Divya Namas-Thonndar adi podi alwar.

aadhi moorthy..aaviyey..amudhey..aaruier anaiya enthaay..arangath ammaa..amararerey..anndar kon..arangamaanagar ullaan..atchudaa..aayar tham kozlunthu..arakkar konai settra nam sevahanaar..ayidhi emm arasey..

easan..embiraan..emberumaan..emmaan..emgal maal..ennai aalludaiya kovey….eraivan..eyaiyan..

garuda vaahanan..

kaar olli vannan..kadal nira kadavull..kadal vannaa..kallvanaar..kannan..kattrinam meytha enthai..

maayanaar..

naamangal udaiya nambi..nambi..

parama moorthy..pithan..puna thullaay maalaiyaan..

thaamarai kannan..thann thullaay maalai maarban..thiru maru maarban..

vaanavar yeru..

yaanaikku antru arulai eentha kannaraa..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: