன்

ஸ்ரீ ரேன்கேச்வரி கல்பதே தவ பரிஹா சாத்மனே கேளையே

– வேடிக்கை பண்ணுகிறான் உன் ஆனந்தத்துக்கு நம்மை சிறை படுத்தி சப்தாதி பூகங்களில் அழுத்தி..ந்யமனத்தால் பண்ணினேன்-சிரிக்க தான் வேண்டும் வருத்ததுடன் சபலம் விரதம் பண்ணினது எல்லாம்..ஆக்கையின் வழி உழல்வதை  பார்த்து வருத்தம்.. வேலை காரன் சிரிக்கும் பொழுது சம்பள உயர்வு. கோணி பை எண்ணெய் வாங்க போக- சிரிக்க- நொந்து சிரிக்கிற சிரிப்பு….விஷயாந்தரங்களை காட்டி/ சப்தம் ரூபம்/ஸ்பர்சம் /காட்டி கொடுத்து..அடிமை தன்மை மறக்க பண்ணுகிறோம்.. பிரகர்ச/அனுபவித்து  என்று சொல்ல வில்லை காட்டினதே போதும்..தாச்யாமகம் – மறைத்து… காட்டினாலே போதும் இதை மறக்க..ஆசை வளர- விச்மார்யா- ஒழிக்க முடியாது அடிமை தனத்தை- சேஷத்வம் ஒழிக்க ஒழியாத சம்பந்தம் பித்ருத்வம் பிதா புத்திரன் இருவரும் இருக்கும் பொழுது போகாது..மறந்து போனோம் விளக்க முடியாது…பூர்வாகன் ஆதி பிரான்-கலக்குகிறான் – முக் குண சேர்க்கையால்…இத்தால் கட்டி வைத்து இருக்கிறான்..நாம் வெளி வர முடியாது அவன் ஒருவனையே பற்றி கொண்டு மாயை விடு பட்டு வருவோம். மாயை-ஆச்சர்யம் நம் சம்ப்ரதாயம் பொய் சங்கரர்.. இருள் தரும் மா ஞாலம் இது..திருவடி நிழலில் போகணும்..பகல் கண்டேன் நாரணனை கண்டேன் ராம திவாகரன் .ஞானம் பெற்று விலகுவோம்..ஐவர் திசை திசை வலிக்கும்…விண்ணுளார் -கருடன்-சமுகன்-பெருமாளுக்கு அடிமை செய்வாரையும் விடாது…ஆண் பெண் மயக்கம்..விலை மாது போல வேஷம் இட்ட புருஷர்கள் பின் ஓடுவது போல..பரிகாசம்..எல்லாம் அவள் கடாஷதாலே என்கிறார்..   நித்ய விபூதியும் அவள் ஆனந்தத்துக்கு தான்..

இருபத்து ஒன்றாம் ஸ்லோகத்தால் ..

யத் தூரே மனச: யத் ஏவ தம்ஸ: பாரே யத் அதயத்புதம்

யத் காலாத் அபசேளிமம் சுரபுரீ யத் கச்சதி : துர்கதி :

சாயுஜ்யச்ய  யத் ஏவ ஸுத்தி அதவா  யத் துர்க்ரகம் மத் க்ராம்

தத் விஷ்ணோ:  பரமம் பதம் தவ க்ருதே மாத: சமாம்நாசிஷு

..அதன் ஏற்றம் அருளிகிறார் ஸ்ரீ வைகுண்ட ஸ்த்வத்தின் சுருக்க ஸ்லோகம்.. அனுவாகம் பண்ணி அருளுகிறார் இதில்..தத் விஷ்ணோக பரம பதம்….உருவாகியோ அழிவோ இல்லை நித்யம் -ந ஜாயதே பிறக்கிறது இல்லை இறக்கிறது இல்லை சரீரம் வந்து போவது.. நாயம் பூத்வா -கல்பம் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் .ஏற்படுத்துவதும் இல்லை..தேவர் யுகம்  பிரம ஆயுசு முடிந்தாலும் -பிரளயம்-நித்ய நைமித்திக -கல்ப முடிவிலும் இல்லை..என்றும்நித்யம் ஜீவாத்மா என்கிறான் கீதையில்.. பிரம பட்டம் தான் முக்தர்-அப்படி இல்லை.. நித்யம்..நச புன ஆவர்ததே -விரஜை நதி கடந்து..மனசுக்கு எட்டாதது..வாக்குக்கும் எட்டாதது ..வானுளார் அறியலாகா வானவா-பிரம்மாதி தேவர்களும் அறிய முடியாது..மண்டோதரி-உலகம் கூட எங்கு என்று தெரியாது என்கிறாள்..தமசை காட்டிலும் மேம்பட்டது.– கடைசி ஆறு அத்யாயம் கீதையில் –.பிரதான  வ்யக்த -மூல  பிரக்ருதியில்  வுருவம் ரூபம் இல்லை அது மாற ஆரம்பிக்கும்.—.புருஷ –அதி அற்புதம் இது..யதி அத அற்புதம்.. சொலவே முடியாது. அதி சுந்தரம் அதி அத்புதம் -கூரத் ஆழ்வான்-அசிந்த்ய எத் தூரே மனசா ..வை குண்டம்-ந குண்ட்யதே ஞானத்துக்கு சுருக்கம் இல்லை ..அந்தமில் பேர் இன்பதோர் நாடு நலம் மிக்கதோர் நாடு..எது காலாது அப்ர்செதினம்-காலத்தால் வரை அறப் பட முடியாது. சூட்டு நன் மாலைகள்– ஆங்கு ஓர் மாயையினால் –அடுத்த சொல்லே இல்லை..பிறகு மேலே போல்வன இல்லை..பிரதி எதிர் பாராமல் சாத்தும் மாலை- நன் மாலை..மடி தடவாத சோறு/ தூ மலர் தூவி தொழுவது.. இது தான்..கஞ்சனை சாத்திக்க ஆதி அம் ஜோதி உருவை அங்கு வைத்து. இளம் கோவில் கைவிடேல் என்று சொல்ல வேணும்….முகமும்முருவலோடு அழகிய மணவாளன் உருவம் இல்லையேல் குத்தி கொண்டு மீண்டு வருவேன் -பட்டர்.. சத்ய சந்தன் திரும்பி வரவில்லை நம்பெருமாள் சேவை கிட்டி இருக்கணும்..கச்சதாக-சுறா புரி-ஸ்வர்கம் துர் கதியாக தோன்றும்.. அவ் உலக வைபவம் தெரியும்….சுஷ்ம்னா நாடி வழியில் போகும் பொழுது-திரும்பி பார்க்காமலே போவான்-திரு மோகூர் ஆத்தன் வழி துணை பெருமாள் -முன்புற்ற நெஞ்சு–கச்ச ராம சீதை முன்பு போனது போல..நிறுத்தினார் ஆழ்வார்- நரகத்தை நகு நெஞ்சு- சம்சாரத்தை பார்த்து விலவர சிரித்திட்டு போ என்கிறார்….புனரவரதியே கிடையாது –சாயுஜ்ய -மோஷ ஆனந்தம் பெறுவான்..இவ் உலகத்தில் சாயுஜ்யம் பெறலாம் என்பதை கண்டிக்கிறார் ஜீவன் முக்தன் ..அஞ்ஞானம் விலகுவதே மோஷம் பேத தரிசனம் போகணும் ஏகமேவ தத்வம் அத்வைதி வாதம் ..எல்லாம் பிராந்தி..பர பிராமதுக்கே அக்ஜ்நானம் சொல்வார்கள் சூர்யன் இடம் இருட்டு போல சொல்வார்கள் சுயம் பிரகாசன் அவன் – கோல விளக்கு கொடி விதானம் – சாம்யா பத்தி மோஷம்..சமன் கொள் வீடு தரும் சமன் குன்றமே..நோன்புக்கு பரிவு-சாயுஜ்யம் கைங்கர்யம்.. ..இரண்டும் ஆங்கு  தான் கிட்டும்..வார்த்தையால் எட்ட முடியாது கடைசில் சொல்லி தலை கட்டுகிறார்..அதுவும் உன் ஆனந்தத்துக்கு தான்..

அடுத்த ஸ்லோகம்22..

ஹெலாயாம் அகிலம் சராசரம்  இதம் போகே விபூதி : பரா: 

தன்யா தே பரிசாரகர்மணி சதா பச்யந்தி  எ சூரைய:

ஸ்ரீ ரேன்கேச்வர தேவி கேவல க்ருபா  நிர்வாஹ்ய வர்கே வயம்

சேஷித்வ பரம: புமான்  பரிகரா ஹ்யேதே  தவ ஸ்பாரனே

 .பெருமைக்கு பரி கரங்கள்..உப கரணங்கள்..அகிலம் சரசராம்-இதம்.. அனைத்தும்.. கைங்கர்யம் பண்ணி ஆனந்தம் ஸ்ரீ ரேன்கேச்வர  தேவி..கேவல க்ருபா மட்டுமே நிர்வகிக்க படும் கூட்டம்..கிருபையால் மட்டும்..நிர்கேதுக கிருபை ச்வாபிகம்..நமக்கும் கிட்டும் இதை அனுசந்திதால் அருள் கொண்டாடும் அடியவர் /அவன் அருளை கொண்டாடும் என்றும் அருளை கொண்டு-ஆடும்- அருள் என்னும் தண்டால் அடித்து நம் ஸ்திதி எல்லாம் இருக்கும்./அவனும் உன் போகத்துக்கு தான் தலைவனாய் சேஷியாய் இருந்து..எம்பெருமானார் திரு முடி திரு அடி சம்பந்தத்தால் மோஷம் எனபது போல-ஆலவட்டம் கைங்கர்யம் பண்ணி வீசினதுக்கு பேசினேன்-மோஷம் எம்பெருமானார் திரு முடி சம்பந்தத்தால் தானே என்றார்.. கட்டிலையும் தொட்டிலையும் விடாமல் இருப்பவள் பிராட்டி தானே.. இதில் சாம்யம் நாம் அவன் உடன்.

.இருபத்து மூன்றாம் ஸ்லோகம்..

ஆஜ்ஞா அனுக்ரஹா பீம கோமல பூரி பால பலம் போசுஷாம்

யா அயோத்யா இதி அபராஜிதா இதி விதிதா நாகம் பரேன ஸ்திதா

பாவை: அத்புத போக பூம கஹனை: சாந்த்ரா ஸுதா ச்யந்திபி:

ஸ்ரீ ரேன்கேச்வர கெஹலஷ்மி யுவயோ: தாம் ராஜதாநீம் விது:

 யுவ யோக ராஜ தானி -ஸ்ரீ வைகுண்டம் தலை நகரம்.. ஸ்ரீ ரேன்கேச்வர தேவி– இவளுக்கு தான் அனைத்தும் பரி கரங்கள்.. ஆணைக்கும்  கிருபைக்கும் உட பட்டு .பீம கோமள பயங்கர கிருபை பொழியும் ஜெயா விஜயர்/ திரு மேனி பரிவால் பீம -கோபம் கார்ண்யம் கொண்டு கோமளம்/ பக்தர் களுக்கு  பலன் ஆனா புருஷார்த்தம்- திவ்ய தேசம்..யா அயோத்தியை ஜெயக்க பட்டது இல்லை தகர்க்க முடியாது அபராஜிதா. .. விதிதா -வேதத்தால் விதிக்க பட்ட ..மூல பரக்ருதிக்கு அப்பால் பட்ட =-நாகம் பாரேன ஸ்திதா../அத்புத போக ஆழ்ந்த நிறைந்த பாவம் அத்புத போகம் எல்லை நிலம் -பூமா -நிறைந்த பாவம் கொண்டு..செறிந்து இருக்கிறார்கள்.. கருணை கடாஷ அமுதம் பெருகி –கேக லஷ்மி  வீட்டு உடையாள்..இருவருக்கும் இது தான் ராஜ தானி..பஞ்ச பிரகாரங்களுக்கும் முதல் இடம்…இங்கு உள்ளவர்கள் தான் அங்கு..
 
 இருபத்து நான்காவது ஸ்லோகம்..
தச்யாம் ச  த்வத் க்ருபாவத் நிரவதி  ஜனநா விச்ரம் அர்ஹா அவஹாசம்

சங்கீர்ணம் தாஸ்ய த்ருஷ்ணா  கலித பரிகரை: பம்பி: ஆநந்த  நிக்னை:
ச்நேஹாத் அஸ்தான ரஷா வ்யசநிபி: அபயம் சார்ங்க சக்ர அஸி முக்யை:
ஆனந்தை கார்ணவம் ஸ்ரீ : பகவதி யுவயோ :ஆஹு :ஆஸ்தான ரத்னம்
 
நித்யர் கைங்கர்யம்..யுவயோகோ -ஆஸ்தான ரத்னம்.. உயர்ந்த ஸ்ரீ  வைகுண்டமே இருவருக்கும் ஆஸ்தான ரத்னம்.. :தலையாய ஸ்தானம்..மற்றவை அடங்கியவை..தனி சுடர் தனி  கடலே தனி உலகே -உனக்கு இருப்பிடம்/ மனத்துள்ளான்  மா கடல் நீர் உள்ளான்  மங்கை தனத்துள்ளான் /இருப்பிடம் வைகுந்தம் வேங்கடம் –/அருள பாடு-கைங்கர்யம் வைத்தே ..உத்தம நம்பிக்கு ஏகாந்த படி களையும் கைங்கர்யம்…தனக்கு என்று வைத்து கொள்ள வில்லை சுவாமி…தென் அரங்கர் செல்வம் முற்றும் திருத்தி வைத்தார் ஸ்ரீ ரெங்க ஜீயர் கூர நாராயண ஜீயர் -தெப்பத்தில் ஓட தான் பவித்ரம் திருப்ப திரும்பிற்றாம்.. ஆண்டாள் பார்த்து ஆள் இட்டு அழைத்து வைத்தாள்..பொன் அரங்கம் என்றால் மயலே பெருகும் ராமானுஜர்..ஆயிரம் ஆண்டுகள் நடந்து வரும் பத்து கொத்துகள்..சிம்க கதி முதலில்..சாத்தான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்/அரையர் கட்டியம்/ஏசல் கண்டு குடையும் அரையர் இசையும்.. சேவிக்க கண் பல வேணும்..பதக்கம் திவ்ய ஆபரணங்கள் எல்லாம் அவர் எழுதி வைத்த படி..ஸ்ரீ வைகுண்டத்திலும் உண்டு..மங்கள ஹாரத்தி காட்டி- ஸ்ரீ ரெங்க விபோ ஜயா அருள பாடுவார்கள்..காரியத்தில் இருப்பது காரணத்தில் இருக்கும் அம்பன்ன  கண்ணாள் -ஏற்றினால் யசோதைக்கும் கண்ணன் கண் அம்பு போல இருந்ததால்..ஒரு கையால் குடையும் சாமரமும்-  சுயம் பாகத்திலே வயிறு வளர்த்தவன்  ஒப்பூண் உண்ண மாட்டாமையாலே லஷ்மணன் தானே கைங்கர்யங்கள் பண்ணினால் போல.. இளைய பெருமாள் பெரிய உடையார் சிந்தயந்தி அரையர் போல கைங்கர்யத்துக்கு சொல்வார்கள்….சுற்றம் எல்லாம் பின் தொடர   தொல் கானம்  அடைந்தவனே..திவ்ய ஆயுதங்கள் சினேகா ஆஸ்தான ரஷ்யம் பண்ணுகிறார்கள்.. அங்கு ரஷிகிரார்கள் ..அச்தானத்திலே ரஷை உரைகல் உரைகல்  ஒண் சுடர் ஆழியே என்கிறார் ஆங்கு ஆரவாரம் அது கேட்டு அனல் உமிழும்.–பொங்கும் பரிவு ஆழ்வாருக்கு.. விசனத்துடன் கவலை யோடு ரஷிகிரார்கள். சார்ங்கம் சக்கரம் ஒள வாள் நந்தகம்.. ஆனந்தைக அரணவம் கடல் ..இருபது ஐந்தாம் ஸ்லோகம் ரத்ன-உபரி பணா ரத்னம் மேல் கட்டி விதானம்..போகத்தில் கட்டு படித்தி வைத்து இருகிறாய்.. மாலை ஸ்பர்சம் கந்தம் -அனந்த்  ஆழ்வானுக்கு  உண்டு…பஞ்ச சயனம். ஸ்பர்ச மென்மை கந்தம் மணம் உண்டு..அங்கு அமர்ந்த திரு கோலம் உயர்ந்த திரு அனந்த் ஆழ்வான்..தலையியோ பணங்கள் ஆயிரம் இருள் இரிய சுடர் மணிகள் ..மேல் கட்டி விதானம் இவை..விச்தீர்யா அனந்த போகம் விரித்து கொண்டு புவியும் இரு விசும்பும் நின் அகத்தே- அவனை அமர -ஏக குடை கீழ் நடத்து கிறான்..பொங்கோதம் சேர்ந்த செங்கோல் உடைய திரு அரங்க செல்வன்..சந்தொதிக குணம்-வைபவம் கூட -காந்தனின் குணங்கள் உன் பெருமைக்கு அருகன் ஆகிறான்..அசந்கேய -எண்ணில்  அடங்காத -பரதவ வாத்சல்யம் போன்ற குண கூட்டங்கள்.. அன்யோன்யம்..ஒன்றாக ஆனது போல சேவை- ரஷிக்கும் நினைவில் ஓன்று..ஐக்கியம் கருத்தில்..மை தடம் கண்ணினாய்- நான் முன்னே நான் முனே என்று மேல் விழுந்து போட்டி போட்டுண்டு ரஷிகிரார்கள்..அச்தானே பய சங்கை.
ஸ்ரீ பட்டர் திருவடிகளே சரணம்..
 ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்..

ஸ்ரீ குணரத்ன கோசம்-6-15- ஸ்லோகங்கள் – ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

December 14, 2010

ஆறாவது ஸ்லோகம் ..

ஸ்தோதாரம் உசந்தி தேவி கவய யோவிஸ்த்றுணீதே குணான்

ஸ்தோதவ்யஸ்ய ததச்ச தே ஸ்துதிதுரா  மய்யேவ விஸ்ராம்யாதி

யஸ்மாத் அஸ்மத் அமர்ஷணீய பணிதி ஸ்வீகாரத: தே குணா:

ஷாந்தி  ஒவ்தார்ய தயா ஆதய: பகவதி ஸ்வாம் ப்ரஸ்துவீரன் ப்ரதாம்..

..குணத்தை விளக்கி சொல்பவன் ச்தோதாக்கள்/இல்லாத குணத்தை இருக்கு என்பவன்/ இருக்கும் குணத்தை இருக்கு என்று சொல்ல நாக்கும் காலமும் போறாது ச்தோதரமே பண்ண முடியாது….வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி போல..கம்பன்-கள்வர் இல்லாமை யால்  பொருள் காவல் இல்லை.. கொள்வார் இல்லாமையால் கொடுப்பார் இல்லை..-போல-என்னால் தான் உன்னை பாடி உன் குணத்தை  வெளி படுத்த முடியும்..உன்னை பாடும் கடமை என் தலையில் ஒய்வு எடுத்து கொண்டது.. என் புன் சொற்கள் கொண்டு பாடுவதால் -ஷாந்தி ஒவ்தார்யம் தயை எல்லாம் உன் இடம் உள்ளது என்னால் தான் வெளி படுத்த முடியும்.. அவன் கல்யாண குணங்கள் பரம பதத்தில் பகல் விளக்கு பட்டு இருக்கும்.. கல்யாண குணங்களை காட்ட முடியாது தயை , வாத்சல்யம் காட்ட முடியாதே.. குற்றம் பண்ணுவார் இல்லை ..ஸ்வென ரூபேண-ஆத்மா ஸ்வரூபம் பெற்று -எட்டு கல்யாண குணங்கள் இவனை அடையுமே அங்கு..இரங்கி வந்து காட்டுகிறான்..அது போல நான் பாடி தான் உன் ஷாந்தி -பொறுத்தல் ஒவ்தார்யம்-வாரி வழங்குதல்/ தயை ஆதி- வாத்சல்யமும் வைத்து கொள்ளனும் .. அன்று அதனை ஈன்று உகந்த ஆ போல..–சொல் கிடைக்காது கஷ்ட படுவேன்- சொல் பணி செய் ஆயிரம் வாசிக்க கைங்கர்யம்செய்தார் ஆழ்வார் –வண்மை இந்த வாசிக பணி தானே..கண்ண நீர் கைகளால் இறைக்கும் இது தான் காகிக கைங்கர்யம் பூ கட்ட வில்லை மதில் கட்ட வில்லை.. வந்த சொல் ஈர சொல்லாக ஆனது..தேட போகிறேன் என்கிறார் பட்டர் குற்றத்தை பொறுத்து கொள்ள போகிறாய் உன் பொறுமைக்கு அப்பொழுதான் பெருமை வரும்..குணங்களை விளங்க வைப்பவன் பாடகன்– செயளிளால் விளக்க போகிறேன் பாடலால் இல்லை.. உன் உடைய பெருமை பாடும் பொறுப்பு என் தலையில்.. ரெங்கன் பெருமை இல்லை.. தே-உன் -என்று பிரித்து சொல்கிறார் கண்ணனை கூவுமாறு அறிய மாட்டேன் -ஆழ்வார் ஏ பாவம் பரமே ! தலையில் கை வைத்து கொண்டார்..அது போல பிராட்டி உன்குணம் பேச என்னால் முடியாது.. மை ஏவ- என் இடத்திலேயே- ஏகாரம்- விதி வாய்கின்ற்றது காப்பார் யார் -ஆழ்வார் பாசுரம் போல..விளக்க யாரால் முடியும் என்னால் இல்லை ஈஸ்வரன் பிராட்டி கிளப்பி விட்டவள் விலக முடியாது.. பாடாமல் இருக்க முடியாது விஸ்ராமயதி.. தலையில் உட்கார்ந்து உம்மை தவிர வேறு யாராலும் பாடி என் குணங்களை வெளி படுத்த முடியாது..ச்வீகாரம் குணங்கள் என் வாக்கை கொண்டன..ஆம் என்று ஆமோதிக்கும்..பகவதி- ஆறு கல்யாண குணங்களை கொண்டவள்.. ஞான பல ஐஸ்வர்ய வீர சக்தி தேஜஸ்- குற்றங்கள் இன்றி- அகில ஹேய பிரத்நீயாக கல்யாண குணங்களையே கொண்டவள்..குணம் இல்லை தீய குணங்கள் இல்லை..நிர் குணவான் ..நாற்றம் =மணம் …. பிராட்டியை கூட எதிர் பார்க்காத ஆறு குணங்கள்.. வாத்சல்யம்  போன்றவை தலை எடுக்கும் இவளால்..அந்த ஆறையும் என் தலையில் போட்டு அருள் என்கிறார்..அந்த குணங்கள் தங்களை பற்றி சொல்லி கொள்ள ஆரம்பிக்கும்-குற்றங்கள் உடன் அடியேன் பாட முயலும் பொழுது…நான் ஒருத்தன் தான் ஸ்தோதா–நம் ஆழ்வாரை  பாட நான்-கம்பர்…திரு மார்க்கு தக்க தெய்வ கவிஞ்சன் ..அவனை  நானே பாட வல்லேன்  /பெருமாளை பாட நானே-ஆழ்வார்..ஏற்கும் பெரும் புகழ் கண்ணனை பாட வல்லவன் –அது போல பட்டர் இங்கே அருளிகிறார்.. யானாய் தன்னை தான் பாடி-ஆழ்வார்.. வட தளம்/ தேவகி உதரம்/ வேத சிரஸ்/ சடகோப வாக்கிலும் திரு மேனியிலும் காணலாம்..அது போல நீயே உன்னை பாடி கொள்ள வேணும் என்கிறார்..

 ஏழாம் ஸ்லோகத்தில்..

 சுக்திம் ச்மக்ரயது ந ஸ்வயம் ஏவ லஷ்மீ :
ஸ்ரீ ரெங்கராஜ மஹிஷீ மதுரை : கடாஷை :
வைதக்த்ய வர்ண குண கும்பன கவ்ரவை: யாம்
கண்டூல கர்ண குஹரா: கவய: தயந்தி
சுக்தீம் சம க்ரத்யு –நீயே சரி பண்ணி பாடி கொள்..உன் பெருமை பாடுவதால்..உன் கடாஷ பெருமைக்கு ஏற்ற படி சுயம் ஏவ –உதவி கேட்க்க வில்லை யானாய் தன்னை தான் பாடி மலைக்கு நா வுடைஎர்க்கு தென்னா தெனா என்று ஆடுவானாம் முக் கோட்டை திரு தொலை வில்லி மண்ணகலம் திரு மங்கை ஆழ்வாருக்கு திரு கண்ண புரம் என் வாய் முதல் அப்பன்..நாக்கு நுனியில் அமர்ந்தான்..இருத்தும்  வியந்தான்–இருந்தான் கண்டு கொண்டே .. எம்பெருமானார் நிர்வாகம்- ஆழ்வார் பாடுவதை நிறுத்தி  அவனே பாடுகிறான்- சுயம் ஏவ லஷ்மி–தம் பொறுப்பை கழித்தார்.. சுக்தீம் ..நக -என் உடைய வாக்குக்களை பூர்ணம் ஆக்கட்டும்..சுக்திக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை நடுவில் நீயே வரணும்..ஸ்வயம் ஏவ -பெருமையும் சொவ்லப்யமும் வேணும் இதற்க்கு. பெயரை இவர் தலையில் வைக்க.. லக்ஷ்மி என்று பரத்வமும் ஸ்ரீ ரெங்க ராஜா மகிஷி என்று சொவ்லப்யமும் காட்டினார்.. மதுரமான கடாஷத்தாலே-அருளுவாய்..என் வாய் முதல் அப்பன்- அவர் சொல்லலாம்– நீ கடாஷத்தாலே பாட வைப்பாய்..வை கதய -அணி அலங்காரம்..சுவை நயம் இருக்கணும் வரண குணம்- இருக்கணும்..உருவாக அணி ..கற்பக கொடி– அஷரமும் சரியாக இருக்கணும்..பிராட்டி பற்றி மெல் இனம் அசரம் கொண்டு..சொல் தொடரும் பொருந்தி இருக்கணும்..மூன்றையும்விவரிகிறார்..
அடுத்த ச்லோகத்தாலே..
 முகர்ந்து பார்த்தாலும்- குற்றம் இருக்க கூடாது..அசம் ப்ருஷ்ட சம்சார கந்தம் தீண்டாதவர்கள் நித்ய சூரிகள்  போல..மனசால் கேட்க்கும் இன்பம் சுரந்து இருக்கணும்..பரிசிதம் புரியும் படி/ககனம் ஆழ்ந்த அர்த்த கொண்டு இருக்கணும்..மகா காவ்யம்-உள் உரை பொருள் நிறைந்து நண்டை உண்டு நாரை-பெயர் தெரியும்.. ச்வாபதேச பொருள்கள் உண்டு..கேட்க்கும் காதுகளுக்கு- போதாமல் கேட்க்க ஆசை தூண்டும் படி இருக்கணும்..பதங்கள் சேர்ந்து பொருந்தி இருக்கணும்..பிறப்பில் பல் பிறவி பெருமாள்..ஈன சொல் ஆனா.. ஞான பிரானை அல்லால் இல்லை நான் கண்ட நல்லதுவே-என் நின்ற யோனியுமாய் பிறந்தாய் ஆரம்பித்து பன்றியாக பிறந்தாய் முடித்தார்..தனி கேள்வி இல்லை துணை கேள்வி..தொடை தட்டி உன்மத்தராய் கெடக்கணும்..வாக்கு விலாசத்தை பல படிகளால்-பகு முகம்- அருளுவாய்..சொல் குற்றம் பொருள் குற்றம் இன்றி அணி அலங்காரத்துடன் ..அத திரு அவனை பற்றும் இத் திரு இருவரை பற்றும் பராங்குச நாயகி இருவரையும் பற்றும்..மிதுனமே உத்தேசம்.. இன்பம் சுறக்கனும்..சொல் தொடரின் கவ்ரவம் சு கம்பீரம் -சொல் சின்னது இருந்தாலும் பொருள் மிகுந்து -உரை ஆசிரியர்கள் பண்ணி பண்ணி விரித்து உறைக்கனும்.. லஷ்மி நாதன்-பிரதம ஆசார்யன்- திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வன்..திரு இல்லா தேவரை தேரேன் மின் தேவு ..பரம சுவாமி -ஒத்தார் மிக்கார் இல்லாதவன் பரன்-அபரமன் அப + ரமன்..பிராட்டி சம்பந்தம் இல்லாதவன் அபரமன்..
ஒன்பதாவது ஸ்லோகம்.
.
சரிய ஸ்ரீ .ரெங்க நாதா !..நீ ஆசை படுபவள் ஹ்ருதயா -திரு மார்பில் அமர வைத்து இருகிறாய் பகவதி சரியம்..புருஷ கார பூதை.. உன்னை காட்டிலும் பெரியவளாக பாட போகிறோம் உன் முன் நன்றாக கேள்.உன் கண் பார்வை -சுக தாரண தாரே சொக்கி இருக்கணும்..ஸ்ரவனே தக -மறு படியும் ஆனந்தம் பெற்று கவசங்கள் வெடிக்கட்டும்..ஸ்லோகங்கள் கேட்டு விம்மி -வெடித்து -மீண்டும் கவசம் அணிந்து- கேட்டு -இப்படியே சமர்பித்து -நூறு தடா- வாய் நேர்ந்து பராவி– ஓன்று நூறாக -கொடுத்து மீண்டும் ஆளும் செய்வேன் –அது போல ..உன்னை விட வுசந்தவள்  என்ற சொல் கேட்டு. இத்தால் அவனின் .பரத்வம் ஸ்தாபித்து சௌலப்யம் காட்டி –அவளை உடையவன் என்கிற வைபவம்.. மிதுனத்தையே பற்றி இருக்கிற சம்ப்ரதாயம் ..விஷ்ணு-அவனுக்கு பர தந்த்ரை அடங்கின சரக்கு மற்ற அனைவருக்கும் ஈஸ்வரி..ஸ்ரீ ரேன்கேசன்-பெரியவன் ஆனது ஸ்ரீ சம்பந்தம்..எளியவன் ஆனதும் அவள் சம்பந்தம் ..குண சாம்ராஜ்யம் –சரிய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரேன்கேசைய- நீயும் ஆசை வைக்கும் படி- உம்காரம்-உன் பெருமை தெரியும்-உனக்கே என்று சொல்லி அவள் பெருமை விளக்குகிறாள்.. ராமன் பெருமை சொல்லி-இந்த வைபவம்  கிருஷ்ணனுக்கும் உண்டு..தனியாக சொல்ல வேண்டாம்..தவ ச- உனக்கும் பெருமை சேர்பவள் அவள் தானே..அபய ஹஸ்தம்-தேசிக வரத ஆச்சர்யர்-ஸ்ரீ ரெங்க விமான கைங்கர்யம்-பண்ணி பிராட்டிக்கு சாத்தினார்..அதை நம் பெருமாளும் சாத்தி கொண்டு ஆனந்தம் அடைகிறான்- செந்தாமரை கையாகக முயலுகிறான்..சரியம்-புருஷ கார பூதை..ஆறு அர்த்தங்கள்பார்தோம்..இதனால் ஆசை படுகிறாய் ..எங்களுக்காக ..தவ ச தொத்தாக -உலகத்தில் வைபவம் உனக்கு அதை விட நாங்கள்- வயம்-என்கிறார்..கூரத் ஆழ்வான் தொடக்கி நம் ஆழ்வார் வரை சேர்த்து கொள்கிறார்..தன்னையே நாங்கள் என்று உசத்தி கொள்கிறார்..  எட்டாவது ஸ்லோகத்தால்  பெருமை எப்படி வந்தது நீசன் என்றவர் எட்டாவது ஸ்லோகத்தால் ஸ்ரீ கடாஷம் பெற்றதால். இக -நம் பெருமாள் முன் அருளுகிறார் எங்கேயோ  இல்லை..ச்ருணு-கேள் தராம் நன்றாக கேள்–ஸ்தம்பித்துக்கு இருக்கிறான்.. தொடை தட்டி எழுப்புகிறார்.. மாரி மலை –ஆராய்ந்து அருள் ..கேட்டியேல்-ஆஸ்ர்யம் பட்டு நிற்கிறான் .கேள் என்று ஆண்டாள் சொல்வது போல..கண்கள் சுழலும் கால் ஆளும்..நெஞ்சு அழியும்.. பிராட்டி வைபவம் நீ கேட்டால் ..ஹர்ஷம் ஆனந்தம் வளர- செல்வா திரு மால். ஈர் இரண்டு மால் வரை தோள்–பணைக்கிரதாம்..விகாசம் அடையணும்..மலராது குவியாது அப்க்ராத திரு மேனி– ஸ்வரூப விகாரம் இல்லை..தளிர் புரியும் திருவடி என் தலை மிசையே ..பாகவத ஸ்பர்சம் பட்டு..பங்குனி உத்தரம்-சேர்த்தி -திரு மார்பு நாச்சியாரை பார்த்தோ அருளி இருக்கலாம்..திரு திரை சாத்தி இருந்தாலும் உள் போய் – வெளியே போ என்னும் பொழுது -தேவ தேவன் –உள்ளே வா என்ற பொழுது -ஆண்டாள் கூரத் ஆழ்வான் என்று நினைத்தோம்.. ஜேஷ்டாபிஷேகம் கவசம் மாற்றுவார்கள்….இரண்டு உண்டு..கவசம் …சரி படுத்தி அடுத்த ஆண்டு சாத்துவார்களாம் ..பட்டர் ஸ்லோகங்கள் தான் கவசம் இங்கு…திரு மங்கை ஆழ்வாரும் திரு மந்த்ரம் அர்த்தம் கற்ற பின் –உற்றதும் உன் அடியார்க்கு அடிமை -என்றார் -நஞ்சீயர் -நம் பிள்ளை சம்வாதம்..அல்லி கமலக் கண்ணன்-நெடியார்க்கு அடிமை -அடியார் வைபவம் கேட்டு .வேதாந்தத்தில் உன் சத் குணங்கள் உண்டு –பிரதமே புருஷர்கள் ச்ருதிம் பகவதீம் ஸ்ருதிக்கு அங்கம்- ஹேயம் இல்லாத ஸ்ருதிகள் புருஷன் வாயால் வந்தது என்ற குற்றம் இல்லை அஞ்ஞானம் இல்லை மறதி இல்லை கோஷ்ட்டிக்கு தக்க படி மாறாது .பலன் கருதி பேசாது ..ஏமாற்றாது .அதனால் பகவதீம் சுருதி..குண கணங்கள் /ஒக -திரள்கள் /மக ஆர்ணவம் சமுத்ரம் தாமரை இனம் ரத்ன இனம் போல..கற்று கறவை கணங்கள் பல ..ரத்ன பொக்கிஷம் வீடு-உன் குணங்கள் உள்ள இடம் சாவி-சத் துவார பாடனம் சாமர்த்தியம் -நாலாயிர பாசுரங்கள் இதிகாசம் போன்றவை தான் சாவி..அவன் குணங்களை வீதி வீதியாக கத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் உன் குணங்களை இந்த சாவி போட்டு திறந்து பார்க்கணும்..வேத வேதாங்கள் இவளை சொல்லுமா ?..அவன் வைபவம் -மார்பை விட்டு விலகாதவள். இதிகாசம் புராணங்கள் உன்ன பிரமாணங்கள் – வேதத்தின் நடுக்கம் தீர இவற்றை தெரிந்து கொள்ளனும்.. விளக்கி கூறும்.. அங்கம்..சிறை இருந்தவள் ஏற்றம் சொளிக்றது சீதா வைபவம் வால்மீகியும் அருளுகிறார்.. விரித்து உரைக்கும் இதிகாசம் பிராட்டி வைபவம் என்பதால் மூலமும் அவள் ஏற்றமே சொல்லும்..தர்க்கம் மூலம் நிரூபிக்கிறார்..ஸ்மிர்த்தி- ஸ்ருதியை நினைவில் வைத்து பாடுவது.. இவையும் பிராட்டியை சொல்லும்.. மனு ஸ்மிர்த்தி-சக தர்ம சரிதவ..இவைகளை முன் இட்டு நாலாயிரமும் இவளையே சொல்லும்..மலர் மகள் விரும்பும் –பெறல் அடிகள் -உளன் சுடர் மிகு சுருதியுள் உளன்..வேதம் ஒன்றினால் சொல்ல படுபவன்.. கீதை இவர் அங்கீகாரத்தாலே–தட்டினால்  சரிய பத்தி அகம் மாம் எல்லா வற்றிலும் மீனில் தண்ணீர் உடம்பு எங்கும் போல பிராட்டி அவன் உடல் தோறும்..

பத்தாவது  ஸ்லோகம் ..

வேத பாக்யர் உன் கடாஷததுக்கு -தரிதரர் -ஆனதால் -ஜடம் போல இவர்கள்..அர்த்தம் புரியாதவர்கள்..அடித்து கொண்டு அழிவார்கள்..தூண் உடன் வாதம் புரிந்தால் நான் தானே அறிவிலி..மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவன்-அலங்காரம் அழியாமல் விலகி மோதி கொண்டு விழுவதை பார்த்து-கேசித்-சிலர்-அமாணன் -பிரமாணம் இல்லை வேத பாக்யர் புதர் ஜைனர் போல்வார்/அராஜகம் -ராஜா இல்லை என்பர்.. ஒத்து கொண்டு ஈஸ்வரன் இல்லை .மூல  பிரக்ருதியே  காரணம் என்பர்-ஈச்வர தத்வம் இல்லை/பெருமை இல்லை- ராஜா உண்டு- குணங்கள் இல்லை ..குணத்தில் தரித்ரம்..பஜ கோவிந்தம் அருளி- குணம் உள்ளவர்..ச குண பிரமம் ஒத்து கொண்டு நிர் குணம் அடையானம் இதை படி கட்டாக கொண்டு மாயாவாதி பாஷம்.. அனுமானத்தால் உணரனும் வேதவத்தால் இல்லை ஆகமத்தால் அடையணும்.. பல மதங்கள்..பிச்சை காரனுக்கு ராஜ உடைய தன்மை உண்டு.. பூவும் பூசனையும் தகுமோ ?..ஞானம் இல்லாத ஜடங்கள்..ஹர்ம்ய தளம் -பொற் கொடியாக -உயர்வும் பிரபாவமும் உண்டு –திவ்ய கடாஷத்துக்கு இலக்கு ஆகாமல் பேசுகிறார்கள் நாத முனிகள் தொடக்கமாக-அருள் பெற்றோம் ..அசேஷ கல்மஷம் ஆள வந்தார் சம்பந்தத்தால் போக்கினேன்- ராமானுஜர்..பெரிய நம்பி/ எம்பார் இடை பட்டவர்கள்..

அடுத்த ஸ்லோகம்..

அவள் கடாஷத்துக்கு ஆள் பட்டவன் சிறப்பு-மொய்மாம் பதிகம் போல -வேத வேதாங்களில் இருக்கும் அவள் பெருமையை உணருகிறான்.

.பன்னி இரண்டாம் ஸ்லோகம்-

-தி அபிஜாதாகா தேவி சம்பத்து-ஆசூரி சம்பத்துக்கு எதிர் தட்டு..மூன்று இடங்களில் சோகம் அர்ஜுனனுக்கு  தேக – ஆத்மா  விவேகம் சொல்லி நீக்கினான் / தேவ அசுர  பேதம் சொல்லி நீக்கினான்/அடுத்து சரம ஸ்லோகத்தால் நீக்கினான் மூடர்கள்/ மாயையால் தொலைத்தவர்கள் அசுரர்கள் நரகில் விழுவார்கள்.. சாஸ்திர விதிக்கு புறம்பாக நடப்பவர் சித்தி  அடைய மாட்டார்கள்- அசுரர் இவர்கள்..பிறப்பினால் இல்லை நடத்தையால் தான்..வேதம் சொன்ன படி நடப்பவன் தேவன்..அபி ஜாதக- சொல் கீதையில். அதையே பட்டர் .அருளுகிறார்..முதல் காண்டங்களால் உத்தர வாக்யமும்/ பிராட்டி பிரித்த பின்  பூர்வ வாக்ய அர்த்தம் வால்மீகி – முதல் மூன்று பத்துகளால்  திரு வாய் மொழியால் இது போல உத்தர வாக்யமும் அடுத்து பூர்வ -வாக்கியம்/ மேம் பொருள் பாசுரத்திலும் அப்படி தான் –பேசிததே  பேசும் ஏக கண்டர்கள்– பிறக்கும் பொழுதே மது சூதனன் கடாஷம் வேண்டும் -வேதம் இவரோ பிராட்டி தான்.. கருணை கிளப்பி விடுபவள் இவள் தானே..தத் அந்தர்யாமி பரமாத்மா -பிரம்மா சொன்னால் அவனை/ இவன் கடாஷம் =இவன் கடாஷம் எதனாலோ அது ..உருவகம் இதில் சுருதி சிரசின் நிதி மர்மமாக மறைத்து வைக்கும் நிதி..வைத்த மா நிதி..-சித்தாஞ்சனம் – மை போட்டு பார்த்து-பிராட்டி பிரபாவம்..பக்தி சிந்தானம் -மை கண் ஞானமாக பிரகாசித்தால் இந்த தனத்தை உபநிஷத்தில் கண்டு கொள்ளலாம்//மனசில் பிரகாசிக்கும் கண்கள் உடன் கூடியவர்கள்- ஞான கண்..பக்தி ரூபான் அன்ன ஞானம்.. மதி நலம்-இரண்டையும் நலம் =பக்தி /மதி =பக்தி..ஞானம் கீழ் படி பக்தி மேல படி… ஞானம் முதிர்ந்த நிலை பக்தி..சுருதி சிரஸ் -விளங்கும் பக்தி பூமா வேணும்..கலந்தார்கள் /மனசு -பக்தி கண்  -ஞானம் என்பதால் சேர்த்து அருளுகிறார்../சுரிதி சிரசி -நிபுடம்-காதில் ஓதும் மந்த்ரத்தில்-த்வயத்தில்  சப்தத்தையே மறைத்து போவார்கள்..சப்தத்தை மறைக்க முடியாது திரு மந்த்ரத்திலும் சரம ஸ்லோகத்திலும்..கடை சரக்கு அன்று இது.. நிபுடம்-ரகசியம்- பிராட்டியை உள் வைத்து இருப்பதால்..நிதி மிவ–மறைத்து வைத்து உள்ள உன் உடைய  மகிமானம்– புஞ்சயதே உண்டு அனுபவிகிரார்கள்.

.அடுத்த ஸ்லோகம்..

உஹ்தர சானுவாகம்-தி அதிமேகே -உன்னை பற்றி சொல்லும்.. ஸ்ரீ சுக்தம் அசய ஈசானம் ஜகத்-.நீ தான் ஈஸ்வரை என்னும் ஐஸ்வர்யத்தை ஸ்ரீ சுக்தம் பல முகங்களால் சொல்லும்..ஒரு சாகையிலும் உன் பெருமையே சொல்லும்..ஆயிரம் சாகைகள் சாம வேதத்துக்கு. இருப்பதை போஷித்து கற்று கொள்ளனும்..சாகானு சாகம்  ஸ்ரீ சுக்தம்.. ஒவ் ஒரு வேதங்களிலும் ஸ்ரீ சுக்தம் உண்டு புருஷ சூக்தமும் உன் பெருமை சொல்கிறது..அவன் ஒருவனே ஈஸ்வரன் என்னும் சொல்லும். எச்சில் வாய் இல்லை. கங்கை காங்கேந்த்ரன் பிர பாவம் சொல்லி பின் அவனை சொல்லும்….புருஷ சுத்தம் அது போல இல்லை..இதுவே பிராட்டி வைபவம் சொல்கிறது..உனக்கு பதி என்று தலை கட்டும் இவை..அவளுக்கு தான் ஸ்ருஷ்ட்டி வியாபாரங்கள் பண்ணுகிறான்..உத்தர அனுவாகத்தில் இவளை சொலிற்று ..சகஸ்ர ச்ரீஷா புருஷ  -ஆரம்பித்து திரு விக்ரமனை சொல்லி ..புருஷ யாருக்கு ?கிரீஷ லஷ்மி பதி..என்று சொல்லி .. வேதாதிகளில்- தர்ம புராணம் மகா பாரதம்- அருளி செயலில் இது..-திரு வாய் மொழி ஏற்றம்.. புருஷ மான கீதை போல -நாயனார்..கூட்டங்களில் தலைவன் ஆதியர் களில் விஷ்ணு –வாசுகி– தலைமை பெற்ற புருஷ சுக்தமே பிராட்டியை சொல்ல- அனைத்தும் அவள் பெருமையே பேசும்..தம் ச -நீயோ என்னில்-

 அடுத்த ஸ்லோகம் .

.ஸ்மிர்த்தி இதிகாசம் புராணங்களும் அவளையே சொல்லும்..

கை தூக்கி சொல்லும்-சத்யம் சத்யம்-உத் பாகு-அசவ் ஆக -இப்படி சொல்லின ..ராமானுஜரே ஜகத் குறு சந்தேகம் இல்லை சத்யம் என்றாரே கூரத் ஆழ்வான் அது போல. ந ஆக நியன்தரம்.. தனியாக அவனை மட்டும் நியமனம் என்று சொல்லாது ராமாயணமும் மூச்சு விட்டதும் உன் பெருமை சொல்லி தாம் அபி-கூட..விரோதத்தில் வந்த சப்தம்- சிறை ஏற்றவள் ஏற்றம் சொல்ல வந்த இதன் பெயர் ராமாயணம்.. நங்காய் நாணாதாய் நா உடையாய்–குண பூர்த்தி என்று இல்லாதவளை சொன்னது போல..உன் சரித்ரம் சொல்லி மூச்சு விடுகிறது.பரம் பிராணிது.. அறுதி இடுவது இதிகாச புராணங்களிலே  இதிகாச ஸ்ரேஷ்டம்-ராமாயணம்..சீதா பிரபாவம் சொல்ல ..மனு பராசர் சமர்த்தாக- கர்த்தா- இவர்களும்  என் தாயை நினைப்பார்கள் அசமத் ஜனனி…உன் பெருமையை சொல்லும் பிரமாணம்..வேதமே.கர்த்தாக்களும் பிரமாணம் சப்தமும் பிரமாதாக்களும் உன்னை தான் பேசும் பிரமேதா நீ தானே. இவை உணர ..உன் கடாஷம் வேணும்..

ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்..