74Simhaasaathi pathikal..8 Ashta thig- gajangal

Below is a list of the 74 simhaasanaathipathis –

1. sottai nambi s/o aaLavandhaar, His son ennaacchaan,
his son piLLaiappan.
2. pundareekar s/o periya nambi
3. theRkaazhvaan s/o thirukOttiyoor nambi (Y)
4. sundhara thOLudaiyaan s/o thirumalaiyaandaan
5. ramaanujam s/o peria thirumalai nambi and his son
thirumalai nambi
6. kooraththaazhvaan,/battar/sriraama piLLai (Y)
7. mudhaliyaandaan/kandhaadai aandaan (Y)
8. naduvil aazhvaan
9. kOmadaththu aazhvaan
10. thiruk kOvaloor aazhvaan
11. thirumOgoor aazhvaan
12. piLLaipiLLai aazhvaan (Y)
13. nadaadhoor aazhvaan
14. engaLaazhvaan (Y)
15. ananthaazhvaan (Y)
16. miLagaazhvaan
17. neyyundaazhvaan
18. sEttaloor siRiyaazhvaan
19. vEdhaanthiyaazhvaan
20. kOyil aazhvaan
21. ukkal aazhvaan
22. araNa puraththu aazhvaan
23. embaar
24. kidaambi aachchaan (Y)
25. kaNiyanoor siRiyaachchaan
26. eechchambaadi aachchaan
27. kongil aachchaan
28. eechchambaadi seeyar
29. thirumalai nallaan
30. sattampaLLi seeyar
31. thiruveLLaRai seeyar
32. aatkonda villi seeyar (Y)
33. thirunagari piLLaan
34. kaaraanci sOmajiyaar
35. alankaara vEngadavar
36. nambi karundhEvar
37. siRuppuLLi dhEvaraaja Battar
38. piLLi uRandhai udaiyaar
39. thiruk kurugai piraan piLLaan
40. periya kOvil vaLLalaar
41. thiru kaNNapuraththu araiyar
42. aasoorip perumaaL
43. munip perumaaL
44. ammangip perumaaL
45. maaruthip periyaandaan
46. matronRillaa maaruthicciRiyaandaan
47. SOmaasiyaandaan
48. seeyar aandaan
49. eeSvar aandaan
50. eeyuNNi piLLai aandaan
51. periyaandaan
52. siRiyaandaan
53. kuRinchiyoor siRiyaandaan
54. ammangi yaandaan
55. aaLavandhaar aandaan
56. aruLaaLap perumaaLemperumaanaar (Y)
57. thondanoor nambi
58. marudhoor nambi
59. mazhuvoor nambi
60. thirukkurungudi nambi
61. kuravai nambi
62. mudumbai nambi
63. vaduga nambi (Y)
64. vangeepuraththu nambi (Y)
65. sriparaangusa nambi
66. ammangi ammaaL
67. paruththi koLLai ammaaL
68. ukkalam ammaaL
69. sottai ammaaL
70. mudumbai ammaaL
71. komaandoorp piLLai
72. komaandoor iLaiyavilli
73. kidaambi perumaaL
74. kaattup piLLaan..

Ashta Thig Gajangal.

1.Vaanamaamalai Jeeyar

2.Battar-Piraan Jeeyar

3.Thiruvemkada raamaanuja Jeeyar

4.Kovil Annan

5. Pradhivara bayangara Anna

6.Erumbi Appa

7. Appillai

8.Appullaar…Moontru Jeeyarum Einthu Grahastharum..

One Response to “74Simhaasaathi pathikal..8 Ashta thig- gajangal”

  1. kowsalya Says:

    sir i need the detailed historyof ashta thik gajangal.even if i get the history of sri appllar- mamunikal sishyar,it is needed for my studies.thank you

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: