ஸ்ரீ திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஸ்ரீ திவ்ய ஆயுதங்கள் -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் ..

ஸ்ரீ திருப்  பல்லாண்டு

வடிவார் சோதி வலத்துறையும் சுடர் ஆழியும் பல்லாண்டு படை போர் புக்கு முழங்கும் அப் பாஞ்ச சன்னியமும் பல்லாண்டு -2

தீயிற் பொலிகின்ற செஞ்சுடர் ஆழி திகழ் திருச் சக்கரத்தின் கோயிற் பொறியாலே ஒற்றுண்டு நின்று குடி குடி ஆட செய்கின்றோம் -7

சார்ங்கம் என்னும் வில் ஆண்டான் தன்னை வில்லி புத்தூர் விட்டு சித்தன் விரும்பிய சொல் -12

பெரியாழ்வார்  திரு மொழி

நெய்ததலை  நேமியும் சங்கும் நிலாவிய கைத்தலங்கள் வந்து காணீரே -1-2-12

சங்கின் வலம் புரியும் சேவடி கிண்கிணியும் 1-3-4

சக்கர கையன் தடம் கண்ணால் மலர விழித்து 1-4-4

தண்டோடு சக்கரம் சார்ங்கம் ஏந்தும் தடம் கையன் 1-4-6

ஆழி கொண்டு உன்னை எறியும் ஐயுறவில்லை காண் வாழ உருதியேல் மா மதீ ! மகிந்தோடி வா 1-4-9

தடம் தாள் இணை கொண்டு சார்ங்க பாணி தளர் நடை நடவானோ 1-7-1/1-7-7

ஒரு காலில் சங்கு ஒரு காலில் சக்கரம் உள் அடி பொறித்து அமைந்த இரு காலும் கொண்டு அங்கு எழுதினால் போல் இலச்சினை பட நடந்து 1-7-6

சங்கு வில் வாள் தண்டு சக்கரம் ஏந்திய அம கைகளாலே வந்து அச்சோ அச்சோஆரத் தழுவா வந்து அச்சோ அச்சோ 1-8-2

சுக்கிரன் கண்ணை துரும்பால் கிளறிய சக்கரக் கையனே ! அச்சோ அச்சோ சங்கம் இடத்தானே ! அச்சோ அச்சோ 1-8-7

நாந்தகம் ஏந்திய நம்பி சரண் என்று  தாழ்ந்த தனஞ்சயர்காகி 1-9-4

சத்திரம் ஏந்தி தனி ஒரு மாணியாய்  உத்தர வேதியில் நின்ற ஒருவனை 1-9-6

மெச்சூது சங்கம் இடத்தான் நல்வே யூதி…..அத் தூதன் அப் பூச்சி காட்டுகின்றான் அம்மனே !அப் பூச்சி காட்டுகின்றான்  2-1-1

வல்லாள் இலங்கை மலங்க சரம் துரந்த வில்லாளனை விட்டு சித்தன் விரித்த 2-1-10

சங்கம் பிடிக்கும் தடக் கைக்கு தக்க நல அங்கம் உடையதோர் கோல் கொண்டு வா 2-6-2

சீமாலிகனவனோடு தோழமை கொள்ளவும் வல்லாய் ! சாமாறு அவனை நீ எண்ணி சக்கரத்தால் தலை கொண்டாய் ! 2-7-8

வேழம் துயர் கெட விண்ணோர் பெருமானாய் ஆழி பணி கொண்டான் 2-10-8

பற்றார் நடுங்க முன் பாஞ்ச சன்னியத்தை வாய் வைத்த போர் ஏறே ! 3-3-5

அம சுடர் ஆழி உன் கையகத்தேந்தும் அழகா ! 3-3-6

திண்ணார் வெண் சங்கு உடையாய்  ! 3-3-9

தூ வலம் புரி உடைய திருமால் தூய வாயில் குழல் ஓசை 3-6-1

பொங்கு வெண் மணல் கொண்டு சிற்றிலும் முற்றத் திழைகலுறில் சங்கு சக்கரம் தண்டு வாள் வில்லும் அல்லது இழைக்கலுராள் 3-7-3

ஆழியான் என்னும் ஆழ மோழையில் பாய்ச்சி அகப்படுத்தி 3-7-4

அண்டத் தமரர் பெருமான்  ஆழியான் 3-8-7

என் வில் வலி கொண்டு போவென்று எதிர்வந்தான் தன வில்லினோடும் தவத்தை எதிர் வாங்கி
முன் வில் வலித்து முது பெண் உயிர் உண்டான் தன வில்லின் வன்மையை பாடி பற தாசரதி தன்மையை பாடி பற 3-9-2

பொன்  ஒத்த  மான்  ஓன்று  புகுந்து  இனிது  விளையாட  நின் அன்பின் வழி நின்று சிலை பிடித்து எம்பிரான் ஏக  3-10-7

வில் இறுத்தான் மோதிரம் கண்டு ஒக்குமால் அடையாளம்  அனுமான் ! என்று உச்சி மேல் வைத்து கொண்டு உகந்தனளால் மலர் குழலாள் சீதையுமே 3-10-9

நாந்தகம் சங்கு தண்டு நாண் ஒலி சார்ங்கம் திரு சக்கரம் ஏந்து பெருமை ராமனை இருக்கும் இடம் 4-1-2

வெள்ளை விளி சங்கு வெஞ்சுடர்த் திரு சக்கரம் ஏந்து கையன் உள்ள இடம் 4-1-7

தேவகி தன சிறுவன் ஆழி கொண்டு அன்று இரவி மறைப்ப 4-1-8

எரி சிதறும் சரத்தால் இலங்கையினை தன் உடைய வரி சிலை வாயில் பெய்து வாய்க் கோட்டம்
தவிர்த்து  உகந்து அரையன் அமரும் மலை அமரரோடு கோனும் சென்று திரி சுடர் சூழும் மலை திரு மால் இரும் சோலை அதே 4-3-8

நேமி சேர் தடம் கையினான் 4-4-5

உழுவதோர் படையும் உலக்கையும் வில்லும் ஒண்  சுடர் ஆழியும் சங்கும் மழுவொடு வாளும் படைக்கலம் உடைய மால் புருடோத்தமன் 4-7-5

செரு செய்யும் நாந்தகம் என்னும் ஒரு வாளன்  மறையாளனோடாத படையாளன் விழுக்கை ஆளன் 4-9-10

சாமிடத்து என்னை குறிகொள் கண்டாய் சங்கோடு சக்கரம் ஏந்திநானே !  4-10-2

நேமியும் சங்கமும் ஏந்திநானே !  4-10-3

சழக்கு நாக்கொடு புன் கவி சொன்னேன் சங்கு சக்கரம் ஏந்து கையானே ! 5-1-2

உறகல் உறகல் உறகல் ஒண் சுடர் ஆழியே ! சங்கே ! அறவெறி நாந்தக வாளே ! அழகிய சார்ங்கமே ! தண்டே ! 
இறவு  படாமல் இருந்த எண் மரு லோக பாலீர்காள் ! பறவை அரையா ! உறகல் பள்ளி அறை குறிக்கொண்மின் 5-2-9

சக்கரமும் தடக் கைகளும் கண்களும் பீதக வாடையொடும் செக்கர் நிறத்து சிவப்பு உடையாய் ! திரு மால் இரும் சோலை எந்தாய் 5-3-7

சென்று அங்கு வாணனை ஆயிரம் தோளும்திரு சக்கரம் அதனால் தென்றித் திசை திசை வீழ செற்றாய் திரு மால் இரும் சோலை எந்தாய் 5-3-9

என்னையும் என் உடைமையையும் உன் சக்கர பொறி ஒற்றிக் கொண்டு நின் அருளே புரிந்திருந்தேன் இனி என் திருக் குறிப்பே ? 5-4-1

கொடுமை செய்யும் கூற்றமும் என் கோலாடி குறுக பெறா தடா வரைத் தோள் சக்கர பாணீ !சார்ங்க வில் சேவகனே 5-4-4

உன் உடைய விக்கிரமம் ஓன்று ஒழியாமல் எல்லாம் என் உடைய நெஞ்சகம் பால் சுவர் வழி எழுதிக் கொண்டேன்
மன் அடங்க மழு வலங்கை கொண்ட ராம நம்பீ ! என் இடை வந்து எம்பெருமான் ! இனி எங்குப் போகின்றதே ? 5-4-6-

————

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: